Kullanıcı Kılavuzu İptal

Tercihleri ayarlama

 1. Adobe Animate Kullanıcı Kılavuzu
 2. Animate'e Giriş
  1. Animate'teki Yenilikler
  2. Resimli Sözlük
  3. Animate sistem gereksinimleri
  4. Animate klavye kısayolları
  5. Animate'te Birden Çok Dosya Türü İle Çalışma
 3. Animasyon
  1. Animate'te animasyonun temel öğeleri
  2. Animate'te kareleri ve anahtar kareleri kullanma
  3. Animate'te kare kare animasyonu
  4. Animate'te klasik ara animasyonu ile çalışma
  5. Fırça Aracı
  6. Hareket Kılavuzu
  7. Ara hareket ve ActionScript 3.0
  8. Ara Hareket Animasyonu Hakkında
  9. Ara hareket animasyonları
  10. Ara hareket animasyonu oluşturma
  11. Özellik anahtar karelerini kullanma
  12. Ara oluşturarak konuma animasyon ekleme
  13. Hareket Düzenleyici kullanarak ara hareketleri düzenleme
  14. Ara animasyonunun hareket yolunu düzenleme
  15. Ara hareketleri işleme
  16. Özel hareket hızları ekleme
  17. Hareket önayarları oluşturma ve uygulama
  18. Animasyon ara yayılma alanları ayarlama
  19. XML dosyaları olarak kaydedilen Ara hareketlerle çalışma
  20. Ara hareketler ve Klasik aralar karşılaştırması
  21. Şekil arası doldurma
  22. Animate'te Eklem aracı animasyonunu kullanma
  23. Animate'te karakter canlandırmayla çalışma
  24. Adobe Animate'te maske katmanlarını kullanma
  25. Animate'te sahneler ile çalışma
 4. Etkileşim
  1. Animate ile düğmeler oluşturma
  2. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. Animate'te kod parçacıkları ile interaktiflik ekleme
  5. Özel HTML5 Bileşenleri oluşturma
  6. HTML5 Canvas'ta bileşenleri kullanma
  7. Özel Bileşenler oluşturma: Örnekler
  8. Özel Bileşenler için Kod Parçacıkları
  9. En iyi uygulamalar - Animate ile reklamcılık
  10. Sanal Gerçeklik içeriği oluşturma ve yayınlama
 5. Çalışma alanı ve iş akışı
  1. Boya fırçaları oluşturma ve yönetme
  2. HTML5 Canvas belgelerinde Google fontlarını kullanma
  3. Creative Cloud Libraries ve Adobe Animate'i Kullanma
  4. Animate için Sahne Alanı ve Araçlar panelini kullanma
  5. Animate iş akışı ve çalışma alanı
  6. HTML5 Canvas belgelerinde web fontlarını kullanma
  7. Zaman Çizelgeleri ve ActionScript
  8. Birden çok zaman çizelgesiyle çalışma
  9. Tercihleri ayarlama
  10. Animate geliştirme panellerini kullanma
  11. Animate ile zaman çizelgesi katmanları oluşturma
  12. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  13. Nesneleri taşıma ve kopyalama
  14. Şablonlar
  15. Animate uygulamasında Bul ve Değiştir
  16. Geri alma, yineleme ve Geçmiş paneli
  17. Klavye kısayolları
  18. Animate'te zaman çizelgesini kullanma
  19. HTML uzantıları oluşturma
  20. Görüntüler ve Animasyonlu GIF'ler için en iyileştirme seçenekleri
  21. Görüntüler ve GIF'ler için dışa aktarma ayarları
  22. Animate'te Varlıklar Paneli
 6. Multimedya ve Video
  1. Animate'te grafik nesnelerini dönüştürme ve bir araya getirme
  2. Animate'te sembol örnekleri oluşturma ve bunlarla çalışma
  3. Görüntü İzleme
  4. Adobe Animate'te ses kullanımı
  5. SVG dosyalarını dışa aktarma
  6. Animate'te kullanmak üzere video dosyaları oluşturma
  7. Animate'te video ekleme
  8. Animate ile nesne çizme ve oluşturma
  9. Çizgileri ve şekilleri yeniden şekillendirme
  10. Animate CC ile konturlar, dolgular ve degradeler
  11. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  12. Animate CC'de Renk Panelleri
  13. Flash CS6 dosyalarını Animate ile açma
  14. Animate'te klasik metin ile çalışma
  15. Animate'e resim yerleştirme
  16. Animate'te içe aktarılan bitmap'ler
  17. 3B grafikler
  18. Animate'te sembollerle çalışma
  19. Adobe Animate ile çizgiler ve şekiller çizme
  20. Animate'te kütüphaneler ile çalışma
  21. Sesleri dışa aktarma
  22. Animate CC'de nesne seçme
  23. Animate'te Illustrator AI dosyalarıyla çalışma
  24. Karışım modlarını uygulama
  25. Nesneleri düzenleme
  26. Komutlar menüsüyle görevleri otomatikleştirme
  27. Çok dilli metin
  28. Animate'te kamera kullanma
  29. Grafik filtreleri
  30. Ses ve ActionScript
  31. Çizim tercihleri
  32. Kalem aracı ile çizim yapma
 7. Platformlar
  1. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  2. Özel Platform Desteği
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. WebGL belgesi oluşturma ve yayınlama
  5. AIR for iOS için uygulamaları paketleme
  6. AIR for Android uygulamalarını yayınlama
  7. Adobe AIR for desktop için yayınlama
  8. ActionScript yayınlama ayarları
  9. En iyi uygulamalar - Bir uygulamada ActionScript'i organize etme
  10. Animate ile ActionScript'i kullanma
  11. Animate çalışma alanında erişilebilirlik
  12. Komut dosyaları yazma ve yönetme
  13. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
  14. Özel Platform Desteğine Genel Bakış
  15. Özel Platform Desteği Eklentisiyle Çalışma
  16. ActionScript 3.0'da hata ayıklama
  17. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
 8. Dışa Aktarma ve Yayınlama
  1. Animate CC'den dosya dışa aktarma
  2. OAM yayınlama
  3. SVG dosyalarını dışa aktarma
  4. Animate ile grafikleri ve videoları dışa aktarma
  5. AS3 belgelerini yayınlama
  6. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  7. Sesleri dışa aktarma
  8. En iyi uygulamalar - Mobil aygıtlar için içerik oluşturma ipuçları
  9. En iyi uygulamalar - Video kuralları
  10. En iyi uygulamalar - SWF uygulaması geliştirme talimatları
  11. En iyi uygulamalar - FLA dosyalarını yapılandırma
  12. Animate için FLA dosyalarını en iyileştirmeye yönelik En İyi Uygulamalar
  13. ActionScript yayınlama ayarları
  14. Animate için yayınlama ayarları belirtme
  15. Projektör dosyalarını dışa aktarma
  16. Görüntü ve Animasyonlu GIF'leri dışa aktarma
  17. HTML yayınlama şablonları
  18. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  19. Animasyonlarınızı hızlıca paylaşma ve yayımlama
 9. Sorun Giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Bilinen sorunlar

 

Genel uygulama işlemleri, düzenleme işlemleri, kod ve derleyici işlemleri, ve çizim ve metin seçenekleri için tercihleri ayarlayabilirsiniz.

Tercihleri ayarlama
Tercihler iletişim kutusundaki Genel kategorisi.

Tercihleri ayarlama

 1. Düzen > Tercihler (Windows) veya Animate > Tercihler (Macintosh) seçeneğini belirleyin.

 2. Kategori listesinde bir seçim yapın ve karşılık gelen seçeneklerden birisini seçin.

Genel tercihleri ayarlama

Başlatırken

Uygulamayı başlattığınızda hangi belgenin açılacağını belirtin.

Belge veya Nesne düzeyinde geri alma

Belge düzeyinde geri alma, bütün Animate belgesi için eylemlerinizi tek bir listede tutar. Nesne düzeyinde geri alma belgenizdeki her nesne için eylemlerinizi ayrı bir listede tutar. Nesne düzeyi, hedeflediğiniz nesneden daha yakın zamanda değiştirilmiş olabilecek başka nesnelere yapılan eylemleri de geri almak zorunda kalmadan, nesneye yapılan eylemi geri almanıza izin verir.

Geri alma düzeyleri

Geri alma veya yineleme düzeylerinin sayısını ayarlamak için 2 ile 300 arasında bir değer girin. Geri alma düzeyleri bellek gerektirir; ne kadar yüksek bir geri alma düzeyi kullanırsanız o kadar çok bellek harcanır. Varsayılan değer 100'dür.

Otomatik Kurtarma

Etkinleştirildiği zaman (varsayılan ayar) bu ayar, belirtilen zaman aralığında açık her dosyanın bir kopyasını orijinalleri ile aynı klasöre kaydeder. Dosyayı henüz kaydetmediyseniz, Animate kopyaları Geçici klasörüne kaydeder. Dosya adının başına “RECOVER_” eklenmesiyle, dosya adları orijinalleri ile aynı olur. Animate beklenmedik biçimde sonlandırılırsa, yeniden başlattığınızda otomatik kurtarma dosyasını açmanıza izin verecek şekilde bir iletişim kutusu görüntülenir. Animate'ten normal şekilde çıktığınızda, otomatik kurtarma dosyaları silinir.

Animate 2015 sürümünden başlamak üzere, Animate gereksiz otomatik kurtarma dosyaları oluşturmaz. Otomatik kurtarma dosyası yalnızca son otomatik kurtarma dosyaları oluşturulduktan sonra belge değiştirilirse oluşturulur. Otomatik kurtarma dosyası yalnızca kaydetme işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra kaldırılır. Kısa otomatik kurtarma süresi boyunca otomatik kurtarmanın sürekli döngüye girmesini engellemek için her bir otomatik kurtarma aralığında son otomatik kurtarma oluşturulduktan sonra değiştirilen tüm dosyaların anlık görüntüsü oluşturulur. Sonraki otomatik kurtarma zamanlayıcısı yalnızca bu süreç tamamlandıktan sonra başlatılır. 

Kullanıcı Arabirimi

Koyu veya Açık seçeneklerinden tercih ettiğiniz kullanıcı arabirimi stilini seçin. Kullanıcı arabirimi öğelerine gölgelendirme uygulamak için Gölgelendirmeyi Etkinleştir'i seçin.

Çalışma Alanı

Dışlarını tıkladığınızda, simge modundaki panellerin otomatik olarak daraltılmasını sağlamak için Simge Panellerini Otomatik Daralt seçeneğini belirleyin. Kontrol Et > Test Et'i seçtiğinizde ayrı bir pencere açılmasını istiyorsanız Animate ve Komut Dosyası Belgelerini Ayrı Pencerelerde Aç'ı seçin. Test filmi varsayılan olarak kendi penceresinde açılır.

Vurgu Rengi

Geçerli katmanın ana hat rengini kullanmak için panelden bir renk seçin veya Katman Rengini Kullan'ı seçin.

Senkronizasyon Ayarları tercihlerini ayarlama

Eşitleme Ayarları sekmesinden, Animate'i Creative Cloud hesabınızla ve kütüphanelerinizle eşitlemeye ilişkin ayarları yapabilirsiniz.

Tercihler iletişim kutusundaki Senkronizasyon Ayarları sekmesi

Adobe ID

Bu, Creative Cloud hesabınıza giriş yaparken kullandığınız Adobe ID'yi ve Creative Cloud hesabınızla yapılan son senkronizasyonun tarihini ve zamanını görüntüler.

 • Creative Cloud profilinizi ve kütüphanenizi görüntülemek için veya farklı bir Adobe ID kullanarak oturum açmak için Hesabı Yönet'i tıklayın.
 • Ayarlarınızı senkronize etmek için Ayarları Şimdi Eşitle'yi tıklatın.

Eşitleme Seçenekleri

Bu, Animate ve Creative Cloud hesabınız arasında belirlediğiniz senkronizasyon seçeneklerini görüntüler. Uygulama tercihlerinizi; çalışma alanlarınızı; varsayılan belge ayarlarınızı; klavye kısayollarınızı; ızgara, kılavuz ve yapışma ayarlarınızı; hareketli grafik sayfası ayarlarınızı; değişken genişlik profillerinizi ve özel fırçalarınızı senkronize edebilirsiniz.

 • Senkronizasyon: Tümü (tüm ayarları senkronize eder), Özel (aşağıda görüntülenen seçenekler arasından belirlediğiniz ayarları senkronize eder) veya Devre Dışı (tüm senkronizasyonu devre dışı bırakır).
 • Ayarlarınızı Creative Cloud ayarlarınızla senkronize etmek için Ayarları Şimdi Eşitle'yi tıklatın.

Tercihlerinizi Creative Cloud ile ve birden fazla makine arasında senkronize etmeye ilişkin bilgi için bkz. Animate Tercihlerini Creative Cloud ile Eşitleme

Creative Cloud Libraries ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Creative Cloud Libraries.

Kod Düzenleyici tercihlerini ayarlama

Kod Düzenleyici sekmesinden, kodunuzun Animate içinde nasıl görüntülenmesini istediğinizi seçebilirsiniz.

kod düzenleyici
Tercihler iletişim kutusundaki Kod Düzenleyici sekmesi

Düzenleme Seçenekleri altında varsayılan ayarları şu şekilde değiştirebilirsiniz:

 • Font: Fontu ve font boyutunu ayarlayın.
 • Stil: Normal, italik, kalın veya kalın italik seçenekleri arasından birini belirleyin.
 • Metin Renklendirmesini Değiştir: Ön plan, arka plan, anahtar sözcükler, yorumlar, tanımlayıcılar ve dizeler için metin rengi belirlemek üzere bu düğmeyi tıklatın.
 • Otomatik kod parantezi: Varsayılan olarak etkindir. Tüm kod parantezleri varsayılan olarak kapalıdır.
 • Otomatik girinti: Varsayılan olarak etkindir. Kod girintisi istemiyorsanız kapatın.
 • Kod ipuçları: Varsayılan olarak etkindir. Kod yazarken kod ipuçlarının görünmesini istemiyorsanız onay kutusunun işaretini kaldırın.
 • Önbellek Dosyaları: Önbellek dosyalarının sınırını belirler. Varsayılan 800'dür.
 • Sekme boyutu: Varsayılan kod sekmesi boyutu 4 olarak belirlenmiştir. Yeniden boyutlandırmak için bir değer girin.

Kodu Biçimlendir bölümünde aşağıdaki tercihleri ayarlayabilir, değişikliğin kodunuza nasıl uygulanacağını görmek için önizleme bölmesine bakabilirsiniz:

 • Komut Dosyasının Dili: Varsayılan komut dosyası dili olarak ActionScript veya JavaScript'i seçin. Bir seçeneği belirlediğinizde örnek kod görüntülenir.
 • Parantez stili: Tercih ettiğiniz parantez stilini, denetim ifadeleriyle aynı satırda, farklı satırda ya da yalnızca bitiş parantezlerini farklı bir satırda olacak şekilde belirleyin. 
 • Zincirli yöntemleri ayır: Mantıksal bir şekilde bölerek kod satırlarını görüntülemek için seçin.
 • Dizi girintilerini koru: Mantıksal bir şekilde girintilenen dizileri korumak için seçin.
 • Anahtar sözcüklerden sonraki boşluğu koru: Varsayılan olarak seçilidir. Her bir anahtar sözcükten sonra bir boşluk bırakılmasını istemiyorsanız bunu değiştirin.

Komut Dosyaları tercihlerini belirleme

Komut Dosyaları sekmesi, komut dosyalarının içe aktarma seçeneklerini belirlemenize olanak tanır:

: Unicode kodlamasını kullanarak açmak veya içe aktarmak için UTF-8 Kodlaması'nı seçin ya da sisteminiz tarafından kullanılmakta olan dilin kodlama şeklini kullanarak açmak veya içe aktarmak için Varsayılan Kodlama'yı seçin.

Değiştirilen dosyaları yeniden yükle: Bir komut dosyası değiştirildiğinde, taşındığında veya silindiğinde ne olacağını belirler. Her Zaman'ı, Hiçbir Zaman'ı veya Sor'u seçin.

 • Her Zaman: Hiçbir uyarı görüntülenmez ve dosya otomatik olarak yeniden yüklenir.
 • Asla: Hiçbir uyarı gösterilmez ve dosya geçerli durumda kalır.
 • Sor (Varsayılan): Bir uyarı görüntülenir ve dosyayı yeniden yükleyip yüklemeyeceğinizi seçebilirsiniz.

Harici komut dosyaları içeren uygulamalar oluştururken, bu tercih siz uygulamayı açtıktan sonra bir ekip üyesinin değiştirdiği komut dosyasının üzerine yazmaktan kaçınmanıza veya uygulamayı komut dosyalarının daha eski sürümleriyle yayınlamaktan kaçınmanıza yardım eder. Uyarılar otomatik olarak bir komut dosyasını kapatmanızı ve yeni, değiştirilmiş sürümünü yeniden açmanızı sağlar.

Sınıf düzenleyicisi: Sınıfları düzenlemek için düzenleyici seçin. Seçenekler; Animate, Flash Builder veya Ask'tır.

Derleyici tercihlerini ayarlama

Tercihler iletişim kutusundaki Derleyici sekmesi, seçtiğiniz dilde aşağıdaki derleyici tercihlerini ayarlamanıza olanak tanır. Bir yola veya SWC dosyasına gözatabilir ya da yeni bir yol belirleyebilirsiniz:

 • SDK yolu: Bin, frameworks, lib ve diğer klasörleri içeren klasöre giden yoldur.
 • Kaynak yolu: ActionScript sınıf dosyalarını içeren klasörlere giden yoldur.
 • Kütüphane yolu: SWC dosyalarına veya SWC dosyalarını içeren klasörlere giden yoldur.
 • Harici kütüphane yolu: Çalışma zamanı paylaşımlı kütüphaneler olarak kullanılan SWC dosyalarına giden yoldur.

Metin tercihlerini ayarlama

Metin sekmesinde metnin görüntülenmesine ilişkin aşağıdaki tercihleri belirtebilirsiniz:

 • Varsayılan Eşleme Fontu
 • Stil
 • Font adının dilini gösterme
 • Font önizlemesini gösterme
 • Font önizleme boyutu

Çizim tercihlerini belirleme

Kalem aracı: Kalem aracının seçeneklerini belirlemenizi sağlar. Son tıklatılan noktadan yazıcının geçerli konumuna giden bir önizleme çizgisini görüntülemek için Kalem Önizlemesini Göster seçeneğini belirleyin. Denetim noktalarını dolu olmayan kareler yerine, küçük dolu kareler olarak görüntülemek için Dolu Noktaları Göster seçeneğini belirleyin. Kalem aracını kullanırken Kalem aracı simgesi yerine artı işareti imlecini görüntülemek için Kesin İmleçleri Göster seçeneğini belirleyin. Bu seçenek, tıklatmaların gerçek hedefini daha kolayca görmenizi sağlar.

TK Eklem Aracı: Eklem Aracı için varsayılan olarak Dönüştürme Noktasını Otomatik Olarak Belirle seçilidir.

Çizgileri bağla: Çizilmekte olan bir çizginin bitiş noktasının başka bir çizgideki en yakın noktaya yapışması için çizginin sonunun varolan çizgi parçasına ne kadar yakın olması gerektiğini belirtir. Bu ayar ayrıca yatay ve dikey çizgi tanımasını, diğer bir deyişle, bir çizginin Animate tarafından tam olarak yatay veya dikey yapılması için yataya veya dikeye ne kadar yakın çizilmiş olması gerektiğini kontrol eder. Nesnelere Yapış seçeneği etkinken, bu ayar, nesnelerin birbirine yapışabilmesi için ne kadar yakın olmaları gerektiğini kontrol eder.

Eğrileri düzgünleştir: Çizim modu Düzelt veya Düzgünleştir olarak ayarlandığında, Kurşun Kalem aracıyla çizilen eğri çizgilere uygulanan düzgünleştirme miktarını belirtir. (Daha düzgün eğriler daha kolay yeniden şekillendirilir, oysa, daha kaba eğriler orijinal çizgi konturlarına daha çok benzerler.)

 Varolan eğri parçalarını daha fazla düzgünleştirmek için Değiştir > Şekil > Düzgün ve Değiştir > Şekil > En İyileştir'i kullanın.

Çizgileri tanı: Animate uygulamasının söz konusu çizgiyi düz çizgi olarak tanıyıp tamamen düz yapması için Kurşun Kalem aracıyla çizilen bir çizgi parçasının ne kadar düz olması gerektiğini tanımlar. Çizerken Çizgileri Tanı kapalıysa, sonradan bir veya daha fazla çizgi parçasını seçip Değiştir > Şekil > Düzleştir'i seçerek çizgileri düzleştirin.

Şekilleri tanı: Geometrik şekil olarak tanınıp kusursuzca yeniden çizilmeleri için daire, oval, kare, dikdörtgen ve 90 ve 180 derecelik yayların ne kadar düzgün çizilmeleri gerektiğini kontrol eder. Seçenekler, Yok, Katı, Normal ve Toleranslı şeklindedir. Katı seçeneği, şeklin düze çok yakın çizilmesini gerektirir; Toleranslı seçeneği, şeklin biraz kaba olabileceğini belirtir ve Animate şekli yeniden çizer. Çizerken Şekilleri Tanı kapalıysa, sonradan bir veya daha fazla şekli (örneğin, bağlantılı çizgi parçaları) seçip Değiştir > Şekil > Düzle'yi seçerek çizgileri düzleyin.

Tıklatma hassasiyeti: Animate uygulamasının bir öğeyi tanıması için işaretçinin öğeye ne kadar yakın olması gerektiğini belirtir.

Tüm tercihleri varsayılan ayarlarına geri yükleme

 1. Tercihler iletişim kutusunda Varsayılanlara Sıfırla'yı tıklayın veya Animate'i başlatırken Control+Alt+Shift (Windows) ya da Command+Option+Shift (Mac OS) tuşlarını basılı tutun.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi