Görbék, szegmensek és szerkesztőpontok kijelölése

Ahhoz, hogy átformálhasson vagy szerkeszthessen egy görbét, először ki kell jelölnie a görbe szerkesztőpontjait, szegmenseit vagy ezek kombinációját.

Szerkesztőpontok kijelölése

Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

 • Ha a kijelölendő pontok láthatók, a Közvetlen kijelölés eszközzel rájuk kattintva jelölheti ki azokat. Ha egyszerre több pontot szeretne kijelölni, tartsa közben lenyomva a Shift billentyűt.
 • Váltson a Közvetlen kijelölés eszközre, és húzzon egy befoglaló téglalapot a szerkesztőpontok köré. A Shift billentyű lenyomva tartása melletti húzással további szerkesztőpontokat adhat a kijelöléshez.
 • Szerkesztőpontokat kiválaszthat kijelölt vagy nem kijelölt görbékről. Mozgassa a Közvetlen kijelölés eszközt a szerkesztőpont fölé nagyított állapotban, amíg a mutató egy üres négyzetre nem vált a nem kijelölt, és tele négyzetté a kiválasztott görbéknél, majd kattintson a szerkesztőpontra. A Shift billentyű lenyomva tartása melletti kattintással további szerkesztőpontokat jelölhet ki.
 • Váltson a Lasszó eszközre, és húzzon befoglaló alakzatot a szerkesztőpontok köré. A Shift billentyű lenyomva tartása melletti húzással további szerkesztőpontokat adhat a kijelöléshez.

Görbeszegmensek kijelölése

Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

 • Váltson a Közvetlen kijelölés eszközre , és kattintson a szegmensre attól legfeljebb 2 képpont távolságban, vagy húzzon egy kijelölőkeretet a szegmens egy részén. A Shift billentyű lenyomva tartása melletti kattintással vagy húzással további görbeszegmenseket jelölhet ki.
 • Válassza a Lasszó eszközt , és húzza a görbeszegmens egy része köré. A Shift billentyű lenyomva tartása melletti húzással további görbeszegmenseket adhat a kijelöléshez.

Görbe összes szerkesztőpontjának és szegmensének kijelölése

 1. Váltson a Közvetlen kijelölés eszközre , illetve az Illustrator programban a Lasszó eszközre.
 2. Húzzon kijelölőkeretet a teljes görbe köré.

  Ha a görbe kitöltéssel rendelkezik, akkor úgy is kijelölheti annak összes szerkesztőpontját, hogy a Közvetlen kijelölés eszközzel a görbén belülre kattint.

Görbe másolása

Jelöljön ki egy görbét vagy szegmenst a Kijelölés vagy a Közvetlen kijelölés eszközzel, és tegye a következők egyikét:

 • A görbék alkalmazáson belüli vagy alkalmazások közötti másolását és beillesztését az ehhez szokásosan használt menüparancsokkal végezheti el.
 • Nyomja le és tartsa nyomva az Alt (Windows), illetve az Option (Mac OS) billentyűt, és húzza a görbét a kívánt helyre, majd engedje fel az egérgombot és az Alt/Option billentyűt.

Szerkesztőpontok felvétele és törlése

A szerkesztőpontok hozzáadásával nagyobb mértékben vezérelheti a görbét, és ezzel a módszerrel egy nyitott görbét is meghosszabbíthat. Ugyanakkor nem célszerű több szerkesztőpontot hozzáadni, mint amennyi szükséges. A kevesebb ponttal rendelkező görbéket könnyebb szerkeszteni, megjeleníteni és nyomtatni. A felesleges pontok törlésével csökkentheti a görbe bonyolultságát. A szerkesztőpontok hozzáadása és törlése hasonlóan történik az összes Adobe-alkalmazásban.

Az Eszközök panelen három eszköz található a pontok hozzáadására és törlésére: a Toll eszköz , a Szerkesztőpont hozzáadása eszköz  és a Szerkesztőpont törlése eszköz . A Kijelölt szerkesztőpontok eltávolítása gomb  a Vezérlőpulton is használható.

Alapértelmezés szerint a Toll eszköz átalakul a Szerkesztőpont hozzáadása eszközzé, ha a kijelölt görbe fölé helyezi a mutatót, és a Szerkesztőpont törlése eszközzé alakul akkor, ha egy szerkesztőpont fölé helyezi a mutatót.

Megjegyzés:

A szerkesztőpontokat ne a Delete és a Backspace billentyűvel, illetve ne a Szerkesztés > Kivágás és Szerkesztés > Törlés paranccsal törölje, mivel ezek a billentyűk és parancsok a pont törlése mellett a ponthoz csatlakozó vonalszegmenseket is törlik.

Szerkesztőpont hozzáadása vagy törlése

 1. Jelölje ki a módosítani kívánt görbét.

 2. Szerkesztőpont hozzáadásához válassza a Toll eszközt vagy a Szerkesztőpont hozzáadása eszközt, mozgassa a mutatót a görbeszegmens fölé, és kattintson rá.

 3. Szerkesztőpont törlése az alábbi módokon lehetséges:

  • Jelölje ki a pontot a Közvetlen kijelölés eszközzel, és kattintson A kijelölt végpontok eltávolítása gombra  a Vezérlőpulton.

  • Válassza a Toll eszközt vagy a Szerkesztőpont törlése eszközt, mozgassa a mutatót a szerkesztőpont fölé, és kattintson rá.

Szétszórt szerkesztőpontok megkeresése és törlése

A szétszórt szerkesztőpontok különálló pontok, amelyek nem kapcsolódnak más szerkesztőpontokhoz. Jó gyakorlat a különálló szerkesztőpontok megkeresése és törlése.

 1. Szüntesse meg minden objektum kijelölését.

 2. Válassza a Kijelölés > Objektum > Szétszórt pontok parancsot.

 3. Válassza a Szerkesztés > Kivágás vagy a Szerkesztés > Törlés parancsot, vagy nyomja le a Delete vagy a Backspace billentyűt.

A Toll eszköz automatikus átalakulásának kikapcsolása vagy ideiglenes felülbírálása

Ideiglenesen felülbírálhatja vagy kikapcsolhatja az eszköz automatikus Szerkesztőpont hozzáadása vagy Szerkesztőpont törlése eszközzé átalakulását.

 • Az átalakulás ideiglenes felülbírálásához tartsa lenyomva a Shift billentyűt, miközben a Toll eszközt a kijelölt görbe vagy szerkesztőpont fölé helyezi. Ez akkor hasznos, ha egy új görbét szeretne elkezdeni egy meglévő görbe felett. Ahhoz, hogy a Shift billentyű ne korlátozza a Toll eszköz mozgását, a billentyűt még az egérgomb felengedése előtt engedje fel.

 • Az átalakulás kikapcsolásához válassza a Szerkesztés > Beállítások > Általános (Windows) vagy az Illustrator > Beállítások > Általános (Mac OS) menüpontot, és jelölje be az Automatikus hozzáadás/törlés kikapcsolása jelölőnégyzetet.

Görbék simítása és egyszerűsítése

A felesleges szerkesztőpontok eltávolításával simíthatja a görbék megjelenését, és egyszerűsítheti azokat.

Görbe simítása

 1. Jelölje ki az objektumot.

 2. Váltson a Simító eszközre .

 3. Húzza az eszközt a kisimítani kívánt görbeszegmens teljes hossza mentén.

 4. A műveletet addig folytassa, amíg az ecsetvonás vagy görbe el nem éri a kívánt simaságot.

  A Simítás eszköz használata
  A Simítás eszköz használata

  A. Eredeti görbevonal B. A Simítás eszköz végighúzása a görbén C. Eredmény 
 5. A simaság mértékének módosításához kattintson duplán a Simítás eszközre, és adja meg a következő beállításokat:

  Hűség

  Meghatározza, hogy milyen messzire kell mozgatnia az egérmutatót vagy a tollat, mielőtt az Illustrator új szerkesztőpontot helyez el a görbén. Ha a Hűség beállítás értéke például 2,5, az azt jelenti, hogy a 2,5 képpontnál kisebb eszközmozgásokat a program nem veszi figyelembe. A Hűség értéke 0,5 és 20 képpont közé eshet. Minél magasabb ez az érték, a görbe annál simább és annál egyszerűbb lesz.

  Simaság

  Meghatározza az Illustrator által az eszköz használatakor alkalmazott simaságot. A Simaság értéke 0% és 100% közé eshet. Minél magasabb ez az érték, a görbe annál simább lesz.

Megjegyzés:

Sima íveket rajzolhat a szemben lévő ívek érintetlenül hagyása mellett. Válassza a Szerkesztőpont eszközt, nyomja le az OptionAlt billentyűt, és kattintson bármelyik fogantyúra, hogy a szemben lévő fogantyúkat párosítsa és a pontot simítottá tegye.

A szemben lévő fogantyúk párosítása a Szerkesztőpont eszköz használatával

A. Sarokpontok nem párosított fogantyúk nélkül B. Az egymással szemben lévő fogantyúk párosítása sima ívet eredményez 

Görbe egyszerűsítése

A görbe egyszerűsítése eltávolítja a felesleges szerkesztőpontokat a görbe alakjának módosítása nélkül. A felesleges szerkesztőpontok eltávolítása leegyszerűsíti a grafikát, csökkenti a fájlméretet, és meggyorsítja a megjelenítést és nyomtatást.

 1. Jelölje ki az objektumot.

 2. Válassza az Objektum > Görbe > Egyszerűsítés menüpontot.

 3. A Görbe pontossága beállítással határozhatja meg, hogy az egyszerűsített görbe mennyire követi az eredeti görbét.

  Megjegyzés:

  Az Előkép bejelölésével megjelenítheti az egyszerűsített görbe előnézetét, és megtekintheti az eredeti és az egyszerűsített görbe pontjainak számát.

 4. A további beállítások megadása után kattintson az OK gombra:

  Görbe pontossága

  Adjon meg egy értéket 0% és 100% között, amely megadja, hogy az egyszerűsített görbe milyen pontosan követi az eredeti görbét. A magasabb százalékérték több pontot hoz létre, és pontosabb követést eredményez. Minden meglévő szerkesztőpontot figyelmen kívül hagy, kivéve a görbe végpontjait és a sarokpontokat (hacsak nem ad meg egy értéket a Szög határértéke beállításban).

  Szög határértéke

  Adjon meg egy értéket 0° és 180° között, amely meghatározza a sarkok simaságának értékét. Ha egy sarokpont szöge kisebb a szög határértékénél, a sarokpont nem változik. Ez a beállítás biztosítja, hogy a sarkok élesek maradnak, még akkor is, ha a Görbe pontossága beállítás értéke alacsony.

  Egyenes vonalak

  Az objektum eredeti szerkesztőpontjai közé egyenes vonalakat rajzol. A sarokpontokat eltávolítja, ha a szögük nagyobb, mint a Szög határértéke beállításban megadott érték.

  Eredeti megjelenítése

  Az egyszerűsített görbe mögött megjeleníti az eredeti görbét.

Szerkesztőpontok helyzetének átlagolása

 1. Válasszon kettő vagy több szerkesztőpontot (ugyanazon a görbén vagy különböző görbéken).

 2. Válassza az Objektum > Görbe > Átlag menüpontot.

 3. Adja meg, hogy az átlagolást a vízszintes (X) tengely mentén, a függőleges (Y) tengely mentén vagy mindkét tengely mentén szeretné elvégezni, és kattintson az OK gombra.

Konvertálás a simított pontok és sarokpontok között

A görbén lévő pontokat átalakíthatja sarokpontból simított ponttá és fordítva. A Vezérlőpulton lévő beállításokkal gyorsan átalakítható több szerkesztőpont is. A Szerkesztőpont konvertálása eszköz használatakor dönthet úgy, hogy csak a pont egyik oldalát alakítja át, és a pont konvertálásakor precízen beállítja a görbét.

Egy vagy több szerkesztőpont konvertálása a Vezérlőpult használatával

Ahhoz, hogy a Vezérlőpult szerkesztőpont-konvertálási beállításait használni tudja, csak a releváns szerkesztőpontokat jelölje ki, ne a teljes objektumot. Ha több objektumot jelöl ki, az egyik objektumot csak részben szabad kijelölnie. Ha teljes objektumokat jelöl ki, a Vezérlőpult beállításai azok lesznek, amelyek a teljes objektumra érvényesek.

 1. Egy vagy több sarokpont egyengetett sarokponttá történő átalakításához jelölje ki a pontokat, majd kattintson A kijelölt szerkesztőpontok átalakítása simított határú pontokká gombra  a Vezérlőpulton.

 2. Egy vagy több simított határú pont sarokponttá történő átalakításához jelölje ki a pontokat, majd kattintson A kijelölt szerkesztőpontok átalakítása sarokpontokká gombra  a Vezérlőpulton.

Szerkesztőpont pontos átalakítása a Szerkesztőpont konvertálása eszközzel

 1. Jelölje ki a teljes módosítani kívánt görbét a szerkesztőpontjai megjelenítéséhez.

 2. Válassza a Szerkesztőpont konvertálása eszközt .

 3. Mutasson a Szerkesztőpont konvertálása eszközzel a konvertálni kívánt szerkesztőpontra, és hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:

  • Ha egy sarokpontot simított ponttá szeretne konvertálni, húzzon egy iránypontot a sarokpontból.

  Szerkesztőpont konvertálása eszköz
  Iránypont kihúzása a sarokpontból egyengetett sarokpont létrehozásához

  • Ha egy egyengetett sarokpontot irányszegmensek nélküli sarokponttá szeretne alakítani, kattintson az egyengetett sarokpontra.

  Szerkesztőpont konvertálása eszköz
  Sarokpont létrehozása egyengetett sarokpontra kattintással

  • Ha egy egyengetett sarokpontot egymástól független irányszegmensekkel ellátott sarokponttá szeretne alakítani, húzza el az egyik iránypontot.

  Szerkesztőpont konvertálása eszköz
  Egyengetett sarokpont átalakítása sarokponttá

  • Ha egy irányszegmensek nélküli sarokpontot egymástól független irányszegmensekkel ellátott sarokponttá szeretne alakítani, először húzzon ki egy iránypontot a sarokpontból (így egy irányszegmensekkel ellátott egyengetett sarokpont jön létre). Engedje fel az egérgombot, és húzza valamelyik iránypontot (a Szerkesztőpont konvertálása eszköz aktiválásához esetleg lenyomott billentyűket továbbra is tartsa lenyomva).

Grafika törlése

A grafika részei a Görberadír eszközzel, a Radír eszközzel vagy a Wacom toll radírjával törölhetők. A Görberadír eszköz  lehetővé teszi a görbe törlését a mutató a görbe mentén történő húzásával. Ez az eszköz akkor hasznos, ha a törlést egy görbeszegmensre szeretné korlátozni, például egy háromszög egyik oldalára. A Radír eszköz  és a Wacom toll radírja lehetővé teszi a grafika bármely részének a szerkezettől független törlését. A Radír eszközt használhatja görbék, összetett görbék, Élő festési csoportokon belül található görbék és vágógörbék esetében.

Grafika törlése
A Görberadír eszköz használata a görbe részeinek törlésére (balra), a Radír eszköz használata csoportosított objektum egy részének törlésére (jobbra)

Görbe részének törlése a Görberadír eszközzel

 1. Jelölje ki az objektumot.

 2. Válassza a Görberadír eszközt .

 3. Húzza az eszközt a törölni kívánt görbeszegmens teljes hossza mentén. A legjobb eredmény elérése érdekében egyetlen, egyenletes húzó mozdulatot használjon.

Objektumok törlése a Radír eszközzel

 1. Tegye a következők egyikét:

  • Adott objektumok törléséhez jelölje ki az objektumokat, vagy nyissa meg az objektumokat Elkülönítés módban.

  • A rajztáblán lévő bármely objektum törléséhez hagyja a többi objektumot kijelöletlenül.

  Ha nincs semmi kijelölve, a Radír eszköz az összes rétegen keresztül töröl.

 2. Váltson a Radír eszközre.

 3. (Választható) Kattintson duplán a Radír eszközre, és adja meg a szükséges beállításokat.

 4. Húzza végig az egérmutatót a törölni kívánt területen. Az eszközt a következő műveletek elvégzésével vezérelheti:

  • A Radír eszköz mozgásának függőleges, vízszintes vagy átlós irányra korlátozásához a húzás közben tartsa lenyomva a Shift billentyűt.

  • Ha egy keretezést kíván húzni egy terület köré, és azon belül mindent törölni, akkor a húzás közben tartsa lenyomva az Alt billentyűt (Windows) vagy az Option billentyűt (Mac OS). Ha a keretezés alakját négyzetre kívánja korlátozni, húzás közben tartsa lenyomva az Alt+Shift billentyűkombinációt (Windows) vagy az Option+Shift billentyűkombinációt (Mac OS).

Objektumok törlése a Wacom toll radírjával

A toll átfordításakor automatikusan aktiválódik a Radír eszköz. A toll visszafordításakor a legutóbb használt eszköz lesz ismét aktív.

 • Fordítsa meg a tollat, és húzza a törölni kívánt terület körül. A törlési vonal szélességének növeléséhez nyomja erősebben a tollat. (Elképzelhető, hogy ehhez előbb ki kell jelölnie a Radír eszköz beállításai párbeszédpanelen található Nyomás beállítást.)

Radír eszköz beállításai

A Radír eszköz beállításainak módosításához kattintson duplán az eszközre az Eszközök panelen.

Megjegyzés:

Az átmérőt bármikor módosíthatja a ] (nagyítás) vagy a [ (kicsinyítés) billentyűk lenyomásával.

Szög

Meghatározza az eszköz elforgatási szögét. Húzza a nyílfejet az előnézetben, vagy adjon meg egy értéket a Szög mezőben.

Kerekség

Az eszköz kerekségét határozza meg. Az előnézetben a fekete pontot húzza a középpont felé vagy attól távolabb, vagy adjon meg egy értéket a Kerekség mezőben. Minél magasabb az érték, az ecset annál kerekebb lesz.

Átmérő

Az eszköz átmérőjét határozza meg. Használja az Átmérő csúszkát, vagy adjon meg egy értéket az Átmérő szövegmezőbe.

Az egyes beállítások jobb oldalán legördülőlisták lehetővé teszik az eszköz alakjának meghatározását. Válasszon a következő beállítások közül:

Rögzített

Rögzített szöget, kerekséget vagy átmérőt használ.

Véletlenszerű

Véletlenszerű szöget, kerekséget vagy átmérőt használ. A Változat mezőben megadott érték határozza meg azokat a határokat, amelyek között az ecset jellemzői változhatnak. Ha például az Átmérő értéke 15, a Változat pedig 5, akkor az átmérő lehet 10, 20, illetve bármilyen érték a kettő között.

Nyomás

A szög, a kerekség vagy az átmérő a rajztoll nyomásának függvényében változik. Ez a beállítás akkor a leghasznosabb, ha az Átmérő beállítással együtt használja. Csak akkor érhető el, ha grafikus táblát használ. Adjon meg egy értéket a Változat szövegmezőbe annak meghatározásához, hogy mennyire változik az ecset jellemzője az eredetihez képest. Ha például a Kerekség értéke 75%, a Változat értéke pedig 25%, akkor a legenyhébb ecsetvonás 50%, a legerősebb pedig 100% lehet. Minél kisebb a nyomás, annál szögletesebb lesz az ecsetvonás.

Tollhegykorong

Az átmérő a tollhegykorong mozgatása alapján változik.

Dőlésszög

Változik a szög, a kerekség vagy az átmérő a rajztoll dőlésszögének függvényében. Ez a beállítás akkor a leghasznosabb, ha a Kerekség beállítással együtt használja. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha olyan grafikus táblával rendelkezik, amely érzékeli, hogy milyen irányba dől a toll.

Dőlésirány

A szög, a kerekség vagy az átmérő a rajztoll nyomásának függvényében változik. Ez a beállítás akkor a leghasznosabb, ha ezzel a kalligrafikus ecsetek dőlési szögét határozza meg, főleg amikor rajzecsetként használja az ecsetet. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha olyan grafikus táblával rendelkezik, amely érzékeli, hogy a függőleges helyzettől mennyire tér el a toll helyzete.

Elforgatás

A szöget, kerekséget vagy átmérőt a tollhegy elfordulásának függvényében változtatja. Ez a beállítás akkor a leghasznosabb, ha ezzel a kalligrafikus ecsetek dőlési szögét határozza meg, főleg amikor tollként használja az ecsetet. Csak akkor érhető el, ha olyan grafikus táblával rendelkezik, amely érzékeli ezt a fajta elforgatást.

Görbe felosztása

A görbéket bármelyik szerkesztőpontjuknál és bármelyik szegmensük mentén feloszthatja. A görbék felosztásakor vegye figyelembe a következőket:

 • Ha egy zárt görbét két nyitott görbévé szeretne felosztani, két helyen kell elmetszeni a görbét. Ha csak egyszer metszi el a zárt görbét, akkor egyetlen görbét kap, amelyben szakadás van.

 • A felosztással nyert görbék mindegyike örökli az eredeti görbe beállításait, például a körvonalvastagságát és a kitöltőszínét. A program automatikusan középre állítja a körvonal igazítását.

 1. (Választható) Szükség esetén jelölje ki a görbét az aktuális szerkesztőpontjainak megjelenítéséhez.

 2. Tegye a következők egyikét:

  • Válassza ki az Olló eszközt, és kattintson a görbe azon pontjára, ahol azt fel szeretné osztani. Ha a görbét valamelyik szegmens középpontjánál osztja fel, a két végpont egymás fölött jelenik meg, és az egyik ki van jelölve.
  • Válassza a Kés eszközt, és húzza a mutatót az objektum fölé. A Kés eszközzel létrehozott vágás körvonalként jelenik meg az objektumon.
  • Jelölje ki azt a szerkesztőpontot, amelynél fel szeretné osztani a görbét, majd kattintson a Görbe kivágása a kijelölt szerkesztőpontoknál gombra  a Vezérlőpulton. Amikor a görbét egy szerkesztőpontnál felosztja, az új szerkesztőpont az eredeti szerkesztőpont fölött jelenik meg, és az egyik szerkesztőpont ki van jelölve.

  Részletekért lásd: Objektumok vágása, felosztása és körülvágása.

 3. Az új szerkesztőpontot vagy görbeszegmenst a Közvetlen kijelölés eszközzel módosíthatja.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat