Rétegek ismertetése

Összetett rajzelemek létrehozásakor nehéz lehet a dokumentumablakban lévő összes elem nyomon követése. A kisméretű elemeket takarják a nagyobb elemek, és a rajzelemek kijelölése is nehézséget okozhat. A rétegek lehetőséget nyújtanak a rajzelemet alkotó elemek kezelésére. A rétegek egy hasonlattal olyanok, mint ha átlátszó mappák tárolnák a rajzelemeket. A mappák átrendezésével megváltozik a rajzelem elemeinek halmozási sorrendje. Az elemek áthelyezhetők másik mappába, és a mappák alatt almappák is létrehozhatók.

A dokumentumban lévő rétegek szerkezete igényeinek megfelelően egyszerű és összetett is lehet. Alapértelmezés szerint minden elem egyetlen szülőrétegen található. Létrehozhat azonban rétegeket, és elemeket helyezhet rájuk, vagy bármikor elemeket helyezhet át egy rétegről egy másikra. A Rétegek panel egy egyszerű lehetőség a rajzelemek kijelölésére, elrejtésére, lezárására és megjelenési jellemzőik módosítására. Sablonrétegeket is létrehozhat, amelyekkel nyomon követheti a rajzelemeket, és a Photoshop szoftverrel is cserélhet rétegeket.

Tekintsen meg egy videót, hogyan legyen grafikája flexibilis és rendezett, a dokumentumhoz rétegek használatával: Grafika rendezése rétegekkel.

Rétegek panel áttekintése

A Rétegek panelen (Ablak > Rétegek) lista formájában megjelenítheti, szervezheti és szerkesztheti a dokumentum összes objektumát. Alapértelmezés szerint minden új dokumentum egyetlen réteget tartalmaz, és minden létrehozott objektum ezen a rétegen jelenik meg. Létrehozhat azonban új rétegeket, és átrendezheti az elemeket az igényeinek megfelelően.

Alapértelmezés szerint az Illustrator egy egyedi (legfeljebb kilenc különböző) színt rendel minden réteghez a Rétegek panelen. A szín a panelen a réteg neve mellett jelenik meg. Ugyanez a szín jelenik meg az illusztrációs ablakban a kijelölt objektum határolókeretében, görbevonalában, szerkesztőpontjaiban és középpontjában. Ezzel a színnel gyorsan megtalálhatja az objektum rétegét a Rétegek panelen, és módosíthatja a réteg színét az igényeinek megfelelően.

Ha a Rétegek panel egy eleme más elemeket is tartalmaz, egy háromszög jelenik meg az elem nevétől balra. Kattintson a háromszögre a tartalom megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez. Ha nem jelenik meg ilyen háromszög, az elem nem tartalmaz további elemeket.

Rétegek panel
Layers panel

A. Visibility column B. Edit column C. Target column D. Selection column 

A Rétegek panel oszlopokat jelenít meg a lista bal és jobb oldalán. Kattintson az oszlopba az alábbi jellemzők vezérléséhez:

Láthatóság oszlop

Azt jelöli, hogy a rétegen lévő elemek láthatók vagy rejtettek (üres), illetve hogy a réteg sablon típusú vagy körvonal típusú réteg-e.

Szerkesztési oszlop

Azt jelöli, hogy az elemek le vannak-e zárva vagy sem. A lakat ikon azt jelöli, hogy az elem le van zárva, és nem szerkeszthető, az üres terület azt jelöli, hogy az elem nincs lezárva, és szerkeszthető.

Cél oszlop

Azt jelöli, hogy az elemek ki vannak-e jelölve a Megjelenés panelen hatások alkalmazására vagy jellemzők szerkesztésére. Amikor a cél gomb kettős gyűrű ikonként jelenik meg (ilyen  vagy ), az elem célzottá válik; az egy gyűrűs ikon azt jelzi, hogy az elem nem célzott.

Kijelölési oszlop

Azt jelöli, hogy az elemek ki vannak-e jelölve. Egy színes téglalap jelenik meg, ha az elem ki van jelölve. Ha egy elem, például egy réteg vagy csoport tartalmaz kijelölt és nem kijelölt objektumokat is, a kijelölési színt jelző mező kisebb méretben jelenik meg a szülő elem mellett. Ha a szülő elemen belül minden objektum ki van jelölve, a kijelölési színt jelző mezők mérete megegyezik a kijelölt objektumok mellett megjelenő jellel.

A Rétegek panelen egyes elemekhez körvonalas, más elemekhez a rajzelem végleges állapotában tapasztalható megjelenítést határozhat meg egy időben. A csatolt képek és bittérképek el is halványíthatók, hogy egyszerűbb legyen a képen lévő rajzelem szerkesztése. Ez különösen a bittérképek kontúrozása során lehet hasznos.

Réteges rajzelemek megjelenítési beállításai
Display options for layered artwork

A. Object displayed in Outline view B. Bitmap object dimmed to 50% C. Selected object displayed in Preview view 

A Rétegek panel megjelenítésének módosítása

 1. Kattintson a panel menüjének Panel beállításai parancsára.

 2. A Csak a rétegek megjelenítése beállítással elrejtheti a görbevonalakat, csoportokat és gyűjtőelemeket a Rétegek panelen.

 3. A Sor mérete területen válasszon egy beállítást a sorok magasságának megadásához. (Egyéni méret megadásához adjon meg egy értéket 12 és 100 között.)

 4. A Bélyegképek területen jelölje ki a rétegek, csoportok és objektumok azon kombinációját, amelyeknél szeretne bélyegkép formájú előképet megjeleníteni.

  Megjegyzés:

  Bélyegképek a Rétegek panelen való megjelenítése lassíthatja a számítógép teljesítményét, ha összetett fájlokkal dolgozik. A teljesítmény javítása érdekében kapcsolja ki a bélyegképek megjelenítését.

Rétegek és alrétegek beállításainak megadása

 1. Tegye az alábbiak egyikét:

  • A Rétegek panelen kattintson duplán az elem nevére.

  • Kattintson az elem nevére, és válassza az <elem neve> beállításai menüpontot a Rétegek panel menüjéből.

  • Kattintson a Rétegek panel menüjének Új réteg vagy Új alréteg parancsára.

 2. Adja meg a következő beállítások bármelyikét:

  Név

  Meghatározza az elem a Rétegek panelen megjelenő nevét.

  Szín

  Meghatározza a réteg színbeállítását. Választhat egy színt a menüből, vagy a színmintára duplán kattintva is megadhat színt.

  Sablon

  A réteget sablonréteggé teszi.

  Zárolás

  Megakadályozza az elem módosítását.

  Megjelenítés

  Megjeleníti a rétegen lévő összes rajzelemet a rajztáblán.

  Nyomtatás

  A rétegen lévő rajzelemeket nyomtathatóvá teszi.

  Előkép

  A rétegen lévő rajzelemeket színesben jeleníti meg körvonalas ábrázolás helyett.

  Képek színváltása

  Csökkenti a rétegen található csatolt képek és bittérképek intenzitását a megadott százalékos értékre.

Réteg létrehozása

 1. A Rétegek panelen kattintson annak a rétegnek a nevére, amely fölé (vagy amelyben) az új réteget el kívánja helyezni.

 2. Tegye az alábbiak egyikét:

  • A Rétegek panelen kattintson az Új réteg létrehozása gombra egy új réteg a kijelölt réteg fölé történő hozzáadásához.

  • A Rétegek panelen kattintson az Új alréteg létrehozása gombra egy új alréteg a kijelölt réteghez történő hozzáadásához.

   Tipp: Amikor új réteget hoz létre, beállítások megadásához válassza az Új réteg vagy Új alréteg elemet a Rétegek panelmenün.

  A különféle rajzolási módokhoz az Illustrator az alábbi beállítási lehetőségeket kínálja:

  • A Mögérajzolás mód automatikusan létrehoz és aktuálissá tesz egy új réteget az aktuális réteg mögött.

  • Mögérajzolás módban, ha nincs semmilyen grafika kijelölve, a kijelölt rétegen belül a rajzolt grafika minden másik grafika mögé kerül.

Objektum áthelyezése egy másik rétegre

 1. Jelölje ki az objektumot.

 2. Tegye az alábbiak egyikét:

  • A Rétegek panelen kattintson a kívánt réteg nevére. Ezután válassza az Objektum > Rendezés > Küldés az aktuális rétegre parancsot.

  • Húzza a kijelölt grafika jelzőjét , ami a Rétegek panelen a réteg jobb oldalán található, a kívánt rétegre.

   Tipp: Objektumokat vagy rétegeket másik rétegre úgy helyezhet át, hogy kijelöli őket, és a Rétegek panelmenüben a Gyűjtés új rétegen parancsot választja. Tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt (Windows) vagy a Command billentyűt (Mac OS) nem szomszédos elemek kijelöléséhez. A Shift billentyű lenyomva tartásával a szomszédos elemeket jelölheti ki.

Elemek elhelyezése külön rétegeken

A Küldés a rétegekbe parancs újra elosztja egy réteg összes elemét külön rétegekre, és képes új objektumokat létrehozni minden egyes rétegen az objektum halmozási sorrendje alapján. Ezzel a funkcióval előkészítheti a fájlokat a webre szánt animációs munkákhoz.

 1. A Rétegek panelen kattintson egy réteg vagy egy csoport nevére.

 2. Tegye az alábbiak egyikét:

  • Minden elem új rétegre küldéséhez válassza a Küldés a rétegekbe (sorozat) parancsot a Rétegek panel menüjéből.

  • Ha az elemek rétegekre küldése mellett az objektumokat meg is kívánja kettőzni egy kumulatív sorozat létrehozása érdekében, válassza a Küldés a rétegekbe (felépítés) parancsot a Rétegek panel menüjéből. A legalsó objektum minden új rétegen megjelenik, míg a legfelső objektum csak a legfelső rétegen jelenik meg. Tegyük fel például, hogy az 1. réteg tartalmaz egy kört (legalsó objektum), egy négyzetet és egy háromszöget (legfelső objektum). Ez a parancs három réteget hoz létre – az egyiken lesz a kör, a négyzet és a háromszög, a másikon a kör és a négyzet, a harmadikon pedig csak a kör. Ez a kumulatív animációs sorozatok esetén hasznos.

  A Küldés a rétegekbe (Felépítés) parancs új rétegeket hoz létre
  Release To Layers (Build) command creates new layers

Rétegek és csoportok összevonása

A rétegek egyesítése és simítása abban hasonlít, hogy mindkettővel egyetlen rétegre vagy csoportba gyűjtheti az objektumokat, csoportokat és alrétegeket. Az egyesítés esetében kijelölheti az egyesíteni kívánt elemeket, míg a simítás a rajzelem összes látható elemét egyetlen rétegre gyűjti össze. A rajzelem halmozási sorrendje mindkét esetben megmarad, de a többi rétegszintű jellemző, például a vágómaszk nem.

 • Elemek egyetlen rétegre vagy csoportba történő egyesítéséhez tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt (Windows) vagy a Command billentyűt (Mac OS), és kattintson az egyesíteni kívánt rétegek vagy csoportok nevére. A Shift billentyűt is lenyomva tarthatja azon listaelemek kijelöléséhez, amelyek a kijelölt csoportok vagy rétegek között találhatók. Ezután a Rétegek panel menüjéből válassza a Kijelölés egyesítése parancsot. Tartsa szem előtt, hogy az elemek az utoljára kijelölt rétegre vagy csoportba kerülnek.

  A rétegek csak olyan rétegekkel egyesíthetők, amelyek ugyanazon a szinten találhatók a Rétegek panelen lévő hierarchiában. Hasonlóképpen az alrétegek is csak olyan alrétegekkel egyesíthetők, amelyek ugyanazon a rétegen és ugyanazon a hierarchiabeli szinten találhatók. Az objektumok nem egyesíthetők más objektumokkal.

 • A rétegek simításához kattintson annak a rétegnek a nevére, amelyre a rajzelemet véglegesen el kívánja helyezni. Ezután a Rétegek panel menüjéből válassza a Grafika simítása parancsot.

Elem keresése a Rétegek panelen

Amikor kijelöl egy elemet a dokumentumablakban, a Rétegek panelen könnyedén megtalálhatja ugyanezt az elemet az Objektum keresése paranccsal. Ez a parancs különösen az összecsukott rétegekben lévő objektumok keresésekor hasznos.

 1. Jelöljön ki egy objektumot a dokumentumablakban. Ha több objektumot is kijelöl, a halmozási sorrend legelső objektumát keresi meg az alkalmazás.

 2. Kattintson a Rétegek panel menüjének Objektum keresése parancsára. Ez a parancs a Réteg keresése parancsra változik, ha a Csak a rétegek megjelenítése panelbeállítás be van kapcsolva.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat