Az Illustrator Változók panelét használva könnyen elkészítheti grafikái több változatát az adatforrásfájlok (CSV vagy XML-fájl) és egy Illustrator dokumentum egyesítésével. Például az objektumok sablonban történő manuális módosítása helyett használja az adategyesítés funkciót és hozzon létre gyorsan és pontosan több száz sablonváltozatot különböző kimeneti felületekhez. Ugyancsak megváltoztathatja a résztvevők nevét az eseményjelvényeken vagy módosíthatja a képet a webes szalagcímek és a képeslapok között anélkül, hogy újra el kellene készíteni a grafikát. Egyszerűen hozzon létre egy dizájnt és a nevek vagy az adatforrásfájl képeinek importálásával hozzon létre gyorsan változatokat.

variable-panel
A Változók panel segítségével létrehozhat egyedi változatokat a különböző projektekhez, például nyomtatható poszterekhez, web szalagcímekhez és eseményjelvényekhez tartozó tervezői sablonjaiból.

Előfeltételek

Az adategyesítéshez mindössze az adatforrásfájlra és a céldokumentumra van szükség. 

 • Az adatforrásfájl tartalmazza a céldokumentum egyes példányaiban eltérő információkat, például a körlevelek címzettjeinek nevét és címét. Az adatforrásfájl lehet vesszővel tagolt (.csv) vagy Extensible Markup Language (.xml) formátumú fájl.
 • A céldokumentum egy Illustrator dokumentum, amely tartalmazza a sablonként használandó alapgrafikát. Ez a dokumentum tartalmazhatja az adatmező helyőrzőt és azokat az elemeket, amelyek az egyesített dokumentum minden példányában változatlanok maradnak.

Hozzáférés az adategyesítés funkcióhoz

Az adategyesítés az llustrator Változók paneléről érhető el (Ablak> Változók). A dokumentumban lévő minden változó típusa és neve megjelenik a panelen lévő listában. Ha a változó egy objektumhoz kapcsolódik, akkor az Objektumok oszlopban megjelenik az objektum neve (ahogy az a Rétegek panelen is megjelenik). A sorokat a fejlécen lévő elemekre kattintva rendezheti: a változónév, az objektumnév vagy a változótípus szerint.

Változók panel
Változók panel

A. Adatkészlet B. Panelmenü C. Váltás adatkészletek között D. Kötött objektum neve E. Változó neve F. Változó típusa G. Változók zárolása H. Objektum dinamikussá tétele I. Láthatóság dinamikussá tétele J. Változók leválasztása K. Változók létrehozása L. Változók törlése 

Gyorsműveletek adategyesítéshez

 1. Hozzon létre egy Illustrator-dokumentumot a sablon használatához.

 2. Készítse el az adatforrásfájlt CSV- vagy XML-formátumban. További információt az Adatforrásfájl előkészítése című szakaszban olvashat.

 3. Importáljon egy adatforrásfájlt az Illustratorban a Változók panel használatával. További információt az Adatforrásfájl importálása című szakaszban olvashat.

 4. Kössön egy változót a sablonjában lévő objektumhoz. További információkat a Változók kötése objektumhoz című szakaszban olvashat.

 5. Tekintse meg a dokumentum előképét mindegyik adatkészlettel, mielőtt az összes fájlt exportálná. További információkat a Dokumentum előképének megtekintése mindegyik adatkészlettel című szakaszban olvashat.

 6. Exportáljon az adatokból kötegelt fájlokat a Műveletek panelt használva az Illustratorban. További információkat a Fájlok exportálása a Műveletek panel használatával című szakaszban olvashat.

Adatforrásfájl előkészítése

Az adatforrásfájlokat vesszővel tagolt (.csv) vagy Extensible Markup Language (.xml) formátumban kell elmenteni.

CSV forrásfájlok létrehozása

A vesszővel tagolt (.csv) fájlban a rekordokat bekezdésjelek választják el, a mezőket pedig vesszők vagy tabulátorok. Az adatforrásfájl tartalmazhat a lemezen található képekre utaló szöveget vagy elérési utakat is. CSV-fájl importálása előtt tegye a következőt, hogy az Illustrator azonosítani tudja a változó típusát.

 1. Nyissa meg a számolótáblát.

 2. Adja meg az adatmező nevét a számolótábla első sorában. Majd tegye a következőt:

  • A képfájlokra utaló szöveg vagy elérési utak beszúrásához az adatmező neve elejére írjon „kukac” (@) jelet. A @ csak az első sorban szükséges, a következő sorokban a képek elérési útjai lesznek.
  • Ehhez hasonlóan az adatmező neve elejére írjon százalék jelet (%) a diagramok és kettős kereszt jelet (#) a láthatóság érdekében.

  Megjegyzés:

  • A számolótábla adatmező neve nem tartalmazhat szóközt. Az adatmezőt például megadhatja Vállalat_neve formátumban a Vállalat neve formátum helyett. 
  • A kép elérési útvonala ugyancsak nem tartalmazhat szóközt. Például a kép elérési útvonala C:\Photos\Bill Tucker helyett lehet C:\Photos\BillTucker.
  • Az adatforrásfájlból csatolt grafikus fájlokat vesszővel tagolt (.csv) fájlként kell elmenteni.
  • Ha hiba jelenik meg a @ jel beírása után, írjon aposztrófot (') a @ elé (például: '@Fénykép). Bizonyos alkalmazások, például a Microsoft Excel, a @ jelet függvények számára tartják fenn.

  (Windows) Példa adatforrásfájlba helyezett kép- és grafikahivatkozásokra

  Név Kor @Fénykép %Diagramok
  Bill Tucker 36 C:\Photos\BillTucker.jpg C:\Photos\BillTucker.csv
  Dat Nguyen 53 C:\MyDocuments\dat.jpg C:\MyDocuments\dat.csv
  Maria Ruiz 26 C:\Photos\Ruiz.jpg C:\Photos\Ruiz.csv

  (macOS) Példa adatforrásfájlba helyezett kép- és grafikahivatkozásokra

  Név Kor @Fénykép %Diagramok
  Bill Tucker 36 /Users/photos/BillTucker.jpg
  /Users/photos/BillTucker.csv
  Dat Nguyen 53 /Users/family/photos/dat.jpg
  /Users/family/photos/dat.csv
  Maria Ruiz 26 /Users/alpha/photos/Ruiz.jpg /Users/alpha/photos/Ruiz.csv
 3. Írja be az adatot a számolótáblába.

 4. Tegye az alábbiak egyikét:

  • A létrehozott munkafüzeteket a Microsoft Excel legújabb verzióját (2016-os kiadás) használva az alábbi fájlformátumok egyikébe mentse el:
   • CSV (vesszővel tagolt) (*.csv)
   • CSV (MS-DOS) (*.csv)
  • Mentse el a létrehozott számolótáblát Apple-számok használatával Unicode (UTF-8) kódolású CSV-formátumban.

  Megjegyzés:

  Jelenleg az Illustrator csak az említett formátumba kiexportált CSV-fájlokat támogatja. A rendszer az egyéb CSV-fájlformátumokat, így például a Macintosh Comma Separated (.csv) fájlokat nem támogatja az adategyesítésnél.

XML-fájl előkészítése

 1. Definiáljon egy változót a dokumentumban. A további tudnivalókat lásd a Változók kötése objektumhoz szakaszban.

 2. Kattintson az Adatkészlet rögzítése gombra () a Változók panelen. Ehelyett választhatja az Adatkészlet rögzítése menüpontot is a Változók panel menüjéből.

 3. A kívánt számú adatkészlet elkészítését követően az adatkészlet XML-fájlként történő mentése érdekében válassza ki a Változókönyvtár mentése lehetőséget a Változók panel menüjéből. Adja meg a fájl nevét és helyét, majd kattintson a Mentés gombra.

  save-variable-as-xml-file
  Illustratorban létrehozott változók exportálása XML-fájlként
 4. Most szerkessze az XML-fájlt egy szövegszerkesztő alkalmazással, például Notepad++ (Windows) vagy TextWrangler (macOS) használatával, hogy az adatkészletek bekerüljenek ebbe a fájlba.

  example-XML-file
  Példa: XML-fájl szerkesztése bármely szövegszerkesztő alkalmazással

  A. Cserélje ki a képfájl elérési útvonalát B. Cserélje ki a szöveget 
 5. Az XML-fájl Illustratorba importálásához válassza ki a Változókönyvtár betöltése lehetőséget a Változók panel menüjéből. Jelölje ki az XML-fájlt, majd kattintson a Megnyitás gombra.

  load-variable-to-data-set
  Változók importálása az Illustratorba

Adatforrásfájl importálása

A változóknak a kívánt adathoz kötéséhez importálja az adatforrást a Változók panelen. Dokumentumonként csak egy adatforrásfájlt választhat.

 1. Válassza az Ablak > Változók lehetőséget.

 2. A Változók panelen kattintson az Importálás lehetőségre.

  import-data-set_1
  Adatforrásfájl importálása a Változók panel használatával
 3. A Változókönyvtár betöltése párbeszédpanelen válassza ki az adatforrásfájlt CSV- vagy XML-formátumban, és kattintson a Megnyitás gombra.

  select-a-data-source-file_1
  CSV- vagy XML-adatforrásfájl kiválasztása
 4. (Opcionális) Az adatkészletet később is szerkesztheti, átnevezheti vagy törölheti, amikor először kiválasztja azAdatkészletLegördülő menüből és szerkeszti a beállításait.

  • Az adatkészletek közötti váltáshoz válassza ki az adatkészletet azAdatkészletlistábóla Változók panelen. Ehelyett kattinthat az Előző adatkészlet gombra () vagy a Következő adatkészlet gombra () is.
  • A rajztábla adatainak az aktuális adatkészletre történő alkalmazásához válassza az Adatkészlet lehetőséget a Változók panel menüjéből.
  • Adatkészlet átnevezéséhez szerkessze a szöveget követlenül azAdatkészletszövegdobozban. Vagy kattintson kétszer az Adatkészlet szóra (azAdatkészletszövegbeviteli mezőtől balra), majd írjon be egyúj nevetés kattintson az OK gombra.
  • Ha törölni szeretne egy adatkészletet, kattintson a Törlés ikonra. Vagy válassza az Adatkészlet lehetőséget a Változók panel menüből.

Változók kötése objektumhoz

Használjon változókat a módosítani kívánt sablon elemeinek meghatározására. Négyféle változót határozhat meg: láthatósági változó, szöveges karaktersorozat típusú változó, csatolt fájl típusú változó és diagramadat típusú változó. A változó típusa jelöli, hogy mely objektumjellemzők módosíthatók (azaz dinamikusak). A dokumentumban lévő minden változó típusa és neve megjelenik a panelen lévő listában. Ha a változó egy objektumhoz kapcsolódik, akkor az Objektumok oszlopban megjelenik az objektum neve (ahogy az a Rétegek panelen is megjelenik).

Változó típusa A változó típusát jelölő ikon
Meghatározás
Láthatósági változók Grafika megjelenítése vagy elrejtése.
Szöveges karaktersorozat típusú változók Szöveg cseréje.
Csatolt fájl típusú változók A rajztáblán lévő objektum cseréje egy másik fájlból származó objektummal.
Diagramadat típusú változók Egy diagramban lévő értékek cseréje.
Típus nélküli (kötetlen) változó Egy objektumhoz sincs kötve.

A változók Illustratorban történő meghatározásához tegye a következőt:

 1. Jelöljön ki egy objektumot.

 2. A Változók panelen (Ablak > Változók) válassza ki azt a változót, amelyikkel kötni szeretné

 3.  Az objektum változóhoz való kötéséhez tegye a következőt:

  • Kattintson az Objektum dinamikussá tétele () gombra.
  • Válassza ki az Objektum dinamikussá tétele lehetőséget a panel menüjéből.

Ha anélkül szeretne változót létrehozni, hogy egy objektumhoz kötné, tegye a következőt:

 1. Kattintson az Új változó gombra () a Változók panelen, vagy válassza az Új változó menüpontot a panel menüjéből.

 2. Ha később egy objektumot szeretne a változóhoz kötni, jelölje ki az objektumot és a változót, majd kattintson a Láthatóság dinamikussá tétele gombra () vagy az Objektum dinamikussá tétele gombra (). Vagy válassza ki a panel menüjéből ezen lehetőségek egyikét.

Változókkal való munka

A Változók panelen módosíthatja a változók nevét és típusát, valamint leválaszthat vagy lezárhat egy változót.

A változó leválasztása megszakítja a kapcsolatot a változó és a hozzá kötött objektum között. A lezárás megakadályozza a változók létrehozását, törlését és a változók beállításainak módosítását. Ugyanakkor hozzárendelhet és leválaszthat objektumokat a zárolt változókról.

Változó nevének és típusának módosítása

 1. Kattintson duplán a változóra a Változók panelen. Ehelyett ki is jelölheti a változót a Változók panelen, és a panel menüjéből a Változó beállításai menüpontot választhatja.

Változó leválasztása

 1. Kattintson a Változó leválasztása gombra () a Változók panelen, vagy válassza a Változó leválasztása menüpontot a panel menüjéből.

A dokumentumban található összes változó lezárása és feloldása

 1. Kattintson a Változó lezárása/leválasztása gombra vagy  a Változók panelen.

Változók törlése

Egy változó törlése eltávolítja a változót a Változók panelről. Ha egy objektumhoz rendelt változót töröl, akkor az objektum statikussá válik (hacsak nincs az objektum egy másik típusú változóhoz is kötve).

 1. Jelölje ki a törölni kívánt változót.

 2. Tegye az alábbiak egyikét:

  • Kattintson a Változó törlése gombra () a Változók panelen, vagy válassza a Változó törlése menüpontot a Változók panel menüjéből.

  • Ha megerősítés nélkül kívánja törölni a változót, húzza azt a Változó törlése gombra ().

Dinamikus objektumok szerkesztése

A változóhoz társított adatok a hozzájuk kötött objektumok szerkesztésével módosíthatók. Ha például egy Láthatósági változóval dolgozik, az objektum láthatósági állapotát a Rétegek panelen módosíthatja. A Dinamikus objektumok szerkesztése lehetőséglehetővé teszitöbbszörös adatkészletek létrehozását sablonba történő használatra.

 1. Jelöljön ki egy dinamikus objektumot a rajztáblán, vagy tegye a következők egyikét egy dinamikus objektum automatikus kijelöléséhez:

  • Az Alt billentyű (Windows) vagy az Option billentyű (Mac OS) lenyomva tartása mellett kattintson egy változóra a Változók panelen.

  • Jelöljön ki egy változót a Változók panelen, és a Változók panel menüjéből válassza a Kötött objektumok kijelölése menüpontot.

  • Az összes dinamikus objektum kijelöléséhez a Változók panel menüjéből válassza az Összes kötött objektum kijelölése menüpontot.

 2. Az objektumhoz társított adatokat a következőképpen szerkesztheti:

  • Szöveg esetén szerkessze a szöveges karaktersorozatot a rajztáblán.

  • Hivatkozott fájlok esetében cserélje le a képfájlt a Hivatkozások panelen vagy a Fájl > Elhelyezés paranccsal.

  • Diagramok esetén szerkessze az adatokat a Diagramadat párbeszédpanelen.

  • A dinamikus láthatóságú objektumok esetén módosítsa az objektum láthatósági állapotát a Rétegek panelen.

Dinamikus objektumok azonosítása XML-azonosítók használatával

A Változók panel a dinamikus objektumok nevét a Rétegek panelen való megjelenésüknek megfelelően jeleníti meg. Ha a sablont SVG formátumba menti, hogy más Adobe-termékekben is használni tudja, ezeknek az objektumneveknek meg kell felelniük az XML-elnevezési szabályoknak. Az XML-neveknek például betűvel, aláhúzással vagy kettősponttal kell kezdődniük, és nem tartalmazhatnak szóközöket.

Az Illustrator automatikusan egy érvényes XML azonosítót rendel minden létrehozott dinamikus objektumhoz. Ha az objektumokat XML azonosítókkal kívánja megtekinteni, szerkeszteni vagy exportálni, válassza a Szerkesztés > Beállítások > Mértékegységek (Windows) vagy az Illustrator > Beállítások > Mértékegységek (Mac OS) menüpontot, és válassza az XML azonosító lehetőséget.

Tekintse meg a dokumentum előképét mindegyik adatkészlettel

A végleges grafika kinézetét megtekintheti oly módon, hogy az összes fájl exportálása előtt megtekinti az előképet. Használja a Változók panelen lévő Adatkészlet melletti nyíl billentyűket, hogy a dokumentumában lévő kívánt adatkészletre navigáljon, és megtekintse annak előnézetét.

Fájlok exportálása a Műveletek panel használatával

Változók és egy vagy több adatkészlet meghatározása után kötegelt üzemmódban kimenetként létrehozható a grafika az adatkészletértékekkel. Tegye az alábbiakat:

 1. A Műveletek panelt (Ablak > Műveletek) használva rögzítsen egy műveletet, hogy a kívánt formátumban mentse el a dokumentumát. A részletekért lásd: Automatizálás műveletekkel.

 2. Válassza a Kötegelés lehetőséget a Műveletek panel menüből, és jelölje ki az előző lépésben létrehozott műveletet.

 3. A Forráshoz jelölje ki az Adatkészletek elemet, hogy az aktuális fájlban lévő minden adatkészleten végrehajtsa a műveletet.

 4. A Cél területen adja meg, hogy mit kíván tenni a feldolgozott fájlokkal. Nyitva hagyhatja a fájlt a változtatások mentése nélkül (Nincs), mentheti a jelenlegi helyre és bezárhatja a fájlt (Mentés és bezárás), vagy a fájlokat egy másik helyre mentheti (Mappa).

  A választott Cél beállítástól függően további fájlmentési beállításokat is megadhat. További információkért lásd: Műveletsor végrehajtása kötegelt fájlokon.

 5. Kattintson az OK gombra.

Mentse el a sablont adategyesítéshez

Amikor változókat definiál egy Illustrator-dokumentumban, sablont készít adategyesítéshez. A sablont SVG formátumban mentheti, hogy más Adobe-termékekkel, például az Adobe® Graphics Server alkalmazással is használhassa. Például az Adobe Graphics Server programmal dolgozó fejlesztők az SVG fájlban szereplő változókat közvetlenül adatbázishoz vagy más adatforráshoz köthetik.

 1. Válassza a Fájl > Mentés másként menüpontot, adjon meg fájlnevet, állítsa be fájltípusként az SVG formátumot, végül kattintson a Mentés gombra.

 2. Kattintson a Több beállítás gombra, és jelölje ki az Adobe Graphics Server adatok felvétele beállítást. Ez a beállítás tartalmaz minden információt, ami az SVG fájlban történő változóbehelyettesítéshez szükséges.

 3. Kattintson az OK gombra.

Problémák merültek fel a CSV-fájl importálásakor?

Ha a következő hibaüzenetet kapja: A bejövő változókönyvtár érvénytelen a CSV adatforrásfájl feltöltésekor, akkor ellenőrizze az alábbiakat:

 • A CSV-fájl nem üres.
 • A Microsoft Excel legújabb verziójával létrehozott munkafüzetek CSV (vesszővel tagolt) (*.csv) vagy CSV (MS-DOS) (*.csv) formátumban, az Apple Numbers alkalmazással létrehozott munkafüzetek pedig Unicode (UTF-8) kódolású CSV formátumban lettek elmentve. Az egyéb CSV fájlformátumokba, így például a Macintosh Comma Separated (.csv) formátumba mentett adatforrásfájlok az adategyesítésnél nem támogatottak.
 • Minden oszlop rendelkezik egy adatmezőnévvel. Az Illustrator például megjelenít egy hibaüzenetet, amikor az adatforrásfájl egyik oszlopában adatok vannak, de adatmezőnévvel nem rendelkezik.
 • A kitöltött oszlopok között nincs üres oszlop az adatforrásfájlban. Az Illustrator például megjelenít egy hibaüzenetet, amikor az adatforrásfájl B és D oszlopában vannak adatok, de a C oszlop üres.
Example-errors-while-importing-CSV-files
Példa: hibák a CSV forrásfájl adategyesítéshez történő beállításánál

A. Hiányzik az egyik oszlop adatmezőneve B. A kitöltött oszlopok között van egy üres oszlop 
 • A munkafüzet adatmezőnevei nem tartalmaznak szóközt.
 • A forrásfájl kép- vagy grafikafájlokra mutató elérési útvonala nem tartalmaz szóközt.
 • Az adatforrásfájlból csatolt grafikus fájlokat vesszővel tagolt (.csv) fájlként kerülnek elmentésre.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat