Alátöltés ismertetése

Ha a külön lemezekről nyomtatott színek átfedik egymást vagy kapcsolódnak egymáshoz, a nyomda regisztrációs hibái térközöket eredményezhetnek a nyomaton. A színek közötti lehetséges térközök kompenzálására a nyomdák egy alátöltés elnevezésű technikát alkalmaznak, amellyel kisméretű átfedéseket (úgynevezett alá- vagy túltöltéseket) készítenek a kapcsolódó színek között. Az alátöltések automatikus létrehozására külön túltöltő programot is használhat, vagy használhatja az Illustrator programot az alátöltések kézzel történő beállítására.

Kétféle alátöltés létezik: egy túltöltés, amelyben a világosabb objektum elfedi a sötétebbet, és látszólag kiterjed a háttérbe, és egy alátöltés, amelyben a világos elfedi a háttérbe tartozó sötét objektumot, és látszólag összepréseli, csökkenti az objektum terjedelmét.

Túltöltés (az objektum elfedi a hátteret) és alátöltés (a háttér elfedi az objektumot) alátöltés összehasonlítása

Azonos színű festett objektumok átfedésekor szükségtelen lehet a külön alátöltés, ha a közös szín automatikusan elvégzi az alátöltést. Ha például két átfedő objektum azok CMYK értékeikben cián színt tartalmaz, az alsó objektum cián színű tartalma bármely köztük levő térközt kitölti.

Szövegek alátöltése speciális problémákat okozhat. Kerülje a vegyes négyszínes alapszínek vagy a négyszínes színárnyalatok kis pontméretű szövegekre történő alkalmazását, mivel bármilyen regisztrációs hiba esetén a szöveg nehezen olvashatóvá válik. Szöveg alátöltése alacsony pontméret mellett nehezen olvasható szöveget eredményez. Csakúgy, mint a színárnyalat-csökkentésnél, szöveg alátöltése előtt is egyeztessen a nyomdával. Ha például fekete szöveget nyomtat színes háttérre, a szöveg háttérre való felülnyomása is elegendő lehet.

Alátöltés létrehozása

Az Alátöltés parancs a világosabb színű rajzelem – legyen az az előtér vagy a háttér – azonosításával készít alátöltést és a sötétebb rajzelemre felülnyomást (túltöltést). Az Alátöltés parancsot a Görbekezelő panelről vagy hatásként is alkalmazhatja. Az Alátöltés hatás használatának előnye, hogy bármikor módosíthatja az alátöltési beállításokat.

A. Felülnyomás területe B. Kiejtés területe C. Háttérszín D. Előtér színe
Az Alátöltés parancs használata

A. Felülnyomás területe B. Kiejtés területe C. Háttérszín D. Festőszín 

Egyes esetekben a felső és alsó objektumok hasonló színsűrűséget használnak, így nem egyértelmű, melyik a sötétebb. Ebben az esetben az Alátöltés parancs az alapján határozza meg az alátöltést, hogy milyen kis különbségek vannak a színek között. Ha az Alátöltés párbeszédpanelen megadott alátöltés nem megfelelő, használhatja az Alátöltések megfordítása beállítást, amely megfordítja a két objektum közötti alátöltés módját.

 1. Ha a dokumentum RGB üzemmódban van, a Fájl > Dokumentum színmódja > CMYK szín menüpontot választva konvertálja CMYK módba.
 2. Jelöljön ki két vagy több objektumot.
 3. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Ha a parancsot közvetlenül az objektumokra kívánja alkalmazni, válassza az Ablak > Görbe műveletek elemet, majd válassza a Alátöltés pontot a panelmenüből.

  • A parancs hatásként való alkalmazásához válassza a Hatás > Görbekezelő >Alátöltés elemet. A hatás megtekintéséhez válassza az Előkép lehetőséget.

 4. Adja meg a túltöltési beállításokat, és kattintson az OK gombra.

Alátöltési beállítások

Vastagság

Adja meg az ecsetvonás vastagságát 0,01 és 5000 pont között. Egyeztessen a nyomdával a használandó értékről.

Magasság/szélesség

A vízszintes vonalakon alkalmazott alátöltést a függőleges vonalakon lévő alátöltés százalékaként határozza meg. Más vízszintes és függőleges alátöltési érték megadása lehetővé teszi, hogy kompenzálja az olyan nyomdai rendellenességeket, például a papírnyújtás. Lépjen kapcsolatba a nyomdával a megfelelő érték meghatározásához. Az alapértelmezett 100% érték esetén az alátöltés szélessége a vízszintes és függőleges vonalak mentén azonos. Ahhoz, hogy az alátöltés vastagságát a vízszintes vonalakon növelje, de a függőleges vonalakon érintetlenül maradjanak, állítsa a Magasság/szélesség értéket 100% fölötti értékre. Ha az alátöltés vastagságát csökkenteni kívánja a vízszintes vonalakon, de meg kívánja tartani a függőleges vonalak esetében, állítsa a Magasság/szélesség értéket 100% alatti értékre.

Magasság/szélesség 50% (bal) és 200% (jobb) értékeinek összehasonlítása
Magasság/szélesség 50% (bal) és 200% (jobb) értékeinek összehasonlítása

Színárnyalat-csökkentés

Csökkenti az éppen alátöltött világosabb szín árnyalatát, míg a sötét szín 100 százalékon marad. Ez akkor lehet hasznos, ha két világos színű objektum alátöltését úgy végzi el, hogy az alátöltési vonal a két szín közül a sötétebben nem jelenik meg. Ez egy nem feltűnő sötét határvonalat eredményez. Ha például egy világos sárga objektum alátöltését végzi egy világos kék objektumba, az alátöltés helyén egy világos zöld határvonal látható. Egyeztessen a nyomdával annak meghatározásához, hogy a nyomda típusának, a használt festékeknek és a papíroknak hány százalékos árnyalat a legmegfelelőbb.

Színárnyalat-csökkentés értéke
A Színárnyalat-csökkentés 100 százalékos értéke (az alátöltés a világosabb szín 100 százalékát tartalmazza) összehasonlítva az 50 százalékos csökkentéssel (az alátöltés a világosabb szín 50 százalékát tartalmazza)

Alátöltés négyszínes színnel

A direktszín az alátöltéseket azokkal azonos négyszínes színekké konvertálja. Ez a lehetőség elkészíti a világosabb objektum direktszínét, és felülnyomja azt.

Alátöltések megfordítása

Alátölti a sötétebb színt a világosabb színbe. Ez a lehetőség nem működik mélyfekete színnél – amely más CMY-festékeket is tartalmazó fekete szín.

Pontosság (csak hatás)

Azt befolyásolja, hogy a program az objektum görbéjét milyen pontosan számítja ki. Minél pontosabb a számítás, annál pontosabb a rajz, viszont annál több idő szükséges a célgörbe megrajzolásához.

Felesleges pontok eltávolítása (csak hatásként)

Eltávolítja a felesleges pontokat.

Túltöltés vagy alátöltés készítése

Komplex objektumok alátöltésének pontosabb szabályozásához vonalvastagság megadásával, majd a vonal felülnyomásának beállításával hozhat létre alátöltési hatást.

 1. Válassza ki a két alátöltő objektum közül a felsőt.
 2. Az Eszközök vagy a Szín panelen található Ecsetvonás négyzetben tegye az alábbiak egyikét:
  • Készíthet alátöltést úgy, hogy ugyanazokat a színértékeket alkalmazza a vonalra, és ugyanolyan formában, ahogy az a Kitöltés mezőben látható. Módosíthatja az ecsetvonás színértékét, ha kijelöli, és a Szín panelen módosítja annak színértékeit. Ez a módszer nagyobbá teszi az objektumot azáltal, hogy a kitöltőszínével megegyező ecsetvonással keretezi.

  A kitöltőszínével megegyező ecsetvonással keretezett objektum
  A kitöltőszínével megegyező ecsetvonással keretezett objektum

  • Hozzon létre alátöltést úgy, hogy ugyanazokat a színértékeket adja meg az Ecsetvonás elemhez, mint amelyek a világosabb háttérben jelennek meg (újra a Szín panel használatával), az Ecsetvonás és Kitöltés érték el fog térni. Ez a módszer csökkenti a sötétebb objektum méretét azáltal, hogy a világosabb háttér színével keretezi azt.

 3. Válassza az Ablak > Ecsetvonás lehetőséget.
  A háttérszínnel keretezett objektum
  A háttérszínnel keretezett objektum

  A. A felülnyomott ecsetvonás alátöltést hoz létre B. A kitöltés kiejtést hoz létre C. Az alátöltés területe D. Kiejtés területe 
 4. A Vastagság szövegdobozban az ecsetvonás vastagságának adjon meg egy 0,01 és 1000 pont közötti értéket. Egyeztessen a nyomdával a használandó értékről.

  Egy 0,6 pont vastagságú ecsetvonás 0,3 pont vastagságú alátöltést eredményez. Egy 2,0 pont vastagságú ecsetvonás 1,0 pont vastagságú alátöltést eredményez.

 5. Válassza az Ablak > Jellemzők elemet.
 6. Jelölje be a Felülnyomott ecsetvonás jelölőnégyzetet.

Vonal alátöltése

 1. Válassza ki az alátölteni kívánt vonalat.
 2. Az Eszközök vagy a Szín panelen található Ecsetvonás négyzetben rendeljen az ecsetvonáshoz fehér színt.
 3. Az Ecsetvonás panelen jelölje ki a kívánt vonalvastagságot.
 4. Másolja le a vonalat, és válassza a Szerkesztés > Beillesztés előre parancsot. A másolatot az alátöltés létrehozására használhatja.
 5. Az Eszközök vagy a Szín panelen található Ecsetvonás négyzet használatával keretezze a másolatot a kívánt színnel.
 6. Az Ecsetvonás panelen válasszon egy olyan vonalvastagságot, amely vastagabb az alsó vonalnál.
 7. Válassza az Ablak > Jellemzők elemet.
 8. A felső vonalra vonatkozóan válassza a Felülnyomott ecsetvonás beállítást.
  A kiterjedő alátöltéshez alkalmazott ecsetvonás másolata
  A kiterjedő alátöltéshez alkalmazott ecsetvonás másolata

  A. A felülnyomott felső ecsetvonás kiterjedő alátöltést hoz létre B. Az alsó ecsetvonás kiejtést eredményez C. Kiejtés területe D. Az alátöltés területe 

Objektumok egy részének alátöltése

 1. Rajzoljon egy vonalat az alátölteni kívánt szegély vagy szegélyek mentén. Ha az objektum összetett, a Közvetlen kijelölés eszközzel jelölje ki a túltöltendő széleket, másolja le azokat, majd a Szerkesztés > Beillesztés előre elemet választva illessze be a másolatot közvetlenül az eredeti tetejére.
  Az alátöltéses vetett árnyék (balra) alapja az a rajzolt vonal, amelyiken az objektum és a vetett árnyék találkozik (jobbra).
  Az alátöltéses vetett árnyék (balra) alapja az a rajzolt vonal, amelyiken az objektum és a vetett árnyék találkozik (jobbra).

 2. Az Eszközök vagy a Szín panelen található Ecsetvonás négyzetben válassza ki az ecsetvonás azon színértékét, amelyiket a kiterjedő vagy elfojtó alátöltés készítésére kíván használni.
 3. Válassza az Ablak > Jellemzők elemet.
 4. Jelölje be a Felülnyomott ecsetvonás jelölőnégyzetet.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat