Az Adobe Illustrator szoftverben bármely objektum, csoport vagy réteg megjelenését módosíthatja hatások alkalmazásával, valamint a Megjelenés és a Grafikus stílusok paneleken. Továbbá feloszthat egy objektumot alapvető részeire és az objektum elemeit önállóan módosíthatja.

Megjelenési jellemzők ismertetése

A megjelenési jellemzők olyan tulajdonságok, amelyek az objektumok szerkezetének módosítása nélkül változtatják meg azok megjelenését. Megjelenési jellemzők például a kitöltések, az ecsetvonások, az átlátszóság és a hatások. Ha egy objektumra megjelenési jellemzőt alkalmaz, és később szerkeszti vagy eltávolítja a jellemzőt, ezzel nem módosítja az objektumot vagy az objektumra alkalmazott más jellemzőket.

Megjelenési jellemzőket a réteghierarchia bármely szintjén beállíthat. Ha például egy vetett árnyék hatást alkalmaz egy rétegre, a rétegen lévő összes objektum árnyékot fog vetni. Viszont ha egy objektumot eltávolít a rétegről, az objektumnak már nem lesz árnyéka, mivel a hatás a réteghez tartozik, nem a rétegen lévő objektumokhoz.

A Megjelenés panelen keresztül dolgozhat a megjelenési jellemzőkkel. Mivel megjelenési jellemzőket alkalmazhat rétegekre, csoportokra és objektumokra, sőt gyakran még kitöltésekre és ecsetvonásokra is, a grafika jellemzőinek hierarchiája igen összetetté válhat. Ha egy hatást például egy egész rétegre alkalmaz, és egy másik hatást pedig a rétegen lévő egyik objektumra, akkor nehézzé válhat annak eldöntése, hogy melyik hatás módosítja a grafikát. A Megjelenés panelen láthatók az objektumokra, csoportokra és rétegre alkalmazott kitöltések, ecsetvonások, grafikus stílusok és hatások.

A Megjelenés, illetve a Grafikus stílusok panelt bemutató videoklipet a www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_hu weboldalon tekintheti meg.

Megjelenés panel áttekintése

A Megjelenés panellel (Ablak > Megjelenés) tekintheti meg és módosíthatja az objektumok, csoportok és rétegek megjelenési jellemzőit. A kitöltések és ecsetvonások a halmozási sorrend szerint jelennek meg, a panelen fentről lefelé, ami a grafikában elölről hátra sorrendnek felel meg. A hatások felülről lefelé az alkalmazásuk sorrendjében jelennek meg.

A Megjelenés, illetve a Grafikus stílusok panelt bemutató videoklipet a www.adobe.com/go/lrvid4022_ai weboldalon tekintheti meg.

Egy csoportosított objektum jellemzőit megjelenítő Megjelenés panel
Egy csoportosított objektum jellemzőit megjelenítő Megjelenés panel

A. Ecsetvonással, kitöltéssel és vetett árnyék hatással rendelkező görbe B. Hatással rendelkező görbe C. Új ecsetvonás hozzáadása gomb D. Új kitöltés hozzáadása gomb E. Hatás hozzáadása gomb F. Megjelenés törlése gomb G. Kijelölt elem megkettőzése gomb 

További elemek megjelenítése a Megjelenés panelen

Ha olyan elemet jelöl ki, amely más elemeket is tartalmaz, például réteget vagy csoportot, a Megjelenés panelen megjelenik egy Tartalom elem.

 1. Kattintson duplán a Tartalom elemre.

Egy szöveges objektum karakterjellemzőinek felsorolása a Megjelenés panelen

Ha egy szöveges objektumot jelöl ki, a panelen megjelenik egy Karakterek elem.

 1. Kattintson kétszer a Karakterek elemre a Megjelenés panelen.

  Megjegyzés:

  Vegyes megjelenésű szöveg egyes karakterattribútumainak megtekintéséhez jelöljön ki egy adott karaktert.

 2. A fő nézethez való visszatéréshez kattintson a Típus lehetőségre a panel tetején.

Kijelölt objektum attribútumának be- vagy kikapcsolása

 • Az egyes attribútumok be- vagy kikapcsolásához kattintson az adott attribútum melletti szem ikonra.

 • Az összes rejtett attribútum bekapcsolásához válassza az Az összes rejtett attribútum megjelenítése lehetőséget a Megjelenítés panel menüjéből.

Attribútum szerkesztése

 • Az értékek megjelenítéséhez és módosításához kattintson az attribútumsorba.

 • Kattintson az aláhúzott szövegre és a megjelenő párbeszédpanelen adja meg az új értékeket.

Bélyegképek elrejtése vagy megjelenítése a Megjelenés panelen

 1. A Megjelenés panel menüjéből válassza a Bélyegkép megjelenítése vagy a Bélyegkép elrejtése menüpontot.

A megjelenési jellemzők objektumokra való alkalmazásának beállítása

Meghatározhatja, hogy az új objektumok örököljék-e a megjelenési jellemzőket, vagy csak alapjellemzőkkel rendelkezzenek.

 • Ha csak egyetlen kitöltéssel és ecsetvonással kívánja ellátni az új objektumokat, a panel menüben jelölje be az Az új grafika megjelenése alapszintű lehetőséget.

 • Ha a jelenlegi megjelenési jellemzők mindegyikével el kívánja látni az új objektumokat, szüntesse meg a panel menüben az Az új grafika megjelenése alapszintű lehetőség bejelöltségét.

Elemek kijelölése megjelenési jellemzők céljaként

Mielőtt megjelenési jellemzőket tudna beállítani, illetve stílust vagy hatást tudna alkalmazni egy rétegre, csoportra vagy objektumra, először célként kell kijelölnie az elemet a Rétegek panelen. Ha egy objektumot vagy csoportot bármelyik kijelölési móddal kijelöl, ezzel egyúttal célként jelöli ki azt a Rétegek panelen, de a rétegek csak a panelen jelölhetők ki célként.

A Rétegek panelen az árnyékolt ikonok jelzik, hogy mely elemek tartalmaznak megjelenési jellemzőket.
A Rétegek panelen az árnyékolt ikonok jelzik, hogy mely elemek tartalmaznak megjelenési jellemzőket.

A. Cél és megjelenés oszlop B. Kijelölési oszlop C. Megjelenési jellemzőkkel rendelkező csoport D. Megjelenési jellemzőkkel rendelkező réteg E. Megjelenési jellemzőkkel rendelkező objektum 

A cél ikon jelöli, hogy a réteghierarchiában lévő elem rendelkezik-e megjelenési jellemzőkkel, és célként van-e beállítva:

 • Azt jelöli, hogy az elem nincs célként beállítva, és nincs megjelenési jellemzője, legfeljebb egyetlen kitöltés vagy ecsetvonás.

 • Azt jelöli, hogy az elem nincs célként megadva, de rendelkezik megjelenési jellemzőkkel.

 • Azt jelöli, hogy az elem célként van beállítva, de nincs megjelenési jellemzője, legfeljebb egyetlen kitöltés vagy ecsetvonás.

 • Azt jelöli, hogy az elem célként van megadva, és rendelkezik megjelenési jellemzőkkel.

  Ha a Rétegek panelen egy elemet célként szeretne beállítani, kattintson az elem cél ikonjára. A  vagy  dupla gyűrű jelöli a célként megadott elemeket. További elemek megadásához tartsa lenyomva a Shift billentyűt, és közben kattintson az elemekre.

  Megjegyzés: Amikor egy objektumot vagy csoportot bármilyen módszerrel kijelöl, az elem célként jelenik meg a Rétegek panelen. Egy réteg viszont csak úgy állítható be célként, ha a Rétegek panelen annak cél ikonjára kattint.

Megjelenési jellemzők kezelése

Megjelenési jellemző hozzáadása vagy szerkesztése

A megjelenítési attribútumokat, mint például a hatásokat bármikor meg lehet nyitni és beállításaikat módosítani.

 1. Végezze el a következő műveletek valamelyikét az Megjelenés panelen:

  • Attribútum szerkesztéséhez kattintson az adott attribútum kék, aláhúzott nevére, majd adja meg az új értékeket a megjelenő párbeszédpanelen.

  • Kitöltés színének szerkesztéséhez kattintson a kitöltéssorra, és jelöljön ki egy új színt a színmezőn.

  • Új hatás hozzáadásához kattintson az Új hatás hozzáadása lehetőségre.

  • Jellemző törléséhez kattintson a jellemzők sorára, majd a Törlés  parancsra.

Megjelenési jellemző megkettőzése

 1. A Megjelenés panelen jelöljön ki egy jellemzőt, és végezze el az alábbi műveletek egyikét:

  • Kattintson a Kijelölt elem megkettőzése gombra  a panelen, vagy a panel menüjéből válassza az Elem megkettőzése menüpontot.

  • Húzza a megjelenési jellemzőt a panelen lévő Kijelölt elem megkettőzése gombra.

Megjelenési jellemzők halmozási sorrendjének módosítása

 1. Húzza a megjelenési jellemzőt felfelé vagy lefelé a Megjelenés panelen. (Szükség esetén az elem tartalmának megjelenítéséhez kattintson az elem melletti háromszögre.) Ha a húzott megjelenési jellemző körvonala a kívánt helyen jelenik meg, engedje fel az egér gombját.

  Egy ecsetvonásra (felül) és egy kitöltésre (alul) alkalmazott vetett árnyék hatás
  Egy ecsetvonásra (felül) és egy kitöltésre (alul) alkalmazott vetett árnyék hatás

Megjelenési jellemzők törlése vagy elrejtése

 1. Jelölje ki az objektumot vagy csoportot (vagy jelölje ki célként a réteget a Rétegek panelen).

 2. Tegye az alábbiak egyikét:

  • A grafikára alkalmazott attribútum időszakos elrejtéséhez kattintson a Megjelenés panel Láthatóság ikonjára . Az attribútum megjelenítéséhez kattintson ismét az ikonra.

  • Egy adott jellemző eltávolításához jelölje ki a jellemzőt a Megjelenés panelen, és kattintson a Törlés ikonra . Ezt elérheti a panel menüjének Elem eltávolítása parancsával is, vagy úgy, hogy a jellemzőt a Kijelölt elem törlése ikonra húzza.

  • Egy kitöltés és ecsetvonás kivételével az összes megjelenítési attribútum eltávolításához kattintson a panelmenü Váltás egyszerű megjelenítésre parancsára. Ezt úgy is elérheti, hogy az elem cél ikonját a Rétegek panelen a Kijelölt elem törlése ikonra húzza.

  • Minden megjelenési jellemző (beleértve a kitöltéseket és ecsetvonásokat is) eltávolításához kattintson a Megjelenés törlése gombra  a Megjelenés panelen, vagy a panel menüjéből válassza a Megjelenés törlése menüpontot.

Megjelenési jellemzők másolása objektumok között

A megjelenési jellemzőket a Pipetta eszközzel vagy húzással másolhatja, illetve helyezheti át.

Megjelenési jellemzők másolása húzással

 1. Jelölje ki az objektumot vagy csoportot (vagy adja meg célként a réteget a Rétegek panelen), amelynek megjelenését másolni szeretné.

 2. Tegye az alábbiak egyikét:

  • Húzza a Megjelenés panel felső részén lévő bélyegképet egy objektumra a dokumentumablakban. Ha a bélyegkép nem jelenik meg, a panel menüjéből válassza a Bélyegkép megjelenítése menüpontot.

  • Az Alt billentyű (Windows) vagy az Option billentyű (Mac OS) lenyomva tartása mellett húzza a Rétegek panelen a cél ikont arra az elemre, amelyre a megjelenési jellemzőket másolni szeretné.

  • Ha a megjelenési beállításokat másolás helyett át szeretné helyezni, húzza a Rétegek panelen a cél ikont a kívánt jellemzőkkel rendelkező elemről arra az elemre, amelyre alkalmazni szeretné a jellemzőket.

Megjelenési jellemzők másolása a Pipetta eszközzel

A Pipetta eszközzel másolhatja a megjelenési jellemzőket objektumok között, például a szöveges objektumok esetében a karakter-, bekezdés-, kitöltés- és ecsetvonás-jellemzőket. Alapértelmezés szerint a Pipetta eszköz a kijelölt elemek minden jellemzőjére hatással van. Az eszköz által befolyásolt jellemzők testreszabásához használja a Pipetta párbeszédpanelt.

 1. Jelölje ki az objektumot, szöveges objektumot vagy karaktert, amelynek jellemzőit módosítani szeretné.

 2. Válassza a Pipetta eszközt .

 3. Mozgassa a Pipetta eszközt arra az objektumra, amelynek jellemzőiből mintát szeretne venni. (Ha pontosan helyezi egy szöveg fölé, a mutatón egy kis T jelenik meg.)

 4. Tegye az alábbiak egyikét:

  • Kattintson a Pipetta eszközre az összes megjelenési jellemző mintavételezéséhez, és alkalmazza azokat a kijelölt objektumra.

  • A Shift billentyű lenyomva tartása mellett kattintson, ha csak egy színátmenet, mintázat, rács objektum vagy behelyezett kép egyik részéből szeretne színt mintavételezni, és a színt a kijelölt kitöltésre vagy ecsetvonásra alkalmazni.

  • Kattintás közben tartsa lenyomva a Shift billentyűt és az Alt (Windows) vagy Option (Mac OS) billentyűt, ha egy objektum megjelenési jellemzőit hozzá kívánja adni a kijelölt objektum megjelenési jellemzőihez. Illetve először kattintson, aztán tartsa lenyomva a Shift+Alt (Windows), illetve a Shift+Option (Mac OS) billentyűkombinációt.

   Megjegyzés: Nem kijelölt objektumra is kattinthat a jellemzők mintavételezéséhez, majd az Alt billentyű (Windows) vagy az Option billentyű (Mac OS) lenyomva tartása mellett egy ki nem jelölt objektumra kattinthat a jellemzők alkalmazásához.

Jellemzők másolása az asztalról a Pipetta eszközzel

 1. Jelölje ki a módosítani kívánt jellemzőkkel rendelkező objektumot.

 2. Válassza a Pipetta eszközt.

 3. Kattintson bárhol a dokumentumban, és ne engedje fel az egér gombját.

 4. Az egérgomb felengedése nélkül mozgassa a mutatót az asztal azon objektuma fölé, amelynek jellemzőit másolni szeretné. Ha a mutató közvetlenül az objektum felett van, engedje fel az egérgombot.

  Megjegyzés:

  A Pipetta eszköz a dokumentumon kívüli területeken csak RGB színeket tud mintavételezni. A Pipetta eszköz jobb oldalán egy fekete négyzet jelöli, ha RGB mintavételezés történik.

A Pipetta eszközzel másolni kívánt jellemzők megadása

 1. Kattintson duplán a Pipetta eszközre.

 2. Jelölje ki azokat a jellemzőket, amelyeket a Pipetta eszközzel másolni kíván. Bármilyen megjelenési jellemzőből vehet mintát, beleértve az átlátszóságot, a különböző kitöltési és ecsetvonás-tulajdonságokat, valamint a karakterek és bekezdések jellemzőit.

 3. A Raszterminta mérete menüből válassza ki a mintavételezési terület méretét.

 4. Kattintson az OK gombra.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat