Amikor grafikákat ment vagy exportál, az Illustrator a grafika összes adatát egy fájlba írja. Az adatok szerkezete a kijelölt fájlformátumtól függ.

Öt alapvető fájlformátum létezik (AI, PDF, EPS, FXG és SVG), amelybe grafikát menthet. Ezeket a formátumokat saját formátumoknak nevezik, mivel az összes Illustrator-adatot megőrzik, beleértve a többszörös rajztáblákat. (A PDF és az SVG formátumok esetében be kell jelölnie az Illustrator szerkesztési funkcióinak megőrzése jelölőnégyzetet az összes Illustrator-adat megőrzéséhez.) Az EPS és FXG formátumok esetében az egyes rajztáblák külön fájlként is menthetők. Az SVG formátum esetén csak az aktív rajztáblát menti a program, azonban az összes rajztábla tartalmát megjeleníti.

A grafikákat ezenkívül még számos más fájlformátumba is exportálhatja, ha azt az Illustrator programon kívül szeretné használni. Ezeket a formátumokat nem eredeti formátumoknak nevezik, mivel az Illustrator nem képes az összes adat kinyerésére, ha a fájlt ismét megnyitja az Illustrator programban. Emiatt ajánlott a grafikát annak véglegesítéséig AI formátumban menteni, majd ezután exportálni a kívánt formátumba.

Megjegyzés:

Hibaüzenetet kaphat csatolt EPS fájlokat tartalmazó grafikák mentésekor, ha az EPS fájlokat bináris formátumban (például a Photoshop alapértelmezett EPS formátumában) mentette. Ebben az esetben mentse ismét az EPS fájlokat ASCII formátumban, ágyazza be a csatolt fájlokat az Illustrator grafikába, vagy mentse a grafikát EPS formátum helyett AI vagy PDF formátumba.

A webre mentésről szóló videóhoz lásd: Grafika mentése webre

Mentés Illustrator formátumba

Ha a dokumentum több rajztáblát tartalmaz és az Illustrator korábbi verzióijával kompatibilis formátumban szeretné menteni, választhat, hogy az egyes rajztáblákat külön fájlokba menti vagy összesíti a rajztáblák tartalmát egy fájlban.

 1. Válassza a Fájl > Mentés másként vagy a Fájl > Másolat mentése menüpontot.

 2. Írjon be egy fájlnevet, és jelölje ki a fájl tárolási helyét.

 3. Fájlformátumként válassza az Illustrator (*.AI) formátumot, és kattintson a Mentés gombra.

 4. Az Illustrator beállításai párbeszédpanelen adja meg a kívánt beállításokat, és kattintson az OK gombra:

  Verzió:

  Meghatározza, hogy a fájl mely Illustrator-verzióval legyen kompatibilis. A korábbi formátumok nem támogatják az Illustrator jelenlegi verziójának összes szolgáltatását. Ezért amikor a jelenlegi verziónál régebbi verziót ad meg, bizonyos mentési beállítások nem lesznek elérhetők, és bizonyos típusú adatok módosulhatnak. Mindenképpen olvassa el a párbeszédpanel alsó részén megjelenő figyelmeztetéseket, hogy tudja, hogyan fognak módosulni az adatok.

  Beágyazott betűtípusok részhalmaza, amikor a használt karakterek aránya kisebb, mint

  A betűkészlet elemeinek a dokumentumban használt száma alapján meghatározza, hogy a teljes betűkészlet, vagy csak a dokumentumban használt karakterek legyenek-e beágyazva a dokumentumba. Ha például egy betűtípus 1 000 karaktert tartalmaz, de a dokumentum ebből mindössze tizet használ, akkor a teljes betűkészlet beágyazása nemkívánatos fájlméret-növekedést eredményezhet.

  PDF-kompatibilis fájl létrehozása

  A dokumentum PDF ábrázolását is menti az Illustrator fájlban. Jelölje be ezt a beállítást, ha azt szeretné, hogy az Illustrator fájl más Adobe alkalmazásokkal is kompatibilis legyen.

  Csatolt fájlok felvétele

  Beágyazza a grafikához csatolt fájlokat.

  ICC profilok beágyazása

  Színkezeléssel bővített dokumentum létrehozása.

  Tömörítés használata

  Tömöríti a PDF adatokat az Illustrator fájlban. A tömörítés használata megnöveli a dokumentum mentéséhez szükséges időt, tehát törölje ezt a beállítást, ha nagyon lassú (8-15 perces) mentési időt tapasztal.

  Az egyes rajztáblák mentése külön fájlokba

  Külön fájlként menti az egyes rajztáblákat. A program létrehoz egy különálló mesterfájlt is, mely tartalmazza az összes rajztáblát. Az egyes rajztáblákat érintő összes tartalom mentésre kerül a rajztáblát tartalmazó fájlban. A program figyelmezteti a felhasználót, ha egy grafikát el kell mozgatni, hogy elférjen egy rajztáblán. Ha nem jelöli be ezt a beállítást, a program a rajztáblákat egyetlen fájlba összesíti és objektum-segédvonalakká illetve (Illustrator CS3 esetében) vágási területekké alakítja. A mentett fájlhoz használt rajztábla mérete az alapértelmezett dokumentumprofilban meghatározott méretnek felel meg.

  Átlátszósági beállítások

  Meghatározza, mi történjen az átlátszó objektumokkal, ha az Illustrator 9.0 verziójánál régebbi verziót választ. A Görbék megőrzése beállítás elveti az átlátszósági hatásokat, és az átlátszó grafikákat 100%-os opacitásúra és Normál keverési módúra állítja. A Megjelenés és felülnyomások megőrzése beállítás megőrzi azon felülnyomásokat, amelyek nincsenek kölcsönhatásban az átlátszó objektumokkal. Az átlátszó objektumokkal kölcsönhatásban lévő felülnyomásokat a szoftver összeolvasztja.

  Megjegyzés: Ha a grafika összetett, egymást átfedő területeket tartalmaz, és nagy felbontású kimenetre van szüksége, kattintson a Mégse gombra és adja meg a raszterizációs beállításokat a folytatás előtt.

Mentés EPS formátumba

Gyakorlatilag minden oldalelrendező, szövegszerkesztő és grafikus alkalmazás fogad importált vagy behelyezett beágyazott PostScript (EPS) fájlokat. Az EPS formátum megőrzi az Adobe Illustrator szoftverrel létrehozott grafikus elemek nagy részét, azaz az EPS fájlok megnyithatók és szerkeszthetők Illustrator fájlként. Mivel az EPS fájlok PostScript nyelven alapulnak, vektoros és bittérképes grafikákat egyaránt tartalmazhatnak. Amennyiben a rajzelem több rajztáblát tartalmaz, ezeket a rajztáblákat a program csak akkor őrzi meg, ha a fájlt EPS formátumban menti.

 1. Ha a grafika átlátszóságot, például felülnyomásokat tartalmaz, és nagyfelbontású kimenetre van szüksége, válassza az Ablak > Simítási előnézet parancsot az összeolvasztás előnézetének megjelenítéséhez.

 2. Válassza a Fájl > Mentés másként vagy Fájl > Másolat mentése menüpontot.

 3. Írjon be egy fájlnevet, és jelölje ki a fájl tárolási helyét.

 4. Fájlformátumként válassza az Illustrator EPS (*.EPS) formátumot, és kattintson a Mentés gombra.

 5. Ha külön fájlokat szeretne létrehozni az egyes rajztáblákhoz, akkor kattintson a Rajztáblák használata gombra, majd válassza a Mind beállítást vagy adjon meg egy tartományt. A program egy EPS mesterfájllal együtt menti a különálló fájlokat, amely tartalmazza az összes rajztáblát. Ha törli a beállítás jelölését, a program egy EPS fájlt hoz létre, amely tartalmazza az összes rajztáblát.

 6. Az EPS beállítások párbeszédpanelen adja meg a kívánt beállításokat, és kattintson az OK gombra:

  Verzió:

  Meghatározza, hogy a fájl mely Illustrator-verzióval legyen kompatibilis. A korábbi formátumok nem támogatják az Illustrator jelenlegi verziójának összes szolgáltatását. Ezért amikor a jelenlegi verziónál régebbi verziót ad meg, bizonyos mentési beállítások nem lesznek elérhetők, és bizonyos típusú adatok módosulhatnak. Mindenképpen olvassa el a párbeszédpanel alsó részén megjelenő figyelmeztetéseket, hogy tudja, hogyan fognak módosulni az adatok.

  Formátum

  Meghatározza a fájlba mentett előnézeti kép jellemzőit. Az előnézeti kép olyan alkalmazásokban jelenik meg, amelyek nem képesek közvetlenül megjeleníteni az EPS-grafikát. Ha nem kíván előnézeti képet létrehozni, válassza a Formátum lista Nincs értékét. Máskülönben válasszon egy színes vagy fekete-fehér formátumot.

  Ha a TIFF (8 bites színes) formátumot jelöli ki, válasszon egy háttérbeállítást az előnézeti képhez:

  Átlátszó

  Átlátszó hátteret eredményez.

  Átlátszatlan

  Egyszínű hátteret eredményez. (Válassza az Átlátszatlan beállítást, ha az EPS-dokumentumot a Microsoft Office rendszer egyik alkalmazásában szeretné használni.)

  Átlátszósági beállítások

  Meghatározza, hogy mi történjen az átlátszó objektumokkal és a felülnyomásokkal. A lehetséges beállítások a párbeszédpanel felső részén kijelölt formátumverziótól függően változnak.

  Ha egy CS formátumot választ, adja meg, hogy hogyan szeretné menteni a felülnyomásra beállított átfedő színeket, és válasszon egy készletet (vagyis beállításokat) az átlátszóság összeolvasztásához. Kattintson az Egyéni gombra a simítási beállítások testreszabásához.

  Ha a 8.0-ás verziónál régebbi formátumot választ, jelölje be a Görbék megtartása beállítást az átlátszósági hatások elvetéséhez. Így a grafika opacitása 100% lesz, a keverési mód pedig Normál beállítású. A Megjelenés és felülnyomások megőrzése beállítás megőrzi azon felülnyomásokat, amelyek nincsenek kölcsönhatásban az átlátszó objektumokkal. Az átlátszó objektumokkal kölcsönhatásban lévő felülnyomásokat a szoftver összeolvasztja.

  Betűtípusok beágyazása (más alkalmazások számára)

  Minden betűtípust beágyaz, amely megfelelő betűtípus-forgalmazói engedéllyel rendelkezik. A betűtípusok beágyazása biztosítja, hogy az eredeti betűtípus megjelenik és nyomtatható, ha a fájlt elhelyezi egy másik alkalmazásban, például az Adobe InDesign szoftverben. Ha viszont a fájlt az Illustratorban egy olyan számítógépen nyitja meg, amelyen nincs telepítve a betűtípus, a betűtípus vagy álbetűtípus lesz, vagy a program egy másik betűtípussal helyettesíti azt. Ez a beágyazott betűtípusok jogtalan használatának megelőzését szolgálja.

  Megjegyzés: A Betűtípusok beágyazása beállítás választása megnöveli a mentett fájl méretét.

  Csatolt fájlok felvétele

  Beágyazza a grafikához csatolt fájlokat.

  Dokumentum bélyegképeinek felvétele

  Létrehozza a grafika bélyegképét. A bélyegkép az Illustrator Megnyitás és Elhelyezés párbeszédpaneljein jelenik meg.

  CMYK PostScript felvétele RGB fájlokba

  Lehetővé teszi RGB színrendszerű dokumentumok nyomtatását olyan alkalmazásokból is, amelyek nem támogatják az RGB-kimenetet. Amikor az EPS fájlt újra megnyitja az Illustrator programban, az RGB színek megmaradnak.

  Kompatibilis színátmenet és színátmenetes hálók nyomtatása

  A színátmenetes objektumokat JPEG formátumba alakítja át, ezzel lehetővé téve, hogy régebbi nyomtatók és PostScript eszközök is nyomtathassák a színátmeneteket és a színátmenetes hálókat. Ez a beállítás lelassíthatja a nyomtatást olyan nyomtatókon, amelyek esetében nem merülnek fel problémák a színátmenetek nyomtatása során.

  Adobe PostScript®

  Meghatározza, hogy milyen PostScript-szinttel történjen a grafika mentése. A 2. PostScript-nyelvszint (PostScript Language Level 2) színes és szürkeárnyalatos vektoros és bittérképobjektumokat ábrázol, valamint vektoros és bittérképobjektumok esetében is támogatja az RGB, a CMYK és a CIE alapú színmodelleket. A 3. PostScript-nyelvszint további funkciókkal bővíti a 2. szintet, például lehetővé teszi a rácsvonalobjektumok nyomtatását PostScript® 3™ nyomtatókon. Mivel a 2. PostScript-nyelvszintű eszközökkel való nyomtatás a színátmenetes háló objektumokat bittérképekké alakítja át, a színátmenetes háló objektumokat tartalmazó grafikákat ajánlott 3. PostScript-nyelvszintű nyomtatókkal nyomtatni.

Mentés SVG formátumba

Az SVG egy vektoros formátum, amely jó minőségű, interaktív webes grafikát hoz létre. Az SVG formátumnak két típusa létezik: SVG és tömörített SVG (SVGZ). Az SVGZ 50–80 százalékkal képes csökkenteni a fájlméretet, azonban az SVGZ fájlok nem szerkeszthetők szövegszerkesztővel.

Amikor grafikákat SVG formátumban ment, a háló objektumok raszterezve lesznek. Továbbá az alfa csatornával nem rendelkező képek JPEG formátumba lesznek átalakítva. Az alfa csatornával rendelkező képek PNG formátumúak lesznek. Ha a dokumentum több rajztáblát tartalmaz és SVG formátumban ment, akkor a program az aktív rajztáblát őrzi meg. Az egyes rajztáblák külön SVG fájlokba történő mentésére nincs lehetőség.

 1. Ha a grafika tartalmaz SVG-hatásokat, jelöljön ki minden elemet, amelyre SVG hatás van alkalmazva, és mozgassa a hatást a Megjelenés panel alsó részére (az Opacitás bejegyzés fölé). Ha az SVG-hatást más hatások is követik, az SVG-kimenet egy raszterobjektumból fog állni. Továbbá, ha a grafika több rajztáblát tartalmaz, válassza ki az exportálandó rajztáblát.

 2. Válassza a Fájl > Mentés másként vagy Fájl > Másolat mentése menüpontot.

 3. Írja be a fájlnevet, és válassza ki a mentés helyét.

 4. Fájlformátumnak válasszon SVG vagy tömörített SVG (SVGZ) formátumot, majd kattintson a Mentés gombra.

 5. Az SVG beállítása párbeszédpanelen adja meg a kívánt beállításokat, majd kattintson az OK gombra.

  SVG profilok

  Az exportált fájl SVG XML dokumentumtípus-definícióját adja meg.

  SVG 1.0 és SVG 1.1

  Minden olyan SVG fájlhoz használható, amelyet asztali számítógépen fognak megtekinteni. Az SVG 1.1 az SVG specifikáció teljes verziója, amelynek az SVG Tiny 1.1, az SVG Tiny 1.1 Plus és az SVG Basic 1.1 részhalmazai.

  SVG Basic 1.1

  Olyan SVG fájlokhoz használható, amelyeket közepes teljesítményű eszközökön, például kézi eszközökön fognak megtekinteni. Ne felejtse, hogy nem minden kézi eszköz támogatja az SVG Basic profilt. Tehát ez a beállítás nem garantálja, hogy az SVG fájl minden kézi eszközön megtekinthető lesz. Az SVG Basic a nem téglalap alakú vágást és néhány SVG-hatást nem támogat.

  SVG Tiny 1.1 és SVG Tiny 1.1+

  Olyan SVG fájlokhoz használható, amelyeket kisméretű eszközökön, például mobiltelefonokon fognak megtekinteni. Ne felejtse, hogy nem minden mobiltelefon támogatja az SVG Tiny és az SVG Tiny Plus profilt. Tehát ez a beállítás nem garantálja, hogy az SVG fájl minden kisméretű eszközön megtekinthető lesz.

  SVG Tiny 1.2

  Olyan SVG fájlok esetében használható, amelyeket sokféle eszközön fognak megjeleníteni, kezdve a kézi számítógépektől és mobiltelefonoktól a laptopokon át az asztali számítógépekig.

  Az SVG Tiny nem támogatja a színátmeneteket, az átlátszóságot, a vágást, a maszkokat, a szimbólumokat, a mintázatokat, az aláhúzott és áthúzott szöveget, a függőleges szöveget és az SVG-szűrőhatásokat. Az SVG Tiny Plus képes a színátmenetek és az átlátszóság megjelenítésére, azonban nem támogatja a vágást, a maszkokat, a szimbólumokat és az SVG-szűrőhatásokat.

  Tipp: Az SVG profilokról bővebb információért lásd az SVG specifikációt a World Wide Web Consortium (W3C) weblapon (www.w3.org).

  Betűtípusok

  Meghatározza a betűtípusok exportálásának módját:

  Adobe CEF

  A rendszer a betűtípus adatait használja a kisméretű betűk leképezésére. Ezt a betűtípust az Adobe SVG Viewer támogatja, de előfordulhat, hogy más SVG-megjelenítők nem.

  SVG

  Nem használja a betűtípusok adatait. Ezt a betűtípust minden SVG-megtekintő támogatja.

  Konvertálás körvonalra

  A betűket vektorgörbékké alakítja át. Ez a beállítás megőrzi a betűk megjelenését minden SVG-megtekintőben.

  Betűkészlet-részhalmaz képzése

  Meghatározza, hogy mely karaktertáblák (egy adott betűtípus karakterei) lesznek beágyazva az exportált SVG fájlba. A Részhalmazképzés legördülőlistából válassza a Nincs menüpontot, ha a szükséges betűtípusok biztosan telepítve vannak a végfelhasználó rendszerén. Válassza a Csak a használt karakterjelek beállítást, ha csak a grafikában szereplő szövegek karaktereit szeretné exportálni. A többi érték (Általános angol, Általános angol és a Csak a használt karakterjelek, Általános latin, Általános latin és a Csak a használt karakterjelek, Minden karakterjel) akkor hasznos, ha az SVG-fájl szöveges tartalma dinamikus (például a kiszolgáló által generált vagy a felhasználó által bevitt szöveg).

  Kép helye

  Meghatározza, hogy a raszterképek közvetlenül be lesznek-e ágyazva a fájlba vagy csatolva lesznek az exportált JPEG vagy PNG képekhez az eredeti Illustrator fájlból. A képek beágyazása növeli a fájlméretet, de biztosítja, hogy a raszterezett képek mindig elérhetők lesznek.

  Illustrator szerkesztési funkcióinak megőrzése

  Az Illustrator-specifikus adatokat egy AI fájl az SVG fájlba ágyazásával őrzi meg. Ez nagyobb fájlméretet eredményez. Válassza ezt a beállítást, ha az SVG fájlt valószínűleg újra meg kell nyitnia és szerkesztenie kell az Illustrator programban. Tartsa szem előtt, hogy ha az SVG-adatokat manuálisan módosítja, a változások nem jelennek meg a fájl újbóli megnyitásakor. Ennek az az oka, hogy az Illustrator a fájl AI részét olvassa be, nem az SVG részét.

  CSS-tulajdonságok:

  Meghatározza, hogy a stílusjellemzők hogyan lesznek mentve az SVG-kódban. Az alapértelmezett módszer (a Bemutató jellemzői) a tulajdonságokat a hierarchia legmagasabb pontján alkalmazza. Ez a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítja a szerkesztésekhez és átalakításokhoz. A Stílusjellemzők módszer hozza létre a legjobban olvasható fájlokat, azonban növelheti a fájlméretet. Ezt az eljárást alkalmazza, amikor az SVG fájlt átalakításra szánja, például az XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) esetén. A Stílusjellemzők <egyedhivatkozások> módszer gyorsabb leképezési időt és kisebb SVG fájlméretet eredményez. A Stíluselemek módszer akkor használható, ha a fájlokat HTML-dokumentumokkal osztja meg. A Stíluselemek lehetőség kijelölése esetén az SVG fájl módosításával áthelyezheti a stíluselemeket egy külső stíluslapfájlba, amelyre a HTML fájl is hivatkozik. A beállítás ugyanakkor hosszabb leképezési időt eredményez.

  Tizedesjegyek száma

  Meghatározza az SVG fájlban vektoradatainak pontosságát. A tizedesjegyek száma az 1 és a 7 értékek között adható meg. A magasabb értékek nagyobb méretű fájlokat, de jobb képminőséget eredményeznek.

  Kódolás

  Meghatározza a karakterkódolás módját az SVG fájlban. Az UTF (Unicode Transformation Format) kódolást minden XML-feldolgozó alkalmazás támogatja. (Az UTF‑8 8 bites, az UTF‑16 pedig 16 bites formátum.) Az ISO 8859‑1 és az UTF‑16 kódolás nem tartja meg a fájl metaadatait.

  Optimalizálás Adobe SVG Viewerhez

  Ez a beállítás az Illustrator-adatok legmagasabb szintű megőrzését biztosítja, miközben az SVG fájl manuális szerkesztésére is lehetőséget kínál. Ezzel a beállítással gyorsabb leképezést érhet el az SVG-szűrőhatások és más jellemzők esetében is.

  Adobe Graphics Server adatok felvétele

  Minden információt tartalmaz, amely a változók az SVG fájlban történő behelyettesítéséhez kell.

  Szeletképzési adatok felvétele

  Tartalmazza a szeletek helyét és optimalizálási beállításait.

  XMP felvétele

  Az XMP metaadatok elhelyezése az SVG fájlban. Válassza a Fájl > Fájl adatai parancsot, vagy használja a Bridge böngészőjét a metaadatok megadásához.

  Kevesebb <tspan> elem kimenetként

  Lehetővé teszi, hogy az Illustrator figyelmen kívül hagyja az automatikus alávágást az exportálás során, így a fájl kevesebb <tspan> elemet fog tartalmazni. Válassza ezt a beállítást, ha egy jobban szerkeszthető és kisebb SVG fájlt szeretne létrehozni. Törölje a beállítást, ha a szövegeken végrehajtott automatikus alávágás megjelenése fontos.

  <textPath> elem használata görbén lévő szöveghez

  A görbéken lévő szövegeket <textPath> elemként exportálja. Tartsa szem előtt, hogy a szöveg másképp jelenhet meg az SVG Viewer alkalmazásban, mint az Illustrator szoftverben, mivel ez az exportálási mód nem mindig képes a vizuális megjelenés megtartására. A legfontosabb, hogy a túlfutó szöveg látható lesz az SVG Viewer alkalmazásban.

  SVG-kód megjelenítése

  Megjeleníti az SVG fájl kódját egy böngészőablakban.

  Webes előkép

  Megjeleníti az SVG fájlt egy böngészőablakban.

  Készülékközpont

  Megnyitja a fájlt a Device Central alkalmazásban egy adott mobiltelefonon vagy eszközön történő megjelenítés előnézetéhez.

Grafika mentése a Microsoft Office rendszer alkalmazásaihoz

A Mentés a Microsoft Office-hoz parancs lehetővé teszi egy PNG fájl létrehozását, amelyet a Microsoft Office rendszer alkalmazásaiban használhat.

 1. Válassza a Fájl > Mentés a Microsoft Office-hoz menüelemet.

 2. A Mentés a Microsoft Office-hoz párbeszédpanelen adja meg a fájl helyét, írjon be egy fájlnevet, és kattintson a Mentés gombra.

  Megjegyzés:

  Ha el kívánja végezni a PNG-beállítások, például a felbontás, az átlátszóság és a háttérszín testreszabását, az Exportálás parancsot használja a Mentés a Microsoft Office-hoz parancs helyett. A grafikát a Mentés webre és eszközökhöz paranccsal is mentheti PNG formátumba.

Vektorgrafikák átváltása bitképes képekké

Raszterezés ismertetése

A raszterezés az a folyamat, amely során a vektorkép bittérképpé alakul át. A raszterezés során az Illustrator a grafika görbéit képpontokká alakítja át. A megadott raszterezési beállítások meghatározzák az eredményként létrejövő képpontok méretét és más jellemzőit.

Egy vektoros objektumot az Objektum > Raszterezés paranccsal vagy a Raszterezés hatással raszterezhet. Egy teljes dokumentumot is raszterezhet, ha egy bittérképformátumba, például JPEG, GIF vagy TIFF formátumba exportálja.

Vektoros objektum raszterezése

 1. Jelöljön ki egy vagy több objektumot.

 2. Tegye az alábbiak egyikét:

  • Az objektum végleges raszterezéséhez válassza az Objektum > Raszterezés parancsot.

  • A tényleges felépítés megőrzése mellett a Hatás > Raszterezés paranccsal hozhat létre raszterezett megjelenítést.

 3. Adja meg a raszterizálási beállításokat és kattintson az OK gombra.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat