Velden in overeenkomsten vooraf invullen vóór verzending


Veldfunctie | Vooraf invullen door afzender

Adobe Acrobat Sign-overeenkomsten kunnen velden bevatten die zodanig zijn ingesteld dat de afzender van het document gegevens kan invullen in de velden voordat het document naar de ondertekeningsfase wordt verplaatst. U kunt een vooraf ingevuld document instellen als een eenmalige transactie, maar ook als een herbruikbaar document door een bibliotheek voor documentsjablonen te maken.

Video bekijken

 

De fase Vooraf invullen treedt op vóór de ondertekeningsfase, dus het is alleen mogelijk de functie Vooraf ingevuld door afzender in te stellen voor de volgende veldtypen:

 • Tekstveld
 • Betaling
 • Vervolgkeuzelijst
 • Selectievakje
 • Keuzerondje
 • Afbeelding
 • Bestandsbijlage (beschikbaar voor de serviceniveaus Bedrijven en Ondernemingen)
 • Tijdens de ondertekeningsfase kan met de andere veldtypen worden gewerkt, maar alleen als de Afzender zijn handtekening toepast op het document.

De transactiefasen vinden plaats in deze volgorde:

 1. Transactie maken
  Document bijgevoegd (geüpload, of toegevoegd uit de documentbibliotheek)

 2. Voorvertonings-/bewerkingsfase (OPTIONEEL)
  Alleen als de afzender het selectievakje Formuliervelden voorvertonen, plaatsen of toevoegen inschakelt
  (Velden kunnen worden geplaatst en bewerkt)

 3. Fase voor vooraf invullen (OPTIONEEL)
  Alleen als er vooraf in te vullen velden in het document staan
  (De afzender kan communiceren met de velden waarvoor de functie is ingesteld op Vooraf invullen)

 4. Ondertekeningsfase
  Document is ondertekend
  Als de afzender de optie voor het toepassen van zijn/haar handtekening op het document heeft gekozen, kan deze de velden met de markering eSign door afzender bewerken.

 5. Transactie voltooid - Alle partijen ontvangen een ondertekende en gearchiveerde kopie van het document. Alle ondertekenaars hebben het ondertekeningsproces voltooid.

Ga als volgt te werk om de functie Vooraf invullen in te stellen voordat u het veld naar het document sleept:

De vooraf in te vullen functie in het menu Ontvangers

Om de functie in te stellen voor een veld dat al is geplaatst, dubbelklikt u op het desbetreffende veld en kiest u Vooraf ingevuld (door afzender) van het pop-upmenu Functie.

De keuzelijst met functies in het veldmenu

Adobe-logo

Aanmelden bij je account