Kullanıcı Kılavuzu İptal

Animate’te zaman çizelgesini kullanma

 1. Adobe Animate Kullanıcı Kılavuzu
 2. Animate'e Giriş
  1. Animate'teki Yenilikler
  2. Resimli Sözlük
  3. Animate sistem gereksinimleri
  4. Animate klavye kısayolları
  5. Animate'te Birden Çok Dosya Türü İle Çalışma
 3. Animasyon
  1. Animate'te animasyonun temel öğeleri
  2. Animate'te kareleri ve anahtar kareleri kullanma
  3. Animate'te kare kare animasyonu
  4. Animate'te klasik ara animasyonu ile çalışma
  5. Fırça Aracı
  6. Hareket Kılavuzu
  7. Ara hareket ve ActionScript 3.0
  8. Ara Hareket Animasyonu Hakkında
  9. Ara hareket animasyonları
  10. Ara hareket animasyonu oluşturma
  11. Özellik anahtar karelerini kullanma
  12. Ara oluşturarak konuma animasyon ekleme
  13. Hareket Düzenleyici kullanarak ara hareketleri düzenleme
  14. Ara animasyonunun hareket yolunu düzenleme
  15. Ara hareketleri işleme
  16. Özel hareket hızları ekleme
  17. Hareket önayarları oluşturma ve uygulama
  18. Animasyon ara yayılma alanları ayarlama
  19. XML dosyaları olarak kaydedilen Ara hareketlerle çalışma
  20. Ara hareketler ve Klasik aralar karşılaştırması
  21. Şekil arası doldurma
  22. Animate'te Eklem aracı animasyonunu kullanma
  23. Animate'te karakter canlandırmayla çalışma
  24. Adobe Animate'te maske katmanlarını kullanma
  25. Animate'te sahneler ile çalışma
 4. Etkileşim
  1. Animate ile düğmeler oluşturma
  2. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. Animate'te kod parçacıkları ile interaktiflik ekleme
  5. Özel HTML5 Bileşenleri oluşturma
  6. HTML5 Canvas'ta bileşenleri kullanma
  7. Özel Bileşenler oluşturma: Örnekler
  8. Özel Bileşenler için Kod Parçacıkları
  9. En iyi uygulamalar - Animate ile reklamcılık
  10. Sanal Gerçeklik içeriği oluşturma ve yayınlama
 5. Çalışma alanı ve iş akışı
  1. Boya fırçaları oluşturma ve yönetme
  2. HTML5 Canvas belgelerinde Google fontlarını kullanma
  3. Creative Cloud Libraries ve Adobe Animate'i Kullanma
  4. Animate için Sahne Alanı ve Araçlar panelini kullanma
  5. Animate iş akışı ve çalışma alanı
  6. HTML5 Canvas belgelerinde web fontlarını kullanma
  7. Zaman Çizelgeleri ve ActionScript
  8. Birden çok zaman çizelgesiyle çalışma
  9. Tercihleri ayarlama
  10. Animate geliştirme panellerini kullanma
  11. Animate ile zaman çizelgesi katmanları oluşturma
  12. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  13. Nesneleri taşıma ve kopyalama
  14. Şablonlar
  15. Animate uygulamasında Bul ve Değiştir
  16. Geri alma, yineleme ve Geçmiş paneli
  17. Klavye kısayolları
  18. Animate'te zaman çizelgesini kullanma
  19. HTML uzantıları oluşturma
  20. Görüntüler ve Animasyonlu GIF'ler için en iyileştirme seçenekleri
  21. Görüntüler ve GIF'ler için dışa aktarma ayarları
  22. Animate'te Varlıklar Paneli
 6. Multimedya ve Video
  1. Animate'te grafik nesnelerini dönüştürme ve bir araya getirme
  2. Animate'te sembol örnekleri oluşturma ve bunlarla çalışma
  3. Görüntü İzleme
  4. Adobe Animate'te ses kullanımı
  5. SVG dosyalarını dışa aktarma
  6. Animate'te kullanmak üzere video dosyaları oluşturma
  7. Animate'te video ekleme
  8. Video işaret noktalarıyla çalışma
  9. Animate ile nesne çizme ve oluşturma
  10. Çizgileri ve şekilleri yeniden şekillendirme
  11. Animate CC ile konturlar, dolgular ve degradeler
  12. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  13. Animate CC'de Renk Panelleri
  14. Flash CS6 dosyalarını Animate ile açma
  15. Animate'te klasik metin ile çalışma
  16. Animate'e resim yerleştirme
  17. Animate'te içe aktarılan bitmap'ler
  18. 3B grafikler
  19. Animate'te sembollerle çalışma
  20. Adobe Animate ile çizgiler ve şekiller çizme
  21. Animate'te kütüphaneler ile çalışma
  22. Sesleri dışa aktarma
  23. Animate CC'de nesne seçme
  24. Animate'te Illustrator AI dosyalarıyla çalışma
  25. Püskürtme Fırçası aracıyla desen uygulama
  26. Karışım modlarını uygulama
  27. Nesneleri düzenleme
  28. Komutlar menüsüyle görevleri otomatikleştirme
  29. Çok dilli metin
  30. Animate'te kamera kullanma
  31. Animate'i Adobe Scout ile Kullanma
  32. Fireworks dosyalarıyla çalışma
  33. Grafik filtreleri
  34. Ses ve ActionScript
  35. Çizim tercihleri
  36. Kalem aracı ile çizim yapma
 7. Platformlar
  1. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  2. Özel Platform Desteği
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. WebGL belgesi oluşturma ve yayınlama
  5. AIR for iOS için uygulamaları paketleme
  6. AIR for Android uygulamalarını yayınlama
  7. Adobe AIR for desktop için yayınlama
  8. ActionScript yayınlama ayarları
  9. En iyi uygulamalar - Bir uygulamada ActionScript'i organize etme
  10. Animate ile ActionScript'i kullanma
  11. En iyi uygulamalar - Erişilebilirlik talimatları
  12. Animate çalışma alanında erişilebilirlik
  13. Komut dosyaları yazma ve yönetme
  14. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
  15. Özel Platform Desteğine Genel Bakış
  16. Erişilebilir içerik oluşturma
  17. Özel Platform Desteği Eklentisiyle Çalışma
  18. ActionScript 3.0'da hata ayıklama
  19. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
 8. Dışa Aktarma ve Yayınlama
  1. Animate CC'den dosya dışa aktarma
  2. OAM yayınlama
  3. SVG dosyalarını dışa aktarma
  4. Animate ile grafikleri ve videoları dışa aktarma
  5. AS3 belgelerini yayınlama
  6. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  7. Sesleri dışa aktarma
  8. QuickTime video dosyalarını dışa aktarma
  9. ActionScript ile harici video oynatmayı denetleme
  10. En iyi uygulamalar - Mobil aygıtlar için içerik oluşturma ipuçları
  11. En iyi uygulamalar - Video kuralları
  12. En iyi uygulamalar - SWF uygulaması geliştirme talimatları
  13. En iyi uygulamalar - FLA dosyalarını yapılandırma
  14. Animate için FLA dosyalarını en iyileştirmeye yönelik En İyi Uygulamalar
  15. ActionScript yayınlama ayarları
  16. Animate için yayınlama ayarları belirtme
  17. Projektör dosyalarını dışa aktarma
  18. Görüntü ve Animasyonlu GIF'leri dışa aktarma
  19. HTML yayınlama şablonları
  20. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  21. Animasyonlarınızı hızlıca paylaşma ve yayımlama

Zaman çizelgesi hakkında

Adobe Animate'te zaman çizelgesi, bir belgenin katmanlar ve karelerdeki içeriğinin zaman içindeki durumunu düzenler ve kontrol eder. Tıpkı bir film gibi Animate belgeleri de süre uzunluklarını karelere böler. Katmanlar, birbiri üzerine yığılmış birden çok film şeridine benzer ve her biri Sahne Alanı'nda görünen farklı bir görüntüyü içerir. Zaman Çizelgesi'nin başlıca bileşenleri katmanlar, kareler ve oynatma kafasıdır.

Zaman çizelgesi, kare kare animasyon, arası doldurulmuş animasyon ve hareket yolları dahil olmak üzere, bir belgede animasyonun nerede gerçekleştiğini gösterir. Zaman çizelgesinin katmanlar bölümündeki kontroller; katmanları gizleme, gösterme, kilitleme ve kilidini açmanın yanı sıra katman içeriğini de anahatlar olarak görüntülemenize olanak sağlar. Zaman çizelgesi karelerini aynı katmanda yeni bir konuma veya başka bir katmana sürükleyebilirsiniz.

Modern Zaman Çizelgesi

Net kare aralığı gösterimi, kare ve zaman işaretçisinin daha iyi okunabilirliği, gelişmiş döngü kaplaması, anahtar kare oluşturma düğmeleri, boş kareler vb. dahil olmak üzere zaman çizelgesi panelinin görünümü ve hissi geliştirildi.

Yeni zaman çizelgesi

Zaman Çizelgesi kontrolleri

Zaman Çizelgesi üstbilgisi, ekstra işlevler doğrudan erişilecek şekilde yüzeyde verildiğinden daha zengin hale getirildi.

Zaman Çizelgesi başlığı

Katman görünümü

Sol üstteki Katman görünümü simgesini tıklatarak varsayılan çok katmanlı görünümden geçerli katman görünümüne geçebilirsiniz.

Çok katmanlı görünüm
Çok katmanlı görünüm

Tek katmanlı görünüm
Tek katmanlı görünüm

Kamera

Kamerayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kamera düğmesini tıklatın.

Katman üst öğesi ayarlama görünümü

Katmanların üst öğe ayarlama hiyerarşisini görüntüler.

Katman derinliği

Katman derinliği paneli oluşturur ve listede sağlanan etkin katmanın derinliğini değiştirmenizi sağlar. 

Not:

Bir animasyon oynatıldığında gerçek kare hızı görüntülenir. Bilgisayar animasyonu hızlı bir şekilde hesaplayıp görüntüleyemiyorsa bu kare hızı, belgenin kare hızından farklıdır.

Döngü kaplaması oluşturma

Döngü kaplaması oluşturma geliştirdi ve kolaylaştırıldı. Döngü kaplaması düğmesini tıklatarak döngü kaplaması oluşturmayı etkinleştirebilirsiniz. Döngü Kaplaması Oluşturma, döngü kaplaması aralığındaki herhangi bir döngü kaplaması karesi sağ tıklatılarak istenen kareler hariç tutulacak (ve dahil edilecek) şekilde daha fazla geliştirildi. 

Ana döngü kaplaması oluşturma

Şunlardan birini yapın:

 • Döngü kaplaması oluşturmayı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için Döngü Kaplaması düğmesini  tıklatın. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, zaman çizelgesinin üstbilgisindeki Döngü Kaplamasını Başlat ve Döngü Kaplamasını Bitir işaretleyicilerinin arasında yer alan tüm kareler, Belge penceresinde tek bir kare halinde birleştirilir.
 • Seçili aralık, tüm kareler, bağlantı işaretleyicileri ve gelişmiş ayarlar gibi seçenekleri görüntülemek ve seçmek için Döngü Kaplaması düğmesini  tıklatıp tutun.
 • Zaman çizelgesindeki Döngü kaplaması simgesini  (Döngü simgesinin solundaki simge) seçin. 

Bu paneldeki bazı döngü kaplaması parametreleri anahat modu, döngü kaplaması önceki/sonraki kare renk tercihi, bağlantı işaretleyicisi gibi zaten mevcut olan özelliklerdir:.

 • Yalnızca anahtar kare modu: Yalnızca ara kareler arasında atlanan döngü kaplaması aralığındaki anahtar kareleri oluşturur.
 • Başlangıç Opaklığı: Etkin karenin her iki yanındaki ilk döngü kaplaması karesinin opaklığı.
 • Azalt: Her döngü kaplaması karesindeki yüzde delta azalma oranı.
 • Sınırlamalar: Kullanıcı aralığı zaman çizelgesinden düzenlemediği sürece, sınırlamalar etkin olduğunda önceki ve sonraki karelerin aralığı aynı olur.

Daha fazla bilgi için bkz. Döngü kaplamayı kullanma

Döngü kaplaması oluşturma geliştirildi
Gelişmiş Ayarlar

A. İlk döngü kaplaması karesinin opaklığı B. Döngü kaplaması kareleri genelinde opaklığı azaltma C. Yalnızca anahtar kareleri göster D. Bağlantı işaretleyicileri 

Birden çok kareyi düzenleyin

Seçili aralıkta birden çok karedeki içeriği görüntülemenize ve düzenlemenize olanak tanır.

Seçili aralığı düzenle seçeneğini görüntüleyip seçmek ve tüm kareleri düzenlemek için Birden Çok Kare Düzenle düğmesini tıklatıp fareyi üzerinde tutun. Birden Çok Kare Düzenleme modunu devre dışı bırakmak ve etkinleştirmek için tıklatın.

Birden çok kareyi düzenleyin

Ara oluşturma

Seçenekleri görüntülemek ve seçmek için Ara Oluştur simgesini tıklatıp fareyi üzerinde tutun. Son seçime göre ara oluşturmak için, zaman çizelgesinde kare yayılma alanını seçin ve Ara Oluştur'u tıklatın.

Ara oluşturma

Zaman çizelgesinin görünümünü değiştirme

Varsayılan olarak zaman çizelgesi ana belge penceresinin aşağısında görüntülenir. Konumunu değiştirmek için zaman çizelgesini belge penceresinden ayırın ve kendi penceresinde kaydırın. İstediğiniz herhangi bir diğer panele sabitleyebilirsiniz. Ayrıca, zaman çizelgesini gizleyebilirsiniz.

Görünen katman ve karelerin sayısını değiştirmek için zaman çizelgesini yeniden boyutlandırın. Zaman çizelgesi görüntüleyebildiğinden daha fazla katman içerdiğinde, ekstra katmanları göstermek için zaman çizelgesinin sağ tarafındaki kaydırma çubuklarını kullanın.

Zaman Çizelgesi'ni sürükleme

 • Zaman çizelgesini belge penceresine sabitlenmişken taşımak için zaman çizelgesinin sol üst köşesindeki başlık çubuğu sekmesini sürükleyin.

 • Sabitlenmemiş bir zaman çizelgesini uygulama penceresine sabitlemek için, başlık çubuğu sekmesini belge penceresinin üst veya alt kısmına sürükleyin.

 • Yüzen bir zaman çizelgesini başka panellere sabitlemek için zaman çizelgesi başlık çubuğu sekmesini seçtiğiniz konuma sürükleyin. Zaman çizelgesinin başka panellere sabitlenmesini engellemek için sürüklerken Control tuşunu basılı tutun. Zaman çizelgesinin nereye sabitleneceğini belirten mavi bir çubuk belirir.

 • Zaman çizelgesi panelindeki katman adı alanlarını uzatmak veya kısaltmak için zaman çizelgesinin katman adları ve kareler bölümlerini ayıran çubuğu sürükleyin.

Zaman çizelgesi görünümünü özelleştirme

 1. Kare Görünümü açılır menüsünü görüntülemek için Zaman Çizelgesi'nin sağ üst köşesindeki Kare Görünümü'nü tıklatın.

 2. Şu seçenekler arasında seçim yapın:

  • Katmanların boyutunu değiştirmek için Büyük, Orta veya Kısa seçeneğini belirleyin. (Büyük kare genişliği ayarı ses dalgalarının ayrıntılarını görüntülemek için faydalıdır.
  • Her bir karenin içeriğinin zaman çizelgesi karelerine sığacak şekilde boyutlandırılmış küçük resimlerini görüntülemek için Önizleme seçeneğini belirleyin. Bu önizleme, görünen içerik boyutunun değişiklik göstermesine sebep olabilir ve ilave ekran alanı gerektirir.
  • Zaman Çizelgesi Kontrollerini üst veya alta taşımak için sırasıyla Üstbilgi Üstte veya Üstbilgi Altta seçeneğini belirleyin.
  • Zaman Çizelgesini yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, Zaman çizelgesi yeniden boyutlandırma görünümü kaydırıcı çubuğunu kullanın.
  Üstbilgi olarak zaman çizelgesi
  Üstbilgi olarak zaman çizelgesi

  Altbilgi olarak zaman çizelgesi
  Altbilgi olarak zaman çizelgesi

Zaman çizelgesinde katman yüksekliğini değiştirme

 1. Şunlardan birini yapın:

  • Zaman Çizelgesi üstbilgisinde hamburger menüsünü tıklatın. Kısa, Orta veya Uzun seçeneğini belirleyin.

   Zaman çizelgesinde katmanın simgesini (katman adının solundaki simge) çift tıklatın.

  • Katman adını sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve bağlam menüsünden Özellikler seçeneğini belirleyin.

  • Zaman çizelgesinde katmanı seçin ve Değiştir > Zaman Çizelgesi > Katman Özellikleri seçeneklerini belirleyin.

  Kısa katman yüksekliği
  Kısa katman yüksekliği

  Uzun katman yüksekliği
  Uzun katman yüksekliği

 2. Katman Özellikleri iletişim kutusunda, katman yüksekliği için bir seçenek belirleyerek Tamam düğmesini tıklatın.

Katman Renklendirme ve Sabitleme

Katman adından hemen sonra görünen noktayı tıklatarak katmanı kolay tanımlamak için sabitleyebilir veya renklendirebilirsiniz. Etkinleştirildiğinde, katmanları hızlı bir şekilde tanımak için katmanlar arasında katman anahat rengine sahip alt çizgi görünür. 

Katman renklendirme

Katman opaklığını ayarlama

Şunlardan birini yapın:

 • Görünürlüğü opaklığa ayarlamak için zaman çizelgesindeki göz sütununu  Shift tuşuna basarak tıklatın.
 • Zaman Çizelgesi'nde katmanın simgesini (katman adının solundaki simge) çift tıklatın.
 • Katman adını sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve bağlam menüsünden Özellikler seçeneğini belirleyin. Katman Özellikleri iletişim kutusunda, Görünürlük>Opaklık seçeneğini belirleyin.
 • Katman adını sağ tıklayın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklayın (Macintosh) ve Diğerlerini Saydam Olarak Göster
  seçeneğini belirleyin.

Zaman çizelgesi panelini yeniden boyutlandırma

 • Zaman çizelgesi ana uygulama penceresine sabitlenmişse, zaman çizelgesini sahne alanından ayıran çubuğu sürükleyin.

 • Zaman çizelgesi ana uygulama penceresine sabitlenmemişse, sağ alt köşeyi (Windows) veya sağ alt köşedeki boyut kutusunu (Macintosh) sürükleyin.

Zaman çizelgesinin üstündeki mavi oynatma kafası, Sahne Alanı'nda görüntülenen geçerli kareyi belirtmek için belge oynatılırken hareket eder. Zaman çizelgesi başlığı animasyonun kare numaralarını gösterir. Bir kareyi sahne alanında görüntülemek için zaman çizelgesinde oynatma kafasını kareye taşıyın.

Birden çok kare ile çalışırken belirli bir kareyi görüntülemek için oynatma kafasını zaman çizelgesi boyunca taşıyın.

 • Bir kareye gitmek için karenin zaman çizelgesi başlığındaki konumunu tıklatın veya oynatma kafasını istenilen konuma sürükleyin.

 • Zaman çizelgesini geçerli kareye göre ortalamak için zaman çizelgesinin alt tarafındaki Merkez Kare düğmesini tıklatın.
 • Artık, döngü aralığı oluşturmak için döngüyü döngü bölümüne sürüklemek yeterli. Bu işlem, seçili aralıkta kareleri dışa aktarmanızı (film veya video olarak) sağlar.
 • Ayrıca zaman çizelgesinde “döngü” seçeneği açıkken diğer animasyonlarla birlikte kare aralığında akış sesini döngüye alabilirsiniz.
Döngü seçeneği
Döngü oluşturma

Zamanı karelerle birlikte görüntüleme

Zaman çizelgesi, zamanı saniye cinsinden kare numaralarıyla birlikte görüntüler. Bu özellik, karelerden zamana daha hızlı dönüştürme sağlamanın yanı sıra animasyon sürecinde belirlemiş olduğunuz kare/saniye (fps) değerinin farkında olmanızı sağlar. 

Aşağıdaki ekran görüntüsünde zaman çizelgesi saniye başına 20 kare (fps) görüntülemektedir: 

Zamanı karelerle birlikte görüntüleme

Animasyon hızını yönetme

Animasyon hızını kare yayılma alanlarını ölçekleyerek, zaman aralıklarına göre animasyon yaparak yönetebilirsiniz veya zaman kontrollerini kullanarak animasyonları uzatabilir ya da sıkıştırabilirsiniz. 

Kare yayılma alanlarını ölçekleme

Saniye başına kare (fps) değerini, animasyon hızını değiştirmek zorunda kalmadan değiştirebilirsiniz. Zamana dokunmadan fps'yi değiştirirken Kare Yayılma Alanlarını Ölçekle seçeneğini kullanın. 

Kare yayılma alanlarını ölçekleme seçeneği

Zaman aralıklarına göre animasyon uygulama

Kare yayılma alanlarınızı 1s, 2s, 3s veya istediğiniz herhangi bir aralığa dönüştürün. Bu özellik klasik ara yayılma alanı, şekil arası yayılma alanı, ara hareket yayılma alanı, anahtar kare yayılma alanı veya boş bir anahtar kare yayılma alanı üzerinde çalışır.

Animasyonu belirli zaman aralıklarına göre kare kare özelleştirme.

Değiştir menüsünde Kare Kare Animasyona Dönüştür seçeneği mevcuttur. Ayrıca, bu görevleri gerçekleştirmek için istediğiniz tuşları klavye kısayolları iletişim kutusunda atayabilirsiniz. 

Zaman çizelgesi kontrolleri ile animasyonları uzatma veya sıkıştırma

Artık, Kare yayılma alanını genişlet alanına istediğiniz kare sayısını girerek seçili karelerin kare süresini uzatabilirsiniz. Kare yayılma alanını genişlet alanına girilen sayı ile seçili karelerin süresi artırılabilir.

Zaman çizelgesinde seçilen yayılma alanı için zamanı genişletebilir veya daraltabilirsiniz. Kare yayılma alanını seçin ve zaman çizelgesindeki seçilen yayılma alanının sağ kenarını ileri veya geri sürükleyin. Zaman çizelgesindeki kareler otomatik olarak ayarlanır.

Yayılma alanlarını zaman çizelgesinde sürükleyerek animasyonlarınızı birden çok kez (x2, x3 vs.) kopyalayabilirsiniz. Aynı zamanda kareleri genişlettikten sonra normal konumlarına da sıkıştırabilirsiniz. 

Zaman çizelgesinde kareleri seçin, seçimin vurgulu olan sağ kenarını tıklatıp sürükleyin.

Kare seçimi ve kenarlık

Sürüklerken aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi animasyonunuzun 2, 3 vb. katlarını görüntüleyebilirsiniz. 

Sürükleme sırasında uzatılmış karelerin görünümü.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde2 kat genişletilmiş yayılma alanlarını görebilirsiniz. 2 katı değeri, seçilen yayılma alanının iki katı boyuttur. 3 katı değeri, yayılma alanının orijinal boyutunun üç katıdır.

Sürüklemeden sonra genişletilmiş yayılma alanları.

Kare Yayılma Alanını Genişlet alanına istediğiniz sayıyı girerek artık kare süresini uzatabilirsiniz. Zaman Yayılma Alanını Genişlet alanına girilen kare sayısı ile seçili karenin süresi artırılabilir.

Anahtar karelerde gezinme

Artık, önceki veya sonraki kareye geçmek için Bir kare geri git veya Bir kare ileri git düğmesini tıklatabilirsiniz. Ayrıca, ilk veya son kareye geçmek için sırasıyla,  Bir kare geri git ya da Bir kare ileri git düğmesini tıklatıp fareyi bu seçeneklerin üzerinde tutabilirsiniz.

Animasyonunuzun önizlemesini görüntülemek için Oynat düğmesini tıklatın.

VCR kontrolleri

Kontrol menüsünü kullanarak etkin katmandaki anahtar kareler arasında gezinebilirsiniz. Ayrıca, zaman çizelgesinde önceki ve sonraki anahtar karelere doğru sırayla ileri veya geri hareket etmek için Alt+. veya Alt+ kombinasyonunu kullanabilirsiniz. 

Klavye kısayolları ile anahtar karede gezinme seçenekleri
Klavye kısayolları ile anahtar karede gezinme seçenekleri

Katman üzerindeki sol ve sağ kontrolleri kullanarak etkin katmandaki anahtar kareler arasında gezinebilirsiniz. Ayrıca, menü ve klavye kısayollarını da kullanabilirsiniz. 

Katman üzerindeki sol ve sağ kontrolleri görüntüleyen zaman çizelgesi

Not:

Sayfada gezinmek üzere geriye gitmek için Alt+Shift+ ve ileriye gitmek için Alt+Shift+ gibi gezinme kısayollarını kullanabilirsiniz. 

Kare ve anahtar kare ekleme

Zaman çizelgesindeki tek bir düğme tıklatmasıyla anahtar kareler, boş anahtar kareler ve kareler eklenebilir. Seçenekleri görüntülemek ve seçmek için Anahtar Kare simgesini tıklatıp fareyi üzerinde tutun. Zaman çizelgesinde bir kare seçin ve son seçime göre kare, anahtar kare ya da boş anahtar kare eklemek için Anahtar Kare simgesini tıklatın.

Zaman çizelgesinde anahtar kare veya boş anahtar kare ekleme için artık görsel bir geri bildirim var. Hafif bir ışıltı, işlemin gerçekleştirildiğini gösterir.

Anahtar Kare Oluşturma

Zaman çizelgesinde anahtar kare veya boş anahtar kare ekleme için artık görsel bir geri bildirim var. Hafif bir ışıltı efekti, işlemin gerçekleştirildiğini gösterir.

Yalnızca etkin katman modu

Zaman Çizelgesi Görünümü simgesi, Yalnızca Etkin Katman adlı yeni bir modla değiştirildi. Zaman çizelgesinde yalnızca etkin katmanları görüntülemek için, Zaman Çizelgesi Görünümü simgesini tıklatıp fareyi üzerinde tutun ve Yalnızca Etkin Katman seçeneğini belirleyin. 

Sahne alanından zaman çizelgesi boyunca yatay kaydırma

 • Artık, Zaman Çizelgesini yatay olarak kaydırmak için el aracını da kullanabilirsiniz.
 • Yeni zaman temizleme aracını kullanarak doğrudan sahne alanından zaman çizelgesini temizleyebilirsiniz. Bu araç, araç panelindeki el aracı ile gruplandırılır. Ayrıca bu aracı geçici olarak etkinleştirmek için boşluk tuşu+T klavye kısayolunu kullanabilirsiniz. Yatay kaydırma yönünde zaman çizelgesini görüntülemek için sola veya sağa sürükleyin. 
Zaman temizleme aracı görünümü

Özelleştirilebilir Zaman Çizelgesi Araç Çubuğu

Özelleştirilebilir zaman çizelgesi ile, zaman çizelgesi araç çubuğunda görüntülenecek eylem düğmelerini seçebilirsiniz. Zaman çizelgesinin hamburger menüsünde, Zaman Çizelgesi Araçlarını Özelleştir seçeneğini tıklatın.

A - Zaman Çizelgesi Hamburger Menüsü B - Zaman çizelgesi araç çubuğunu özelleştirmeyle ilgili menü seçeneği
A - Zaman Çizelgesi Hamburger Menüsü B - Zaman çizelgesi araç çubuğunu özelleştirmeyle ilgili menü seçeneği

Zaman çizelgesi araç çubuğuna eklenebilir veya bu araç çubuğundan kaldırılabilir aynı zamanda araç çubuğu düğmelerinin görünümlerine sahip bir panel. Panelini kapatmak için panelin dışında herhangi bir yeri tıklatın. Panel açıldığında, zaman çizelgesi araç çubuğunda görüntülenen düğmeler panelde seçilir. Düğme seçimini değiştirmek için uygun düğmeleri tıklatın. Değişiklikler zaman çizelgesi araç çubuğunda hemen gösterilir. 

Zaman Çizelgesi Araçları Paneli
A - Araçlar Paneli B - Kare Düğmeleri Grup C - Ara Düğmeleri Grup D - Sıfırlama

Zaman çizelgesi araç çubuğunda tek bir düğmede gruplanmış birkaç seçenek vardır. Düğmede gruplanmış tüm seçenekleri ortaya çıkarmak için düğmeyi uzun tıklatın.

Örneğin, Anahtar Kare veya kare grubu ekle düğmesi altında gruplanmış dört seçenek vardır:

 • Anahtar Kare
 • Boş Anahtar Kare
 • Kare
 • Otomatik Anahtar Kare

Yukarıdaki seçenekler araç çubuğu panelinde gruplanmış bir düğme ve bağımsız düğmeler olarak görünür. Bir grup düğmesi seçilirse, bu gruptaki bağımsız düğmeler otomatik olarak seçilir. Ve gruptaki herhangi bir bağımsız düğme seçilirse, grup düğmesinin seçimi kaldırılır.

Araç panelinde bu iki grup bulunur. Biri anahtar kareler veya kareler eklemek için, diğeri ise araları eklemek içindir. 

Araç paneli öğesinde çift olarak seçili ve seçili olmayan birkaç düğme vardır. Örneğin, anahtar kareleri ileriye veya geriye almak için düğmeler ve tek bir kareyi ileri geri hareket ettirmek için düğmeler. 

Yapılandırma panelindeki değişiklikleri atmak ve zaman çizelgesi araç çubuğunu varsayılan duruma geri döndürmek istiyorsanız, Zaman Çizelgesi Kontrollerini Sıfırla seçeneğini tıklatın.

Zaman Çizelgesini nasıl özelleştireceğinizi öğrenmek için videoyu izleyin.

Sonraki adım?

Zaman Çizelgesini kullanma ve kişiselleştirme hakkında sizi bilgilendirdik. Artık Varlıklar Paneli
öğesini kullanarak animasyon oluşturmayı öğrenebilirsiniz.

Daha fazla benzer sayfa

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın