Színre bontások ismertetése

Színek és folyamatos tónusú képek reprodukálásához a nyomdák általában négy színre bontják a rajzelemet (ezeket nevezik négyszínes színeknek), így egy-egy lemezt hoznak létre a cián, bíbor, sárga és fekete színeknek. Egyéni festékeket is használhat (ezek a direktszínek). Ebben az esetben az egyes direktszínekhez különálló bontás jön létre. A megfelelő színű festékkel és pontosan illesztve ezeket egymásra nyomtatva a színek kombinációja az eredeti ábrát adja vissza.

A kép kettő vagy több színre való elkülönítését színbontásnak nevezik, míg az egyes részek elnevezése színkivonat.

Színes lézernyomtatón nyomtatott kompozit kép összehasonlítása egy levilágítóval létrehozott négy színre bontással
Színes lézernyomtatón nyomtatott kompozit kép összehasonlítása egy levilágítóval létrehozott négy színre bontással.

Megjegyzés:

Jó minőségű színrebontáshoz érdemes a színrebontást végző nyomdával együttműködni, és minden munka esetében konzultálni a folyamat során. A Színbontási előnézet panel használatát bemutató videót a www.adobe.com/go/lrvid4021_ai_hu weboldalon tekintheti meg.

Rajzelem előkészítése színrebontáshoz

Mielőtt az Illustrator programból nyomtatná a színbontásokat, érdemes elvégezni az alábbi, nyomtatás előtti feladatokat:

 • Állítsa be a színkezelést, többek között a képernyő kalibrálásával és egy Illustrator-színbeállítás kijelölésével.

 • Képernyős nyomatszimulációval vizsgálja meg, hogy a használt kimeneti eszközön hogyan fog megjelenni a választott szín. A színkivonatok megtekintéséhez válassza az Ablak menü Színbontási előnézet parancsát.

 • Ha a dokumentum RGB üzemmódban van, a Fájl > Dokumentum színmódja > CMYK szín menüpontot választva konvertálja CMYK módba.

 • Ha a rajzelem színátmeneteket tartalmaz, a nyomtathatóság érdekében optimalizálja azokat (hogy a színek ne sávosan jelenjenek meg).

 • Ha a rajzelem alátöltést igényel, állítsa be a megfelelő felülnyomást és alátöltést.

 • Ha a rajzelem átlátszó vagy átfedő színű területeket tartalmaz, az előnézetben tekintse meg, hogy mely területeket fog érinteni az összeolvasztás, így eldöntheti, hogy milyen simítási beállításokat kíván használni.

Megjegyzés:

Használja az Élő szín párbeszédpanelt a globális színkonvertáláshoz és a színek számának csökkentéséhez. Ha például egy négyszínes színt alkalmazó dokumentumot egy 2 direktszínt tartalmazó dokumentumra kíván konvertálni, használja az Élő színek Hozzárendelés elemét, és adja meg, hogy mely színeket szeretné használni, és hogy a program hogyan rendelje azokat a már meglévő színekhez.

Színkivonatok megtekintése

A Színbontási előnézet panelen előzetesen megtekintheti a színrebontásokat és a felülnyomást. A Színbontási előnézet panel használatát bemutató videót a www.adobe.com/go/lrvid4021_ai weboldalon tekintheti meg.

A színbontás képernyőn történő előzetes megtekintésével szemügyre veheti a dokumentum direktszínes objektumait, valamint az alábbiakat ellenőrizheti:

Mélyfekete

A színbontások előzetes megtekintésével azonosíthatja a mélyfekete színnel nyomtatandó területeket, valamint a nagyobb mértékű fedettség és a mélyebb színek érdekében a négyszínes fekete (K) és más színes festék keverékét.

Felülnyomás

Előzetesen megtekintheti, hogy a színkeverés, az áttetszőség és a felülnyomás hogyan jelenik meg a színbontott kimeneten. A felülnyomási hatásokat is megtekintheti, ha a kimenetet kompozit nyomtatási eszközre készíti.

Megjegyzés:

Az Illustratorban található Színbontási előnézet panel némileg eltér az InDesign és az Acrobat Színbontási előnézet panelétől. Az Illustratorban található Színbontási előnézet panel pl. csak CMYK módú dokumentumokra vonatkozik.

 1. Válassza az Ablak menü Színbontási előnézet parancsát.
 2. Válassza a Felülnyomási előkép lehetőséget.
 3. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • Egy színkivonat képernyőn elrejtéséhez kattintson a nevétől balra elhelyezkedő, szemet ábrázoló ikonra . A színkivonat megjelenítéséhez kattintson ismét az ikonra.

  • Egy kivételével a képernyőn látható összes színkivonat elrejtéséhez az Alt (Windows), illetve az Option (Mac OS) billentyű nyomva tartása közben kattintson az adott színkivonathoz tartozó szemet ábrázoló ikonra. Az összes színbontás újbóli megjelenítéséhez az Alt (Windows), illetve az Option (Mac OS) billentyű nyomva tartása közben kattintson ismét a szemet ábrázoló ikonra.

  • Ha az összes négyszínes színkivonatot egyszerre szeretné megtekinteni, kattintson a CMYK ikonra .

 4. A normál nézet visszaállításához szüntesse meg a Felülnyomási előkép bejelölését.

Bár a színbontások monitoron való előzetes megtekintése költséges nyomtatási műveletek nélkül segít a problémák felderítésében, de a túltöltések, az emulziós beállítások, a nyomtatási jelek, valamint a rácsok és a felbontás itt nem látható. Lépjen kapcsolatba a nyomdával a beállítások analóg vagy digitális próbanyomatok használatával történő ellenőrzéséhez. A festékeknek a képernyőn a Színbontási előnézet panelen való megjelenítése, illetve elrejtése csak az előnézetben való megjelenítést befolyásolja, magára a színbontási műveletre nincs hatással.

Megjegyzés:

A rejtett rétegek objektumai nem jelennek meg a képernyőn.

 1. Kattintson a Fájl > Nyomtatás parancsra.
 2. Jelöljön ki egy nyomtatót és egy PPD fájlt. Nyomtató helyett egy fájlba történő nyomtatáshoz jelölje ki az Adobe PostScript® fájl vagy Adobe PDF lehetőséget.
 3. A Nyomtatás párbeszédpanel bal oldalán kattintson a Kimenet elemre.
 4. Jelölje ki a Színrebontások (gazdagép alapú) vagy az In-RIP színrebontások módot.
 5. A színrebontáshoz adja meg az emulziót, a kép expozícióját és a nyomtató felbontását.
 6. Állítsa be az alkalmazni kívánt színbontásokat:
  • Egy színbontás nyomtatásának letiltásához kattintson a nyomtató ikonjára  a Dokumentum festékbeállításai listán, a szín mellett. A szín nyomtatásának visszaállításához kattintson ismét az ikonra.

  • Az összes direktszín négyszínes színné konvertálásához jelölje ki az Összes direktszín konvertálása négyszínessé jelölőnégyzetet, így nem külön színbontásban, hanem egy négyszínes bontás részeként nyomtathatja azokat.

  • Egyetlen direktszín négyszínes színné konvertálásához kattintson a direktszín ikonjára  a Dokumentum festékbeállításai listán, a szín mellett. Egy négyszínes szín ikon  jelenik meg. Ahhoz, hogy a színt visszaállíthassa direktszínné, kattintson újra az ikonra.

  • Minden fekete festék felülnyomásához válassza a Fekete felülnyomása lehetőséget.

  • A rácssűrűség, a rácsszög és a rácspontok alakjának megváltoztatásához kattintson duplán a festék nevére. Ezt úgy is megteheti, hogy a Dokumentum festékbeállításai listán a már meglévő beállításra kattint, és elvégzi a kívánt módosításokat. Figyelje meg, hogy az alapértelmezett rácsszögeket és rácssűrűségeket meghatározza a kijelölt PPD fájl. Mielőtt elkészíti a saját raszterrácsát, egyeztesse a nyomdával a használni kívánt rácssűrűséget és rácsszöget.

   Tipp: Ha a grafika egynél több direktszínt tartalmaz, különösen ha két vagy több direktszín van egymással kapcsolatban, rendeljen minden direktszínhez más rácsszöget.

 7. Adjon meg további beállításokat a Nyomtatás párbeszédpanelen.

  Megadhatja a rajzelem elhelyezésének, méretezésének és vágásának módját, beállíthatja a nyomtatási jeleket és a kifutót, valamint kiválaszthatja az átlátszó rajzelemek simítási beállításait.

 8. Kattintson a Nyomtatás gombra.

Megjegyzés:

A Színbontási előnézet panel használatát bemutató videót a www.adobe.com/go/lrvid4021_ai weboldalon tekintheti meg.

Színrebontási módok

Az Illustrator két általános PostScript-munkafolyamatot vagy -módot támogat, amelyekkel színrebontást hozhat létre. A legfontosabb különbség a kettő között, hogy a színrebontás hol történik – a gazdaszámítógépen (az Illustrator programot és a nyomtatóillesztőt futtató rendszeren), vagy a kimeneti eszköz raszterkép-feldolgozóján.

A hagyományos, gazdagép alapú, előzetes színrebontást használó munkafolyamatban az Illustrator hozza létre a dokumentumhoz szükséges valamennyi színrebontás PostScript adatait, és ezeket elküldi a kimeneti eszközre.

Az újabb, raszterkép-feldolgozón alapuló munkafolyamatban a színrebontást, az alátöltést és a színkezelést a PostScript rácsszámítók egy új generációja végzi, így a gazdaszámítógépnek ezeket nem kell végrehajtania. Ezzel a módszerrel az Illustrator kevesebb idő alatt hozza létre a fájlt, és minimálisra csökkenti a nyomtatási feladathoz szükséges adatok mennyiségét. Gazdagép alapú színre bontás nyomtatásakor például négy vagy több oldal PostScript adatainak küldése helyett az Illustrator egyetlen kompozit PostScript fájl PostScript adatait küldi el a raszterkép-feldolgozóban történő feldolgozásra.

Emulzió és képexpozíció

Az emulzió egy film vagy papír fényérzékeny rétege. A Fel (oldalhelyes) azt jelenti, hogy a képen található szöveg olvasható (azaz „oldalhelyes”), ha a fényérzékeny réteget tartjuk magunk felé. A Le (oldalfordított) azt jelenti, hogy a szöveg akkor olvasható, ha a fényérzékeny réteggel ellenkező oldalt tartjuk magunk felé. Általában a papírra nyomtatott képek Fel (oldalhelyes) módban, míg a filmre nyomtatott képek Le (oldalfordított) módban készülnek. Egyeztessen a nyomdával a kívánt emulzióállásról.

A fényérzékeny és a nem fényérzékeny (szokásos elnevezése hordozó) oldal megkülönböztetéséhez fényben vizsgálja meg a filmet. Az egyik oldal fényesebbnek tűnik a másiknál. A matt oldal a fényérzékeny, míg a fényes a hordozó.

A képexpozíció arra utal, hogy a rajzelemet pozitív vagy negatív képként nyomtatja. Az Egyesült Államokban a nyomdák általában negatív filmet kérnek, míg Európában és Japánban a pozitív film az elfogadott. Ha nem biztos abban, hogy milyen képtípust használjon, egyeztessen a nyomdával.

Ha az objektumot a nyomtatási folyamat összes színkivonatán, köztük a direktszínen is nyomtatni szeretné, azt regisztrációs színűre konvertálhatja. A regisztrációs színekhez az illesztőjeleket, a vágójeleket és az oldalinformációkat a program automatikusan hozzárendeli.

 1. Jelölje ki az objektumot.
 2. A Színtárak panelen kattintson a Regisztrációs szín színtárelemre, amely alapértelmezés szerint a színtárak első sorában található.

  Megjegyzés:

  A regisztrációs szín alapértelmezés szerinti fekete megjelenését a Szín panelen módosíthatja. A képernyőn a megadott szín fogja a regisztrációs színű objektumokat jelölni. Ezek az objektumok a kompozitokon mindig szürke színnel, és minden bontásban az összes szín azonos színárnyalatával lesznek kinyomtatva.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat