Videolar ve eğitimler

 • Video: The Panels (Paneller) (Uzunluk = 11:15, Peachpit.com)

Animate geliştirme panelleri

Animate çalışma alanındaki geliştirme panelleri, tercihlerinize göre düzenleyebileceğiniz geliştirme ve yayınlama denetimlerini içerir. Herhangi bir paneli başka bir yere sürükleyebilir, yeniden boyutlandırabilir, ekranınızda hızlıca erişebileceğiniz bir yere koyabilirsiniz. Animate açılır menüleri de paneli ekranınızda belirli bir yerde kilitleyebilme seçeneği sunar, bu sayede çalışırken yanlışlıkla dahi olsa sürüklemeniz sonucunda hareket etmez. 

Kilitleme seçeneğine sahip Animate panelleri
Kilitleme seçeneğine sahip Animate panelleri

Özellik denetçisi hakkında

Özellik denetçisi, Sahne Alanı veya Zaman Çizgisi'ndeki geçerli seçimin en sık kullanılan özelliklerine kolay erişim sağlar. Özellik denetçisinde, nesne veya belge niteliklerini kontrol eden menü veya panellere erişmeden, bu niteliklerde değişiklikler yapabilirsiniz.

Geçerli seçimin ne olduğuna bağlı olarak, Özellik denetçisi geçerli belge, metin, sembol, şekil, bitmap, video, grup, kare veya araç için bilgi ve ayarları gösterir. İki veya daha fazla farklı türden nesne seçildiğinde, Özellik denetçisi seçilen nesnelerin toplam sayısını gösterir.

Özellik denetçisini görüntülemek için Pencere > Özellikler seçeneğini belirleyin veya Control+F3 (Windows) ya da Command+F3 (Macintosh) tuşlarına basın.

Kütüphane paneli hakkında

Kütüphane paneli (Pencere > Kütüphane), Animate uygulamasında oluşturulmuş sembollerin yanı sıra bitmap grafikleri, ses dosyaları ve video klipleri gibi içe aktarılmış dosyaları sakladığınız ve organize ettiğiniz yerdir. Kütüphane paneli, klasörlerdeki kütüphane öğelerini organize etmenizi, bir öğenin belgede ne sıklıkta kullanıldığını görmenizi ve öğeleri ada, türe, tarihe, kullanım sayısına ya da ActionScript® bağlantı kimliğine göre sıralamanızı sağlar. Örneğin, animasyonlu GIF'i kütüphanenize içe aktardığınızda kök klasörde GIF adında bir klasör oluşturulur ve dosya buraya yerleştirilir. Ayrıca, arama alanına sembol adını veya bağlantı adını yazarak Kütüphane panelinde arama yapabilir, çoğu çoklu nesne seçimi üzerinde özellikleri ayarlayabilirsiniz.

Seçilen ses klibini içeren Kütüphane paneli

Eylemler paneli hakkında

Eylemler paneli bir nesne veya kare için ActionScript kodu oluşturmanızı ve düzenlemenizi sağlar. Bir kare, düğme veya film klibini seçmek Eylemler panelini etkinleştirir. Eylemler panelinin başlığı seçili olan nesneye bağlı olarak Eylemler - Düğme, Eylemler - Film Klibi veya Eylemler - Kare'ye dönüşür.

Eylemler paneli bir karedeki bir stop() eylemini gösterirken.

Eylemler panelini göstermek için Pencere > Eylemler'i seçin veya F9 tuşuna basın.

Film Gezgini'ni Kullanma (Animate CC'de Kaldırılmıştır)

Film Gezgini bir belgenin içeriğini görüntülemenize ve organize etmenize ve belgedeki öğeleri değiştirmek için seçmenize izin verir. Gezilebilir hiyerarşik bir ağaç şeklinde düzenlenmiş, geçerli olarak kullanılan öğelerden oluşan bir görünüm listesi içerir.

Film Gezgini'ni şu eylemleri gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz:

 • Belgede bulunan hangi kategorideki öğelerin Film Gezgini'nde görüneceğini filtrelemek.

 • Seçili kategorileri sahne olarak, sembol tanımı olarak veya her iki şekilde birden göstermek.

 • Gezinme ağacını genişletmek ve daraltmak.

 • Belgedeki bir öğeyi ada göre aramak.

 • Başka bir geliştiricinin oluşturduğu bir Animate belgesinin yapısına kendinizi alıştırın.

 • Belirli bir sembol veya eylemin bütün örneklerini bulmak.

 • Film Gezgini'nde görünen gezilebilir görünüm listesini yazdırmak.

Film Gezgini, seçili öğelere işlemler yapma veya Film Gezgini göstergesini değiştirme seçeneklerini içeren bir Panel menüsü ve bağlam menüsüne sahiptir. Film Gezgini panelinde, altında bir üçgen bulunan onay işareti, Panel menüsünü belirtir.

Not:

Ekranlarla çalışıyorken Film Gezgini çok az değişik bir işlevselliğe sahiptir.

Film Gezgini'ni görüntüleme

 1. Pencere > Film Gezgini'ni seçin.

Film Gezgini'nde görünen öğe kategorilerini filtreleme

 • Metin, semboller, ActionScript, içe aktarılmış dosyalar veya kareler ve katmanları göstermek için Göster seçeneğinin sağındaki filtreleme düğmelerinin bir veya daha fazlasını tıklatın. Hangi öğelerin gösterileceğini özelleştirmek için Özelleştir düğmesini tıklatın. Film Gezgini Ayarları iletişim kutusunun Göster alanındaki seçenekleri işaretleyerek, o öğelerin görünmesini sağlayın.

 • Öğeleri sahneler halinde göstermek için Film Gezgini Paneli menüsünden Film Öğelerini Göster'i seçin.

 • Semboller hakkında bilgi göstermek için Film Gezgini Paneli menüsünden Sembol Tanımlarını Göster'i seçin.

  not: Film Öğeleri seçeneği ve Sembol Tanımları seçeneği aynı anda etkin olabilir.

Bul kutusunu kullanarak öğe arama

 1. Bul kutusuna öğenin adı, fontun adı, ActionScript dizesi veya karenin numarasını girin. Bul özelliği Film Gezgini'nde görünen bütün öğeleri arar.

Film Gezgini'nde öğe seçme

 1. Gezinme ağacında öğeyi tıklatın. Birden fazla öğe seçmek için Shift tuşuna basıp tıklatın.

  Seçili öğenin tam yolu, Film Gezgini'nin alt kısmında görünür. Film Gezgini'nde bir sahneyi seçmek, o sahnenin ilk karesini Sahne Alanı'nda gösterir. Film Gezgini'nde bir öğeyi seçmek, öğeyi içeren katman kilitli değilse, o öğeyi Sahne Alanı'nda da seçer.

Film Gezgini Paneli menüsünü ve bağlam menüsü komutlarını kullanma

 1. Şunlardan birini yapın:
  • Panel menüsünü görüntülemek için Film Gezgini panelindeki Panel menüsü kontrolünü tıklatın.

  • Bağlam menüsünü göstermek için Film Gezgini gezinme ağacındaki bir öğeyi sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh).

 2. Menüden bir seçenek seçin:

  Konuma Git

  Belgedeki seçili katman, sahne veya kareye atlar.

  Sembol Tanımına Git

  Film Gezgini'nin Film Öğeleri alanında seçili sembolün sembol tanımına atlar. Sembol tanımı, sembolle ilişkili bütün dosyaları listeler. (Sembol Tanımlarını Göster seçeneği seçili olmalıdır. Bu listedeki tanımına bakın.)

  Sembol Örneklerini Seç

  Film Gezgini'nin Sembol Tanımları alanında seçili sembolün örneklerini içeren sahneye atlar. (Film Öğelerini Göster seçeneği seçili olmalıdır.)

  Kütüphanede Göster

  Seçili sembolü belge kütüphanesinde vurgular. (Animate, zaten görünmüyorsa Kütüphane panelini açar.)

  Yeniden Adlandır

  Seçili öğe için yeni bir ad girmenizi sağlar.

  Yerinde Düzenle

  Seçili bir sembolü Sahne Alanı'nda düzenlemenizi sağlar.

  Yeni Pencerede Düzenle

  Seçili bir sembolü yeni bir pencerede düzenlemenizi sağlar.

  Film Öğelerini Göster

  Belgenizdeki öğeleri sahneler halinde organize edilmiş bir şekilde gösterir.

  Sembol Tanımlarını Göster

  Bir sembolle ilişkili bütün öğeleri gösterir.

  Tüm Metni Panoya Kopyala

  Seçili metni panoya kopyalar. Yazım denetleme veya diğer düzenleme işlemleri için metni harici bir metin düzenleyicisine yapıştırın.

  Kes, Kopyala, Yapıştır Ve Temizle

  Seçili bir öğe üzerinde bu genel işlevleri gerçekleştirir. Görünüm listesindeki bir öğeyi değiştirmek, belgede karşılık gelen öğeyi değiştirir.

  Dalı Genişlet

  Seçili öğede gezinme ağacını genişletir.

  Dalı Daralt

  Seçili öğede gezinme ağacını daraltır.

  Diğerlerini Daralt

  Gezinme ağacındaki seçili öğeyi içermeyen dalları daraltır.

  Yazdır

  Film Gezgini'nde görünen hiyerarşik görünüm listesini yazdırır.

Animate bileşenleri ve Bileşenler paneli hakkında

Animate içindeki bir bileşen, bir Animate belgesine belirli bir özellik ekleyen, yeniden kullanılabilir, paket halinde bir modüldür. Bileşenler, kodların yanı sıra grafikler de içerebilirler, yani bunlar Animate projelerinize kolaylıkla dahil edebileceğiniz önceden oluşturulmuş işlevselliklerdir. Örneğin, bir bileşen; bir radyo düğmesi, bir iletişim kutusu, önyükleme çubuğu hatta bir zamanlayıcı, sunucu bağlantısı yardımcı programı veya özel bir XML ayrıştırıcı gibi hiçbir grafik içermeyen bir şey de olabilir.

ActionScript yazmak konusunda fazla deneyiminiz yoksa, bir belgeye bileşenler ekleyebilir, Özellik denetçisinde veya Bileşen denetçisinde bunların parametrelerini ayarlayabilir ve bunların olaylarını işlemek için Davranışlar panelini kullanabilirsiniz. Örneğin, herhangi bir ActionScript kodu yazmaya gerek duymadan, düğme tıklandığında web tarayıcısında bir URL açan bir Düğme bileşenine Web Sayfasına Git davranışı ekleyebilirsiniz.

Daha sağlam uygulamalar oluşturmaya çalışan bir programcı iseniz, bileşenleri dinamik olarak oluşturabilirsiniz, çalışma zamanında özellikleri ve çağrı yöntemlerini ayarlamak için ActionScript'i kullanabilirsiniz ve olayları işlemek için olay dinleyicisi modelini kullanabilirsiniz.

Bileşen panelini kullanarak bileşen ekleme

Bir belgeye ilk kez bir bileşen eklediğinizde, Animate bunu Kütüphane paneline bir film klibi olarak içe aktarır. Ayrıca bir bileşeni, doğrudan Bileşenler panelinden Kütüphane paneline sürükleyebilir ve ardından bir örneğini Sahne Alanı'na ekleyebilirsiniz. Her durumda, sınıf öğelerine erişmeden önce kütüphaneye bir bileşen eklemeniz gerekir.

 1. Pencere > Bileşen paneli seçeneklerini belirleyin.
 2. Bileşen panelinde bir bileşen örneği seçin ve bunu Sahne Alanı'na ya da Kütüphane paneline sürükleyin. Bir bileşen kütüphaneye eklendikten sonra, Sahne Alanı'na birden fazla örnek sürükleyebilirsiniz.
 3. Özellik denetçisini veya Bileşen denetçisini kullanarak gereken bileşenleri konfigüre edin. Bileşenlerin kullandıkları parametreler hakkında bilgi edinmek için, Animate belgesinde kullandığınız ActionScript sürümüne yönelik uygun bileşen belgelerine başvurun.

Bileşen denetçisini kullanarak bileşen için parametre girme

 1. Pencere > Bileşen Denetçisi seçeneklerini belirleyin.
 2. Sahne Alanı'nda bir bileşen örneği seçin.
 3. Parametreler sekmesini tıklatın ve listelenen parametrelerden herhangi biri için değer girin.

Web Servisleri paneli hakkında

Web Servisleri panelinde (Pencere > Diğer Paneller > Web Servisleri) bir web servisleri listesini görüntüleyebilir, web servislerini yenileyebilir ve web servisi ekleyip kaldırabilirsiniz. Web Servisleri paneline bir web servisi eklediğinizde, bu web servisi, oluşturduğunuz herhangi bir uygulamada kullanılabilir.

Web Servisleri panelinde Web Servislerini Yenile düğmesini tıklatarak bütün web servislerinizi yenileyebilirsiniz. Sahne Alanı'nı kullanmıyor, bunun yerine uygulamanızın bağlantı katmanı için ActionScript kodu yazıyorsanız, web servislerinizi yönetmek için Web Servisleri panelini kullanabilirsiniz.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi