A rajzelemek szervezését és elrendezését a kiválasztó, beállító és halmozó eszközök pontos használatával végezheti el. Megmérheti és egymáshoz igazíthatja az objektumokat; csoportba foglalva egyetlen egységként kezelheti; valamint szelektíven el is különítheti, zárolhatja és elrejtheti őket.

Kijelölési beállítások

Beállítások objektumok kijelöléséhez

Mielőtt módosítani tudna egy objektumot, először meg kell különböztetnie a körülötte lévő objektumoktól. Ezt az objektum kijelölésével teheti meg. Miután kijelölt egy objektumot vagy objektumrészt, szerkesztheti azt.

Az Illustrator az alábbi kijelölési módszereket és eszközöket biztosítja:

Elkülönítés mód

A használatával gyorsan elkülöníthet egy réteget, alréteget, görbét vagy objektumcsoportot a dokumentumban található többi rajzelemtől. Elkülönítés módban a dokumentumban lévő összes nem elkülönített objektum halványan jelenik meg, és nem jelölhető ki, illetve nem szerkeszthető.

Rétegek panel

Gyorsan és pontosan kijelölhet egy vagy több objektumot. Kijelölhet egyetlen objektumot (akkor is, ha az egy csoportban található), egy rétegen lévő minden objektumot vagy teljes csoportokat.

Kijelölés eszköz

  Segítségével kattintással vagy húzással jelölhet ki objektumokat és csoportokat. Kijelölhet csoportokban lévő objektumokat és csoportokat is.

Közvetlen kijelölés eszköz

Segítségével kijelölhet szerkesztőpontokat vagy görbeszegmenseket kattintással, vagy egy egész görbevonalat vagy csoportot úgy, hogy kijelöl egy pontot az elemen. Kijelölheti egy objektumcsoport egy vagy több objektumát is.

Megjegyzés: Körvonal módban a Közvetlen kijelölés eszköz kijelölhet olyan importált grafikákat, melyek az eszközmutató közelében vannak. Az egyes grafikák véletlen kijelölése elkerülhető, ha a kijelölést megelőzően zárolja vagy elrejti azokat.

Csoportos kijelölés eszköz

Segítségével kijelölhet egy objektumot a csoporton belül, egy csoportot több csoport közül vagy több csoportot a rajzelemen belül. Minden további kattintással a hierarchia következő csoportjának objektumait adhatja hozzá.

Perspektíva kijelölése eszköz

Lehetővé teszi az egyes objektumok és szövegek perspektívába helyezését, az aktuális síkok közötti váltást, perspektívában lévő objektumok áthelyezését, valamint az objektumok merőleges irányú mozgatását.

Lasszó eszköz

Segítségével objektumokat, szerkesztőpontokat vagy görbeszegmenseket jelölhet ki úgy, hogy az eszközt körbehúzza az objektum vagy annak egy része körül.

Varázspálca eszköz

Segítségével az objektumokra kattintva kijelölheti az azonos színű, azonos ecsetvonás-vastagságú, ecsetvonásszínű, opacitású vagy keverési módú objektumokat.

Élő festési kijelölés eszköz

Segítségével kijelölheti az Élő festési csoportok oldalait (görbék által határolt területeket) és szegélyeit (a metszéspontok közötti görberészeket).

Kijelölés parancsok

(a Kijelölés menüben) Segítségükkel gyorsan kijelölheti az összes objektumot és megszüntetheti azok kijelölését, illetve kijelölhet objektumokat más objektumokhoz viszonyított helyzetük alapján. Kijelölheti az egy adott típushoz tartozó összes objektumot, valamint azokat, amelyek egy adott attribútummal rendelkeznek, valamint mentheti és betöltheti a kijelöléseket. Kijelölheti az összes objektumot is az aktív rajztáblán.

Megjegyzés:

Ha ideiglenesen aktiválni kívánja a legutóbb használt kijelölőeszközt (a Kijelölés, a Közvetlen kijelölés vagy a Csoportos kijelölés eszközt) egy másik eszköztípus használata során, tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt (Windows) vagy a Command billentyűt (Mac OS).

Kijelölési beállítások megadása

A görbék és pontok kijelölése igen összetett művelet lehet a bonyolult képek esetében. A Kijelölés és szerkesztőpontok megjelenítése beállítással meghatározhatja a képpontkijelölés tűrését, valamint megadhat további beállításokat is, hogy az adott dokumentumban még könnyebb legyen a kijelölés.

 1. Válassza a Szerkesztés > Beállítások > Kijelölés és szerkesztőpontok megjelenítése (Windows) menüpontot, vagy válassza az Illustrator > Beállítások > Kijelölés és szerkesztőpontok megjelenítése (Mac OS) menüpontot.

 2. A következő kijelölési beállításokat adhatja meg:

  Tűrés:

  Meghatározza a szerkesztőpontok kijelölésének képponttartományát. A nagyobb érték azt jelenti, hogy nagyobb a szerkesztőpont körüli terület, amelyre kattinthat a szerkesztőpont kijelöléséhez.

  Objektumkijelölés csak görbe alapján

  Meghatározza, hogy kijelölhet-e kitöltött objektumokat az objektumon belül kattintva, vagy egy görbét kell-e kijelölnie.

  Ponthoz igazítás

  Az objektumokat szerkesztőpontokhoz és segédvonalakhoz igazítja. Megadhatja az objektum és a szerkesztőpont vagy segédvonal közötti távolságot, amelyen belül megtörténik az igazítás.

Rajzelem elkülönítése szerkesztéshez

Az Elkülönítés mód segítségével elkülönítheti az objektumokat, és így könnyedén kijelölhet és szerkeszthet egyes objektumokat vagy objektumrészeket. Elkülöníthetők a rétegek, az alrétegek, a csoportok, a szimbólumok, a vágómaszkok, az összetett görbék, a színátmenetes hálók és a görbék.

Elkülönítés módban lehetősége van arra, hogy az elkülönített rajzelemet törölje, kicserélje, illetve új rajzelemet vegyen fel az elkülönített rajzelem helyzetéhez viszonyítva. Amint kilép az Elkülönítés módból, a kicserélt vagy új elemet a program felveszi az eredeti elkülönített rajzelem helyére. Az Elkülönítés mód automatikusan zárolja az összes többi objektumot, így a végrehajtott módosítások kizárólag az Elkülönítés módban lévő objektumokat érintik. Így nem kell amiatt aggódnia, hogy az objektum milyen rétegen található, illetve nem kell kézzel zárolnia vagy elrejtenie azokat az objektumokat, amelyeken nem szeretne módosításokat végezni.

Megjegyzés:

Egy szimbólum definíciójának szerkesztésekor a szimbólum Elkülönítés módban jelenik meg. (További információ: Szimbólum szerkesztése és újradefiniálása.)

Grafika elkülönítése
Pillangó csoport elkülönítése.

Amikor az Elkülönítés mód aktív, az elkülönített objektum színesen, míg a rajzelem többi része halványan jelenik meg. Az elkülönített objektum neve és helye (időnként kenyérmorzsáknak is nevezik) az Elkülönítés mód panelének szegélyén látható, és a Rétegek panel csak az elkülönített alrétegen vagy csoportban található rajzelemet jeleníti meg. Amikor kilép az Elkülönítés módból, a többi réteg és csoport ismét megjelenik a Rétegek panelen.

Az elkülönített objektumokat Vázlat módban vagy Előnézet módban tekintheti meg.

Lásd a videót: Az elkülönítés mód használata grafika szerkesztésre elkülönítéséhez.

Görbe, objektum vagy csoport elkülönítése

 1. Tegye az alábbiak egyikét:

  • A Kijelölés eszközzel kattintson duplán a görbére vagy a csoportra.

  • Jelölje ki a csoportot, az objektumot vagy a görbét, majd kattintson A kijelölt objektum elkülönítése gombra  a Vezérlőpulton.

  • Kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt lenyomva (Mac OS) a csoportra, és válassza A kijelölt csoport elkülönítése menüpontot.

  • Kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt lenyomva (Mac OS) a görbére, és válassza A kijelölt görbe elkülönítése menüpontot.

  • Jelölje ki a csoportot, az objektumot vagy a görbét a Rétegek panelen, és válassza a Belépés Elkülönítés módba menüpontot a Rétegek panel menüjéből, vagy kattintson A kijelölt objektum elkülönítése gombra a Vezérlőpult.

Görbe elkülönítése egy csoporton belül

 1. Válassza ki a görbét a Közvetlen kijelölés eszköz segítségével, vagy jelölje ki azt a Rétegek panelen.

 2. Kattintson A kijelölt objektum elkülönítése gombra  a Vezérlőpulton.

Réteg vagy alréteg elkülönítése

 1. Jelölje ki a réteget vagy alréteget a Rétegek panelen, és válassza a Belépés Elkülönítés módba menüpontot a Rétegek panel menüjéből.

Kilépés az Elkülönítés módból

 1. Tegye az alábbiak egyikét:

  • Nyomja le az Esc billentyűt.

  • Kattintson a Kilépés Elkülönítés módból gombra  egyszer vagy többször (ha egy alréteget különített el, egy kattintással egy szinttel feljebb léphet, két kattintással pedig kiléphet az Elkülönítés módból).

  • Kattintson az Elkülönítés mód sávjába.

  • Kattintson a Kilépés Elkülönítés módból gombra  a Vezérlőpulton.

  • A Kijelölés eszközzel kattintson duplán az elkülönített csoporton kívüli területre.

  • Kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt lenyomva (Mac OS), és válassza a Kilépés Elkülönítés módból menüpontot.

Hátul lévő objektumok kijelölése

Az Illustrator lehetővé teszi más objektumok mögött elhelyezkedő objektumok kijelölését a Ctrl+kattintás (Windows), illetve Command+kattintás (Mac OS) segítségével. Az első Ctrl+kattintás (Windows), illetve Command+kattintás (Mac) hatására a kurzor átvált Hátsó kijelölése módra. ArákövetkezőCtrl+kattintás (Windows), illetve Command+kattintás (Mac) mindig az eggyel hátrébb lévő objektumot jelölik ki, közvetlenül a kattintás helye alatt.

Megjegyzés:

A beállítás be- és kikapcsolásához válassza a Szerkesztés > Beállítások > Kijelölés és szerkesztőpontok megjelenítése (Windows), illetve az Illustrator > Beállítások > Kijelölés és szerkesztőpontok megjelenítése (Mac OS) menüpontot. Ezután válassza a „Ctrl+kattintás jelölje ki a hátsó objektumot” (Windows), illetve „Command+kattintás jelölje ki a hátsó objektumot” jelölőnégyzetet a Kijelölés területen.

A halmozási sorrend következő objektumának kijelölése

Kijelölhet egy, a halmozási sorrendben a kijelölt objektum felett vagy alatt található objektumot. Ezek a parancsok nem működnek Elkülönítés módban.

 1. A kijelölt objektum alá vagy fölé eső legközelebbi objektum kijelöléséhez válassza a Kijelölés > Következő fenti objektum vagy Kijelölés > Következő lenti objektum parancsot.

Objektumok kijelölése a Rétegek panelen

 1. A Rétegek panelen keresse meg a kijelölni kívánt objektumokat. Lehetséges, hogy a nyílra kell kattintania ahhoz, hogy kibontson egy réteget vagy csoportot, vagy görgetnie kell a panelen, hogy megtalálja a keresett objektumot.

 2. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

  • Adott objektum kijelöléséhez kattintson az objektum kijelölési oszlopába (a cél gomb és a görgetősáv között). A Shift billentyű lenyomva tartása mellett kattintson objektumokra azok a kijelöléshez való hozzáadásához és abból történő eltávolításához.

  • Ha egy rétegen vagy csoportban minden rajzelemet ki szeretne jelölni, kattintson a réteg vagy csoport kijelölési oszlopában.

  • Ha a jelenleg kijelölt rajzelemek alapján egy rétegen minden rajzelemet ki szeretne jelölni, válassza a Kijelölés > Objektum > Ugyanazon a rétegen minden menüpontot.

   A kijelölési színt jelző mezők jelennek meg a panelen minden kijelölt elem mellett.

Objektum kijelölése a Kijelölés, Lasszó vagy Varázspálca eszközzel

Objektumok kijelölése a Kijelölés eszközzel

 1. Válassza a Kijelölés eszközt .

 2. Tegye a következők egyikét:

  • Kattintson egy objektumra.

  • Húzzon keretezést részben vagy egészben egy vagy több objektum köré.

 3. Objektumok hozzáadásához vagy eltávolításához tartsa lenyomva a Shift billentyűt, és húzással jelölje ki a hozzáadni, illetve eltávolítani kívánt objektumokat.

  Tipp: Amikor a KIjelölés eszköz nem kijelölt objektum vagy csoport fölött van, átvált erre: . Amikor kijelölt objektum vagy csoport fölött van, az eszköz átvált erre:  . Amikor egy nem kijelölt objektumnál egy szerkesztőpont fölé ér, egy üres négyzet jelenik meg a nyíl mellett .

  Objektumok kijelölése
  Objektumok kijelölése húzással

Objektumok kijelölése a Lasszó eszközzel

 1. Válassza a Lasszó eszközt .

 2. Húzza a mutatót az objektumok körül vagy azokon keresztül.

Objektumok kijelölése a Varázspálca eszközzel

A Varázspálca eszközzel kijelölheti az azonos vagy hasonló kitöltési attribútumokkal (például színnel vagy mintával) rendelkező objektumokat a dokumentumban.

A Varázspálca eszköz testreszabható úgy, hogy az objektumok kijelölése az ecsetvonás-vastagságon, az ecsetvonás színén, az opacitáson vagy a keverési módon alapuljon. Módosítható a Varázspálca eszköz tűrése, amely alapján az objektumok hasonlóságát felismeri.

Objektumok kijelölése a Varázspálca eszközzel a kitöltés színe alapján

 1. Kattintson a Varázspálca eszközre .

 2. Tegye az alábbiak egyikét:

  • Új kijelölés létrehozásához kattintson az objektumra, amely a kívánt attribútumokat tartalmazza. Minden objektum ki lesz jelölve, amely a kijelölt objektumhoz hasonló attribútumokkal rendelkezik.

  • A jelenlegi kijelöléshez való hozzáadáshoz nyomja meg a Shift billentyűt, és kattintson egy másik, a hozzáadni kívánt attribútumokkal rendelkező objektumra. Minden további objektum ki lesz jelölve, amely a kijelölt objektumhoz hasonló attribútumokkal rendelkezik.

  • Ha szűkíteni kívánja a jelenlegi kijelölést, nyomja meg az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS) billentyűt, és kattintson arra az objektumra, amely az eltávolítani kívánt attribútumokkal rendelkezik. Az azonos attribútumokkal rendelkező összes objektum kikerül a kijelölésből.

A Varázspálca eszköz testreszabása

 1. Az alábbi módszerek egyikével nyissa meg a Varázspálca panelt:

  • Kattintson duplán a Varázspálca eszközre az eszközpanelen.

  • Válassza az Ablak > Varázspálca menüpontot.

 2. Ha az objektumokat a kitöltési szín alapján kívánja kijelölni, válassza a Kitöltés színe lehetőséget, majd adja meg a Tűrés értékét 0 és 255 képpont között RGB színrendszer, 0 és 100 képpont között CMYK színrendszer használata esetén.

  Alacsony tűrési érték esetén csak a kijelölt objektumhoz nagyon hasonló objektumok lesznek kijelölve, a nagyobb tűrés viszont a választott tulajdonság szélesebb tartományát is elfogadja.

 3. Válassza az Ecsetvonás-beállítások megjelenítése menüpontot a Varázspálca panel menüjében, és végezze el az alábbi műveletek egyikét:

  • Ha az objektumokat az ecsetvonás színe alapján kívánja kijelölni, válassza az Ecsetvonás színe lehetőséget, majd adja meg a Tűrés értékét 0 és 255 képpont között RGB színrendszer, illetve 0 és 100 képpont között CMYK színrendszer használata esetén.

  • Ha az objektumokat az ecsetvonás vastagsága alapján kívánja kijelölni, válassza az Ecsetvonás vastagsága lehetőséget, majd adja meg a Tűrés értékét 0 és 1000 pont között.

 4. Válassza az Átlátszósági beállítások megjelenítése menüpontot a Varázspálca panel menüjében, és végezze el az alábbi műveletek egyikét:

  • Ha az objektumokat az átlátszóság vagy a keverési mód alapján kívánja kijelölni, válassza az Opacitás lehetőséget, majd adja meg a Tűrés értékét 0% és 100% között.

  • Ha az objektumokat a keverési mód alapján kívánja kijelölni, válassza a Keverési mód lehetőséget.

Kitöltött objektumok kijelölése

Az Objektumkijelölés csak görbe alapján beállítás azt határozza meg, hogy kijelölhető-e egy kitöltött objektum az objektumon belül kattintva a Kijelölés vagy a Közvetlen kijelölés eszközzel, vagy egy görbeszegmensre vagy szerkesztőpontra kell-e kattintania ezekkel az eszközökkel. Alaphelyzetben ez a beállítás ki van kapcsolva. Bizonyos esetekben szükség lehet ezen beállítás bekapcsolására – például ha átlapoló kitöltött objektumokkal dolgozik, és egyszerűen szeretné kijelölni a takarásban lévő objektumokat is.

Megjegyzés:

Az Objektumkijelölés csak görbe alapján beállítás nem használható, ha nem kitöltött objektumokat jelöl ki, vagy ha a rajzot körvonalas megjelenítésben tekinti meg. Ezekben az esetekben soha nem jelölhető ki objektum az objektum belsejébe történő kattintással. (További információ: Grafika körvonalas megjelenítése.)

Ha az „Objektumkijelölés csak görbe alapján” beállítás ki van kapcsolva, akkor az objektum kijelölhető és mozgatható a belsejébe kattintva és húzással.
Ha az „Objektumkijelölés csak görbe alapján” beállítás ki van kapcsolva, akkor az objektum kijelölhető és mozgatható a belsejébe kattintva és húzással.

Ha az „Objektumkijelölés csak görbe alapján” beállítás be van kapcsolva, akkor a Közvetlen kijelölés eszközzel húzott keretezésen belül eső pontokat és szegmenseket jelöli ki.
Ha az „Objektumkijelölés csak görbe alapján” beállítás be van kapcsolva, akkor a Közvetlen kijelölés eszközzel húzott keretezésen belül eső pontokat és szegmenseket jelöli ki.

 1. Válassza a Szerkesztés > Beállítások > Kijelölés és szerkesztőpontok megjelenítése (Windows) vagy az Illustrator > Beállítások > Kijelölés és szerkesztőpontok megjelenítése (Mac OS) menüpontot, és válassza az Objektumkijelölés csak görbe alapján lehetőséget.

Csoportok és csoportban lévő objektumok kijelölése

Ha az objektumok csoportosítva vannak, és a Kijelölési eszközzel vagy a Lasszó eszközzel kijelöli a csoport egy részét, akkor az egész csoportot kijelölt lesz. Ha nem tudja biztosan, hogy egy objektum csoporthoz tartozik-e, jelölje ki azt a Kijelölés eszközzel.

A Közvetlen kijelölés eszköz és a Lasszó eszköz lehetővé teszi, hogy egyetlen görbét vagy objektumot jelöljön ki, amely egy vagy több csoport része. Ha egy csoporton belül több objektumcsoport is létezik, a csoportosítási hierarchiában következő csoportot a Csoportos kijelölés eszközzel jelölheti ki. Minden további kattintás csoportosított objektumok egy újabb alcsoportját adja a kijelöléshez.

Egy vagy több csoport kijelölése a Kijelölés eszközzel

 1. Válassza a Kijelölés eszközt .

 2. Végezze el az alábbi műveleteket a csoporton belüli bármely objektum esetében:

  • Kattintson az objektumra.

  • Húzza a mutatót a teljes objektum vagy annak egy része körül.

 3. Ha csoportot kíván hozzáadni vagy eltávolítani, tartsa lenyomva a Shift billentyűt, miközben a hozzáadni vagy eltávolítani kívánt csoportra kattint.

Csoporton belül lévő objektumok és csoportok kijelölése a Kijelölés eszközzel

 1. Válassza a Kijelölés eszközt .

 2. Kattintson duplán egy csoportra. A csoport Elkülönítés módba kerül.

 3. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

  • Kattintson duplán a csoport szerkezetén belül mélyebben elhelyezkedő csoportok kijelöléséhez.

   Tipp: A dupla kattintás hatásos módja objektumok kijelölésének (szemben a felületekkel és élekkel) egy Élő festési csoportban.

  • Kattintson a kijelölt csoporton belül egy objektumra annak kijelöléséhez.

  • Rajzolással újabb objektumot adhat a kijelölt csoporthoz.

 4. Kattintson duplán a csoporton kívül a csoport kijelölésének megszüntetéséhez.

Egyetlen objektum kijelölése egy csoporton belül

 1. Tegye az alábbiak egyikét:

  • Válassza a Csoport kijelölése eszközt , és kattintson az objektumra.

  • Válassza a Lasszó eszközt , és húzza azt az objektum körvonala körül vagy azon át.

  • Válassza a Közvetlen kijelölés eszközt , és kattintson az objektumba, vagy húzza körbe az eszközt objektum körvonalának egy része körül.

 2. Ha a kijelöléshez hozzáadni vagy abból elvenni kíván objektumokat (bármely kijelölési eszközzel), tartsa lenyomva a Shift billentyűt, és jelölje ki a hozzáadni, illetve eltávolítani kívánt objektumot.

Objektumok és csoportok kijelölése a Csoportos kijelölés eszközzel

 1. Válassza a Csoport kijelölése eszközt , és kattintson a kijelölni kívánt csoporton belüli egyik objektumra. Az objektum kijelölése megtörténik.

 2. Egy objektum szülőcsoportjának kijelöléséhez kattintson ismét az objektumra.

 3. Kattintson ismét az objektumra további olyan csoportok kijelöléséhez, amelyek a kijelölt csoporttal vannak csoportosítva, mindaddig, amíg minden kívánt elem kijelölt nem lesz.

  Csoport kijelölése
  A Csoportos kijelölés eszköz első kattintásra kijelöl egy objektumot a csoportban (balra), a második kattintás kijelöli az objektum csoportját (jobbra).

  Csoport kijelölése
  A harmadik kattintás a következő csoportot is a kijelöléshez adja (balra), a negyedik kattintás pedig a harmadik csoportot adja hozzá (jobbra).

Oldalak és szegélyek kijelölése egy Élő festési csoportban

Élő festésben oldalakat és szegélyeket az Élő festési kijelölés eszközzel jelölhet ki. Ha a teljes Élő festési csoportot ki szeretné jelölni, egyszerűen kattintson a Kijelölés eszközzel.

 1. Válassza az Élő festés kijelölése eszközt .

 2. Mozgassa az eszközt az Élő festési csoport fölé, amíg a kijelölni kívánt oldal vagy szegély kiemelten jelenik meg. (Amikor az Élő festés kijelölése eszköz egy él fölé ér, az eszköz átvált erre: .)

 3. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

  • Kattintson a kiemelt szegélyre annak kijelöléséhez.

  • Húzzon keretezést több oldal vagy szegély köré. Minden oldal és szegély, amelyet a keretezés részben vagy egészben körülzár, bekerül a kijelölésbe.

  • Kattintson duplán egy oldalra vagy szegélyre az összes kapcsolódó, azonos színű oldal/szegély kijelöléséhez.

  • Kattintson háromszor egy oldalra vagy szegélyre az összes azonos színű oldal/szegély kijelöléséhez.

   Tipp: Amikor egy kis felület vagy él kijelölése nehézséget okoz, használhatja a nagyítást, vagy az Élő festés kijelölése eszköz beállításai közül a csak kitöltések vagy körvonalak lehetőséget választhatja.

 4. Oldalak és szegélyek hozzáadásához vagy eltávolításához tartsa lenyomva a Shift billentyűt, és kattintson a hozzáadni, illetve eltávolítani kívánt oldalakra/szegélyekre.

  Megjegyzés:

  Ha a Pipetta eszközre kíván váltani a kitöltés és az ecsetvonás mintavételezéséhez, az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS) billentyű lenyomva tartása mellett kattintson a kívánt kitöltésre vagy ecsetvonásra.

Az Élő festési kijelölés eszköz beállításai

Az Élő festési kijelölés eszköz beállításainak eléréshez kattintson duplán az eszközre az Eszközök panelen.

Kitöltések kijelölése

Kijelöli az Élő festési csoporton belül található oldalakat (a szegélyek közötti területet).

Ecsetvonások kijelölése

Kijelöli az Élő festési csoportok szegélyeit.

Kiemelés

Kiemeli az oldalt vagy szegélyt, amely felett a mutató áll.

Szín

Beállítja a kiemelés színét. Választhat egy színt a menüből, vagy a színmintára kattintva egyéni színt is megadhat.

Szélesség

Meghatározza, hogy milyen vastag legyen a kijelölést jelző kiemelés.

Objektumok kijelölése jellemzők alapján

Az objektumokat különböző csoportosítások alapján is kijelölheti, például formázási jellemzők, réteg vagy fajta, például ecsetvonások vagy vágómaszk alapján.

 1. Ha egy fájl minden objektumát ki szeretné jelölni, válassza a Kijelölés > Mind parancsot. (Minden objektum kijelölésének megszüntetéséhez válassza a Kijelölés > Kijelölés megszüntetése menüpontot.)

  Megjegyzés:

  Bármelyik kijelölési eszközzel meg is szüntetheti az összes objektum kijelölését, ha bármelyik objektumtól legalább két képpont távolságban kattintást vagy húzást végez.

 2. Ha az összes, azonos jellemzőkkel rendelkező objektumot ki szeretné jelölni, jelöljön ki egy objektumot, amely rendelkezik a kívánt jellemzővel, válassza a Kijelölés > Azonos menüpontot, majd válasszon egy jellemzőt a listából: Keverési mód, Kitöltés és ecsetvonás, Kitöltés színe, Opacitás, Ecsetvonás színe, Ecsetvonás vastagsága, Stílus, Szimbólumpéldány vagy Blokksorozatok csatolása.

  A Blokksorozatok csatolása automatikusan kiválasztja az összefűzött szövegkereteket. Kiválaszthatja az egyik szövegkeretet, majd ennek a parancsnak a használatával a hozzáfűzött összes többi szövegkeretet. További tudnivalók: Többszálú szövegek objektumok között

  Megjegyzés:

  A Varázspálca eszközt is használhatja arra, hogy az összes azonos színnel, ecsetvastagsággal, ecsetvonásszínnel, opacitással vagy keverési móddal rendelkező objektumot kijelölje.

 3. Ha minden azonos fajtájú objektumot ki szeretne jelölni, válassza a Kijelölés > Objektum menüpontot, majd válasszon egy objektumtípust (Ecsetvonások, Vágómaszkok, Szétszórt pontok vagy Szöveges objektumok).

Kijelölés megismétlése, megfordítása vagy mentése

Kijelölés megismétlése vagy megfordítása

 • A legutóbb használt kijelölési parancs megismétléséhez válassza a Kijelölés > Ismételt kijelölés menüpontot.

 • Az összes ki nem jelölt objektum kijelöléséhez és az összes kijelölt objektum kijelölésének megszüntetéséhez válassza a Kijelölés > Negatív menüpontot.

Kijelölés mentése

 1. Jelöljön ki egy vagy több objektumot, és válassza a Kijelölés > Kijelölés mentése menüpontot.

 2. A Kijelölés mentése párbeszédpanelen írjon egy nevet a Név szövegmezőbe, majd kattintson az OK gombra.

  Mentett kijelölés újbóli betöltéséhez válasszon egy kijelölésnevet a Kijelölés menü alsó részén. Egy kijelölést törölhet vagy átnevezhet a Kijelölés > Kijelölés szerkesztése paranccsal.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat