Kullanıcı Kılavuzu İptal

Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma

 1. Adobe Animate Kullanıcı Kılavuzu
 2. Animate'e Giriş
  1. Animate'teki Yenilikler
  2. Resimli Sözlük
  3. Animate sistem gereksinimleri
  4. Animate klavye kısayolları
  5. Animate'te Birden Çok Dosya Türü İle Çalışma
 3. Animasyon
  1. Animate'te animasyonun temel öğeleri
  2. Animate'te kareleri ve anahtar kareleri kullanma
  3. Animate'te kare kare animasyonu
  4. Animate'te klasik ara animasyonu ile çalışma
  5. Fırça Aracı
  6. Hareket Kılavuzu
  7. Ara hareket ve ActionScript 3.0
  8. Ara Hareket Animasyonu Hakkında
  9. Ara hareket animasyonları
  10. Ara hareket animasyonu oluşturma
  11. Özellik anahtar karelerini kullanma
  12. Ara oluşturarak konuma animasyon ekleme
  13. Hareket Düzenleyici kullanarak ara hareketleri düzenleme
  14. Ara animasyonunun hareket yolunu düzenleme
  15. Ara hareketleri işleme
  16. Özel hareket hızları ekleme
  17. Hareket önayarları oluşturma ve uygulama
  18. Animasyon ara yayılma alanları ayarlama
  19. XML dosyaları olarak kaydedilen Ara hareketlerle çalışma
  20. Ara hareketler ve Klasik aralar karşılaştırması
  21. Şekil arası doldurma
  22. Animate'te Eklem aracı animasyonunu kullanma
  23. Animate'te karakter canlandırmayla çalışma
  24. Adobe Animate'te maske katmanlarını kullanma
  25. Animate'te sahneler ile çalışma
 4. Etkileşim
  1. Animate ile düğmeler oluşturma
  2. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. Animate'te kod parçacıkları ile interaktiflik ekleme
  5. Özel HTML5 Bileşenleri oluşturma
  6. HTML5 Canvas'ta bileşenleri kullanma
  7. Özel Bileşenler oluşturma: Örnekler
  8. Özel Bileşenler için Kod Parçacıkları
  9. En iyi uygulamalar - Animate ile reklamcılık
  10. Sanal Gerçeklik içeriği oluşturma ve yayınlama
 5. Çalışma alanı ve iş akışı
  1. Boya fırçaları oluşturma ve yönetme
  2. HTML5 Canvas belgelerinde Google fontlarını kullanma
  3. Creative Cloud Libraries ve Adobe Animate'i Kullanma
  4. Animate için Sahne Alanı ve Araçlar panelini kullanma
  5. Animate iş akışı ve çalışma alanı
  6. HTML5 Canvas belgelerinde web fontlarını kullanma
  7. Zaman Çizelgeleri ve ActionScript
  8. Birden çok zaman çizelgesiyle çalışma
  9. Tercihleri ayarlama
  10. Animate geliştirme panellerini kullanma
  11. Animate ile zaman çizelgesi katmanları oluşturma
  12. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  13. Nesneleri taşıma ve kopyalama
  14. Şablonlar
  15. Animate uygulamasında Bul ve Değiştir
  16. Geri alma, yineleme ve Geçmiş paneli
  17. Klavye kısayolları
  18. Animate'te zaman çizelgesini kullanma
  19. HTML uzantıları oluşturma
  20. Görüntüler ve Animasyonlu GIF'ler için en iyileştirme seçenekleri
  21. Görüntüler ve GIF'ler için dışa aktarma ayarları
  22. Animate'te Varlıklar Paneli
 6. Multimedya ve Video
  1. Animate'te grafik nesnelerini dönüştürme ve bir araya getirme
  2. Animate'te sembol örnekleri oluşturma ve bunlarla çalışma
  3. Görüntü İzleme
  4. Adobe Animate'te ses kullanımı
  5. SVG dosyalarını dışa aktarma
  6. Animate'te kullanmak üzere video dosyaları oluşturma
  7. Animate'te video ekleme
  8. Video işaret noktalarıyla çalışma
  9. Animate ile nesne çizme ve oluşturma
  10. Çizgileri ve şekilleri yeniden şekillendirme
  11. Animate CC ile konturlar, dolgular ve degradeler
  12. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  13. Animate CC'de Renk Panelleri
  14. Flash CS6 dosyalarını Animate ile açma
  15. Animate'te klasik metin ile çalışma
  16. Animate'e resim yerleştirme
  17. Animate'te içe aktarılan bitmap'ler
  18. 3B grafikler
  19. Animate'te sembollerle çalışma
  20. Adobe Animate ile çizgiler ve şekiller çizme
  21. Animate'te kütüphaneler ile çalışma
  22. Sesleri dışa aktarma
  23. Animate CC'de nesne seçme
  24. Animate'te Illustrator AI dosyalarıyla çalışma
  25. Püskürtme Fırçası aracıyla desen uygulama
  26. Karışım modlarını uygulama
  27. Nesneleri düzenleme
  28. Komutlar menüsüyle görevleri otomatikleştirme
  29. Çok dilli metin
  30. Animate'te kamera kullanma
  31. Animate'i Adobe Scout ile Kullanma
  32. Fireworks dosyalarıyla çalışma
  33. Grafik filtreleri
  34. Ses ve ActionScript
  35. Çizim tercihleri
  36. Kalem aracı ile çizim yapma
 7. Platformlar
  1. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  2. Özel Platform Desteği
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. WebGL belgesi oluşturma ve yayınlama
  5. AIR for iOS için uygulamaları paketleme
  6. AIR for Android uygulamalarını yayınlama
  7. Adobe AIR for desktop için yayınlama
  8. ActionScript yayınlama ayarları
  9. En iyi uygulamalar - Bir uygulamada ActionScript'i organize etme
  10. Animate ile ActionScript'i kullanma
  11. En iyi uygulamalar - Erişilebilirlik talimatları
  12. Animate çalışma alanında erişilebilirlik
  13. Komut dosyaları yazma ve yönetme
  14. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
  15. Özel Platform Desteğine Genel Bakış
  16. Erişilebilir içerik oluşturma
  17. Özel Platform Desteği Eklentisiyle Çalışma
  18. ActionScript 3.0'da hata ayıklama
  19. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
 8. Dışa Aktarma ve Yayınlama
  1. Animate CC'den dosya dışa aktarma
  2. OAM yayınlama
  3. SVG dosyalarını dışa aktarma
  4. Animate ile grafikleri ve videoları dışa aktarma
  5. AS3 belgelerini yayınlama
  6. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  7. Sesleri dışa aktarma
  8. QuickTime video dosyalarını dışa aktarma
  9. ActionScript ile harici video oynatmayı denetleme
  10. En iyi uygulamalar - Mobil aygıtlar için içerik oluşturma ipuçları
  11. En iyi uygulamalar - Video kuralları
  12. En iyi uygulamalar - SWF uygulaması geliştirme talimatları
  13. En iyi uygulamalar - FLA dosyalarını yapılandırma
  14. Animate için FLA dosyalarını en iyileştirmeye yönelik En İyi Uygulamalar
  15. ActionScript yayınlama ayarları
  16. Animate için yayınlama ayarları belirtme
  17. Projektör dosyalarını dışa aktarma
  18. Görüntü ve Animasyonlu GIF'leri dışa aktarma
  19. HTML yayınlama şablonları
  20. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  21. Animasyonlarınızı hızlıca paylaşma ve yayımlama

Hareketli grafik sayfası veya doku atlası oluşturun ve mobil uygulamalar ile oyun motorları için animasyonlarınızı dışa aktarın. Eklentiyi kullanarak Unity'ye veya sevdiğiniz oyun motorlarına bir doku atlasını içe aktarın.

Genel Bakış

Animate, hareketli grafik sayfası veya doku atlası animasyonları oluşturup bunları mobil uygulamalar ve oyun motorları için dışa aktarmanıza olanak sağlar. 

Hareketli Grafik Sayfası

Hareketli grafik sayfası, döşenmiş ızgara düzeninde birkaç daha küçük grafik içeren bitmap görüntü dosyasıdır. Birden fazla grafiği tek bir dosyada derleyerek, yalnızca tek bir dosyanın yüklenmesiyle Animate'in ve diğer uygulamaların grafikleri kullanmasına olanak tanırsınız. Bu yükleme verimliliği, performansın özellikle önemli olduğu oyun geliştirme gibi alanlarda faydalı olabilir.

Hareketli Grafik Sayfası
Hareketli grafikleri kare kare bir animasyonda bulunduran bir hareketli grafik sayfası.

Film kliplerinin, düğme sembollerinin, grafik sembollerinin veya bitmap'lerin herhangi bir kombinasyon seçiminden hareketli grafik sayfası oluşturabilirsiniz. Öğeleri Kütüphane panelinde veya Sahne Alanı'nda seçebilirsiniz, ancak ikisinden aynı anda seçemezsiniz. Seçili sembollerin her bitmap'i ve her karesi, hareketli grafik sayfasında ayrı bir grafik olarak görünür. Sahne Alanı'ndan dışa aktarırsanız, sembol örneğine uyguladığınız tüm dönüştürmeler (örneğin, ölçekleme, eğme vb.) görüntü çıktısında korunur.

Doku atlası

Doku atlası, istenen boyutta tek bir büyük görüntü/birden çok görüntüden oluşan bir doku koleksiyonudur. Oyununuzu doku atlası oluşturarak ve bunu oyun uygulamanızda kullanarak en iyileştirebilirsiniz. 

Animate'te film klipleri, grafikler veya düğmeler gibi sembollerden doku atlası oluşturabilirsiniz. Öğeleri Kütüphane panelinde veya Sahne Alanı'nda seçebilirsiniz, ancak ikisinden aynı anda seçemezsiniz. Seçili sembollerin her vektörü ve her anahtar karesi, doku atlasında ayrı bir bitmap olarak görünür. Sahne Alanı'ndan dışa aktarırsanız, sembol örneğine uyguladığınız tüm dönüştürmeler (ör. ölçekleme, eğme vb.) görüntü çıktısında korunur.

Hareketli grafik sayfası ve doku atlası arasındaki farklar

Mobil uygulamalarınızda gereksiniminize göre hareketli grafik sayfası veya doku atlası kullanabilirsiniz. Hareketli grafik sayfası ile doku atlası arasındaki bazı temel farklılıklar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Özellik

Hareketli Grafik Sayfası

Doku Atlası

Mobil uygulamalarda performans

Düşük

Yüksek

Yüklenen uygulamada verimlilik

İşlem olmadığı için yüksek

JSON dosya işlemi olduğu için düşük 

Boyut

Daha fazla alan kaplıyor

Daha az alan kaplıyor

Animasyonun kalitesi

Orta

Yüksek

Oluşturulan dosya sayısı

İki dosya: bir bitmap ve bir json

Değişken: Görüntü boyutuna bağlıdır.

Oluşturulan bitmap sayısı

Hareketli grafik sayfasında kullanılan kare sayısına göre bitmap dosyalarının sayısı artabilir, bu da hareketli grafik sayfası boyutunun artmasına yol açar

Hareketli grafikte yalnızca benzersiz bitmapler oluşturulur, böylece toplam boyut azaltılır.

Hareketli grafik sayfası oluşturma

Hareketli grafik sayfası oluşturmak için şu adımları uygulayın: 

 1. Kütüphane'de bir veya daha fazla sembol ya da Sahne Alanı'nda sembol örnekleri seçin. Seçim bitmap de içerebilir.

 2. Seçimi sağ tıklatın ve Grafik Sayfası Oluştur'u seçin.

 3. Hareketli Grafik Sayfası Oluştur iletişim kutusunda, gerekli seçenekleri belirleyin ve ardından Dışa Aktar'ı tıklatın.

  Dışa Aktar seçeneği

  Açıklama

  Görüntü boyutu

  Hareketli grafik sayfasının piksel cinsinden toplam boyutu. Varsayılan ayar, eklediğiniz tüm hareketli grafikleri sığdıracak şekilde sayfayı boyutlandıran Otomatik Boyut ayarıdır.

  Görüntü biçimi

  Dışa aktarılan hareketli grafik sayfasının dosya biçimi. PNG 8 bit ve PNG 32 bit, saydam bir arka plan (alfa kanalı) kullanarak destekler. PNG 24 bit ve JPG saydam arka planları desteklemez. Genel olarak, PNG 8 bit ve PNG 32 bit arasındaki görsel farklılık çok azdır. PNG 32 bit dosyaları, 8 bit PNG dosyalarından dört kat daha büyüktür.

  Kenarlık Dolgusu

  Hareketli grafik sayfasının kenarlarının etrafındaki dolgu (piksel cinsinden).

  Şekil Dolgusu

  Hareketli grafik sayfasındaki her bir görüntünün arasındaki dolgu (piksel cinsinden).

  Algoritma

  Görüntüleri hareketli grafik sayfasında paketlemek için kullanılan teknik. İki seçenek vardır:

  • Temel (varsayılan)
  • MaxRects

  Veri Biçimi

  Görüntü verisi için kullanılan dahili biçim. Dışa aktarmadan sonra istediğiniz hareketli grafik sayfası iş akışına en iyi şekilde uyan biçimi seçin.

  Döndür

  Hareketli grafikleri 90° döndürür. Bu seçenek yalnızca bazı veri biçimleri için kullanılabilir.

  Kes

  Bu seçenek, sayfaya eklenen her sembol karesindeki kullanılmayan pikselleri keserek hareketli grafik sayfasında yer tasarrufu yapar.

  Kareleri Yığınlama

  Bu seçeneğin belirlenmesi, seçili sembollerdeki aynı karelerin sonuç olarak ortaya çıkan hareketli grafik sayfasında çoğaltılmasını engeller.

Animasyonları mobil uygulamalara veya oyun motorlarına dışa aktarma

Animate, animasyonları oyun platformlarına ve mobil uygulamalara dışa aktarmanıza yardımcı olur. Animasyonu cep telefonlarınızda veya oyun motorunuzda mı görüntülemek istiyorsunuz? Bu örneğin sonundaki eğitimi izleyin ve bu adımları takip edin.

 1. Kitaplık'ta film klibini sağ tıklayın.

 2. Hareketli Grafik Sayfası Oluştur seçeneğini belirleyin.

 3. Hareketli Grafik Sayfası Oluştur iletişim kutusunda gerekli seçenekleri belirleyin.

 4.  Dışa Aktar'ı tıklayın.

Mobil uygulamalar veya oyun motorları için animasyonları dışa aktarma

Animasyonları dışa aktarmaya yönelik diğer seçenekler hakkında daha fazla şey öğrenmek için videoyu izleyin.

Doku atlası oluşturma

Oyun geliştiricileri, Animate'i animasyonları düzenleyip Unity oyun motoruna veya diğer sevilen oyun platformlarından birine Doku atlası olarak dışa aktarmak için kullanabilir. 

Animate'te doku atlası oluşturma ve bu atlası Unity'ye içe aktarma süreçleri aşağıdaki şemada tasvir edilmiştir: 

Doku atlası oluşturmaya ve bunu Unity'ye içe aktarmaya yönelik iş akışını gösteren bir çizim.

Animasyonunuz için doku atlası oluşturmak üzere aşağıdaki adımları uygulayın: 

 1. Animate'te Kütüphane'den seçilen bir sembol veya sahne alanından sembol örneği için doku atlası oluşturabilirsiniz. 

 2. Sembolü sağ tıklatın ve menüden Doku Atlası Oluştur seçeneğini belirleyin. Doku Atlası Oluştur penceresi görünür. 

  Doku atlası oluşturma

 3. Doku atlası için uygun dışa aktarma seçeneklerini belirleyin. 

  Dışa Aktar seçeneği Açıklama
  Görüntü boyutu Doku atlasının piksel cinsinden toplam boyutu. Varsayılan ayar, eklediğiniz tüm görüntüleri sığdıracak şekilde sayfayı boyutlandıran Otomatik Boyut ayarıdır.
  Boyutları optimize et
  • Boyutları optimize et seçeneği işaretlendiğinde bitmap'teki boş pikseller kaldırılır ve boyutlar ikinin katı olmaz (varsayılan seçenek). Bu, oluşturulan tüm bitmap'ler için geçerlidir.
  • Boyutları optimize et seçeneğinin işareti kaldırıldığında seçilen boyutlara göre bitmap oluşturulur.
  Görüntü biçimi Dışa aktarılan hareketli grafik sayfasının dosya biçimi. PNG 8 bit ve PNG 32 bit, saydam bir arka plan (alfa kanalı) kullanarak destekler. Genel olarak, PNG 8 bit ve PNG 32 bit arasındaki görsel farklılık çok azdır. PNG 32 bit dosyaları, 8 bit PNG dosyalarından dört kat daha büyüktür.
  Çözünürlük 0,3-3,0 aralığında herhangi bir değeri seçin
  Kenarlık Dolgusu Doku atlasının kenarlarının etrafındaki dolgu (piksel cinsinden)
  Şekil Dolgusu Doku atlasındaki her bir görüntünün arasındaki dolgu (piksel cinsinden).
  Algoritma

  Görüntüleri doku atlasında paketlemek için kullanılan teknik. İki seçenek vardır:

  • Temel 
  • MaxRects (varsayılan)
  Veri Biçimi Görüntü verisi için kullanılan dahili biçim. Varsayılan biçim JSON biçimidir.
  Döndür Görüntüleri 90° derece döndürür. Bu seçenek yalnızca bazı veri biçimleri için kullanılabilir.
  Eğriltilmiş nesneleri bitmap'e düzleştir Nesneleriniz için eğim dönüştürmeleri kullanıyorsanız bu seçeneği belirleyin. Bazı oyun motorları eğim dönüştürmelerini yorumlayamadığından Animate bu nesneleri bitmap görüntülerine dönüştürür. 
  Animation.json dosyasını optimize et
  • Animation.json dosyasını optimize et seçeneği işaretlendiğinde bu seçenek girintiyi, sıkıştırılmış matrisi kaldırır ve kullanılan adları kısaltır (varsayılan seçenek).
  • Animation.json dosyasını optimize et seçeneğinin işareti kaldırıldığında bu seçenek girinti ve anlamlı adlarla birlikte dışa aktarma gerçekleştirir.
 4. Boyuta bağlı olarak, sembolü birden çok bitmap'e dışa aktarmayı tercih edebilirsiniz.

  Birden çok bitmap için doku atlası oluşturma

   Seçilen görüntü boyutunu aşan varlıklar için bir uyarı görüntülenir.

 5. Doku atlası çıktısını önizlemek için Önizleme sekmesini tıklayın.

  Oluşturduktan sonra doku atlası önizlemesi

 6. Gözat seçeneğini tıklatıp çıktı dosyası için bilgisayarınızdaki hedef yolunu seçin veya metin alanına yolu girip Dışa Aktar'ı tıklatın. 

Doku atlası için oluşturulan çıktı klasörü şu dosyaları içerir:

Animation.json

Bu dosya Animasyon hakkındaki bilgileri içerir. Aynı kareler varsayılan olarak Animation.json dosyasında optimize edilir ve birleştirilir.

spritemap.json

Bu dosya, spritesheet.png dosyası hakkındaki bilgileri içerir.

spritemap.png

Bu dosya, dışa aktarılan sembol için animasyonu yeniden oluşturmak üzere gereken minimum benzersiz dokuların tümünün Bitmap gösterimini içerir.

Oluşturulan doku atlasını Unity gibi uygun içe aktarıcı eklentisini içeren tüm oyun motorlarında kullanabilirsiniz.

Doku atlasını Unity'ye içe aktarma

Animate'te oluşturulan doku atlası dosyalarınızı sevilen oyun motorlarına içe aktarabilirsiniz. Doku atlası dosyalarını içe aktarmak için oyun motorlarınıza uygun eklentiler oluşturabilirsiniz. Unity aracı için örnek bir içe aktarma eklentisi sağlanır. 

Şu adımları uygulayarak doku atlasını Unity'ye içe aktarın:

 1. Unity'de, belirli herhangi bir konumda bir proje oluşturun. Bu konumda, içinde Varlıklar alt klasörünü içeren bir klasör oluşturulur. 

 2. Varlıklar altında Kaynaklar ve Düzenleyici olarak iki alt klasör oluşturun. 

 3. Unity için örnek içe aktarma eklentisini indirmek üzere burayı tıklatın. İndirilenler sekmesinden Unity Plugin seçeneğini belirleyin ve indirilecek ilgili sürümü seçin. 

  unity-plugin.zip; Plugin.cs, WrapperPlugin.cs, AnimateEditor.cs ve Effect.shader dosyalarından oluşur.

  Örneği indirerek Kullanım Koşulları'nı ve Çevrimiçi Gizlilik İlkesi'ni kabul etmiş olursunuz. 

 4. Animation.json, spritemap.json, spritemap.png gibi doku atlası dosyalarını ve Plugin.cs ile Effect.shader gibi Unity eklenti dosyalarını Varlıklar > Kaynaklar yoluna taşıyın.

 5. AnimateEditor.cs ve WrapperPlugin.cs dosyalarını Varlıklar klasörüne taşıyın. 

 6. Unity'de, AnimateEditor.cs dosyasını tıklatın ve bunu Ana Kamera'ya sürükleyin.

 7. Oynatın. Projeyi oynatmak, spritemap öğesini farklı hareketli grafiklere böler.

 8. AnimateEditor.cs öğesini Düzenleyici klasörüne taşıyın.

 9. Unity'de, WrapperPlugin.cs dosyasını tıklatın ve Ana Kamera'ya sürükleyin. Ayrıca, Ana Kamera öğesinden AnimateEditor.cs seçimini kaldırın veya öğesini çıkarın.

 10. Çıktıyı ihtiyaçlarınıza uygun şekilde oynatın veya yayınlayın. 

WrapperPlugin.cs dosyasını ihtiyaçlarınıza uygun şekilde değiştirerek eklentiyi bile özelleştirebilirsiniz. 

Unity eklentisi, Animate tarafından oluşturulan doku atlası dosyaları için renk efektlerini destekler. Ayrıca, eklenti katmanlar boyunca maskelemeyi de destekler. Maskeleme özelliği yalnızca Unity 2017 sürümünden itibaren geçerlidir. 

Doku yayımlama

Animasyoncu olarak vektör formatında içerik oluşturmaya devam edip içeriği HTML 5 platformları için vektör veya raster formatında dışa aktarabilirsiniz. Animasyonların performansını iyileştirmek için yayımlama ayarlarına animasyonları bir doku atlası olarak dışa aktarma seçeneği eklendi.

1. Tuval belgesi oluşturun. Yeni Belge penceresini görüntülemek için Dosya>Yeni seçeneğini belirleyin. 

2. Gelişmiş sekmesini seçin ve HTML5 Canvas seçeneğini tıklatın. Yeni bir FLA belgesi açılır.

3. Dosya > Yayımlama Ayarları seçeneklerini tıklatın.Belgeyi doku olarak dışa aktar seçeneği Temel sekmesinde etkinleştirilmişse Görüntü Ayarları sekmeside Doku Yayımlama seçenekleri görüntülenir. Varsayılan olarak, tüm semboller Doku yayımlamaya dahildir. Dokular için ayrı ayrı sembol seçmek üzere yanındaki ayarlar simgesini tıklatın. 

Ancak bu seçenek varlıkların boyutunu artırabilir ancak performansı geliştirir. Ayrıca, HiDPI ekranları için görüntülerin çözünürlüklerini orijinal görüntü çözünürlüklerinin 2 ve 3 katı kadar artırabilirsiniz. Çözünürlük ayarlarını değiştirmek için aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilen şekilde Belgeyi doku olarak dışa aktar seçeneğinin yanındaki anahtar simgesini tıklatın. 2 ve 3 katını elde etmek için sayıları Çözünürlük kısmına sürükleyin.

Varsayılan olarak, doku yayımlama 2 kat çözünürlükte ayarlıdır. Ayrıca, çözünürlük aralığı 0,3 iken 3 katı olarak değiştirilebilir.

 Doku yayımlama, yalnızca HTML5 Canvas belgesi türüne yöneliktir.

Belgeyi doku olarak dışa aktarma etkin
Belgeyi doku olarak dışa aktarma etkin

Belgeyi doku olarak dışa aktarma etkin

Vektör veya raster dosyası seçme, dosya türleri ve performans arasında seçim yapmak gibidir. HTML5 platformları, raster içeriği için optimize edilir. Dolayısıyla bazı karmaşık şekiller için vektör görüntülerini önceden raster'e dönüştürmek daha iyidir. Bazı temel içerikler için yine de vektör içeriği kullanabilirsiniz. Animate'te bu seçeneğe kısmi sembol seçimi iletişim kutusundan erişebilirsiniz. Kısmi sembol seçimi, raster'e dönüştürülmesi gereken sembolleri seçerken geri kalanları vektör olarak tutmanıza olanak sağlar.

Kısmi sembol seçimini açın ve Yayınlama ayarları iletişim kutusundaDeğiştir'i tıklatıp listeden bir sembol seçin. Varsayılan olarak tüm semboller seçilir.

Kısmi sembol seçimini değiştirme
Kısmi sembol seçimini değiştirme

İstediğiniz sembolü listeden seçin. 

Kısmi sembol seçimi
Kısmi sembol seçimi

Bitmap Dokuları ile grafik performansını artırma

Animate'te bitmap dokuları, farklı platformlardaki animasyonların performansını artırır. Bitmap dokularına sahip vektörlerin karmaşıklığını azaltmak ister misiniz? Bu örneğin sonundaki eğitimi izleyin ve bu adımları takip edin.

 1.  Özellikler Denetçisi panelinde Yayınlama Ayarları'nı tıklayın.

 2. Temel sekmesinde, Belgeyi doku olarak dışa aktar 'a bitişik spanner simgesini seçin.

 3. Görüntü Ayarları sekmesinde Değiştir'i tıklayın ve istediğiniz sembolleri seçin.

 4. Tamam'ı tıklayın.

Performansı artırmak için varlıklarınızı bitmap dokuları olarak yayımlama

Bitmap dokularına sahip animasyonların nasıl performans gösterdiğini öğrenmek için videoyu izleyin.
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın