Bir animasyonun karelerini seçmenize ve bunları zaman çizelgesinde hareket ettirmenize yönelik birçok yöntem mevcuttur. Ayrıca, dosyalarınızı yayınladığınızda, animasyonunuzun tam olarak istediğiniz şekilde oynatılması için animasyonunuzu değiştirebileceğiniz birçok farklı yol vardır.

Ara doldurma katmanları; ara yayılma alanları, statik kareler ve boş anahtar kareler içerebilir. Kare üzerine çizim yapmak, grafikler yapıştırmak, seçili kareye bir bitmap içe aktarmak ve daha fazlası için statik ve boş kareleri kullanabilirsiniz. Bu yayılma alanları ve kareler, aynı katman içinde veya diğer katmanların çoğuna doğru hareket ettirilebilir. Bir ara doldurma katmanı, TK yayılma alanlarını veya klasik araları içeremez.

Ara yayılma alanları, karede veya arası doldurulan nesneye ekli olarak bir ActionScript içeremez. Ancak, bir ara doldurma katmanındaki ara yayılma alanının dışında bulunan kare ActionScript içerebilir. Kodunuzun tamamını eylemler olarak adlandırılan kendi katmanına yerleştirdiğinizden emin olun (genellikle ana Zaman Çizelgesi'ndeki en üst katman).

Araları değiştirmek için ara doldurma katmanlarında aşağıdaki bağlam menüsü seçeneklerini kullanın: 

 • Arayı İyileştir: Seçilen ara yayılma alanında ara hareketi iyileştirir.
 • Arayı Kaldır: Seçilen ara yayılma alanından ara hareketi kaldırır.
 • 3B arası: Bir aranın 3B özelliklerini ekler veya kaldırır (bunları Hareket Düzenleyici'de görebilirsiniz). Öncesine veya sonrasına ara hareket eklediğiniz örnekle birlikte 3B aracını kullanırsanız, 3B otomatik olarak etkinleştirilir. 
 • Kare Kare Animasyona Dönüştür: Seçilen yayılma alanını kare kare animasyona dönüştürür. 
 • Hareket Önayarı Olarak Kaydet: Seçili yayılma alanını Hareket Önayarı olarak kaydeder.
 • Kare Ekle: Seçilen sayıdaki kareyi ara yayılma alanına ekler. 
 • Kareleri Kaldır: Seçilen kareleri ara yayılma alanından veya statik karelerden kaldırır. Yayılma alanının tamamı seçilirse, tüm yayılma alanını kaldırır.
 • Anahtar Kare Ekle: Alt menüden eklemek istediğiniz özellik anahtar karesi türünü seçmenize olanak sağlar. Örneğin, bu menüyü kullanarak bir dönüş özellik anahtar karesi ekleyebilirsiniz. 
 • Boş Anahtar Kare Ekle: Bu seçeneği, boş kareye boş bir anahtar kare eklemek için kullanabilirsiniz. Seçiminiz bir ara yayılma alanı içindeyse bu seçenek soluk görünür.
 • Anahtar Kareyi Temizle: Ara yayılma alanı içinde kullanıldığında, seçili karelerden bir özellik anahtar karesi türünü kaldırmak için alt menüden seçim yapabilirsiniz. Bu seçenek, 1. karedeki anahtar kareyi kaldırmaz. Ara yayılma alanının dışında, seçilen anahtar kareleri kaldırmak için bu seçeneği kullanın.
 • Anahtar Kareleri Görüntüle: Bu seçeneği, seçilen ara yayılma alanında görmek istediğiniz özellik anahtar karesi türlerini seçmek için kullanın. Varsayılan ayar Tümü şeklindedir; ancak bir veya birçok özellik anahtar kareleri türü seçebilirsiniz.
 • Kareleri Kes/Kopyala/Yapıştır: Bu seçeneği, bir ara yayılma alanından bazı kareleri veya tüm kareleri kesmek ya da kopyalamak ve bunları yeni bir konuma yapıştırmak için kullanın. 
 • Kareleri Temizle: Kareleri Temizle seçeneğini, seçilen kareleri boş karelere dönüştürmek için kullanabilirsiniz. Seçiminiz bir ara yayılma alanının ortasındaysa boş kareler etrafında iki farklı ara yayılma alanı oluşturulur.
 • Tüm Kareleri Seç: Bir zaman çizelgesindeki tüm kareleri seçmek için bu seçeneği kullanın.
 • Hareketi Kopyala/Yapıştır: Bu seçenekleri, seçili hareketin tüm özelliklerini kopyalamak ve başka bir örneğe yapıştırmak için kullanın. 
 • Özellikleri Kopyala/Yapıştır: Bu seçenekleri, tek bir kareden özellik anahtar kareleri kopyalamak ve özellik anahtar karelerini farklı bir kareye yapıştırmak için kullanın. Bu seçeneği kullanmak için bir kare seçtiğinizden emin olun. 
 • Özellikleri Özel Yapıştır: Bu seçeneği, seçili bir karenin özelliklerini kopyaladıktan sonra kullanın. 
 • Hareketi Böl: Hareketi Böl seçeneğini, tek bir ara yayılma alanını iki ayrı ara yayılma alanına dönüştürmek istediğinizde kullanın. Bu seçenek, tek bir kare seçerseniz kullanılabilir. 
 • Hareketleri Birleştir: Hareketleri Birleştir seçeneğini, bitişik ara yayılma alanlarını tek bir ara yayılma alanına dönüştürmek için kullanın. Bu seçenek, iki veya daha fazla bitişik ara yayılma alanı seçerseniz kullanılabilir. 
 • Anahtar Kareleri Ters Çevir: Bu seçeneği, seçili ara yayılma alanının tüm özellikleri için anahtar kareleri tersine çevirmek üzere kullanın. 
 • Hareket Yolu > Anahtar kareleri gezen/gezmeyen olarak değiştir: Bu seçeneği, seçili yayılma alanının anahtar karelerini gezen ve gezmeyen olarak değiştirmek için kullanın.

Ayrıca bkz.

Ara hareketi kopyalayıp yapıştırma

Arası doldurulan özellikleri bir ara yayılma alanından diğerine kopyalayabilirsiniz. Arası doldurulan özellikler yeni hedef nesneye uygulanır, ancak hedef nesnenin konumu değişmez. Sahne Alanı'nın bir bölgesindeki arayı, yeni hedef nesneyi yeniden konumlandırmadan başka bir bölgedeki nesneye uygulayabilirsiniz.

 1. Kopyalamak istediğiniz arası doldurulan özellikleri içeren ara yayılma alanını seçin.
 2. Düzen > Zaman Çizelgesi > Hareketi Kopyala seçeneklerini belirleyin.
 3. Kopyalanan arayı almak için ara yayılma alanını seçin.
 4. Düzen > Zaman Çizelgesi > Hareketi Yapıştır seçeneklerini belirleyin.
 5. Animate, arası doldurulan özellikleri hedef ara yayılma alanına uygular ve ara yayılma alanının uzunluğunu kopyalanan ara yayılma alanıyla eşleşecek şekilde ayarlar.

Bir ara hareketi Eylemler paneline kopyalamak veya ActionScript® olarak başka bir projede kullanmak için Hareketi Actionscript 3.0 Olarak Kopyala komutunu kullanın.

Ara hareket özelliklerini kopyalama ve yapıştırma

Seçili bir karedeki özellikleri aynı ara yayılma alanındaki veya farklı bir ara yayılma alanındaki başka bir kareye kopyalayabilirsiniz. Özellikler yapıştırıldığında, özellik değerleri yalnızca seçili kareye eklenir. 2B konum özellikleri, 3B araya yapıştırılamaz.

Bu talimatlar, tercihler (Düzen >Tercihler) kısmında Yayılma Temelli Seçim'in açık olduğu varsayımına dayanır.

 1. Bir ara yayılma alanındaki tek bir kareyi seçmek için kareyi Ctrl+Alt tuşlarını (Windows) veya Command+Option tuşlarını (Macintosh) basılı tutarken tıklatın.
 2. Seçili kareyi sağ tıklatın (Windows) veya Command tuşunu basılı tutarken tıklatın (Macintosh) ve ardından bağlam menüsünden Özellikleri Kopyala seçeneğini belirleyin.
 3. Kopyalanan özellikleri almak için Ctrl+Alt tuşlarını (Windows) veya Command+Option tuşlarını (Macintosh) basılı tutarak kareyi tıklatıp tek bir kareyi seçin. Hedef karenin, ara yayılma alanında olması gerekir.
 4. Kopyalanan özellikleri seçili kareye yapıştırmak için şunlardan birini yapın:
 • Kopyalanan özelliklerin tümünü birden yapıştırmak için hedef ara yayılma alanının seçili karesini sağ tıklatın (Windows) veya Command tuşuna basıp tıklatın (Macintosh). Bağlam menüsünden Özellikleri Yapıştır seçeneğini belirleyin.
 • Kopyalanan özelliklerin bir kısmını yapıştırmak için hedef ara yayılma alanının seçili karesini sağ tıklatın (Windows) veya Command tuşuna basıp tıklatın (Macintosh). Bağlam menüsünden Özellikleri Özel Yapıştır seçeneğini belirleyin.
 • Görüntülenen iletişim kutusunda, yapıştırılacak özellikleri seçin ve Tamam seçeneğini tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi