A PostScript nyomtatók PPD fájlokkal (PostScript nyomtatóleíró fájlokkal) állítják be az illesztőprogram adott PostScript nyomtatónak megfelelő viselkedését. A PPD fájlok a kimeneti eszközről tartalmaznak adatokat: ilyenek a nyomtató saját betűtípusai, a hordozók rendelkezésre álló méretei és helyzete, az optimális rácssűrűségek, rácselforgatási szögek és felbontások, valamint a színkimeneti lehetőségek. Nyomtatás előtt fontos beállítani a megfelelő PPD fájlt. A PostScript nyomtatónak vagy a levilágítónak megfelelő PPD fájl választásával a program a kimeneti eszközre vonatkozó, rendelkezésre álló beállításokkal előre kitölti a Nyomtatás párbeszédpanelt.

PPD fájlok ismertetése

A PPD fájlok (PostScript nyomtatóleíró fájlok) az illesztőprogram viselkedését állítják be a használt PostScript nyomtatónak megfelelően. A fájlok a kimeneti eszközről tartalmaznak adatokat: ilyenek a nyomtató saját betűtípusai, a hordozók rendelkezésre álló méretei és helyzete, az optimális rácssűrűségek, rácselforgatási szögek és felbontások, valamint a színkimeneti szolgáltatások. Nyomtatás előtt fontos beállítani a megfelelő PPD fájlt. A PostScript nyomtatónak vagy a levilágítónak megfelelő PPD fájl választásával a program a kimeneti eszközre vonatkozó, rendelkezésre álló beállításokkal előre kitölti a Nyomtatás párbeszédpanelt. Ha szükséges, váltson át az igényeinek megfelelő PPD fájlra. Az alkalmazások a PPD fájlban szereplő információk alapján határozzák meg, hogy milyen PostScript adatokat küldjenek a nyomtatóra a dokumentum nyomtatásakor.

A legjobb nyomtatási eredmény érdekében az Adobe azt javasolja, hogy a kimeneti eszközhöz tartozó PPD fájl gyártótól származó legújabb verzióját használja. Számos nyomda és kereskedelmi nyomtató rendelkezik PPD fájlokkal az általuk használt levilágítókhoz. Győződjön meg arról, hogy a PPD fájlokat az operációs rendszer megfelelő helyen tárolja. További tudnivalók az operációs rendszer dokumentációjában olvashatók.

A PPD fájl módosítása

Amikor PostScript nyomtatóra, PostScript fájlba vagy PDF fájlba nyomtat, az Illustrator automatikusan az eszköz alapértelmezett PPD fájlját (PostScript Printer Description – PostScript-nyomtatóleírás) használja. Ha szükséges, váltson át az igényeinek megfelelő PPD fájlra.

 1. Kattintson a Fájl > Nyomtatás parancsra.
 2. A PPD menüből válassza a következők egyikét:
  • Olyan PPD fájl, amely megfelel az aktuális kimeneti eszköznek.

  • Egyéb. Ez a beállítás lehetővé teszi egy tetszőleges PPD fájl kiválasztását, például olyat, amelyet a nyomdai előkészítőtől az adott nyomtató használatához kapott. A PPD fájl neve megfelel a nyomtató vagy a levilágító nevének és modelljének. A fájlnév tartalmazhatja a .ppd fájlkiterjesztést is (a rendszerbeállításoktól függően). Keresse meg a kívánt PPD fájlt, jelölje ki, majd kattintson a Megnyitás gombra.

   Megjegyzés: A levilágítók PPD-fájljaiban általánosan megtalálható egyes PPD-szolgáltatások nem érhetők el az Illustrator Nyomtatás párbeszédpaneléről. E nyomtatóspecifikus szolgáltatások beállításához kattintson a Nyomtatás párbeszédpanel Beállítás (Windows rendszerben) vagy Nyomtatás (Mac OS rendszerben) gombjára.

PPD fájl hozzáadása

A legjobb nyomtatási eredmény érdekében az Adobe azt javasolja, hogy a kimeneti eszközhöz tartozó PPD fájl gyártótól származó legújabb verzióját használja. Számos nyomda és kereskedelmi nyomtató rendelkezik PPD fájlokkal az általuk használt levilágítókhoz. Győződjön meg arról, hogy a PPD fájlokat az operációs rendszer megfelelő helyen tárolja. További tudnivalók az operációs rendszer dokumentációjában olvashatók.

 1. A Windows és a Mac OS rendszerben ugyanúgy választhat PPD fájlt, ahogyan nyomtatót ad hozzá. A PPD fájl kiválasztásának lépései a különböző platformokon eltérnek. További tudnivalókat az operációs rendszer dokumentációjában talál.

Hosszú, komplex görbék nyomtatása

Ha olyan Adobe Illustrator fájlokat nyomtat, amelyek hosszú vagy bonyolult görbéket tartalmaznak, nem biztos, hogy a program kinyomtatja a fájlt. Ekkor a nyomtató egy határellenőrzési (limit-check error) hibaüzenetet jelenít meg. A hosszú, komplex görbéket azok egyszerűsítéséhez több kisebb görbére bonthatja. Megváltoztathatja a használt, a megközelítő görbék létrehozására szolgáló vonalszegmensek számát, és módosíthatja a nyomtató felbontását.

A vektorobjektumok nyomtatásához használt vonalszegmensek számának módosítása

A rajzelem görbéit a PostScript-értelmező rövid, egyenes vonalszegmensekkel határozza meg. Minél kisebb egy vonalszegmens, annál pontosabb a görbe. A vonalszegmensek számával növekszik a görbe komplexitása is. A nyomtatótól és annak memóriájától függően a görbe lehet túl komplex ahhoz, hogy a PostScript-értelmező raszterezni tudja azt. Ez egy PostScript határellenőrzési hibát (limit-check error) eredményezhet, így a program nem fogja kinyomtatni a görbét.

 1. Kattintson a Fájl > Nyomtatás parancsra.
 2. Nyomtatónak jelöljön ki egy PostScript nyomtatót, az Adobe PostScript® fájl vagy az Adobe PDF lehetőséget.
 3. A Nyomtatás párbeszédpanel bal oldalán kattintson a Grafikák elemre.
 4. Törölje az Automatikus jelölőnégyzet bejelölését, és használja az Egyenletesség csúszkát a görbe pontosítására.

  Az alacsonyabb beállítás (a Minőség irányába) több kisebb vonalszegmenst készít, így jobban megközelíti a görbét. A magasabb beállítás (a Sebesség irányába) kevés hosszabb vonalszegmenst eredményez, így a görbe kevésbé lesz pontos, viszont a teljesítmény nő.

Görbék felosztása nyomtatáshoz

Az Illustrator a rajzelem felosztott görbéit külön objektumokként kezeli. A görbék felosztása után a rajzelem módosításához külön kell dolgoznia az alakzatokkal, vagy újra egyesítenie kell a görbéket.

A görbék felosztása előtt érdemes az eredeti rajzelemet elmenteni. Így szükség esetén tud az eredeti, fel nem osztott fájllal dolgozni.

 1. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • Ecsetvonásos görbe felosztásához használja az Olló eszközt .

  • Egy összetett görbe felosztásához válassza az Objektum > Összetett görbe > Feloldás parancsot. Ezután ossza fel a görbét az Olló eszközzel, és adja meg újból a részeket összetett görbeként.

  • Maszk felosztásához az Objektum > Vágómaszk > Feloldás elemet választva távolítsa el a maszkot. Ezután ossza fel a görbét az Olló eszközzel, és adja meg újból a részeket maszkokként.

   Tipp: Görbe felosztás után összeillesztéséhez válassza ki az eredeti objektumot alkotó összes felosztott görbét, majd kattintson a Hozzáadás alakterülethez lehetőségre a Görbe műveletek panelen. A görbét az alkalmazás szerkesztőpontok segítségével újraegyesíti, amelyek az egyes metszéspontokon helyezkednek el.

A betűtípusok a nyomtatóra való letöltésének vezérlése

A nyomtatórezidens betűtípusok olyan betűtípusok, amelyek a nyomtató memóriájában, vagy egy nyomtatóhoz kapcsolt merevlemezen találhatók. Az 1-es típusú és a TrueType betűtípusok tárolhatók a nyomtatóban vagy a számítógépen, míg a bittérképes betűtípusok csak a számítógépen tárolhatók. Az Illustrator szükség szerint letölti a betűtípusokat, ha azokat telepítette a számítógép merevlemezére.

 1. Kattintson a Fájl > Nyomtatás parancsra.
 2. Nyomtatónak jelöljön ki egy PostScript nyomtatót, az Adobe PostScript® fájl vagy az Adobe PDF lehetőséget.
 3. Válassza a Nyomtatás párbeszédpanel bal oldalán található Grafikák elemet, majd jelöljön ki egy értéket a Letöltés beállításnál:

  Nincs

  A PostScript fájlban lévő betűtípusra mutató hivatkozást tartalmaz, amely megadja a raszterkép-feldolgozónak vagy az utófeldolgozónak, hogy a betűtípusnak hol kell lennie. Ez a beállítás akkor megfelelő, ha a betűtípusok a nyomtatóban vannak. A TrueType betűtípusok a betűtípus PostScript-nevét viselik, de ezt a nevet nem minden alkalmazás tudja értelmezni. A TrueType betűtípusok megfelelő értelmezésének biztosítására használja a többi betűtípus-letöltési beállítás valamelyikét.

  Részhalmaz

  Csak a dokumentumban használt karaktereket (jeleket) tölti le. A jelek oldalanként egyszer töltődnek le. Ez a beállítás egyoldalas vagy kevés szöveget tartalmazó rövid dokumentumok esetén általában gyorsabb letöltést és kisebb PostScript fájlt eredményez.

  Teljes

  A nyomtatási feladat kezdetekor letölti a dokumentumhoz szükséges összes betűtípust. Ez a beállítás gyakran gyorsabb és kisebb PostScript fájlokat eredményez, ha többoldalas dokumentumokon használják.

  Megjegyzés: Néhány betűtípus-készítő korlátozza a betűtípusfájlok beágyazását. A korlátozás a betűtípusprogram másolására vonatkozik. Be kell tartania a megfelelő szerzői jogi törvényeket és a licencszerződést. Az Adobe betűtípusszoftvereire vonatkozó licencszerződés lehetővé teszi, hogy egy adott fájlban használt betűtípus(oka)t egy nyomtatóra vagy egyéb szolgáltatóra másolhassa. A szolgáltató használhatja a betűtípust a fájl feldolgozásához, ha van jogosultsága az adott szoftvert használni. Más betűtípusszoftverek engedélyeiről érdeklődjön a forgalmazónál.

A nyomtatás PostScript-szintjének módosítása

Amikor PostScript vagy PDF fájlba nyomtat, az Illustrator automatikusan kijelöli a kimeneti eszköz PostScript-szintjét. Ha meg kívánja változtatni a Postscript-szintet vagy a PostScript fájlok adatformátumát, tegye a következőt:

 1. Kattintson a Fájl > Nyomtatás parancsra.
 2. Nyomtatónak válassza ki az Adobe PostScript® fájl vagy az Adobe PDF lehetőséget.
 3. A Nyomtatás párbeszédpanel bal oldalán kattintson a Grafikák elemre.
 4. PostScript értéknek adja meg a PostScript kimeneti eszköz értelmezőjével megvalósított kompatibilitási szintet.

  A 2-es szint választása a grafikák gyorsabb és jobb minőségű nyomtatását jelenti 2-es, vagy annál magasabb szintű kimeneti PostScript-eszközön. A 3-as szintű PostScript-eszközökön a 3-as szint biztosítja a legjobb sebességet és a legjobb kimeneti minőséget.

 5. (Választható) Ha az Adobe PostScript® fájlt választja nyomtatónak, válassza az Adatformátum lehetőséget annak meghatározására, hogy az Illustrator hogyan küldje a képadatokat a számítógépről a nyomtatóra.

  A Bináris lehetőség a képet bináris kódként exportálja, amely kisebb méretű, mint az ASCII, de nem kompatibilis minden rendszerrel. Az ASCII adat a képet ASCII-szövegként exportálja, amely kompatibilis a régebbi hálózatokkal és párhuzamos nyomtatókkal, és általában a legjobb választás a több platformon használt grafikákhoz. Gyakran ez a legjobb megoldás olyan dokumentumok esetében, amelyeket csak Mac OS alatt használnak.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat