Gezen özellik anahtar karesi, Zaman Çizelgesi’nde belirli bir kareye bağlı olmayan bir anahtar karedir. Animate, ara boyunca hareket hızının tutarlı olması için gezen anahtar karelerin konumunu ayarlar.

Gezen anahtar kareleri yalnızca X, Y ve Z uzamsal özellikleri için kullanılabilir. Hareket yollarının bu şekilde düzenlenmesi sonucunda, hareketin diğer parçalardan daha hızlı veya daha yavaş olduğu yol parçaları oluşturulur. 

Ara boyunca tutarlı bir hareket hızı sürdürmek için gezen özellik anahtar karelerini kullanın. Özellik anahtar kareleri gezen durumuna ayarlandığında Animate, ara yayılma alanındaki özellik anahtar karelerinin konumunu ayarlar. Arası doldurulan nesne daha sonra aranın her karesinde aynı mesafede hareket eder. Daha sonra aranın başındaki ve sonundaki ivmenin gerçekçi bir görünümü olacak şekilde hareketi ayarlamak için hareket hızını kullanabilirsiniz.

Bir aranın üzerine özel yol yapıştırdığınızda Animate, varsayılan olarak özellik anahtar karelerini gezen durumuna ayarlar.

Ayrıca bkz.

Bir aranın tamamına yönelik olarak gezen anahtar karelerini etkinleştirmek için:

 • Zaman Çizelgesi'nde ara yayılma alanını sağ tıklatın (Windows) veya Command tuşuna basıp tıklatın (Macintosh), ardından bağlam menüsünde Hareket Yolu > Aanhtar kareleri gezen olarak değiştir seçeneklerini belirleyin.

Bir aranın tamamına yönelik olarak gezen anahtar karelerini etkinleştirmek için:

 • Hareket Düzenleyici panelinde özellik anahtar karesini sağ tıklatın (Windows) veya Command (Macintosh) tuşuna basıp tıklatın ve bağlam menüsünde gezen seçeneğini belirleyin. Hareket Düzenleyici hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Hareket Düzenleyici ile özellik eğrilerini düzenleme.

Özellik anahtar kareleri gezinme durumuna ayarlandığında, bunlar Hareket Düzenleyici'de kareler yerine yuvarlak noktalar olarak görünür.

Not:

Ara yayılma alanı için gezen anahtar karelerini etkinleştirir ve sonra devre dışı bırakırsanız, anahtar kareler gezen durumunun etkinleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan yayılma alanındaki konumlarında kalır.

Gezen anahtar karelere sahip hareket yolu devre dışı.
Gezen anahtar karelerine sahip bir hareket yolu devre dışı bırakılmıştır. Karelerin eşit olmayan dağılımının hareket hızında eşitsizliklere yol açtığını unutmayın.
Gezen anahtar karelere sahip hareket yolu etkin
Gezen anahtar karelerine sahip etkinleştirilmiş aynı hareket yolu, yol boyunca eşit kare dağılımı ve eşit hareket hızı sağlar.

Ara yayılma alanı özellik anahtar karelerini görüntüleme ve düzenleme

 • Farklı özellikler için bir yayılma alanındaki özellik anahtar karelerini içeren kareleri görüntülemek üzere yayılma alanını seçin. Yayılma alanı bağlam menüsünden Anahtar Kareleri Görüntüle seçeneğini belirleyin ve ardından alt menüden özellik türünü seçin.

 • Yayılma alanından bir özellik anahtar karesini kaldırmak için Ctrl tuşuna (Windows) veya Command tuşuna (Macintosh) basıp özellik anahtar karesini tıklatarak seçin. Özellik anahtar karesini sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşuna (Macintosh) basıp tıklatın. Anahtar karesini silmek istediğiniz özellik türü için Anahtar Kareyi Temizle seçeneğini belirleyin.

 • Belirli bir özellik türü için bir yayılma alanına özellik anahtar kareleri eklemek üzere Ctrl tuşuna basıp tıklatarak (Windows) veya Command tuşuna basıp tıklatarak (Macintosh) yayılma alanındaki bir veya birkaç kareyi seçin. Sağ tıklatarak (Windows) veya Ctrl tuşuna basıp tıklatarak (Macintosh) yayılma alanı bağlam menüsündenAnahtar Kare Ekle > özellik türü seçeneklerini belirleyin. Animate, özellik anahtar karelerini seçili karelere ekler. Ayrıca bir özellik anahtar karesi eklemek için, seçili bir karedeki hedef örneğin bir özelliğini belirleyebilirsiniz.

 • Bir yayılma alanına tüm özellik türleri için bir özellik anahtar karesi eklemek üzere karedeki oynatma kafasını, anahtar kareyi eklemek istediğiniz konuma yerleştirin. Ekle > Zaman Çizelgesi > Anahtar Kare seçeneklerini belirleyin veya F6 tuşuna basın.

 • Ara hareketin yönünü tersine çevirmek için, yayılma alanı bağlam menüsünde Hareket Yolu > Yolu Ters Çevir seçeneklerini belirleyin.

 • Ara yayılma alanını statik karelere dönüştürmek için, yayılma alanını seçin ve yayılma alanı bağlam menüsünde Arayı Kaldır seçeneğini belirleyin.

 • Ara yayılma alanını kare kare animasyona dönüştürmek için, yayılma alanını seçin ve yayılma alanı bağlam menüsünden Kare Kare Animasyona Dönüştür seçeneğini belirleyin.

 • Bir özellik anahtar karesini farklı bir kareye taşımak için Ctrl tuşunu (Windows) veya Command tuşunu (Macintosh) basılı tutarak özellik anahtar karesini tıklatın. Özellik anahtar karesini yeni konuma sürükleyin.

 • Özellik anahtar karesini ara yayılma alanındaki başka bir konuma kopyalamak için Ctrl tuşunu (Windows) veya Command tuşunu (Macintosh) basılı tutarak özellik anahtar karesini tıklatın. Alt tuşunu (Windows) veya Option tuşunu (Macintosh) basılı tutarak özellik anahtar karesini yeni konuma sürükleyin.

Bir ara içinde 3B özellik anahtar kareleri ekleme veya kaldırma

 • Şunlardan birini yapın:
  • Araçlar panelindeki 3B araçlarını kullanarak 3B özellikleri ekleyin.
  • Zaman Çizelgesi'nde ara yayılma alanını sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve bağlam menüsünden 3B ara seçin.
  • Ara yayılma alanında 3B özellik anahtar karesi yoksa Animate, varolan her X ve Y konum ve dönüş özellik anahtar karesine bunları ekler. Ara yayılma alanında zaten 3B özellik anahtar karesi bulunuyorsa Animate bunları kaldırır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi