Bekezdés panel áttekintése

A Bekezdés panelen (Ablak > Szöveg > Bekezdés) módosíthatja a hasábok és bekezdések formázását. Amikor egy szöveg ki van jelölve, vagy amikor a Szöveg eszköz aktív, a Vezérlőpult beállításaival is formázhatja a bekezdéseket.

A karakter- és bekezdésstílusok használatát ismertető videót a www.adobe.com/go/vid0047 weboldalon tekintheti meg.

Bekezdés panel az összes beállítás megjelenítésével
Bekezdés panel (minden beállítás látható)

A. Igazítás és sorkizárás B. Bal oldali behúzás C. Első sor bal oldali behúzása D. Bekezdés előtti térköz E. Elválasztás F. Jobb oldali behúzás G. Bekezdés utáni térköz  
Bekezdésformázási lehetőségek, mint például betűstílus
A. Betűtípus B. Betűstílus C. Betűméret D. Balra igazítás E. Középre igazítás F. Jobbra igazítás 

Alapértelmezés szerint csak a leggyakrabban használt beállítások jelennek meg a Bekezdés panelen. Az összes beállítás megjelenítéséhez a panel menüjéből válassza a Beállítások megjelenítése menüpontot. A beállításokat úgy is megjelenítheti, hogy a panel fülénél lévő dupla háromszögre kattint, és végighalad a megjelenítési méreteken.

Szöveg igazítása

A terület alapú és görbére illesztett szövegek igazíthatók a görbe egyik vagy mindkét széléhez.

 1. Jelölje ki a szövegobjektumot, vagy helyezze a kurzort a módosítani kívánt bekezdésbe.

  Ha a kurzort nem helyezi egy bekezdésbe, vagy ha nem jelöl ki szövegobjektumot, az igazítás csak az új szövegre érvényesül.

 2. A Vezérlőpulton vagy a Bekezdés panelen kattintson az egyik igazítási gombra.

Szöveg sorkizárása

Egy szöveg akkor sorkizárt, ha a görbe mindkét széléhez igazítva van. A bekezdés egész szövegét igazíthatja így, az utolsó sorral együtt vagy annak kihagyásával.

 1. Jelölje ki a szövegobjektumot vagy helyezze a kurzort az igazítani kívánt bekezdésbe.

  Ha a kurzort nem helyezi egy bekezdésbe, vagy ha nem jelöl ki szövegobjektumot, a sorkizárás csak az új szövegre érvényesül.

 2. A Bekezdés panelen kattintson a kívánt sorkizárási gombra.

Sorkizárt szöveg szó- és betűtérközének beállítása

Pontosan szabályozhatja, hogy az Adobe alkalmazások milyen távolságot tartsanak a betűk és a szavak között, illetve hogyan méretezze a karaktereket. A térköz beállítása sorkizárt szövegnél hasznos igazán, noha a nem sorkizárt szöveg térköze is beállítható.

 1. Szúrja be a kurzort a módosítandó bekezdésbe, vagy jelölje ki azt a szövegobjektumot vagy keretet, amelynek minden bekezdését módosítani szeretné.
 2. A Bekezdés panel menüjében kattintson az Igazítás parancsra.
 3. A Szóköz, a Betűköz és a Karakterjelköz mezőben adja meg a kívánt értékeket. A Minimális és a Maximális mezőben lévő értékek az elfogadható térközök tartományát definiálják, de csak a sorkizárt bekezdésekben. A Kívánt mező értéke a sorkizárt és a nem sorkizárt bekezdésekre egyaránt vonatkozik:

  Szóköz

  Meghatározza a szavak között a SZÓKÖZ billentyű lenyomására keletkező távolságot. A lehetséges értékek: 0–1000%; ha a mező értéke 100%, a program külön nem növeli a távolságot a szavak között.

  Betűköz

  A betűk közötti távolság az alávágás és a betűköz értékeivel együtt. A betűközök értéke -100% és 500% közötti lehet: ha a mező értéke 0%, a program külön nem növeli a távolságot a betűk között; 100%-os értéknél egy teljes közzel növeli a betűk közötti távolságot.

  Karakterméretezés

  A karakterek szélessége (a karakterjel bármely betűtípus egy karaktere). A karakterjelköz 50–200% között érték lehet.

  Tipp: A térközbeállítások mindig egy egész bekezdésre érvényesülnek. Ha nem egy teljes bekezdésben, hanem csak néhány karakter között szeretné a távolságot definiálni, a betűközt állítsa be.

 4. Az egyszavas sorkizárási beállítással adja meg, hogyan szeretné igazítani az egyszavas bekezdéseket.

  Keskeny hasáboknál előfordulhat, hogy egy sorban egyedül jelenik meg egy szó. Ha a bekezdés teljes sorkizárásra van állítva, a sorban egyedül álló szó túlságosan széthúzottnak tűnhet. Ezeket a szavakat a teljes sorkizárás helyett középre zárhatja vagy a bal, illetve jobb oldali margóhoz is igazíthatja.

Behúzott szöveg

A behúzás a szöveg és a szövegobjektum határvonala közötti térköz. A behúzás csak a kijelölt bekezdésre vagy bekezdésekre van hatással, tehát egyszerűen definiálhat különböző bekezdéseknek más és más behúzást.

A behúzásokat a Tabulátorok panelen, a Vezérlőpulton és a Bekezdés panelen adhatja meg. Terület alapú szövegekkel való munka során tabulátorokkal vagy a szövegobjektum beszúrt közének módosításával is meghatározhatja a behúzást.

Megjegyzés:

Japán szöveggel való munka során a Bekezdés panel helyett a mojikumi beállítást használhatja az első sor behúzásának meghatározására. Ha a Bekezdés panelen megadja az első sor behúzását, és megadja a mojikumi beállítást az első sor behúzásához, akkor a szöveg a két behúzás összesített mértékét használja.

Behúzás megadása a Bekezdés panelen

 1. A Szöveg eszközzel  kattintson a behúzni kívánt bekezdésre.
 2. Módosítsa a megfelelő behúzási értéket a Bekezdés panelen. Végezze el például a következő műveletek valamelyikét:
  • A teljes bekezdés egy pica nagyságú behúzásához írjon be egy értéket (például 1p) a Bal oldali behúzás mezőbe .

  • Ha csak a bekezdés első sorát szeretné egy pica nagyságban behúzni, írjon be egy értéket (például 1p) az Első sor bal oldali behúzása mezőbe .

  • Egy pica nagyságú függő behúzás létrehozásához írjon egy pozitív számot (például 1p) a Bal oldali behúzás mezőbe, egy negatív számot (például ‑1p) pedig az Első sor bal oldali behúzása mezőbe.

Behúzás beállítása a Tabulátorok panelen

 1. A Szöveg eszközzel  kattintson a behúzni kívánt bekezdésre.
 2. A panelen az alábbi műveleteket végezheti a behúzásjelölőkkel :
  • A szöveg első sorának behúzásához húzza a felső jelölőt. A szöveg minden sorának (kivéve az első sort) behúzásához húzza az alsó jelölőt. A Ctrl billentyű (Windows) vagy a Command billentyű (Mac OS) lenyomva tartása mellett húzza a mutatót mindkét jelölő mozgatásához és az egész bekezdés behúzásához.

  Első sor behúzva (balra); nincs behúzás (jobbra)
  Első sor behúzva (balra); nincs behúzás (jobbra)

  • Jelölje ki a felső jelölőt, és a szöveg első sorának behúzásához írja be a megfelelő értéket az X mezőbe. Jelölje ki az alsó jelölőt, és a szöveg minden mondatának (az elsőt kivéve) behúzásához írja be a megfelelő értéket az X mezőbe.

Függő behúzás létrehozása

Függő behúzás alkalmazásakor az első sor kivételével a bekezdés összes sora be van húzva. A függő behúzások elsősorban akkor hasznosak, amikor beágyazott grafikát szeretne használni a bekezdés elején, vagy amikor felsorolásjeles listát készít.

Nincs behúzás (balra); függő behúzás (jobbra)
Nincs behúzás (balra); függő behúzás (jobbra)

 1. A Szöveg eszközzel  kattintson a behúzni kívánt bekezdésre.
 2. A Vezérlőpulton vagy a Tabulátorok panelen adjon meg egy nullánál nagyobb bal oldali behúzást.
 3. Ha negatív értékkel szeretné megadni az első sor bal oldali behúzását, az alábbiakat kell tennie:
  • A Bekezdés panelen írjon egy negatív értéket az Első sor bal oldali behúzása mezőbe .

  • A Tabulátorok panelen húzza a felső jelölőt balra, az alsót pedig jobbra.

Bekezdésköz beállítása

 1. Helyezze a kurzort a módosítani kívánt bekezdésbe, vagy jelöljön ki egy szövegobjektumot az objektum összes bekezdésének módosításához. Ha a kurzort nem helyezi egy bekezdésbe, vagy ha nem jelöl ki szövegobjektumot, a beállítás csak az új szövegre érvényesül.
 2. A Bekezdés panelen módosítsa a Bekezdés előtti térköz ( vagy ) és a Bekezdés utáni térköz ( vagy ) beállítást.

  Megjegyzés:

  Ha egy bekezdés egy hasáb tetején kezdődik, nem kerül térköz a bekezdés elé. Ebben az esetben növelheti a bekezdés első sorának sortávolságát, vagy módosíthatja a szövegobjektum beszúrt térközét.

Függő központozás

A függő központozás használatakor a szöveg élei egyenletesebbnek látszanak, mivel az írásjelek a bekezdés margóján kívülre kerülnek.

Bekezdés lebegő írásjelek nélkül (balra) és lebegő írásjelekkel (jobbra)
Bekezdés lebegő írásjelek nélkül (balra) és lebegő írásjelekkel (jobbra)

Az Illustrator a következő beállításokat biztosítja a függő központozáshoz:

Latin lebegő írásjelek

Egy adott bekezdés írásjeleinek igazítását határozza meg. Amikor a Latin lebegő írásjelek beállítás be van kapcsolva, a következő karakterek teljes mértékben a margón kívül esnek: angol (egyszeres) idézőjelek, idézőjelek, kötőjelek, pontok és vesszők. A következő karakterek félig a margón kívülre kerülnek: csillagok, hullámjelek, három pont, félkvirtmínuszok, kvirtmínuszok, kettőspontok, pontosvesszők. A beállítás alkalmazásához helyezze a kurzort a bekezdésbe, és a Bekezdés panel menüjéből jelölje ki a Latin lebegő írásjelek menüpontot.

Optikai margóigazítás

A szövegobjektumban lévő összes bekezdés írásjeleinek igazítását meghatározza. Amikor az Optikai margóigazítás be van kapcsolva, a latin lebegő írásjelek és a betűk szélei (például a W és az A esetében) a margón kívülre kerülnek, hogy a szöveg igazítottként jelenjen meg. A beállítás alkalmazásához jelölje ki az objektumtípust, majd válassza a Szöveg > Optikai margóigazítás menüpontot.

Buraszagári

A kétbájtos írásjelek igazítását határozza meg (kínai, japán és koreai betűtípusok esetén használható). Ezekre az írásjelekre nincs hatással a Latin lebegő írásjelek és az Optikai margóigazítás beállítás.

Ne feledje, hogy a bekezdésigazítás határozza meg a margót, amelyen az írásjelek megjelennek. A balra igazított, illetve a jobbra igazított bekezdésekben az írásjelek rendre a bal, illetve a jobb margón lebegnek. A felülre igazított, illetve az alulra igazított bekezdésekben az írásjelek rendre a felső, illetve az alsó margón lebegnek. A középre igazított és a sorkizárt bekezdésekben az írásjelek mindkét margón lebegve jelennek meg.

Megjegyzés: Ha egy központozási karaktert idézőjel követ, mindkét írásjel a margón kívül lebegve jelenik meg.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat