Egyenes vonalak rajzolása

Válassza a Vonalszegmens eszközt, ha egyszerre csak egy egyenes vonalat szeretne rajzolni. Játékos tanulással elsajátíthatja a Vonalszegmens eszköz használatát, lásd: A Vonalszegmens eszköz használata.

 1. Válassza a Vonalszegmens eszközt .

 2. Tegye az alábbiak egyikét:

  • Helyezze a mutatót oda, ahol a vonalnak kezdődnie kell, és húzza a vonal kívánt végpontjáig.

  • Kattintson oda, ahol a vonal kezdőpontját el szeretné helyezni. A párbeszédpanelen határozza meg a vonal hosszúságát és a szögét. Ha a vonalat az aktuális kitöltési színnel szeretné kitölteni, válassza a Vonal kitöltése parancsot. Ezután kattintson az OK gombra.

  Vonalszegmens eszköz beállításai

Ívek rajzolása

 1. Kattintson a Vonalszegmens eszközre és tartsa nyomva a gombot (). Válassza az Ív eszközt .

 2. Tegye az alábbiak egyikét:

  • Helyezze a mutatót oda, ahol az ívnek kezdődnie kell, és húzza az ív kívánt végpontjáig.

  Kattintson oda, ahol az ív kezdőpontját el szeretné helyezni. A párbeszédpanelen kattintson a hivatkozásipont-határozón lévő egyik négyzetre  az ív kezdőpontjának megadásához. Adja meg a megfelelő beállításokat, majd kattintson az OK gombra.

  Hosszúság az X‑tengelyen: Az ív szélességét határozza meg.

  Hosszúság az Y‑tengelyen: Az ív magasságát határozza meg.

  Típus: Meghatározza, hogy az objektum nyitott vagy zárt görbe lesz-e.

  Alap a következő mentén: Az ív irányát határozza meg. Válassza az X tengely vagy az Y tengely beállítást attól függően, hogy az ív alapját a vízszintes (x) vagy a függőleges (y) tengely mentén szeretné megrajzolni.

  Dőlés: Meghatározza az ív dőlését. Adjon meg egy negatív értéket konkáv (befelé) dőléshez. Adjon meg egy pozitív értéket konvex (kifelé) dőléshez. A 0 dőlés egyenes vonalat eredményez.

  Ív kitöltése: Az ívet az aktuális kitöltési színnel tölti ki.

  Megjegyzés: Az ív dinamikus előnézetéhez a beállítások megadásánál kattintson duplán az ív eszközre az Eszközök panelen.

  Ívrészlet eszköz beállításai

Az alakzat eszköz használatáról szóló videóhoz lásd: Alapvető alakzatok rajzolása.

Spirálok rajzolása

 1. Kattintson a Vonalszegmens eszközre és tartsa nyomva a gombot (). Válassza a Spirál eszközt .

 2. Tegye az alábbiak egyikét:

  • Húzza a mutatót, amíg a spirál el nem éri a kívánt méretet. Húzza ívesen a mutatót a spirál elforgatásához.

  • Kattintson oda, ahol a spirál kezdőpontját el szeretné helyezni. A párbeszédpanelen adja meg a következő beállításokat, és kattintson az OK gombra.

   Sugár: Meghatározza a spirál középpontja és legtávolabbi pontja közötti távolságot.

   Csökkenés: Meghatározza azt a mértéket, amennyivel a spirál minden egyes menete csökken az előző menethez képest.

   Szegmensek: Meghatározza, hány szegmens található a spirálban. A spirál minden teljes menete négy szegmensből áll.

   Stílus: Meghatározza a spirál irányát.

  Spirál eszköz beállításai

Az alakzat eszköz használatáról szóló videóhoz lásd: Alapvető alakzatok rajzolása.

Rácsok rajzolása

A rács eszközök segítségével gyorsan rajzolhat négyszögletes és poláris rácsokat. A Téglalaprács eszköz segítségével téglalap rácsokat hozhat létre meghatározott méretben és meghatározott számú osztókkal. A Poláris rács eszköz segítségével koncentrikus köröket hozhat létre meghatározott méretben és meghatározott számú osztókkal.

Téglalaprács rajzolása

 1. Kattintson a Vonalszegmens eszközre és tartsa nyomva a gombot (). Válassza a Téglalaprács eszközt .

 2. Tegye az alábbiak egyikét:

  • Húzza a mutatót, amíg a rács el nem éri a kívánt méretet.

  • Kattintson a rács hivatkozási pontjának elhelyezéséhez. A párbeszédpanelen kattintson a hivatkozásipont-határozón lévő egyik négyzetre  a rács kezdőpontjának megadásához. Adja meg a megfelelő beállításokat, majd kattintson az OK gombra.

   Alapértelmezett méret: A teljes rács szélességét és magasságát határozza meg.

   Vízszintes elválasztók: Meghatározza a rács alja és teteje közötti vízszintes elválasztók számát. A Döntés érték meghatározza, hogy a program hogyan súlyozza a vízszintes elválasztókat a rács alja vagy teteje felé.

   Függőleges elválasztók: Meghatározza a rács bal és jobb oldala közötti elválasztók számát. A Döntés érték meghatározza, a program hogyan súlyozza a függőleges elválasztókat a rács bal vagy jobb oldala felé.

   Külső téglalap használata keretként: A felső, alsó, bal vagy jobb oldali szegmenst lecseréli egy különálló téglalap alakú objektummal.

   Rács kitöltése: A rácsot kitölti az aktuális kitöltési színnel (máskülönben a kitöltés értéke Nincs).

  Téglalaprács eszköz beállításai

Körkörös (poláris) rács rajzolása

 1. Kattintson a Vonalszegmens eszközre és tartsa nyomva a gombot (). Válassza a Poláris rács eszközt .

 2. Tegye az alábbiak egyikét:

  • Húzza a mutatót, amíg a rács el nem éri a kívánt méretet.

  • Kattintson a rács hivatkozási pontjának elhelyezéséhez. A párbeszédpanelen kattintson a hivatkozásipont-határozón lévő egyik négyzetre  a rács kezdőpontjának megadásához. Adja meg a megfelelő beállításokat, majd kattintson az OK gombra.

   Alapértelmezett méret: A teljes rács szélességét és magasságát határozza meg.

   Koncentrikus elválasztók: Meghatározza a rácsban lévő kör alakú koncentrikus elválasztók számát. A Döntés érték meghatározza, hogy a program hogyan súlyozza a koncentrikus elválasztókat a rács belseje vagy külseje felé.

   Sugárirányú elválasztók : Meghatározza a rács központja és kerülete közötti sugárirányú elválasztók számát. A Döntés érték meghatározza, hogy a program hogyan súlyozza a sugárirányú osztókat az óramutató járásának megfelelő vagy azzal ellentétes irányban.

   Összetett görbe létrehozása ellipszisekből: A koncentrikus köröket különálló összetett görbékké konvertálja, és minden második kört kitölti.

   Rács kitöltése: A rácsot kitölti az aktuális kitöltési színnel (máskülönben a kitöltés értéke Nincs).

  Poláris rács eszköz beállításai

Téglalapok és négyzetek rajzolása

 1. Válassza a Téglalap eszközt  vagy a Lekerekített téglalap eszközt .

 2. Tegye az alábbiak egyikét:

  • Téglalap rajzolásához húzza a mutatót átlós irányba, amíg a téglalap el nem éri a kívánt méretet.

  • Négyzet rajzolásához tartsa lenyomva a Shift billentyűt, és húzza a mutatót átlós irányba, amíg a négyzet el nem éri a kívánt méretet.

  • Ha értékek megadásával szeretne négyzetet vagy téglalapot létrehozni, kattintson oda, ahova a bal felső sarkot el szeretné helyezni. Adja meg a szélességet és magasságot (és egy saroksugarat egy lekerekített sarkú téglalaphoz), és kattintson az OK gombra.

  A Téglalap eszköz beállításai

Az alakzat eszköz használatáról szóló videóhoz lásd: Alapvető alakzatok rajzolása.

Lekerekített téglalap sarokkerekítési sugarának megadása

A sarokkerekítés sugara határozza meg a téglalap sarkainak gömbölyűségét. Az új téglalapok alapértelmezés szerinti sugarát módosíthatja, és arra is lehetősége van, hogy rajzolás közben módosítsa az egyes téglalapok sugarát.

 • A sarokkerekítési sugár alapértelmezett értékének módosításához válassza a Szerkesztés > Beállítások > Általános (Windows) vagy Illustrator > Beállítások > Általános (macOS) menüpontot, és adja meg a sarokkerekítés sugarának új értékét. Ezt megteheti úgy is, hogy a Lekerekített téglalap eszközt választja, kattint a dokumentumablakban, és megadja a sarokkerekítés sugarának új értékét. Az alapértelmezett sugár csak a később létrehozott lekerekített téglalapokra érvényes, a már meglévőkre nem.

 • Ha a sarokkerekítés sugarát akkor szeretné módosítani, amikor éppen az alakzat húzását végzi a Lekerekített téglalap eszközzel, nyomja le a Fel vagy Le nyílbillentyűket. Ha a sarkok elérték a kívánt kerekséget, engedje fel a billentyűt.

 • Ha szögletes sarkokat szeretne készíteni a Lekerekített téglalap eszközzel, a mutató húzása közben nyomja le a Balra nyíl billentyűt.

 • Ha a lehető legkerekebb sarkokat szeretné megrajzolni a Lekerekített téglalap eszközzel, a mutató húzása közben nyomja le a Jobbra nyíl billentyűt.

Lekerekített téglalap eszköz beállításai

Megjegyzés:

Nem változtatható meg a saroksugár, miután egy lekerekített sarkú téglalapot rajzolt. Ha úgy érzi, hogy módosítani kellene a sarkok sugarát, rajzoljon egy normál téglalapot, és válassza a Hatás > Átalakítás formává > Lekerekített téglalap lehetőséget, majd adja meg a lekerekített téglalap paramétereit. A saroksugár, vagy más paraméterek megváltoztatásához módosítsa a Megjelenés panelen a hatás paramétereket.

Ellipszisek rajzolása

 1. Kattintson a Téglalap eszközre és tartsa nyomva a gombot (). Válassza az Ellipszis eszközt .

  Az eszközök kiválasztásáról bővebb információért lásd: Eszköz kiválasztása.

 2. Tegye az alábbiak egyikét:

  • Húzza a mutatót átlós irányban, amíg az ellipszis el nem éri a kívánt méretet.

  • Kattintson oda, ahova az ellipszis határolókeretének bal felső sarkát el szeretné helyezni. Adja meg az ellipszis szélességét és magasságát, és kattintson az OK gombra.

   Megjegyzés: Kör létrehozásához tartsa lenyomva a Shift billentyűt húzás közben. A méretek megadásánál, miután megadott egy szélességi értéket, kattintson a Magasság szóra, hogy azt az értékét másolja a Magasság mezőbe.

  Ellipszis eszköz beállításai

Az alakzat eszköz használatáról szóló videóhoz lásd: Alapvető alakzatok rajzolása.

Sokszögek rajzolása

 1. Kattintson a Téglalap eszközre és tartsa nyomva a gombot (). Válassza a Sokszög eszközt .

 2. Tegye az alábbiak egyikét:

  • Húzza a mutatót, amíg a sokszög el nem éri a kívánt méretet. Húzza ívesen a mutatót a sokszög elforgatásához. A Fel és Le nyílbillentyűkkel növelheti vagy csökkentheti a sokszög oldalainak számát.

  • Kattintson oda, ahova a sokszög középpontját el szeretné helyezni. Adjon meg egy sugarat, és adja meg a sokszög oldalainak számát, majd kattintson az OK gombra.

  Sokszög eszköz beállításai

Megjegyzés:

A háromszögek is sokszögek. Ugyanúgy rajzolhatja meg azokat, ahogy a többi sokszöget.

Az alakzat eszköz használatáról szóló videóhoz lásd: Alapvető alakzatok rajzolása.

Csillagok rajzolása

 1. Kattintson a Téglalap eszközre és tartsa nyomva a gombot (). Válassza a Csillag eszközt .

 2. Tegye az alábbiak egyikét:

  • Húzza a mutatót, amíg a csillag el nem éri a kívánt méretet. Húzza ívesen a mutatót a csillag elforgatásához. A Fel és Le nyílbillentyűkkel növelheti vagy csökkentheti a csillag csúcsainak számát.

  • Kattintson oda, ahova a csillag középpontját el szeretné helyezni. Az 1. sugár mezőbe adja meg a csillag középpontja és a belső csúcspontjai közötti távolságot. A 2. sugár mezőbe adja meg a csillag középpontja és a külső csúcspontjai közötti távolságot. A Pontok mezőben adja meg, hogy hány csúcsa legyen a csillagnak. Ezután kattintson az OK gombra. A csillag ágainak száma a csillag megrajzolása közben növelhető és csökkenthető a fel és le nyíl billentyűk használatával is.

  Csillag eszköz beállításai

  Az alakzat eszköz használatáról szóló videóhoz lásd: Alapvető alakzatok rajzolása.

Fényfoltok rajzolása

A Fényfolt eszköz fényfolt objektumokat hoz létre fényes középponttal, fényudvarral, valamint sugarakkal és gyűrűkkel. Ezzel az eszközzel olyan hatást érhet el, mint amilyet egy lencse fényfoltja hoz létre egy fényképen.

A fényfoltok tartalmaznak középfogantyút és végfogantyút. A fogantyúkkal helyezheti el a fényfoltot és a gyűrűit. A középfogantyú a fényfolt fényes középpontjában van, innen kezdődik a fényfolt.

Fényfolt összetevői

A. Középfogantyú B. Végfogantyú C. Sugarak (a jó láthatóság érdekében fekete színben) D. Fényudvar E. Gyűrűk 

Fényfolt létrehozása

Alapértelmezett fényfolt létrehozása

 1. Kattintson a Téglalap eszközre és tartsa nyomva a gombot (). Válassza a Fényfolt eszközt .

 2. Nyomja le az Alt (Windows) vagy az Option (macOS) billentyűt, és kattintson oda, ahova a fényfolt középfogantyúját el szeretné helyezni.

  Tipp: A fényfoltok gyakran akkor néznek ki a legjobban, ha meglévő objektumokra rajzolja őket.

Fényfolt rajzolása

 1. Válassza a Fényfolt eszközt.

 2. Nyomja le az egér gombját a fényfolt középfogantyújának elhelyezéséhez, majd húzza a mutatót a középpont és a fényudvar méretének megadásához és a sugarak szögének elforgatásához.

  Az egérgomb felengedése előtt a Shift billentyű lenyomásával a beállított szögre korlátozhatja a sugarak elfordulását. Sugarak hozzáadásához és elvételéhez nyomja le a Fel és a Le nyílbillentyűket. A Ctrl (Windows) vagy a Command (macOS) billentyű lenyomva tartásával rögzítheti a fényfolt középpontját.

 3. Ha a középpont, fényudvar és sugarak megfelelőek, engedje fel az egér gombját.

 4. Ismét kattintson és húzza a mutatót további gyűrűk hozzáadásához és a végfogantyú elhelyezéséhez.

  Az egér gombjának felengedése előtt a Fel és Le nyílbillentyűkkel adhat hozzá és vehet el gyűrűket. A tilde (~) billentyű lenyomásával véletlenszerűen helyezhet el gyűrűket.

 5. Engedje fel az egér gombját, ha a végfogantyú a kívánt helyen van.

  A fényfolt minden elemének (középpont, fényudvar, gyűrűk és sugarak) kitöltése különböző opacitási beállítású színekkel történik.

Fényfolt létrehozása a Fényfolt eszköz beállításai párbeszédpanellel

 1. Válassza a Fényfolt eszközt, és kattintson oda, ahova a fényfolt középfogantyúját el szeretné helyezni.

 2. A Fényfolt eszköz beállításai párbeszédpanelen adja meg a következő beállításokat, és kattintson az OK gombra:

  • Adja meg a teljes átmérőt, az opacitást és a fényfolt középpontjának fényességét.
  • Adja meg a fényudvar növekedésének mértékét a teljes méret százalékában, és adja meg a fényudvar zavarosságát (a 0 éles, a 100 pedig elmosódott hatást eredményez).
  • Ha azt szeretné, hogy a fényfolt tartalmazzon sugarakat, jelölje be a Sugarak beállítást, és adja meg a sugarak számát, a leghosszabb sugarat (az átlagos sugár százalékában) és a sugarak zavarosságát (a 0 éles, a 100 pedig elmosódott hatást eredményez).
  • Ha azt szeretné, hogy a fényfolt tartalmazzon gyűrűket, jelölje be a Gyűrűk beállítást, és adja meg a fényudvar középpontja (középfogantyú) és a legtávolabbi gyűrű középpontja (végfogantyú) közötti távolságot, a gyűrűk számát, a legnagyobb gyűrűt (az átlagos gyűrű százalékában) és a gyűrűk irányát vagy szögét.
  Fényfolt eszköz beállításai

Fényfolt szerkesztése

Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

 • Jelöljön ki egy fényfoltot, és kattintson duplán a Fényfolt eszköz ikonra a Fényfolt eszköz beállításai párbeszédpanel megnyitásához. Adja meg a beállításokat a párbeszédpanelen.

Tipp: A fényfolt alapértelmezett értékre visszaállításához az Alt (Windows) vagy Option (macOS) billentyű nyomva tartása mellett kattintson a Visszaállítás gombra.

 • Jelölje ki a fényfoltot, és válassza a Fényfolt eszközt. A végpont húzásával (a középfogantyútól vagy a végfogantyútól) módosíthatja a fényfolt hosszát vagy irányát.
 • Jelölje ki a fényfoltot, és válassza az Objektum > Kibővítés parancsot. Ez a fényfolt elemeit szerkeszthetővé teszi, hasonlóan a keverések elemeihez.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat