Kullanıcı Kılavuzu İptal

Animate geliştirme panellerini kullanma

 1. Adobe Animate Kullanıcı Kılavuzu
 2. Animate'e Giriş
  1. Animate'teki Yenilikler
  2. Resimli Sözlük
  3. Animate sistem gereksinimleri
  4. Animate klavye kısayolları
  5. Animate'te Birden Çok Dosya Türü İle Çalışma
 3. Animasyon
  1. Animate'te animasyonun temel öğeleri
  2. Animate'te kareleri ve anahtar kareleri kullanma
  3. Animate'te kare kare animasyonu
  4. Animate'te klasik ara animasyonu ile çalışma
  5. Fırça Aracı
  6. Hareket Kılavuzu
  7. Ara hareket ve ActionScript 3.0
  8. Ara Hareket Animasyonu Hakkında
  9. Ara hareket animasyonları
  10. Ara hareket animasyonu oluşturma
  11. Özellik anahtar karelerini kullanma
  12. Ara oluşturarak konuma animasyon ekleme
  13. Hareket Düzenleyici kullanarak ara hareketleri düzenleme
  14. Ara animasyonunun hareket yolunu düzenleme
  15. Ara hareketleri işleme
  16. Özel hareket hızları ekleme
  17. Hareket önayarları oluşturma ve uygulama
  18. Animasyon ara yayılma alanları ayarlama
  19. XML dosyaları olarak kaydedilen Ara hareketlerle çalışma
  20. Ara hareketler ve Klasik aralar karşılaştırması
  21. Şekil arası doldurma
  22. Animate'te Eklem aracı animasyonunu kullanma
  23. Animate'te karakter canlandırmayla çalışma
  24. Adobe Animate'te maske katmanlarını kullanma
  25. Animate'te sahneler ile çalışma
 4. Etkileşim
  1. Animate ile düğmeler oluşturma
  2. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. Animate'te kod parçacıkları ile interaktiflik ekleme
  5. Özel HTML5 Bileşenleri oluşturma
  6. HTML5 Canvas'ta bileşenleri kullanma
  7. Özel Bileşenler oluşturma: Örnekler
  8. Özel Bileşenler için Kod Parçacıkları
  9. En iyi uygulamalar - Animate ile reklamcılık
  10. Sanal Gerçeklik içeriği oluşturma ve yayınlama
 5. Çalışma alanı ve iş akışı
  1. Boya fırçaları oluşturma ve yönetme
  2. HTML5 Canvas belgelerinde Google fontlarını kullanma
  3. Creative Cloud Libraries ve Adobe Animate'i Kullanma
  4. Animate için Sahne Alanı ve Araçlar panelini kullanma
  5. Animate iş akışı ve çalışma alanı
  6. HTML5 Canvas belgelerinde web fontlarını kullanma
  7. Zaman Çizelgeleri ve ActionScript
  8. Birden çok zaman çizelgesiyle çalışma
  9. Tercihleri ayarlama
  10. Animate geliştirme panellerini kullanma
  11. Animate ile zaman çizelgesi katmanları oluşturma
  12. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  13. Nesneleri taşıma ve kopyalama
  14. Şablonlar
  15. Animate uygulamasında Bul ve Değiştir
  16. Geri alma, yineleme ve Geçmiş paneli
  17. Klavye kısayolları
  18. Animate'te zaman çizelgesini kullanma
  19. HTML uzantıları oluşturma
  20. Görüntüler ve Animasyonlu GIF'ler için en iyileştirme seçenekleri
  21. Görüntüler ve GIF'ler için dışa aktarma ayarları
  22. Animate'te Varlıklar Paneli
 6. Multimedya ve Video
  1. Animate'te grafik nesnelerini dönüştürme ve bir araya getirme
  2. Animate'te sembol örnekleri oluşturma ve bunlarla çalışma
  3. Görüntü İzleme
  4. Adobe Animate'te ses kullanımı
  5. SVG dosyalarını dışa aktarma
  6. Animate'te kullanmak üzere video dosyaları oluşturma
  7. Animate'te video ekleme
  8. Animate ile nesne çizme ve oluşturma
  9. Çizgileri ve şekilleri yeniden şekillendirme
  10. Animate CC ile konturlar, dolgular ve degradeler
  11. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  12. Animate CC'de Renk Panelleri
  13. Flash CS6 dosyalarını Animate ile açma
  14. Animate'te klasik metin ile çalışma
  15. Animate'e resim yerleştirme
  16. Animate'te içe aktarılan bitmap'ler
  17. 3B grafikler
  18. Animate'te sembollerle çalışma
  19. Adobe Animate ile çizgiler ve şekiller çizme
  20. Animate'te kütüphaneler ile çalışma
  21. Sesleri dışa aktarma
  22. Animate CC'de nesne seçme
  23. Animate'te Illustrator AI dosyalarıyla çalışma
  24. Karışım modlarını uygulama
  25. Nesneleri düzenleme
  26. Komutlar menüsüyle görevleri otomatikleştirme
  27. Çok dilli metin
  28. Animate'te kamera kullanma
  29. Grafik filtreleri
  30. Ses ve ActionScript
  31. Çizim tercihleri
  32. Kalem aracı ile çizim yapma
 7. Platformlar
  1. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  2. Özel Platform Desteği
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. WebGL belgesi oluşturma ve yayınlama
  5. AIR for iOS için uygulamaları paketleme
  6. AIR for Android uygulamalarını yayınlama
  7. Adobe AIR for desktop için yayınlama
  8. ActionScript yayınlama ayarları
  9. En iyi uygulamalar - Bir uygulamada ActionScript'i organize etme
  10. Animate ile ActionScript'i kullanma
  11. Animate çalışma alanında erişilebilirlik
  12. Komut dosyaları yazma ve yönetme
  13. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
  14. Özel Platform Desteğine Genel Bakış
  15. Özel Platform Desteği Eklentisiyle Çalışma
  16. ActionScript 3.0'da hata ayıklama
  17. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
 8. Dışa Aktarma ve Yayınlama
  1. Animate CC'den dosya dışa aktarma
  2. OAM yayınlama
  3. SVG dosyalarını dışa aktarma
  4. Animate ile grafikleri ve videoları dışa aktarma
  5. AS3 belgelerini yayınlama
  6. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  7. Sesleri dışa aktarma
  8. En iyi uygulamalar - Mobil aygıtlar için içerik oluşturma ipuçları
  9. En iyi uygulamalar - Video kuralları
  10. En iyi uygulamalar - SWF uygulaması geliştirme talimatları
  11. En iyi uygulamalar - FLA dosyalarını yapılandırma
  12. Animate için FLA dosyalarını en iyileştirmeye yönelik En İyi Uygulamalar
  13. ActionScript yayınlama ayarları
  14. Animate için yayınlama ayarları belirtme
  15. Projektör dosyalarını dışa aktarma
  16. Görüntü ve Animasyonlu GIF'leri dışa aktarma
  17. HTML yayınlama şablonları
  18. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  19. Animasyonlarınızı hızlıca paylaşma ve yayımlama
 9. Sorun Giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Bilinen sorunlar

 

Animate çalışma alanındaki geliştirme panelleri, tercihlerinize göre düzenleyebileceğiniz geliştirme ve yayınlama denetimlerini içerir. Herhangi bir paneli başka bir yere sürükleyebilir, yeniden boyutlandırabilir, ekranınızda hızlıca erişebileceğiniz bir yere koyabilirsiniz. Ayrıca, Animate açılır menüleri paneli ekranınızdaki herhangi bir belirli konuma kilitleme imkanı sunar. Paneli kilitlerseniz, çalışırken yanlışlıkla sürüklediğinizde panel hareket etmez. 

Kilitleme seçeneğine sahip Animate panelleri
Kilitleme seçeneğine sahip Animate panelleri

Özellik denetçisi hakkında

Özellik denetçisi, Sahne Alanı veya Zaman Çizelgesi'ndeki geçerli seçimin en sık kullanılan özelliklerine kolay erişim sağlar. Özellik denetçisinde, nesne veya belge niteliklerini kontrol eden menü veya panellere erişmeden, bu niteliklerde değişiklikler yapabilirsiniz.

Seçimin ne olduğuna bağlı olarak, Özellik denetçisi geçerli belge, metin, sembol, şekil, bitmap, video, grup, kare veya araç için bilgileri ve ayarları gösterir. İki veya daha fazla farklı türden nesne seçildiğinde, Özellik denetçisi seçilen nesnelerin toplam sayısını gösterir.

Özellik denetçisini görüntülemek için Pencere > Özellikler seçeneklerini belirleyin veya Control+F3 (Windows) ya daCommand+F3 (Macintosh) tuşlarına basın.

Animate 2020 sürümü Araçlar, Nesne, Kare ve Belge olmak üzere dört sekme ile modernleştirilmiş bir Özellik Denetçisi sağlar.  Her bir sekme, geçerli seçime ilişkin özelliklere karşılık gelir. 

Araç -  Seçili olan geçerli aracı gösterir. Bir araçta geçerli Özellik Denetçisi yoksa, Belge Özellik Denetçisi gösterilir ve Araç Özellik Denetçisi sekmesi devre dışı olur. Bu sekme, o anda seçili aracın özelliklerini gösterir.

Nesne - Sahne alanında seçili geçerli nesneyi gösterir. Seçili nesne yoksa bu sekme deve dışı olur. Bu sekme, o anda seçili Nesnenin özelliklerini gösterir.

Kare - Zaman çizelgesinde seçili geçerli kareyi gösterir. Seçili kare yoksa bu sekme deve dışı olur. Bu sekme, o anda seçili Karenin özelliklerini gösterir.

Belge - Üzerinde çalıştığınız geçerli belgeyi gösterir. Bu sekme, o anda açık belgeye özel özellikleri özetler.

Belge Özellik Denetçisi
Belge Özellik Denetçisi

Araç Özellik Denetçisi
Araç Özellik Denetçisi

Kare Özellik Denetçisi
Kare Özellik Denetçisi

Nesne Özellik Denetçisi
Nesne Özellik Denetçisi

Özellikler Panelinin ek özellikleri

Kıskaç
Sürüklenebilir bölümler

Sürüklenebilir bölümler

Özellik Denetçisinin bölümleri artık sürüklenebilir ve yeniden düzenlenebilir. Fare imleci, sürüklenebilir bölümün üzerine getirildiğinde bir kıskaç görünür.

Hızlı eylem bölümü
Hızlı eylem bölümü

Hızlı Eylem Araç Çubuğu

Özellik panelinde yeni bir Hızlı eylem bölümü ile yenilenen üstbilgi bölümleri bulunur. Bunlar, modları ve ilgili işlevleri keşfedilebilir ve hızlıca erişilebilir yapar.

Yenilenen üstbilgi bölümü
Bitmap için yenilenen üstbilgi bölümü

Modernleştirilmiş filtre ayarları
Modernleştirilmiş filtre ayarları

Modernleştirilmiş Filtre Ayarları

Filtre bölümü geliştirilerek filtre kombinasyonlarının uygulanması kolaylaştırılmıştır. Ayrıca, bir filtre diğer filtrelerin üstüne veya altına sürüklenerek filtre sırası değiştirilebilir.  

Renk ve stil
Renk ve stil

Modernleştirilmiş Dolgu ve Kontur

 • Dolgu ve Kontur bölümü, Renk ve Stil olarak yeniden adlandırıldı. 
 • Kolay erişilebilirlik için, Dolgu ve Kontur renklerine ilişkin Alfa seçeneği doğrudan erişilecek şekilde eklendi.
 • Karmaşık olmayan sade bir deneyim için, Kontur ayarlarında nispeten daha az kullanılan seçenekler, hem Stil profil seçeneği hem de Genişlik profil seçeneği için Üç Nokta simgesine taşındı. Bu seçenekleri belirlemek için Üç Nokta simgesini tıklatın.
 • Uç ve Eklem seçeneklerine doğrudan erişilebilir.
 • Kontur seçeneği veya/ve Dolgu seçeneği, seçilen nesne parçasına göre görüntülenir. 

Ara Kaldırma Seçeneği

Arayı kaldır
Arayı kaldır

Ara doldurma seçeneği şimdi de Özellik Denetçisinde ara kaldırma seçeneğine sahip.

İçerik Eşleştirme seçeneği 

İçerik eşleştirme seçeneği
İçerik eşleştirme seçeneği

İçerik Eşleştirme seçeneğine artık belge ayar bölümünden tek tıklamayla ulaşılabilir.

Güncellenen Kamera Aracı Özellik Denetçisi

Güncellenen kamera seçenekleri
Güncellenen kamera seçenekleri

Kamera, artık tüm renk efektlerine ve Filtreler sahip

Güncellenen Çoklu Yıldız, Dikdörtgen, Oval, Metin ve Sihirli Değnek Aracı Özellikleri

Özellik Denetçisi paneli, erişilebilirliği kolaylaştırmak ve karmaşık olmayan kullanıcı arabirimi sağlamak üzere Çoklu Yıldız Aracı, Dikdörtgen Aracı, Oval Aracı, Metin Aracı ve Sihirli Değnek Aracı için modernleştirildi.

Çoklu Yıldız
Çoklu Yıldız

Statik metin
Statik metin

Kütüphane paneli hakkında

Kütüphane paneli (Pencere > Kütüphane), Animate'te oluşturulan sembolleri depoladığınız ve organize ettiğiniz yerdir. Ayrıca bitmap grafikleri, ses dosyaları ve video klipler dahil olmak üzere içe aktarılan belgeleri de depolayabilirsiniz. Kütüphane paneli, kütüphane öğelerini klasörlerde organize etmenize olanak sağlar. Ayrıca, bir öğenin belgede ne sıklıkta kullanıldığını görebilir; öğeleri ada, türe, tarihe, kullanım sayısına ya da ActionScript® bağlantı kimliğine göre sıralayabilirsiniz. Örneğin, animasyonlu bir GIF'i kütüphanenize içe aktardığınızda kök klasörde GIF adında bir klasör oluşturulur ve dosya buraya yerleştirilir. Ayrıca arama alanına bir bağlantı adı veya sembol adı yazarak Kütüphane panelinde arama yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra, çoğu çoklu nesne seçimi üzerinde özellikler ayarlayabilirsiniz.

Seçilen ses klibini içeren Kütüphane paneli
Seçilen ses klibini içeren Kütüphane paneli

Eylemler paneli hakkında

Eylemler paneli bir nesne veya kare için ActionScript kodu oluşturmanızı ve düzenlemenizi sağlar. Bir kare, düğme veya film klibini seçmek Eylemler panelini etkinleştirir. Eylemler panelinin başlığı seçili olan nesneye bağlı olarak Eylemler - Düğme, Eylemler - Film Klibi veya Eylemler - Kare'ye dönüşür.

Bir karedeki bir durdurma() eylemini gösteren Eylemler paneli.
Bir karedeki bir durdurma() eylemini gösteren Eylemler paneli.

Eylemler panelini görüntülemek için Pencere > Eylemler seçeneklerini belirleyin veya F9'a basın. Eylemler paneli hakkında daha fazla bilgi için bkz. Eylemler paneline genel bakış

Film gezginini kullanma (Animate'te kaldırılmıştır)

Film Gezgini bir belgenin içeriğini görüntülemenize ve organize etmenize ve belgedeki öğeleri değiştirmek için seçmenize izin verir. Gezilebilir hiyerarşik bir ağaç şeklinde düzenlenmiş, geçerli olarak kullanılan öğelerden oluşan bir görünüm listesi içerir.

Film Gezgini'ni şu eylemleri gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz:

 • Belgede bulunan hangi kategorideki öğelerin Film Gezgini'nde görüneceğini filtrelemek.

 • Seçili kategorileri sahne olarak, sembol tanımı olarak veya her iki şekilde birden göstermek.

 • Gezinme ağacını genişletmek ve daraltmak.

 • Belgedeki bir öğeyi ada göre aramak.

 • Başka bir geliştiricinin oluşturduğu bir Animate belgesinin yapısına kendinizi alıştırın.

 • Belirli bir sembol veya eylemin bütün örneklerini bulmak.

 • Film Gezgini'nde görünen gezilebilir görünüm listesini yazdırmak.

Film Gezgini, seçili öğelere işlemler yapma veya Film Gezgini göstergesini değiştirme seçeneklerini içeren bir Panel menüsü ve bağlam menüsüne sahiptir. Film Gezgini panelinde, altında bir üçgen bulunan onay işareti, Panel menüsünü belirtir.

Not:

Ekranlarla çalışıyorken Film Gezgini çok az değişik bir işlevselliğe sahiptir.

Film Gezgini'ni görüntüleme

 1. Pencere > Film Gezgini seçeneklerini belirleyin.

Film Gezgini'nde görünen öğe kategorilerini filtreleme

 • Metin, semboller, ActionScript, içe aktarılmış dosyalar veya kareler ve katmanları göstermek için Göster seçeneğinin sağındaki filtreleme düğmelerinin bir veya daha fazlasını tıklatın. Hangi öğelerin gösterileceğini özelleştirmek için Özelleştir düğmesini tıklatın. Bu öğeleri görüntülemek için Film Gezgini Ayarları iletişim kutusunun Göster alanındaki seçenekleri belirleyin. 

 • Öğeleri sahnelerde görüntülemek için Film Gezgini Paneli menüsünden Film Öğelerini Göster'i seçin.

 • Semboller hakkında bilgi göstermek için Film Gezgini Paneli menüsünden Sembol Tanımlarını Göster'i seçin.

Not:

Film Öğeleri seçeneği ve Sembol Tanımları seçeneği aynı anda etkin olabilir.

Bul kutusunu kullanarak öğe arama

 1. Bul kutusuna öğenin adını, fontun adını, ActionScript dizesini veya karenin numarasını girin. Bul özelliği, Film Gezgini'nde görünen bütün öğeleri arar.

Film Gezgini'nde öğe seçme

 1. Gezinme ağacında öğeyi tıklatın. Birden fazla öğe seçmek için Shift tuşuna basıp tıklatın.

  Seçili öğenin tam yolu, Film Gezgini'nin alt kısmında görünür. Film Gezgini'nde bir sahneyi seçmek, o sahnenin ilk karesini Sahne Alanı'nda gösterir. Film Gezgini'nde bir öğeyi seçmek, öğeyi içeren katman kilitli değilse, o öğeyi Sahne Alanı'nda da seçer.

Film Gezgini Paneli menüsünü ve bağlam menüsü komutlarını kullanma

 1. Şunlardan birini yapın:
  • Panel menüsünü görüntülemek için Film Gezgini panelindeki Panel menüsü kontrolünü tıklatın.

  • Bağlam menüsünü göstermek için Film Gezgini gezinme ağacındaki bir öğeyi sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh).

 2. Menüden bir seçenek seçin:

  Konuma Git

  Belgedeki seçili katman, sahne veya kareye atlar.

  Sembol Tanımına Git

  Film Gezgini'nin Film Öğeleri alanında seçili sembolün sembol tanımına atlar. Sembol tanımı, sembolle ilişkili bütün dosyaları listeler. (Sembol Tanımlarını Göster seçeneği seçili olmalıdır. Bu listedeki tanımına bakın.)

  Sembol Örneklerini Seç

  Film Gezgini'nin Sembol Tanımları alanında seçili sembolün örneklerini içeren sahneye atlar. (Film Öğelerini Göster seçeneği seçili olmalıdır.)

  Kütüphanede Göster

  Seçili sembolü belge kütüphanesinde vurgular. (Animate, zaten görünmüyorsa Kütüphane panelini açar.)

  Yeniden Adlandır

  Seçili öğe için yeni bir ad girmenizi sağlar.

  Yerinde Düzenle

  Seçili bir sembolü Sahne Alanı'nda düzenlemenizi sağlar.

  Yeni Pencerede Düzenle

  Seçili bir sembolü yeni bir pencerede düzenlemenizi sağlar.

  Film Öğelerini Göster

  Belgenizdeki öğeleri sahneler halinde organize edilmiş bir şekilde gösterir.

  Sembol Tanımlarını Göster

  Bir sembolle ilişkili bütün öğeleri gösterir.

  Tüm Metni Panoya Kopyala

  Seçili metni panoya kopyalar. Yazım denetleme veya diğer düzenleme işlemleri için metni harici bir metin düzenleyicisine yapıştırın.

  Kes, Kopyala, Yapıştır Ve Temizle

  Seçili bir öğe üzerinde bu genel işlevleri gerçekleştirir. Görünüm listesindeki bir öğeyi değiştirmek, belgede karşılık gelen öğeyi değiştirir.

  Dalı Genişlet

  Seçili öğede gezinme ağacını genişletir.

  Dalı Daralt

  Seçili öğede gezinme ağacını daraltır.

  Diğerlerini Daralt

  Gezinme ağacındaki seçili öğeyi içermeyen dalları daraltır.

  Yazdır

  Film Gezgini'nde görünen hiyerarşik görünüm listesini yazdırır.

Animate bileşenleri ve bileşenler panelini kullanma

Animate içindeki bir bileşen, bir Animate belgesine belirli bir özellik ekleyen, yeniden kullanılabilir, paket halinde bir modüldür. Bileşenler, kodların yanı sıra grafikler de içerebilir, yani bunlar Animate projelerinize kolaylıkla dahil edebileceğiniz önceden oluşturulmuş işlevselliklerdir. Örneğin, bileşen bir radyo düğmesi, iletişim kutusu veya önceden yüklenmiş bir çubuk olabilir. Ayrıca zamanlayıcı, sunucu bağlantısı yardımcı programı veya özel bir XML ayrıştırıcı gibi hiçbir grafik içermeyen bir şey de olabilir.

ActionScript yazmak konusunda fazla deneyiminiz yoksa bir belgeye bileşenler ekleyebilir, Özellik denetçisinde veya Bileşen denetçisinde bunların parametrelerini ayarlayabilirsiniz. Bunların olaylarını işlemek için Davranışlar panelini kullanın. Örneğin, bir Düğme bileşenine Web Sayfası'na Git davranışını ekleyebilirsiniz. Düğme, herhangi bir ActionScript kodu yazmaya gerek kalmadan tıklatıldığında web tarayıcısında bir URL açar.

Daha sağlam uygulamalar oluşturmak isteyen bir programcıysanız, bileşenleri dinamik olarak oluşturabilirsiniz. Çalışma zamanında yöntemleri çağırmak ve özellikleri ayarlamak için ActionScript kullanın. Ayrıca, olayları işlemek için olay dinleyici modelini kullanabilirsiniz.

Bileşen panelini kullanarak bileşen ekleme

Bir belgeye ilk kez bir bileşen eklediğinizde, Animate bunu Kütüphane paneline bir film klibi olarak içe aktarır. Ayrıca bir bileşeni, doğrudan Bileşenler panelinden Kütüphane paneline sürükleyebilir ve ardından bir örneğini Sahne Alanı'na ekleyebilirsiniz. Her durumda, sınıf öğelerine erişmeden önce kütüphaneye bir bileşen eklemeniz gerekir.

 1. Pencere > Bileşen paneli seçeneklerini belirleyin.

 2. Bileşen panelinde bir bileşen örneği seçin ve bunu Sahne Alanı'na ya da Kütüphane paneline sürükleyin. Bir bileşen kütüphaneye eklendikten sonra, Sahne Alanı'na birden fazla örnek sürükleyebilirsiniz.
 3. Özellik denetçisini veya Bileşen denetçisini kullanarak gereken bileşenleri konfigüre edin. Bileşenlerin kullandıkları parametreler hakkında bilgi edinmek için, Animate belgesinde kullandığınız ActionScript sürümüne yönelik uygun bileşen belgelerine başvurun.

Bileşen parametreleri panelini kullanma

Animate tasarımcıları, harici bileşenlerini Animate'e içe aktararak animasyonlarını oluştururken bunları kullanabilir. Animate, bu iş akışını kolaylaştırmak için bileşen parametreleri bölümünü bir panel olarak sağlar. Bu özellik, bu paneli yeniden boyutlandırmanıza veya Animate deneme ortamında dolaştırmanıza olanak sağlar. Aynı zamanda panelin sağ üst köşesindeki ayarlar simgesini tıklatıp paneli olduğu yerde sabitleyebilirsiniz. Menüde kilitleme seçeneğini belirleyin.

Ayrıca bu paneli Özellik denetçisindeki Parametreleri Göster düğmesini veya Pencere > Bileşen Parametreleri seçeneklerini kullanarak açabilirsiniz. İletişim kutusundaki parametreler için değerler ekleyebilirsiniz. 

Parametreleri Göster düğmesi
Parametreleri Göster düğmesi

Bileşen parametreleri paneli
Bileşen parametreleri paneli

Ayrıca, HTML5 özel bileşen geliştiricileri, parametreleri için HTML/CSS tabanlı kullanıcı arabiriminden yararlanabilir.

Web servisleri paneli hakkında

(Animate'te kaldırılmıştır) Web Servisleri panelinde web servisleri listesini görüntüleyebilir, web servislerini yenileyebilir ve web servisi ekleyip kaldırabilirsiniz. Pencere > Diğer Paneller > Web Servisleri seçeneklerini tıklatın. Web Servisleri paneline bir web servisi eklediğinizde, bu web servisi, oluşturduğunuz herhangi bir uygulamada kullanılabilir.

Web Servisleri panelinde Web Servislerini Yenile düğmesini tıklatarak bütün web servislerinizi tek seferde yenileyebilirsiniz. Sahne alanını kullanmıyor ancak ActionScript kodu yazıyorsanız web servislerinizi yönetmek için Web Servisleri panelini kullanabilirsiniz.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi