Genel bakış

Adobe Animate CC'deki (eski Flash Professional CC) animasyon kılavuzu, animasyon uyguladığınız nesneler için bir yol belirleyerek yarattığınız animasyonu geliştirmenize yardımcı olur. Düz bir çizgide olmayan bir yol izleyen bir animasyon üzerinde çalışırken bu faydalıdır. Bu işlem, bir animasyon gerçekleştirmek için iki katman gerektirir:

  • Animasyon uygulamak üzere olduğunuz nesneyi içeren bir katman
  • Nesnenin animasyon sırasında takip edeceği yolu belirten bir katman

Animasyon kılavuzu yalnızca Klasik Aralar ile çalışır.

Animasyon Kılavuzları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Klasik ara animasyonu ile çalışma

Değişken kontur genişliğini temel alan Animasyon Kılavuzu

Kılavuz yolunun değişken kontur kalınlığına göre bir nesneye animasyon uygulayabilirsiniz.

Nesnenin ilk ve son konumları için olan anahtar kareler haricinde kontur kalınlığındaki çeşitlemeyi göstermek için başka bir anahtar kareye ihtiyacınız olmaz.

  1. Bir nesneye değişken kontur genişliğinde animasyon uygulamak için bir yol oluşturun ve nesneye bu belgenin önceki bölümünde açıklandığı gibi bu yol üzerinde animasyon uygulayın. 
  2. Aranın ilk anahtar karesini zaman çizelgesinde seçtikten sonra Özellik Denetçisi'nde Ölçekle ve Yolda ölçeklendir onay kutularını işaretleyin. Nesne artık kontur kalınlığına göre ölçeklemeyi takip etmeye hazırdır.
  1. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak kontur kalınlığını tanımlayın:
  • Araç Kutusu'ndan Genişlik Aracı'nı (U) seçin, yolda herhangi bir yeri tıklatın ve yolun kalınlığını değiştirmek için sürükleyin.
  • Araç kutusundan Seçim Aracı'nı (V) kullanarak yolu belirleyin ve Özellik Denetçisi'nde Genişlik açılır seçeneğinden kontur için bir genişlik profili seçin.

Değişken genişlik konturu hakkında daha fazla bilgi için bkz. Değişken Genişlik Konturları.

Yol olarak belirlediğiniz değişken genişlikli bir konturunuz olduktan sonra ara hareketi çalıştırırsanız nesnenin yalnızca yolu takip etmekle kalmadığını, aynı zamanda kontur kalınlığı çeşitlemesiyle olan ilişkiye göre boyutunu da değiştirdiğini görebilirsiniz.

Aşağıda değişken genişlikte kontur ile Animasyon Kılavuzu'nu kullanan bir örnek verilmiştir:

 

Bir hareket kılavuzu yolu, her bir bağlı parça aşağıda gösterildiği gibi farklı değişken genişlik profiline sahip olacak şekilde birden fazla parçaya sahip olabilir. Nesne için ek anahtar kare olmaksızın her parçanın genişlik profili animasyon sırasında dikkate alınır.

Kontur rengine göre Animasyon Kılavuzu

Animasyon Kılavuzu aynı zamanda, kılavuz yolunun kendi rengine göre nesnenin rengini değiştirerek bir yol boyunca nesneyle arayı doldurmanıza olanak sağlar. Bu çeşitleme için yolda en az iki kesiminizin olması yani yolun bir bölümü olarak minimum üç düğüm veya nokta olması gerekir. Bunu elde etmek için Klasik Ara Hareket oluştururken ve bu belgenin önceki bölümünde açıklanan şekilde bir kılavuz yolu çizerken kalem aracını kullanın ve aşağıda gösterildiği gibi bir kılavuz yolu çizin. Bu yolun üç parçada dört düğümü/noktası vardır.

Nesnenin ilk ve son konumları için olan anahtar kareler haricinde kontur rengindeki çeşitlemeyi göstermek için başka bir anahtar kareye ihtiyaç yoktur.

  1. Klasik Ara Hareket oluşturduktan sonra Zaman Çizelgesi'nde aranın ilk anahtar karesini seçin. Özellik Denetçisi'nde Yol boyunca renklendir onay kutusunu işaretleyin. Nesneniz artık kılavuz yolundaki renk çeşitlemesini takip etmeye hazır olur.
  1. Şimdi, araç kutusundaki Seçim Aracı'nı (V) kullanarak kılavuz yolunun ikinci parçasını seçin ve farklı bir renk belirleyin. Yolun üçüncü parçası için de aynısını tekrarlayın.

Şimdi kılavuz yolunun ara boyunca nesne üzerindeki renk etkisini görmek için animasyonu yürütün. Etkinin yalnızca renk üzerinde olmadığını, aynı zamanda kılavuz yolundaki kontur parçasının alfa/opaklık değeri üzerinde de geçerli olduğunu görebilirsiniz.

Aşağıda renk çeşitlemesi ile Animasyon Kılavuzu'nu kullanan bir örnek verilmiştir:

 

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi