Degrade dolgusu oluşturma veya düzenleme

Degrade, bir rengin giderek başka bir renge dönüştüğü çok renkli bir dolgudur. Animate CC (eski Flash Professional CC), bir degradeye en fazla 15 renk geçişi uygulamanıza izin verir. Degrade oluşturma, bir veya birden çok nesneyi kapsayan yumuşak bir renk degradesi oluşturmak için iyi bir yoldur. Bir degradenin birden çok nesneye uygulanmasını kolaylaştırmak için o degradeyi renk örneği olarak kaydedebilirsiniz. Animate, iki tür degrade oluşturabilir:

Doğrusal degradeler tek bir eksen (yatay veya dikey) boyunca renk değiştirir.

Radyal degradeler merkezi bir odak noktasından başlayarak dışarıya doğru bir yönde renk değiştirir. Bir degradenin yönünü, renklerini, odak noktasının konumunu ve birçok başka özelliğini ayarlayabilirsiniz.

Animate CC, Flash Player ile kullanılması için doğrusal ve radyal degradelere yönelik ek denetim sağlar. Taşma modları olarak adlandırılan bu kontroller, degradenin ötesine renklerin nasıl uygulandığını belirtir.

 1. Varolan çizimlere bir degrade dolgusu uygulamak için Sahne Alanı'nda bir nesneyi veya nesneleri seçin.

 2. Renk paneli görünür değilse, Pencere > Renk seçeneklerini belirleyin.

 3. Renk görüntüleme modu seçmek için, panel menüsünden RGB (varsayılan ayar) veya HSB seçeneğini belirleyin.

 4. Tür menüsünden bir degrade türü seçin:

  Doğrusal

  Başlangıç noktasından bitiş noktasına doğru düz bir çizgide sönen bir degrade oluşturur.

  Radyal

  Merkezi bir odak noktasından, dairesel bir yolda dışarı doğru karışan bir degrade üretir.

  Not: Bir doğrusal veya radyal degradeyi seçtiğinizde Flash Player 8 veya daha sonrası için yayınlıyorsanız, Renk paneli ayrıca başka iki seçenek de içerir. İlk olarak, Tür menüsünün altında Taşma menüsü etkinleştirilir. Degradenin sınırlarının ötesine uygulanan renkleri kontrol etmek için Taşma menüsünü kullanın. İkinci olarak, degrade tanımlama çubuğu, altında degradedeki renkleri belirten işaretçilerle birlikte görünür.

 5. (İsteğe bağlı) Taşma menüsünde, degradeye uygulanacak bir taşma modu seçin: Genişlet (varsayılan mod), Yansıt veya Tekrarla.

 6. (İsteğe bağlı) SVG (Scalable Vector Graphics) uyumlu bir doğrusal veya radyal degrade oluşturmak için Doğrusal RGB onay kutusunu seçin. Degrade ilk kez uygulandıktan sonra farklı boyutlara ölçeklendiğinde, degradenin düz görünmesini sağlar.

 7. Degradedeki bir rengi değiştirmek için, degrade tanımlama çubuğunun altındaki renk işaretçilerinden birini seçin (seçilen renk işaretçisinin üst kısmındaki üçgen siyah olur). Daha sonra, degrade çubuğunun üstünde görünen renk alanı bölmesini tıklatın. Rengin açıklığını ayarlamak için Parlaklık kaydırıcısını sürükleyin.

 8. Degradeye işaretçi eklemek için degrade tanımlama çubuğunun üzerinde veya altında tıklatın. Önceki adımda açıklandığı gibi, yeni işaretçi için bir renk seçin.

  En fazla 15 renk işaretçisi ekleyebilirsiniz, bu da en fazla 15 renk geçişine sahip bir degrade oluşturmanızı sağlar.

 9. Bir işaretçiyi degradede yeniden konumlandırmak için işaretçiyi degrade tanımlama çubuğu boyunca sürükleyin. Bir işaretçiyi kaldırmak için işaretçiyi aşağı, degrade tanımlama çubuğunun dışarısına doğru sürükleyin.

 10. Degradeyi kaydetmek için Renk panelinin sağ üst köşesindeki üçgeni tıklatın ve menüden Renk Örneği Ekle'yi seçin.

  Degrade, geçerli belgenin Renk Örnekleri paneline eklenir.

 11. Yatay degrade yerine dikey degrade oluşturmak gibi, degradeyi dönüştürmek için Degrade Dönüştürme aracını kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz. Degrade ve bitmap dolgularını dönüştürme.

Kontur ve Dolgu rengini ayarlama

Araçlar panelindeki Kontur Rengi ve Dolgu Rengi denetimlerini veya Özellik denetçisindeki Kontur Rengi ve Dolgu Rengi denetimlerini kullanarak grafik nesnelerinin ve şekillerin kontur ve dolgu rengini belirtebilirsiniz.

Araçlar panelinin Kontur Rengi ve Dolgu Rengi bölümünde, seçilen nesnelerin kontur veya dolgularının renk tercihleri tarafından etkilenip etkilenmeyeceğini belirleyen Kontur Rengi ve Dolgu Rengi kutularının etkinleştirilmesine yönelik denetimler yer alır. Ayrıca Renkler bölümünde, hızlıca renkleri varsayılan değerine döndürme, kontur ve dolgu rengi ayarlarını Hiçbiri olarak ayarlama ve dolgu ve kontur renklerini takas etmeye yönelik denetimler yer alır.

Özellik denetçisi, grafik nesnesi veya şekil için bir kontur ve dolgu rengi seçmenizi sağlamanın yanı sıra, kontur genişliği ve stilinin belirtilmesine yönelik denetimler de sağlar.

Bu kontrolleri varolan nesnelerin boyama niteliklerini değiştirmek amacıyla kullanmak için önce nesneleri Sahne Alanı'nda seçin.

Ayrıca bkz.: Renklerin Canlı Önizlemesi.

Araçlar panelini kullanarak kontur ve dolgu rengini ayarlama

Araçlar paneli Kontur Rengi ve Dolgu Rengi kontrolleri, çizim veya boyama araçlarıyla oluşturduğunuz yeni nesnelerin boyama niteliklerini ayarlar. Bu kontrolleri varolan nesnelerin boyama niteliklerini değiştirmek amacıyla kullanmak için önce nesneleri Sahne Alanı'nda seçin.

 • Kontur veya Dolgu Rengi denetimini tıklatın ve bir renk örneği seçin.

 • Açılır penceredeki Sistem Renk Seçicisi düğmesini tıklatın ve bir renk seçin. Şekildeki rengin efektini önizlemek için işaretçiyi farklı renklerin üzerine getirebilirsiniz.

 • Kutuya bir rengin onaltılık değerini yazın.

 • Varsayılan renk ayarlarına (beyaz dolgu ve siyah kontur) geri dönmek için Araçlar panelindeki Siyah-Beyaz düğmesini tıklatın.

 • Herhangi bir kontur veya dolguyu kaldırmak için Renk Yok düğmesini tıklatın.

  Not: Renk Yok düğmesi yalnızca bir oval veya dikdörtgen oluşturduğunuzda görüntülenir. Kontur veya dolgusuz bir nesne oluşturabilirsiniz, ancak Renk Yok düğmesini varolan bir nesneyle kullanamazsınız. Bunun yerine varolan konturu veya dolguyu seçin ve silin.

 • Dolguyla kontur arasında renkleri takas etmek için Araçlar panelindeki Renkleri Takas Et düğmesini tıklatın.

Animate CC, Kontur veya Dolgu renklerini Renk Örneği'nden değiştirirken canlı önizlemenize olanak sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. Renklerin Canlı Önizlemesi.

Özellik denetçisini kullanarak düz renk dolgusu uygulama

 1. Sahne Alanı'nda kapalı bir nesne veya nesneler seçin.
 2. Pencere > Özellikler seçeneğini belirleyin.
 3. Bir renk seçmek için Dolgu Rengi denetimini tıklatın ve şunlardan birini yapın:

  • Paletten bir renk örneği seçin.
  • Kutuya bir rengin onaltılık değerini yazın.

Özellik denetçisini kullanarak bir kontur rengi, stili ve ağırlığı seçme

Seçili nesnenin kontur rengi, stili ve ağırlığını değiştirmek için Özellik denetçisindeki Kontur Rengi kontrolünü kullanın. Kontur stili için Animate ile önceden yüklenen stillerden birini seçin veya özel bir stil oluşturun. Düz bir renk dolgusu seçmek için Özellik denetçisindeki Dolgu Rengi kontrolünü kullanın.

 1. Sahne Alanı üzerinde bir nesneyi veya nesneleri seçin (semboller için önce sembol düzenleme moduna girmek için çift tıklatın).
 2. Pencere > Özellikler seçeneğini belirleyin.
 3. Bir kontur stili seçmek için Stil menüsünü tıklatın ve bir seçenek belirleyin. Özel bir stil oluşturmak için Özellik denetçisinde Özel'i tıklatın, Kontur Stili iletişim kutusunda seçenekleri belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

  Not:

  Düz'den başka bir kontur stili seçmek dosya boyutunu artırabilir.

 4. Kontur ağırlığı seçmek için, Kontur kaydırıcısını ayarlayın ve metin kutusuna bir değer girin.
 5. Kontur katkısını etkinleştirmek için Kontur Katkısı onay kutusunu seçin. Kontur katkısı, çizgi ve eğri tutturucularını tam piksellerin üzerine yerleştirerek bulanık yatay ve dikey çizgileri engeller.
 6. Yol sonu için stil ayarlamak amacıyla bir Uç seçeneği seçin:

  Yok

  Yolun sonunda biter.

  Yuvarlak

  Kontur genişliğinin yarısı kadar yolun sonunun ilerisine geçen yuvarlak bir uç ekler.

  Kare

  Kontur genişliğinin yarısı kadar yolun ilerisine geçen kare bir uç ekler.

 7. (İsteğe bağlı) Kurşun Kalem veya Fırça araçlarını kullanarak Düzgünleştir çizim modunda çizgi çiziyorsanız, Animate uygulamasının çizdiğiniz çizgileri ne derecede düzgünleştireceğini belirtmek için Düzgünleştirme kaydırıcısını kullanın.

  Varsayılan olarak, Düzgünleştirme değeri 50'ye ayarlanmıştır, fakat 0'dan 100'e kadar bir değer belirtebilirsiniz. Düzgünleştirme değeri ne kadar büyükse, oluşturulan çizgi o kadar düzgün olur.

  Not:

  Çizim modu Düzle veya Mürekkep'e ayarlandığında Düzgünleştirme kaydırıcısı devre dışı bırakılır.

 8. İki yol diliminin nasıl birleşeceğini tanımlamak için bir Birleştir seçeneği seçin. Açık veya kapalı bir yoldaki köşeleri değiştirmek için bir yolu seçin ve başka bir birleştir seçeneği seçin.
  dr_mtr_rnd_bvl_joins
  Gönye, yuvarlak ve eğim birleştirmeleri.

 9. Bir Gönye birleştirmesine eğim vermekten kaçınmak için bir Gönye sınırı girin.

  Bu değeri geçen çizgi uzunlukları sivriltilmek yerine kare yapılır. Örneğin, 3 noktalık bir kontur için 2 değerindeki bir Gönye sınırı, noktanın uzunluğu kontur ağırlığının iki katı olduğunda Animate uygulamasının sınır noktasını kaldıracağı anlamına gelir.

  dr_miter_bevel_joins
  Gönye sınırı uygulama.

Birden çok çizgi veya şeklin konturlarını ayarlama

Çizgilerin veya şekil anahatlarının kontur rengini, genişliğini ve stilini değiştirmek için Mürekkep Şişesi aracını kullanın. Çizgi ve şekil anahatlarına degrade veya bitmap'ler değil, sadece düz renkler uygulayabilirsiniz.

Tek çizgileri seçmek yerine Mürekkep Şişesi aracını kullanmak, birden çok nesnenin kontur niteliklerini aynı anda değiştirmeyi kolaylaştırır.

 1. Araçlar panelinden Mürekkep Şişesi aracını seçin.
 2. Bir kontur rengi seçin.
 3. Özellik denetçisinden bir kontur stili ve kontur genişliği seçin.
 4. Kontur değişikliklerini uygulamak için Sahne Alanı'nda bir nesneyi tıklatın.

Konturları ve dolguları kopyalama

Dolgu ve kontur niteliklerini bir nesneden kopyalayıp bunları hemen başka bir nesneye uygulamak için Damlalık aracını kullanın. Damlalık aracı ayrıca, bir bitmap'teki görüntüyü dolgu olarak kullanmak üzere örneklemenizi sağlar.

 1. Bir kontur veya doldurulmuş alanın niteliklerini başka bir kontur veya doldurulmuş alana uygulamak için Damlalık aracını seçin ve niteliklerini uygulamak istediğiniz kontur veya doldurulmuş alanı tıklatın.

  Bir konturu tıklattığınızda, araç otomatik olarak Mürekkep Şişesi aracına dönüşür. Bir doldurulmuş alanı tıklattığınızda, araç otomatik olarak Dolguyu Kilitle değiştiricisi açık bir şekilde Boya Kovası aracına dönüşür.

 2. Yeni nitelikleri uygulayacağınız başka bir kontur veya doldurulmuş alanı tıklatın.

Boya Kovası aracı ile boyalı alanları değiştirme

Boya Kovası aracı kapalı alanları renkle doldurur. Bu araç şunları yapmanızı sağlar:

 • Boş alanları doldurmak ve önceden boyanmış alanların rengini değiştirmek.

 • Düz renklerle, degradelerle ve bitmap dolgularıyla boyamak.

 • Boya Kovası aracını, tamamen kapalı olmayan alanları doldurmak için kullanmak.

 • Boya Kovası aracını kullanırken, Animate uygulamasının şekil ana hatlarındaki boşlukları kapatmasını sağlamak.

 1. Araçlar panelinden Boya Kovası aracını seçin.
 2. Bir dolgu rengi ve stili seçin.
 3. Araçlar Panelinin sonunda gözüken Boşluk Boyutu değiştiricisini tıklatın ve bir boşluk boyutu seçeneği seçin:
  • Şekli doldurmadan önce boşlukları el ile kapatmak için Aralıkları Kapatma’yı seçin. Boşlukları elle kapatmak karmaşık çizimler için daha hızlı olabilir.
  • Animate uygulamasının boşlukları olan bir şekli doldurmasını sağlamak için bir Kapat seçeneği.

  Not:

  Boşluklar çok büyükse, onları elle kapatmak zorunda kalabilirsiniz.

 4. Doldurulacak şekil veya kapalı alanı tıklatın.

Boya Kovası aracı seçenekleri

Bir nesnenin konturlarını istediğiniz renkle doldurmak için bu konturlarda tıklatıp sürüklemek için Boya kovası aracını kullanabilirsiniz. Aracı konturlarda istediğiniz yönde tıklatıp sürükleyin. Boya kovası aracı, konturlarda noktaların yakalandığı her yeri boyayla doldurur.

Boya Kovası özellikleri
Boya Kovası özellikleri

Tüm bölgeleri doldur onay kutusunu işaretlediğinizde seçilen tüm bölgeler sürükleme esnasında söz konusu renkle doldurulur.

Varsayılan olarak, Tüm bölgeleri doldur seçeneğinin seçimi kaldırılmıştır. Bu modda, Boya Kovası aracı yalnızca belirli renkle doldurma işlemi yapar. 

Tüm bölgeleri doldur seçeneği belirlendiğinde (varsayılan)

 • Bu modda, kullanıcı boya kovasını kullanarak fare ile tıkladığında değiştirilen rengi görebilirsiniz. Bu durumda, şimdi yeşil rengin kırmızı ile değiştirildiğini düşünelim.
 • Kullanıcı resimde sürükleme yaptıkça bu seçenek, yalnızca yeşil renkle doldurulmuş konturları değiştirir.
 • Kullanıcı, boş kapalı bir konturda sürükleme yapıyorsa bu kırmızı ile doldurulur.
 • Fare ile tıklandığında alttaki kontur boşsa bu seçenek, kullanıcı boya kovası aracını sürüklediğinde boş konturları doldurur.

Tüm bölgeleri doldur seçeneği belirlendiğinde

Tüm bölgeler seçilen renkle doldurulur. Yukarıda bahsi geçen illüstrasyonda renk kırmızıdır.

Degrade ve bitmap dolgularını dönüştürme

Dolgunun boyutunu, yönünü veya merkezini ayarlayarak, bir degrade veya bitmap dolgusunu dönüştürebilirsiniz.

 1. Araçlar panelinden Degrade Dönüştürme aracını  seçin. Degrade Dönüştürme aracını Araçlar panelinde göremezseniz, Serbest Dönüştürme aracını tıklatıp basılı tutun ve ardından görüntülenen menüden Degrade Dönüştürme aracını seçin.
 2. Degrade veya bitmap dolgusuyla doldurulmuş bir alanı tıklatın. Düzenleme tutamaçlarına sahip bir sınırlama kutusu görünür. İşaretçi bu tutamaçların herhangi birinin üzerindeyken, tutamacın işlevini belirtecek şekilde değişir.

  Merkez noktası

  Merkez noktasının üzerine gelindiğinde görünen simgesi dört yönlü bir oktur.

  Odak noktası

  Odak noktası tutamacı, sadece bir radyal degrade seçtiğinizde görünür. Odak noktasının üzerine gelindiğinde görünen simgesi ters bir üçgendir.

  Boyut

  Boyut tutamacının (sınırlama kutusunun kenarındaki orta tutamaç simgesi) üzerine gelindiğinde görünen simgesi, içinde bir ok bulunan bir dairedir.

  Dönüş

  Degradenin dönüşünü ayarlar. Dönüş tutamacının (sınırlama kutusunun kenarındaki alt tutamaç simgesi) üzerine gelindiğinde görünen simgesi daire şeklinde dört oktur.

  Genişlik

  Degradenin genişliğini ayarlar. Genişlik tutamacının (kare tutamaç) üzerine gelindiğinde görünen simgesi çift uçlu bir oktur.

  Düz bir degrade dolgusunun yönünü 45°'nin katlarına sınırlamak için Shift tuşuna basın.

  dr_fillTransform
  Radyal degrade denetimleri

  A. Merkez noktası B. Genişlik C. Dönüş D. Boyut E. Odak noktası. 
 3. Degrade veya dolguyu aşağıdaki yolların herhangi biriyle yeniden şekillendirin:
  • Degrade veya bitmap dolgusunun merkez noktasını yeniden konumlandırmak için merkez noktasını sürükleyin.
  dr_04bmp_move
  • Degrade veya bitmap dolgusunun genişliğini değiştirmek için sınırlama kutusunun kenarındaki kare tutamacı sürükleyin. (Bu seçenek dolguyu içeren nesneyi değil, sadece dolguyu yeniden boyutlandırır.)
  dr_04bmp_width
  • Degrade veya bitmap dolgusunun yüksekliğini değiştirmek için sınırlama kutusunun altındaki kare tutamacı sürükleyin.
  dr_04bmp_height
  • Degrade veya bitmap dolgusunu döndürmek için köşedeki dairesel dönüş tutamacını sürükleyin. Ayrıca, bir dairesel degrade veya dolgunun sınırlama dairesindeki en alt tutamacı da sürükleyebilirsiniz.
  dr_04bmp_rotate
  • Doğrusal bir degradeyi veya bir dolguyu ölçeklemek için sınırlama kutusunun ortasındaki kare tutamacı sürükleyin.
  dr_04scale_linear
  • Bir dairesel degradenin odak noktasını değiştirmek için sınırlama çemberinde ortadaki dairesel tutamacı sürükleyin.
  dr_04scale_radial
  • Bir şeklin içindeki dolguyu eğriltmek veya eğmek için sınırlama kutusunun üst veya sağ kenarındaki dairesel tutamaçlardan birini sürükleyin.
  dr_04bmp_skew
  • Bir bitmap'i şekil içinde döşemek için dolguyu ölçekleyin.
  dr_04bmp_tile

  Not:

  Geniş dolgularla veya Sahne Alanı'nın kenarına yakın dolgularla çalışıyorken tüm tutamaçları görmek için Görünüm > Yapıştırma Alanı'nı seçin.

Sahne Alanı'nı doldurmak için bir degrade veya bitmap'i kilitleme

Bir degrade veya bitmap dolgusunu, dolgu bütün Sahne Alanı üzerinde yayılıyormuş gibi görünmesi için ve dolguyla boyanan nesnelerin, altta bulunan degrade veya bitmap'i ortaya çıkaran maskeler olması için kilitleyebilirsiniz.

Fırça veya Boya Kovası aracıyla Dolguyu Kilitle değiştiricisini seçip araçla birlikte boyarsanız, bitmap veya degrade dolgusu, Sahne Alanı'nda boyadığınız nesnelerin üstünden yayılır.

dr_04Lock_Fill_example
Dolguyu Kilitle değiştiricisini kullanmak, Sahne Alanı'ndaki ayrı nesnelere tek bir degrade veya bitmap dolgusunun uygulandığı görünümünü oluşturur.

Kilitli degrade dolgusu kullanma

 1. Fırça veya Boya Kovası aracını seçin ve dolgu olarak bir degrade veya bitmap'i seçin.
 2. Renk panelindeki Tür menüsünden Doğrusal veya Radyal'i seçin.
 3. Dolguyu Kilitle değiştiricisini  tıklatın.
 4. Önce, dolgunun merkezini yerleştirmek istediğiniz alanları boyayın ve sonra diğer alanlara geçin.

Kilitli bitmap dolgusu kullanma

 1. Kullanılacak bitmap'i seçin.
 2. Renk panelindeki Tür menüsünden Bitmap'i seçin.
 3. Fırça veya Boya Kovası aracını seçin.
 4. Dolguyu Kilitle değiştiricisini  tıklatın.
 5. Önce, dolgunun merkezini yerleştirmek istediğiniz alanları boyayın ve sonra diğer alanlara geçin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi