Élő festés ismertetése

Ha a grafikát Élő festési csoportokká alakítja át, szabadon színezheti azt, úgy, mint ha egy vásznon vagy papíron rajzot színezne. Minden görbeszegmenst különböző színnel húzhat ki, és minden körbezárt (zárt és nyitott) görbét más színnel, mintázattal vagy színátmenettel tölthet ki.

Az Élő festés színes rajzok intuitív létrehozását teszi lehetővé. Ez lehetővé teszi az Illustrator összes vektorrajzeszközének használatát, de az Élő festés minden görbét úgy kezel, mintha ugyanazon a sima felületen lennének. Vagyis egyik görbe sincs a másik előtt vagy mögött. Ehelyett a görbék területekre osztják fel a rajzterületet, és ezek mindegyike kiszínezhető, függetlenül attól, hogy a területet egyetlen görbe határolja, vagy több görbe szegmensei. Ennek eredményeképpen az objektumok kifestése úgy működik, mint egy kifestőkönyv, vagy mintha vízfestékkel festene ki egy ceruzarajzot.

Az Élő festési csoport létrehozása után is minden görbe teljes mértékben szerkeszthető marad. Ha elmozdít egy görbét, vagy módosítja az alakját, a korábban alkalmazott színek sem maradnak egy helyben, míg a természetes festmények vagy képszerkesztő programok esetében igen. Ehelyett az Illustrator automatikusan újra alkalmazza azokat a szerkesztett görbék által kialakított új területekre.

Élő festési görbék igazítása
Élő festési görbék igazítása

A. Eredeti B. Élő festési csoport C. Görbe módosítva, az Élő festés igazodik 

Az Élő festési csoport festhető területeit szegélyeknek és lapoknak nevezik. A szegély a görbék metszéspontok közötti része. A lap az egy vagy több görbe által körbezárt terület. A szegélyeket kihúzhatja, a lapokat pedig kitöltheti.

Vegyünk például egy kört, amelyen keresztül megy egy vonal. Élő festési csoportként a vonal (szegély) két lapra osztja fel a kört. Az Élő festékesvödör eszközzel minden lapot más színnel tölthet ki, és minden szegélyt más színnel húzhat ki.

Kör és vonal (balra), és ugyanez Élő festési csoportként a lapok kitöltése és a szegélyek kihúzása után (jobbra).
Kör és vonal (balra), és ugyanez Élő festési csoportként a lapok kitöltése és a szegélyek kihúzása után (jobbra).

Megjegyzés:

Az Élő festés kihasználja a többprocesszoros rendszerek előnyeit, amely segítségével az Illustrator gyorsabban elvégezheti a műveleteket.

Élő festés korlátai

A kitöltések és festési jellemzők az Élő festési csoport lapjaihoz és szegélyeihez kapcsolódnak, nem pedig az azokat definiáló görbékhez, ahogy ez a többi Illustrator-objektum esetében tapasztalható. Emiatt az Élő festési csoportban lévő görbék esetében néhány funkció és parancs vagy másképpen működik, vagy egyáltalán nem működik.

Funkciók és parancsok, amelyek az egész Élő festési csoportra vonatkozóan működnek, de a különálló lapokon és szegélyeken nem

 • Átlátszóság

 • Hatások

 • Többszörös kitöltések és ecsetvonások a Megjelenés panelről

 • Objektum > Burkológörbe torzítása

 • Objektum > Elrejtés

 • Objektum > Raszterezés

 • Objektum > Szelet > Létrehozás

 • Opacitásmaszk készítése (az Átlátszóság panel menüjében)

 • Ecsetek (Ecseteket egy teljes Élő festési csoportra alkalmazhat, ha a Megjelenés panelen egy új ecsetvonást ad a csoporthoz.)

Az Élő festési csoportok esetében nem működő funkciók

 • Színátmenetes hálók

 • Diagramok

 • Szimbólumok a Szimbólumok panelről

 • Fényfoltok

 • Ecsetvonás igazítása beállítások az Ecsetvonás panelen

 • Varázspálca eszköz

Az Élő festési csoportokon nem működő objektumparancsok

 • Körvonalazás

 • Kibővítés (Ehelyett használhatja az Objektum > Élő festés > Kibővítés parancsot.)

 • Keverés

 • Szelet

 • Vágómaszk > Létrehozás

 • Színátmenetes háló létrehozása

Az élő festési csoportokon nem működő további parancsok

 • Görbekezelő parancsai

 • Fájl > Elhelyezés

 • Nézet > Segédvonalak > Segédvonalak készítése

 • Kijelölés > Azonos > Keverési mód, Kitöltés és ecsetvonás, Opacitás, Stílus, Szimbólumpéldány és Blokksorozatok csatolása

 • Objektum > Szöveg körbefuttatása > Készítés

Élő festési csoportok létrehozása

Ha az objektumok minden szegélyét vagy metszéspontját különböző színnel kívánja kifesteni, alakítsa át a grafikát Élő festési csoporttá.

Bizonyos objektumtípusok, például szövegek, bittérképek és ecsetek nem alakíthatók közvetlenül Élő festési csoporttá. Ezeket az objektumokat először görbékké kell átalakítania. Ha például egy ecseteket vagy hatásokat használó objektumot próbál átalakítani, akkor az Élő festéssé történő konvertálás során az összetett vizuális megjelenés elveszik. A megjelenési jellemzők nagy részét azonban megtarthatja, ha az objektumokat először hagyományos görbékké alakítja át, majd ezeket a görbéket konvertálja Élő festéssé.

Megjegyzés: Ha egy grafikát Élő festési csoporttá konvertál, később nem állíthatja vissza az eredeti állapotába. A csoportot kibonthatja az azt alkotó különálló objektumokká, vagy visszaállíthatja azt a kitöltés nélküli, 0,5 vastagságú fekete ecsetvonással rendelkező eredeti állapotába.

Élő festési csoport létrehozása

 1. Jelöljön ki egy vagy több görbét, összetett görbét vagy mindkettőt.
 2. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Válassza az Objektum > Élő festés > Létrehozás menüpontot.

  • Válassza ki az Élő festékesvödöreszközt, majdkattintson a kijelölt objektumra.

Megjegyzés:

Bizonyos tulajdonságok elveszhetnek az Élő festési csoporttá történő konvertálás során, ilyenek például az átlátszóság és a hatások, egyes objektumok pedig nem alakíthatók át, ilyenek például a szövegek, bittérképek és ecsetek.

Objektumok konvertálása Élő festési csoporttá

 1. Az Élő festési csoporttá közvetlenül nem konvertálható objektumok esetében végezze el az alábbi műveleteket valamelyikét:
  • Szövegobjektumok esetében válassza a Szöveg > Körvonalak létrehozása parancsot. Ezután az eredményül kapott görbéket alakítsa át Élő festési csoporttá.

  • Bittérképek esetében válassza az Objektum > Élő kontúr > Létrehozás és konvertálás élő festésre parancsot.

  • Egyéb objektumok esetében válassza az Objektum > Kibővítés parancsot. Ezután az eredményül kapott görbéket alakítsa át Élő festési csoporttá.

Élő festési csoport kibővítése és feloldása

Egy Élő festési csoport feloldása után egy vagy több hagyományos 0,5 pontos, fekete, kitöltés nélküli görbe jön létre. Egy Élő festési csoport kibővítése után egy vagy több hagyományos görbe jön létre, amelyek megjelenése hasonlít az Élő festési csoportra, de azok már külön kitöltött és kihúzott görbék. Ahhoz, hogy ezeket a görbéket külön-külön tudja szerkeszteni, a Csoportos kijelölés eszközzel jelölje ki azokat.

Élő festési csoport a kibővítés és az egyes lapok és szegélyek széthúzása előtt (balra) és után (jobbra)
Élő festési csoport a kibővítés és az egyes lapok és szegélyek széthúzása előtt (balra) és után (jobbra)

Élő festési csoport a Feloldás parancs alkalmazása előtt (balra) és után (jobbra)
Élő festési csoport a Feloldás parancs alkalmazása előtt (balra) és után (jobbra)

 1. Jelölje ki az Élő festési csoportot.
 2. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Válassza az Objektum > Élő festés > Kibővítés menüpontot.

  • Válassza az Objektum > Élő festés > Feloldás menüpontot.

Elemek kijelölése Élő festési csoportokban

Az Élő festési csoportban lévő lapokat és szegélyeket  az Élő festési kijelölés eszközzel jelölheti ki. A Kijelölés eszközzel  az egész Élő festési csoportot, míg a Közvetlen kijelölés eszközzel  az Élő festési csoportban lévő görbéket jelölheti ki. Amikor egy összetett dokumentummal dolgozik, elkülönítheti az Élő festési csoportot annak érdekében, hogy a kívánt lapot vagy szegélyt egyszerűbben tudja kijelölni.

Megjegyzés:

Válasszon egy kijelölőeszközt attól függően, hogy az Élő festési csoport mely részével kíván dolgozni. Az Élő festési kijelölés eszközzel például színátmeneteket alkalmazhat az Élő festési csoport különböző lapjaira, a Kijelölés eszközzel pedig ugyanezt a színátmenetet az egész Élő festési csoportra alkalmazhatja.

Lapok és szegélyek kijelölése

Az Élő festési kijelölés eszköz mutatója lapmutatóvá változik , ha lap felett van, szegélymutatóvá , ha szegély felett van, és x mutatóvá , ha az Élő festési csoporton kívülre kerül.

 1. Válassza az Élő festési kijelölés eszközt, majd végezze el az alábbiak egyikét:

  • Egy adott lap vagy szegély kijelöléséhez kattintson egy lapra vagy szegélyre.
  • Több lap vagy szegély kijelöléséhez húzzon egy keretezést a kijelölni kívánt elemek köré. A részleges kijelölések is belekerülnek a kijelölésbe.
  • Az összes olyan folytonos lap kijelöléséhez, amelyeket nem választ el festett szegély, kattintson duplán egy lapra.
  • Az azonos színű kitöltéssel vagy kihúzással rendelkező lapok és szegélyek kijelöléséhez kattintson háromszor egy elemre. Egy másik módszer erre, ha egyszer kattint egy elemre, és a Kijelölés > Azonos menüpont Kitöltés színe, Ecsetvonás színe vagy Ecsetvonás vastagsága parancsát választja.
  • Elemek aktuális kijelöléshez történő hozzáadásához vagy eltávolításához a Shift billentyű lenyomva tartása mellett vagy kattintson az elemekre, vagy húzzon egy keretezést az elemek köré.

Élő festési csoport kijelölése

 1. A Kijelölés eszközzel kattintson a csoportra.

Jelölje ki az eredeti görbét az Élő festési csoporton belül

 1. A Közvetlen kijelölés eszközzel kattintson egy görbére az Élő festési csoportban.

Élő festési csoport elkülönítése a grafika többi részétől

 1. A Kijelölési eszközzel végezze el az alábbi műveletek egyikét:
  • Kattintson duplán a csoportra.

  • Jelölje ki a csoportot, és kattintson A kijelölt csoport elkülönítése gombra  a Vezérlőpulton.

Élő festési csoportok módosítása

Ha egy Élő festési csoportban módosít egy görbét, az Illustrator a módosított vagy új lapokat és szegélyeket a már meglévő csoportban lévő kitöltésekkel és ecsetvonásokkal fogja kiszínezni. Ha az eredmény nem megfelelő, a színeket az Élő festékesvödör eszközzel újra alkalmazhatja.

Élő festési csoport a görbék módosítása előtt (balra) és után (jobbra)
Élő festési csoport a görbék módosítása előtt (balra) és után (jobbra)

Szegélyek törlésekor a kitöltés „átfolyik” az újonnan kibővített lapokra. Ha például törli a kört kettészelő görbét, akkor az egész kör az abban található egyik kitöltés színét veszi fel. Néha alakíthatja az eredményt. Ha például a kört kettészelő görbét annak törlése előtt úgy helyezi át, hogy a megtartani kívánt kitöltés nagyobb lesz, mint az eltávolítani kívánt kitöltés.

Élő festési csoport a görbe kijelölése és törlése előtt (balra) és után (jobbra)
Élő festési csoport a görbe kijelölése és törlése előtt (balra) és után (jobbra)

Megjegyzés:

Az Élő festési csoportban használt kitöltési és ecsetvonásszíneket mentse a Színtárak panelen. Így ha elveszít egy színt, amit meg szeretne tartani, kijelölheti annak színmintáját, majd az Élő festékesvödör eszközzel ismét alkalmazhatja a kitöltést vagy ecsetvonást.

Görbék hozzáadása Élő festési csoporthoz

Ahogy egyre több görbét ad az Élő festési csoporthoz, a létrejövő új lapokat és szegélyeket kitöltheti és kihúzhatja.

Élő festési csoport az új görbe hozzáadása és az általa létrehozott új lapok és szegélyek festése előtt (balra) és után (jobbra)
Élő festési csoport az új görbe hozzáadása és az általa létrehozott új lapok és szegélyek festése előtt (balra) és után (jobbra)

 1. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • A Kijelölés eszközzel kattintson duplán egy Élő festési csoportra, vagy a csoport elkülönítéséhez kattintson a Vezérlőpulton található A kijelölt csoport elkülönítése gombra. Ezután rajzoljon egy új görbét. Az Illustrator az új görbét hozzáadja az Élő festési csoporthoz. Kattintson a Kilépés az elkülönítés módbólgombra,haelkészült az új görbék hozzáadásával.

  • Jelölje ki az Élő festési csoportot és a görbéket, amelyeket hozzá kíván adni. Ezután tegye az alábbiak egyikét:
   • Válassza az Objektum > Élő festés > Egyesítés menüpontot.
   • Kattintson a Vezérlőpult Élő festés egyesítése lehetőségére.
   • Kattintson a Tulajdonságok panel Gyorsműveletek részének Élő festés egyesítése lehetőségére.
  • A Rétegek panelen húzzon egy vagy több görbét az Élő festési csoportba.

   Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az Élő festési csoportban lévő görbék nem igazodnak pontosan az ugyanolyan vagy hasonló görbékhez az Élő festési csoporton kívül.

Egy különálló objektum vagy görbe átméretezése

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • A Közvetlen kijelölés eszközzel kattintson a kijelölni kívánt görbére vagy objektumra. Ezután válassza a Kijelölés eszközt, majd a szerkesztéshez kattintson ismét a görbére vagy objektumra.

  • A Kijelölés eszközzel kattintson duplán az Élő festési csoportra az elkülönítéséhez. Ezután a szerkesztéshez kattintson a görbére vagy objektumra.

Festés az Élő festékesvödör eszközzel

Az Élő festékesvödör eszköz lehetővé teszi, hogy az Élő festési csoportokban lévő lapokat és szegélyeket az aktuális kitöltési vagy ecsetvonásszínnel fesse ki. Az eszköz mutatója egy vagy három színt jelenít meg, amelyek a kitöltés vagy az ecsetvonás színét jelölik, és ha a színt egy színmintakönyvtárból választotta, akkor a másik két négyzet a könyvtárban a kijelölt szín mellett lévő színeket jelöli. A szomszédos színeket, valamint az azok melletti színeket a bal és a jobb nyílbillentyűkkel érheti el.

 1. Jelölje ki az Élő festékesvödör eszközt . Az Alakzatformáló eszközre kattintva és azt nyomva tartva jelenítse meg az Élő festékesvödör eszközt. Az Eszköz kiválasztásra pontban egyéb módszereket ismerhet meg az eszközök kiválasztására. Az Eszközök panel áttekintése pontban elolvashatja, hogyan találhatja meg az összes eszközt.
 2. Adja meg a kívánt kitöltési színt vagy az ecsetvonás színét és méretet.

  Megjegyzés:

  Ha a színt a Színtárak panelen jelöli ki, a mutató három színt fog megjeleníteni . A kijelölt szín van középen, a mellette lévő színek pedig a két oldalán. Az egyik szomszédos szín használatához nyomja le a jobbra vagy balra nyílbillentyűt.

 3. Egy lap kifestéséhez hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:
  • Kattintson egy lapra a kitöltéséhez. (Ha a mutató egy lap felett van, egy félig teli festékesvödör alakját veszi fel , és kiemeli a kitöltést körülvevő vonalakat.)

  • Ha egyszerre több lapot is ki szeretne festeni, húzza a mutatót a lapok felett.

  • Kattintson duplán egy lapra, ha a ki nem húzott szegélyeken keresztül a szomszédos lapokat is ki szeretné tölteni.

  • Kattintson háromszor egy lapra, ha minden olyan lapot ki szeretne tölteni, amely jelenleg ugyanolyan kitöltéssel rendelkezik.

   Tipp: Ha a kitöltésekből vagy ecsetvonásokból a Pipetta eszközzel szeretne mintát venni, az Alt billentyű (Windows) vagy az Option billentyű (Mac OS) lenyomva tartása mellett kattintson a kívánt kitöltésre vagy ecsetvonásra.

 4. Egy szegély kifestéséhez kattintson duplán az Élő festékesvödör eszközre, majd jelölje be a Festési ecsetvonások jelölőnégyzetet, vagy a Shift billentyű lenyomásával ugorjon erre a beállításra, és végezze el az alábbi műveletek egyikét:
  • Kattintson egy szegélyre a kihúzásához. (Ha az egérmutatót egy szegély fölé viszi, az egyecsetté  alakul, és a szegély kiemelve jelenik meg.)

  • Ha egyszerre több szegélyt is ki szeretne festeni, húzza a mutatót szegélyek felett.

  • Kattintson duplán egy szegélyre, ha minden kapcsolódó szegélyt ugyanolyan színűre kíván festeni.

  • Kattintson háromszor a szegélyre, ha minden szegélyt ugyanolyan ecsettel szeretne megfesteni.

   Megjegyzés: A Shift billentyű lenyomásával gyorsan váltogathat a csak ecsetvonások és csak kitöltések használata között. Ezeket a módosításokat az Élő festékesvödör beállításai párbeszédpanelen is megadhatja. Ha egy adott pillanatban a Festési kitöltések és a Festési ecsetvonások jelölőnégyzet is be van jelölve, a Shift billentyű lenyomásával csak a Festési kitöltések beállítás lesz aktív. (Ez akkor lehet hasznos, ha egy kicsi, ecsetvonással festett szegélyű lapot szeretne kitölteni.)

Élő festékesvödör beállításai

Az Élő festékesvödör beállításai párbeszédpanelen beállíthatja az Élő festékesvödör eszköz működését, vagyis hogy csak kitöltéseket, csak ecsetvonásokat vagy mindkettőt fessen, valamint azt, hogy hogyan történjen a lapok és szegélyek kiemelése, amikor az eszközt föléjük viszi. Ezen beállítások megjelenítéséhez kattintson duplán az Élő festékesvödör eszközre.

Festési kitöltések

Az Élő festési csoportok lapjait festi ki.

Festési ecsetvonások

Az Élő festési csoportok szegélyeit festi ki.

Kurzorszínminta előnézete

Akkor jelenik meg, ha a Színtárak panelen jelöl ki színt. Az Élő festékesvödör eszköz mutatója háromszínű színmintaként jelenik meg: a kijelölt kitöltési vagy ecsetvonásszínt, valamint a Színtárak panelen közvetlenül a szín mellett balra és jobbra lévő színeket tartalmazza.

Kiemelés

Kiemeli az oldalt vagy szegélyt, amely felett a mutató áll. A lapok kiemelése vastag vonallal, a szegélyeké vékony vonallal történik.

Szín

Beállítja a kiemelés színét. Választhat egy színt a menüből, vagy a színmintára kattintva egyéni színt is megadhat.

Szélesség

Meghatározza a kiemelés szélességét.

Hézagok megszüntetése Élő festési csoportokban

A hézagok a görbék között lévő kis helyek. Ha a festék olyan lapokra is „átfolyik”, amelyeket nem kívánt kifesteni, akkor valószínűleg hézag van a grafikában. Létrehozhat egy új görbét a hézag bezárására, módosíthatja a meglévő görbéket úgy, hogy bezárják a hézagokat, vagy az Élő festési csoportban módosíthatja a hézagkezelési beállításokat.

Megjegyzés:

Az Élő festési grafikában úgy kerülheti el a hézagokat, hogy a görbéket egymást átfedve rajzolja meg. Ezután kijelölheti és törölheti a feleslegesen létrejövő szegélyeket, vagy egy „Nincs” értékű ecsetvonást alkalmazhat rájuk.

Hézagok kiemelése az Élő festési csoportban

 1. Válassza a Nézet > Élő festési hézagok megjelenítése parancsot.

Ez a parancs a csoport hézagbeállításai alapján kiemeli az éppen kijelölt Élő festési csoportban lévő hézagokat.

Élő festés hézagbeállításainak megadása

 1. Válassza az Objektum > Élő festés > Hézag beállításai parancsot, és adja meg a következő beállítások valamelyikét:

  Hézagfelismerés

  Ha be van jelölve, az Illustrator felismeri az Élő festés görbéi között lévő hézagokat, és megakadályozza, hogy a festék keresztülfolyjon azokon. Vegye figyelembe, hogy ez lelassíthatja az Illustrator működését, ha nagy, összetett Élő festési csoportokkal dolgozik. Ebben az esetben az Illustrator felgyorsításához válassza inkább a Hézagok bezárása görbékkel beállítást.

  Festési kitöltések helye

  Beállítja azt a hézagméretet, amelyen a festék már nem tud átfolyni.

  Egyéni

  Egyéni méretet ad meg a Festési kitöltések helyére vonatkozóan.

  Hézag előképének színe

  Meghatározza az Élő festési csoportban lévő hézagok előnézetének színét. Választhat egy színt a menüből, vagy egy egyéni szín megadásához kattintson a Hézag előképének színe menü mellett lévő színmintára.

  Hézagok bezárása görbékkel

  Ha ez a beállítás van kiválasztva, az Illustrator a hézagok bezárásához festetlen görbéket illeszt az Élő festési csoportba (nem csak egyszerűen megakadályozza, hogy festék folyjon át a hézagokon). Ne felejtse el, hogy ezek a görbék festetlenek, tehát úgy tűnhet, hogy a hézag továbbra is ott van, még akkor is, ha már be lett zárva.

  Előkép

  Az Élő festési csoportban a jelenleg érzékelt hézagokat színes vonalakként, a választott előnézeti színben jeleníti meg.

Egyesített Élő festési csoportok hézagszabályai

Amikor különböző hézagbeállításokkal rendelkező Élő festési csoportokat egyesít, az Illustrator a következő szabályok alapján kezeli a hézagokat:

 • Ha az összes kijelölt csoportban ki van kapcsolva a hézagfelismerés funkció, a program a hézagokat lezárja, és bekapcsolja a hézagfelismerést, a Festési kitöltések helye beállítást pedig Kis hézagok értékűre állítja.

 • Ha a hézagfelismerés az összes kijelölt csoport esetében be van kapcsolva, akkor a program bezárja a hézagokat, és a beállításokat is megtartja.

 • Ha a hézagfelismerés beállítása nem egységes a kijelölt csoportokban, a program bezárja a hézagokat, és a legalsó Élő festési csoport hézagbeállításait tartja meg (ha a hézagfelismerés az adott csoportra vonatkozóan be van kapcsolva). Ha a legalsó csoportban ki van kapcsolva a hézagfelismerés funkció, a szoftver bekapcsolja azt, és a Festési kitöltések helye beállítást Kis hézagok értékűre állítja.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat