Nesneleri sürükleyerek taşıma

 1. Bir veya birden çok nesneyi seçin.
 2. Seçim aracını seçin, işaretçiyi nesnenin üzerinde konumlandırın ve şunlardan birini yapın:
  • Nesneyi taşımak için onu yeni konuma sürükleyin.

  • Nesneyi kopyalamak ve kopyayı taşımak için Alt (Windows) veya Option (Macintosh) tuşuna basıp sürükleyin.

  • Nesnenin hareketini 45º'nin katlarına sınırlamak için Shift tuşuna basıp sürükleyin.

Nesneleri ok tuşlarını kullanarak taşıma

 1. Bir veya birden çok nesneyi seçin.
 2. Şunlardan birini yapın:
  • Seçimi her seferinde 1 piksel taşımak için nesnenin hareket etmesini istediğiniz yöndeki ok tuşuna basın.

  • Seçimi her seferinde 10 piksel taşımak için Shift tuşuyla ok tuşuna aynı anda basın.

Not:

Piksellere Yapış seçiliyken, ok tuşları nesneyi ekrandaki piksellere göre değil, belgenin piksel ızgarasındaki piksel artışlarına göre taşır.

Nesneleri Özellik denetçisini kullanarak taşıma

 1. Bir veya birden çok nesneyi seçin.
 2. Özellik denetçisi görüntülenmiyorsa, Pencere > Özellikler seçeneğini belirleyin.
 3. Seçimin sol üst köşesinin konumu için x ve y değerlerini girin.

  Birimler Sahne Alanı'nın sol üst köşesine göredir.

  Not:

  Özellik denetçisi, Belge Özellikleri iletişim kutusunda Cetvel Birimleri seçeneği için belirtilmiş birimleri kullanır.

Nesneleri Bilgi panelini kullanarak taşıma

 1. Bir veya birden çok nesneyi seçin.
 2. Bilgi paneli görünür değilse, Pencere > Bilgi'yi seçin.
 3. Seçimin sol üst köşesinin konumu için x ve y değerlerini girin.

  Birimler Sahne Alanı'nın sol üst köşesine göredir.

Nesneleri yapıştırarak taşıma ve kopyalama

Nesneleri katmanlar, sahneler veya diğer Animate dosyaları arasında taşımak veya kopyalamak için yapıştırma tekniğini kullanın. Bir nesneyi, orijinal konumuna göre bir konuma yapıştırabilirsiniz.

 1. Bir veya birden çok nesneyi seçin.
 2. Düzen > Kes veya Düzenle > Kopyala'yı seçin.
 3. Başka bir katman, sahne veya dosya seçin ve sonra seçimi Sahne Alanı'na göre aynı konuma yapıştırmak için Düzen > Yerinde Yapıştır seçeneklerini belirleyin. Seçimi çalışma alanının ortasına yapıştırmak için Düzen > Ortaya Yapıştır seçeneklerini belirleyin.

Nesneleri panoyla kopyalama

Panoya kopyalanan öğelerin kenarları yumuşatılır, böylece başka uygulamalarda da Animate uygulamasında olduğu kadar iyi görünürler. Bu özellik; bitmap görüntüsü, degradeler, saydamlık veya maske katmanı içeren kareler için kullanışlıdır.

Diğer Animate belgelerinden veya programlardan yapıştırılan grafikler, geçerli katmanın geçerli karesine yapıştırılır. Bir grafik öğesinin bir Animate sahnesine nasıl yapıştırıldığı, ne tür bir öğe olduğuna, kaynağına ve ayarladığınız tercihlere bağlıdır:

 • Bir metin düzenleyiciden gelen metin, tek bir metin nesnesi haline gelir.

 • Herhangi bir çizim programının vektör tabanlı grafikleri, grubu çözülebilen ve düzenlenebilen bir grup haline gelir.

 • Bitmap'ler, tıpkı içe aktarılmış bitmap'ler gibi tek bir gruplanmış nesne haline gelirler. Yapıştırılan bitmap'leri parçalayabilir veya vektör grafiklerine dönüştürebilirsiniz.

Not:

Grafikleri Illustrator uygulamasından Animate uygulamasına yapıştırmadan önce, renkleri Illustrator uygulamasında RGB'ye dönüştürün.

Dönüştürülmüş nesneleri kopyalama

Bir nesnenin ölçeklenmiş, döndürülmüş veya eğilmiş bir kopyasını oluşturabilirsiniz.

 1. Bir nesne seçin.
 2. Pencere > Dönüştür'ü seçin.
 3. Ölçekleme, döndürme veya eğim değerlerini girin.
 4. Dönüştürme panelinde Seçimi ve Dönüştürmeyi Çoğalt düğmesini  tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi