Velden vooraf invullen vóór het verzenden van formulieren


Functie van veld | Vooraf ingevuld door afzender

Adobe Sign-overeenkomsten kunnen velden bevatten die zodanig zijn ingesteld dat de afzender van het document gegevens mag invullen in de velden voordat het document naar de ondertekeningsfase wordt verplaatst. U kunt een vooraf ingevuld document instellen als een eenmalige transactie, maar ook als een herbruikbaar document door een documentsjabloonbibliotheek te maken.

Bekijk de video

 

De fase Vooraf invullen treedt op vóór de ondertekeningsfase, dus het is alleen mogelijk de functie Vooraf ingevuld door afzender in te stellen voor de volgende veldtypen:

 • Tekstveld
 • Betaling
 • Vervolgkeuzelijst
 • Selectievakje
 • Keuzerondje
 • Afbeelding
 • Bestandsbijlage (beschikbaar voor de serviceniveaus Bedrijven en Ondernemingen)
 • Tijdens de ondertekeningsfase kan met de andere veldtypen worden gewerkt, maar alleen als de Afzender zijn handtekening toepast op het document.

De transactiefasen vinden plaats in deze volgorde:

 1. Transactie maken
  Document bijgevoegd (geüpload, of toegevoegd uit de documentbibliotheek)

 2. Voorvertonings-/bewerkingsfase (OPTIONEEL)
  Alleen als de afzender het selectievakje Zie voorbeeld/zet handtekening/voeg formuliervelden toe inschakelt
  (Velden kunnen worden geplaatst en bewerkt)

 3. Fase voor vooraf invullen (OPTIONEEL)
  Alleen als 'Vooraf invullen'-velden in het document zijn geplaatst
  (De afzender kan communiceren met de velden waarvoor de Functie ingesteld op Vooraf invullen)

 4. Ondertekeningsfase
  Document is ondertekend
  Als de afzender de optie voor het toepassen van zijn handtekening op het document heeft gekozen, kan hij de velden met de markering "eSign door afzender" bewerken.

 5. Transactie voltooid - Alle partijen ontvangen een ondertekende en gearchiveerde kopie van het document. Alle ondertekenaars hebben het ondertekeningsproces voltooid.

Ga als volgt te werk om de functie Vooraf invullen in te stellen voordat u het veld naar het document sleept:

De vooraf in te vullen functie in het menu Ontvangers

Om de functie in te stellen voor een veld dat al is geplaatst, dubbelklikt u op het desbetreffende veld en kiest u Vooraf ingevuld (door afzender) van het pop-upmenu Functie.

De keuzelijst met functies in het veldmenu

Adobe-logo

Aanmelden bij je account