Hareket hızı, bir animasyon sırasında aralarınızın daha gerçekçi veya doğal görünmelerini sağlayan aşamalı hızlanma veya yavaşlama anlamına gelir. "Rastgele" hareket veya top zıplaması gibi animasyon görevlerini yerine getiren özel bir hareket uygulamak için hareket hızını kullanın. Hareket hızlarını, yumuşak bir hareket hızı eğrisi ile değişim hızını aşamalı şekilde ayarlayarak hızlanma veya yavaşlama görünümüne doğallık katmak için de uygulayabilirsiniz. Rastgele değişimli hareket için x ve y örneğinde olduğu gibi rastgele bir görünüm kazandırmak üzere özeliklerinizden birine hareket hızları ekleyebilirsiniz.

Ara hareketlere önayar ve özel hareket hızları ekleme

Animate CC, bir ara harekete hareket hızı uygulamak için iki yöntem sunar.

 • Hareket Özellik denetçisindeki Hareket Hızı kaydırıcısını kullanarak her ara hareket için bir hareket hızı değeri belirleyebilirsiniz.
 • Bir ya da daha fazla özelliğe bir önayar veya özel hareket hızı uygulamak için Hareket Düzenleyici'yi kullanabilirsiniz.

Bir ara harekete, Hareket Özellik denetçisini kullanarak hareket hızı uygulama:

 1. motionease.fla adında bir dosya oluşturun.
 2. Çizim araçlarından birini kullanarak bir grafik oluşturun, tüm grafikleri seçin ve ardından sağ tıklatarak/Ctrl tuşuna basıp tıklatarak Ara Hareket Oluştur seçeneğini belirleyin. Çizim aracını bir sembole dönüştürmek için Tamam öğesini tıklatın. Karelerin bir saniyesi zaman çizelgesine eklenir ancak gerekirse ara yayılma alanı ucunu en az 24 kare uzunluğunda olacak şekilde sürükleyin.
 3. Oynatma kafasını ara yayılma alanının son karesine hareket ettirin ve ardından örneği Sahne Alanı'nda başka bir konuma taşıyın.
 4. Ara yayılma alanını seçin ve Hareket Özellik denetçisindeki Hareket Hızı etkin metnini ("Hareket Hızı" yanındaki mavi metin) sürükleyin. Arası doldurulan kareler arasındaki değişim hızını ayarlamak için bir değer de girebilirsiniz.
 5. Ara harekete başlamak ve arayı animasyonun sonuna doğru hızlandırmak için:
  • -1 ile -100 arasında negatif bir değer girmek için etkin metni sürükleyin.
  • 1 ile 100 arasında pozitif bir değer girmek için etkin metni sürükleyin.
 6. Animasyonu test etmek için Kontrol Et > Filmi Test Et seçeneklerini belirleyin. Hareket hızını uyguladıktan sonra geliştirme ortamındaki Sahne Alanı'nda ara noktalarının nasıl güncellendiğine dikkat edin.
 1. Hareket Hızı seçimine gidin ve sekme sayısını 5 olarak değiştirin.

Ayrıca bkz.

Hareket Düzenleyici'deki Hareket Hızları

Grafik yapılabilir bir özelliğe hareket hızı uyguladıktan sonra Değer kategorisinde herhangi bir etkin metin soluk görünür. Hareket hızı eşitliği etkin metni (arası doldurulan değerler) kontrol eder ve bu değere ilişkin sınırlamalar bulunur. Bunun yerine, kontrol noktalarını veya diğer Bezier düzenleme araçlarını kullanarak grafikteki kesiksiz eğriyi düzenleyin. Buna alternatif olarak, hareket hızını devre dışı bırakabilir ve etkin metin kontrollerini kullanabilirsiniz; ardından hareket hızlarını yeniden etkinleştirerek değişikliklerinizin sonucunu görebilirsiniz.

Ara harekete özel hareket hızı ekleme

Hareket Düzenleyici'de bir grafik kullanarak kendi hareket hızınızı oluşturmak için özel hareket hızını kullanın. Ayrıca, arası doldurulan örneğinizin herhangi bir özelliğine de özel hareket hızı uygulayabilirsiniz.

Özel hareket hızı grafiği, zaman içerisindeki hareket derecesini temsil eder. Yatay eksen kareleri, dikey eksen ise aranın değişim yüzdesini temsil eder. Animasyondaki ilk değer %0'dır ve son anahtar kare, %0 ile %100 arasında bir değere ayarlanabilir. Grafik eğrisinin eğimi, arası doldurulan örneğin değişim hızını gösterir. Grafikte yatay bir çizgi (eğimsiz) oluşturursanız hız sıfır olur. Grafikte dikey bir çizgi oluşturursanız ani bir değişim hızı meydana gelir.

 1. Ara hareket oluşturun.
 2. Zaman Çizelgesi'nde ara yayılma alanını seçin ve Hareket Düzenleyici'yi açın.
 3. Hareket Hızları kategorisine gidin, Ekle düğmesini tıklatın ve ardından menüden Özel seçeneğini belirleyin.

   

Özel bir hareket hızını değiştirme ve uygulama

Ardından, Hareket Düzenleyici'deki diğer özellik grafiklerinde bulunan standart Bezier düzenleme kontrolleri ile özel hareket hızını düzenleyebilirsiniz. Bu özelliği, anahtar kareler arasına hareket hızı eklemek üzere kullanabileceğiniz özel bir eğri oluşturmak için kullanın. 

Bir özelliğe özel hareket hızı uygulamak için Hareket Hızı menüsünden özel hareket hızının adını seçin. Hareket hızı uygulandıktan sonra özellik grafiği, arası doldurulan gerçek değerleri görüntüleyen kesik çizgili bir eğri ile güncellenir.

Özel hareket hızlarını kopyalama ve kaydetme

Özel hareket hızlarınızı diğer ara doldurma örneklerinde veya diğer belgelerde yeniden kullanmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

 • Özel hareket hızı grafiğini (grafik eğrisinin dışını) sağ tıklatın ve Eğriyi Kopyala seçeneğini belirleyin. Ardından ikinci örnekte, özel bir hareket hızı ekleyin ve özel hareket hızı grafiğini sağ tıklatarak Eğriyi Yapıştır seçeneğini belirleyin. Grafiği herhangi bir diğer uzamsal olmayan özellik grafiğine yapıştırabilirsiniz.
 • Özel hareket hızını bir Hareket Önayarına kaydedin. 

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi