Az Illustrator számos lehetőséget kínál az ázsiai karakterek formázására. Megadhatja például az ázsiai Open Type betűtípusok jellemzőit, valamint tate-chu-yoko, aki, warichu, mojisoroe, mojikumi, kinsoku, burasagari, és kurikaeshi moji shori betűtípusokat is használhat. Ezenkívül ázsiai és latin betűtípusok vegyes használatával összetett betűtípusokat is létrehozhat.

Megjegyzés:

A GB18030 betűtípusok támogatásának engedélyezéséhez egyszerűsített kínaihoz Windows XP rendszeren lásd a leírást az Illustrator CS5\Simplified Chinese\Goodies\Optional Extensions\GB18030 mappában.

Ázsiai szövegbeállítások megjelenítése

Alapértelmezés szerint az Illustrator elrejti az ázsiai szövegek beállításait a Karakter panelen, a Bekezdés panelen, az OpenType panelen és a Szöveg menüben.

 1. Válassza a Szerkesztés > Beállítások > Betűtípus (Windows) vagy az Illustrator > Beállítások > Betűtípus (Mac OS) menüpontot.
 2. Jelölje ki az Ázsiai beállítások megjelenítése beállítást, és kattintson az OK gombra.

  Azt is beállíthatja, hogyan jelennek meg a betűtípusok nevei (angolul vagy az anyanyelven), ehhez jelölje be vagy törölje a Betűtípusok neve angolul jelölőnégyzetet.

Megjegyzés:

A használni kívánt nyelvet az operációs rendszernek támogatnia kell. Ha további információkra van szüksége, érdeklődjön az operációs rendszer gyártójától.

OpenType karakterattribútumok megadása ázsiai nyelvű szövegekben

Az ázsiai OpenType betűkészletek több olyan szolgáltatást tartalmazhatnak, amely az aktuális PostScript és TrueType betűkészletekből hiányzik. Ezenkívül az ázsiai OpenType betűtípusok számos karakterhez biztosítanak karakterjel-változatokat.

 1. Jelölje ki azokat a karaktereket vagy szövegobjektumokat, amelyekre a beállítást alkalmazni szeretné. Ha nem jelöl ki szöveget, a beállítás csak az új szövegekre érvényesül.
 2. Ellenőrizze, hogy egy OpenType betűtípust jelölt-e ki.

  Ezt a Szöveg > Betűtípus menüben ellenőrizheti, mivel az OpenType betűtípusok mellett a  ikon jelenik meg.

 3. Adja meg a következő beállítások bármelyikét az OpenType panelen:

  Arányos mértékek

  Az alávágás a betűtípus méretével arányosan történik.

  Vízsz. vagy függ. stílus

  Átváltja a hiragana betűtípusokat, amelyek más karakterjeleket használnak a függőleges és vízszintes írásban, például az összevont hangok, a megkettőzött mássalhangzók és fonetikus indexek esetében.

  Antikva dőlt

  A félszélességű alfanumerikus karaktereket dőlt betűsre írja át.

Ázsiai karakterek cseréje másik karakterjelre

 1. Jelölje ki a cserélni kívánt karaktereket.
 2. Válassza ki a kívánt beállítást a Karakterjelek panel menüjében. Ha a következő beállítások nem jelennek meg, a Szövegbeállítások területén jelölje be az Ázsiai beállítások megjelenítése beállítást. Ha a beállítás szürkén jelenik meg, akkor a karakterjel nem létezik az aktuális betűtípusban:

  Hagyományos alakok

  A kijelölt karaktereket a hagyományos alakokra cseréli.

  Szakértői alakok

  A kijelölt karaktereket a szakértői alakra cseréli.

  JIS 04 alakok

  A kijelölt karaktereket a JIS 04 alakra cseréli.

  JIS 90 alakok

  A kijelölt karaktereket a JIS 90 alakra cseréli.

  JIS 78 alakok

  A kijelölt karaktereket a JIS 78 alakra cseréli.

  JIS 83 alakok

  A kijelölt karaktereket a JIS 83 alakra cseréli.

  Azonos szélességű félszélességű alakok

  A kijelölt latin karakterek karakterjeleit azonos szélességű hankaku (félszélességű) karakterekre cseréli.

  Azonos szélességű harmadszélességű alakok

  A kijelölt latin karakterek karakterjeleit azonos szélességű harmadszélességű karakterekre cseréli.

  Azonos szélességű negyedszélességű alakok

  A kijelölt latin karakterek karakterjeleit azonos szélességű negyedszélességű karakterekre cseréli.

  Tipp: Ha egy karakterjel-változatot az eredeti alakjára szeretne visszaalakítani, jelölje ki, és a Karakterjelek panel menüjéből válassza ki az Alapértelmezett alakok visszaállítása parancsot. Ez a módszer nem használható olyan karakterjel-változatok visszaállítására, amelyek karakterstílussal lettek létrehozva.

A sortávolság mérési módszerének megadása ázsiai szövegben

 1. Jelölje ki az igazítani kívánt bekezdéseket.
 2. A Bekezdés panel menüjében válasszon sortávolság-beállítást.

  talptól-talpig sortávolság, tetőtől-tetőig sortávolság, sortávolság ázsiai szövegben, ázsiai szöveg:sortávolság, tetőtől-tetőig sortávolság

  A szöveg sorai közti, az egyik sor tetejétől a következő sor tetejéig terjedő térközt méri. Tetőtől-tetőig sortáv használata esetén a program a bekezdés szövegének első sorát a határolókeret tetejéhez zárja.

  Talptól-talpig sortáv

  Vízszintes szövegnél a szöveg sorainak térközét az alapvonalak között méri. Talptól-talpig sortáv használatakor a szöveg első sora és a határolókeret között térköz keletkezik. Adott beállítás aktív állapotát egy pipa jelzi.

  Megjegyzés: A választott sortávolság-beállítás nem befolyásolja a sorok közti sortávolság mennyiségét, csak a sortávolság mérési módszerét.

Félszélességű karakterek elforgatása függőleges szövegben

A félszélességű karakterek, például latin szöveg vagy számok iránya megváltozik a függőleges szövegben. Alapértelmezés szerint a félszélességű karakterek elforgatása egyenként történik.

Ha nem szeretné, hogy a félszélességű karakterek elforduljanak, törölje a Normál függőleges latin igazítás beállítást a Karakter panel menüjében.

Latin szöveg az elforgatás előtt és után
Latin szöveg az elforgatás előtt és után

A tate-csú-joko használata

A tate-csú-joko (más néven kumimoji vagy renmoji) egy vízszintes szövegblokk a függőleges szövegsorokban. A tate-csú-joko megkönnyíti a félszélességű karakterek (például számok, dátumok és rövid idegen szavak) kiolvasását a függőleges folyásirányú szövegben.

Tate-csú-joko nélküli számok (balra) és a tate-csú-joko beállítással elforgatott számok (jobbra)
Tate-csú-joko nélküli számok (balra) és a tate-csú-joko beállítással elforgatott számok (jobbra)

 1. Jelöljön ki karaktereket, és válassza a Tate-chu-yoko menüpontot a Karakter panel menüjében. (A kikapcsolásához ismét kattintson a Tate-chu-yoko menüpontra.)
 2. A Karakter panel menüjében jelölje ki a következő tate-chu-yoko beállítások bármelyikét:

  Fel/le

  Egy pozitív érték megadásával a szöveget felfelé, negatív érték megadásával pedig lefelé mozgatja.

  Bal/jobb

  Egy pozitív érték megadásával a szöveget jobbra, negatív érték megadásával pedig balra mozgatja.

  Tipp: A tate-csú-joko karaktertérközének módosítása a Karakter panelen beállítható tsume vagy betűköz megadásával történik.

  Megjegyzés: Ha a tate-csú-joko beállítás nem jelenik meg, jelölje be a Szövegbeállításokban az Ázsiai beállítások megjelenítése jelölőnégyzetet.

Aki használata

Az aki a karakterek előtt és után lévő térköz. Általában rögzített a karakterek közötti térköz a bekezdés mojikumi beállítása alapján. A különleges karakterek mojikumi beállításának módosítása a Karakterek panel menüjében lévő Aki beszúrása beállításokkal lehetséges. Egy nyitó zárójel elé például az Aki beszúrása (Bal) beállítással lehet térközt illeszteni.

Zárójel aki nélkül (balra) és akivel (jobbra)
Zárójel aki nélkül (balra) és akivel (jobbra)

 1. A Szöveg eszközzel jelölje ki a módosítani kívánt karaktereket, és a Karakter panelen végezze el az alábbi műveletek bármelyikét:
  • Ha egy karakter elé vagy mögé akit szeretne beszúrni, adja meg az aki mértékét a Karakter panel menüjének Aki beszúrása (Bal)  vagy Aki beszúrása (Jobb)  parancsával. Ha például a 2bu lehetőséget választja, egy teljes szélességű szóköz felét adja hozzá a program, a 4bu érték megadásával pedig a negyedét.

  • A karakterek közötti aki összenyomásához adja meg a Tsume  százalékos értékét. Minél nagyobb a százalékos érték, annál kisebb a karakterek közötti aki.

  Megjegyzés:

  Ha az Aki beszúrása és a Tsume beállítás nem jelenik meg, a Szövegbeállításokban jelölje be az Ázsiai beállítások megjelenítése beállítást.

  Karakter tsume nélkül (balra) és tsuméval (jobbra)
  Karakter tsume nélkül (balra) és tsuméval (jobbra)

Warichu használata

A Karakter panel Warichu beállítása csökkenti a kijelölt szöveg betűméretét az eredeti méret százalékában, és a szöveget a tájolás függvényében vízszintesen vagy függőlegesen több vonalra halmozza.

Függőleges és vízszintes szöveg a warichu beállítással
Függőleges és vízszintes szöveg a warichu beállítással

 1. Jelölje ki a szöveget, és a Karakter panel menüjéből válassza a Warichu beállítást. (A kikapcsolásához ismét kattintson rá.)
 2. A Karakter panel menüjében jelölje ki a következő warichu beállítások bármelyikét:

  Sorok

  Meghatározza, hogy hány sor szöveg jelenik meg warichu karakterként.

  Sortávolság

  Meghatározza a warichu karakterek sorai között lévő távolságot.

  Méretezés

  Megadja a warichu karakterek méretét a szülő szöveg százalékában.

  Igazítás

  Meghatározza a warichu karakterek igazítását. Egy függőleges keretrácsban például a Fent beállítás a warichu karaktereket a keret tetejéhez igazítja. Az igazítási proxy megmutatja, hogyan jelenik meg a warichu szöveg a szülő szöveghez képest.

  Sortörési beállítások

  Meghatározza azt a minimális karakterszámot, amelyre szükség van a sortörések előtt és után egy új sor elkezdéséhez.

Ázsiai karakterek igazítása mojisoroe igazítással

A Mojisoroe az ázsiai szövegek karaktereinek igazítása. Amikor egy szövegsor különböző méretű karaktereket tartalmaz, meghatározhatja, hogyan igazítható a szöveg a sor legnagyobb karakteréhez: a betűtörzs tetejéhez, közepéhez vagy aljához (függőleges keretek esetén jobbra, középre és balra), a latin alapvonalhoz, illetve az ICF mező tetejéhez vagy aljához (függőleges keretek esetén a jobb vagy bal oldalához). Az angol ICF betűszóval jelölt képírási karakterköz a betűtípus tervezője által használt átlagos magasság és szélesség, amellyel kialakíthatók az adott betűtípust felépítő képírási karakterek.

Karakterigazítási beállítások
Karakterigazítási beállítások

A. Az alsó szélére igazított kis karakterek B. A közepére igazított kis karakterek C. A felső szélére igazított kis karakterek 
 1. A Karakter panel menüjében válasszon egy beállítást a Karakterigazítás almenüből:

  Latin alapvonal

  Adott sor kis karaktereit a nagy karakterhez igazítja.

  Kvirt jobbra fent, Kvirt középre, Kvirt balra lent

  A kis karaktereket egy sorban a nagy karakter betűtörzsének megadott helyéhez igazítja. Függőleges szövegkeretek esetén a Kvirt jobbra fent beállítás hatására a program a kvirtnégyzet jobb oldalához igazítja a szöveget, az Kvirt balra lent lehetőség pedig a kvirtnégyzet bal oldalához.

  ICF jobbra fent és ICF balra lent

  Adott sor kis karaktereit a nagy karakterek által meghatározott ICF négyzethez igazítja. Függőleges szövegkeretek esetén az ICF jobbra fent beállítás hatására a program az ICF négyzet jobb oldalához igazítja a szöveget, az ICF balra lent lehetőség pedig az ICF négyzet bal oldalához.

Mojikumi használata

A mojikumi a japán írásjelek, a latin karakterek, a központozási jelek, a speciális karakterek, a sorkezdet és sorvég, valamint a számok térközét meghatározó japán szövegkompozíciós beállítás. Bekezdésbehúzásokat is megadhat.

Az Illustrator karaktertérközökre vonatkozó szabályai a Japanese Industrial Standards (JIS – Japán Ipari Szabvány) specifikációját, a JISx4051‑1995 szabványt követik. Választhat az Illustrator előre definiált mojikumi szabványaiból.

Továbbá létrehozhat saját mojikumi készleteket is. Az új mojikumi készletben módosíthatja a gyakran használt térközbeállításokat, például egy pont és az utána következő nyitó zárójel közötti térközt. Létrehozhat például egy interjúformátumot, ahol egy kvirtmínusz van minden kérdés előtt, a válaszok pedig zárójelben vannak.

Mojikumi készlet beállítása bekezdéshez

 1. A Karakter panelen az Alávágás értékét állítsa nullára.
 2. A Bekezdés panelen válasszon egy lehetőséget a Mojikumi készlet legördülőlistából: 

  Nincs A mojukumi használatának kikapcsolása.

  YakumonoHankaku mojikumi készlet YakumonoHankaku Félszélességű térközt használ a központozáshoz.

  GyoumatsuYakumonoHankaku mojikumi késlet GyoumatsuYakumonoHankaku Teljes szélességű térközt használ a legtöbb karakterhez, a sor utolsó karakterét kivéve.

  YakumonoHankaku (balra) és GyoumatsuYakumonoHankaku (jobbra)
  YakumonoHankaku (balra) és GyoumatsuYakumonoHankaku (jobbra)

  GyoumatsuYakumonoZenkaku mojikumi készlet GyoumatsuYakumonoZenkaku Teljes szélességű térközt használ a legtöbb karakterhez és a sor utolsó karakteréhez.

  YakumonoZenkaku mojikumi készlet YakumonoZenkaku Teljes szélességű térközt használ a központozáshoz.

  GyoumatsuYakumonoZenkaku (balra) és YakumonoZenkaku (jobbra)
  GyoumatsuYakumonoZenkaku (balra) és YakumonoZenkaku (jobbra)

Mojikumi készlet létrehozása

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Válassza a Szöveg > Mojikumi beállítások menüpontot.

  • A Bekezdés panelen válasszon egy Mojikumi beállítást a Mojikumi készlet legördülőlistából:

 2. A Mojikumi beállítások párbeszédpanelen kattintson az Új gombra.
 3. Adja meg az új mojikumi készlet nevét, adja meg a meglévő készletet, amely az új készlet alapjául szolgál, és kattintson az OK gombra.
 4. Az Egységek legördülő menüből válassza a százalékos érték (%) vagy a Bu lehetőséget.
 5. Mindkét beállításnál adja meg a Kívánt, Minimális és Maximális értékeket. A Minimális érték határozza meg a kinsoku esetében a sorok tömörítését (az érték kisebb legyen a Kívánt értéknél). A Maximális érték határozza meg a teljesen igazított szöveg sorainak széthúzását (az érték nagyobb legyen a Kívánt értéknél).

  Megjegyzés:

  A karaktertípustól függően megadhatja ugyanazokat az értékeket a Minimális, Maximális és Kívánt beállításnál, ha nem szeretné változtatni a sortávolságot.

 6. Kattintson a Mentés vagy az OK gombra a beállítások mentéséhez. Ha nem szeretné menteni a módosításokat, kattintson a Mégse gombra.

  Megjegyzés:

  Amikor egy japán szöveg sok félszélességű térközt vagy latin zárójelet tartalmaz, a szövegkompozícióval kapcsolatos problémák száma megnő. A japán szövegek esetében ezért ajánlatos teljes szélességű térközöket használni, és kerülni a latin zárójeleket. A latin zárójeleket csak akkor használja, ha viszonylag sok latin írásmódú mondatot tartalmaz a japán szöveg, vagy amikor nagyobb probléma elkerülése érdekében használja a latin zárójelet.

Mojikumi készletek használata

 1. A Mojikumi beállítások párbeszédpanelen hajtsa végre az alábbiak egyikét:
  • Készlet exportálásához kattintson az Exportálás parancsra, jelölje ki a fájl helyét, adja meg a fájlnevet, és kattintson a Mentés gombra. Az Illustrator MJK formátumban menti a fájlt.

  • Készlet importálásához kattintson az Importálás parancsra, jelöljön ki egy MJK fájlt, és kattintson a Megnyitás gombra.

  • Készlet törléséhez jelölje ki a készletet a Mojikumi legördülő menüben, és kattintson a Törlés gombra. Minden olyan szöveg, amelyre a mojikumi készlet alkalmazva volt, visszatér az alapértelmezett beállításokhoz.

  Megjegyzés:

  Az előre definiált mojikumi készletek nem törölhetők.

Kinsoku használata

A kinsoku a japán szövegben lévő sortöréseket jelenti. Azokat a karaktereket, amelyek nem lehetnek a sor elején vagy végén, kinsoku karaktereknek nevezik. Az Illustrator rendelkezik puha és kemény kinsoku készletekkel, míg a Photoshop gyenge és maximális készletekkel rendelkezik. A puha vagy gyenge kinsoku készletben nem szerepelnek a magánhangzók jelei és a kis hiragana karakterek. Használhatja ezeket a már meglévő készleteket, vagy hozzáadhat és törölhet kinsoku karaktereket új készletek létrehozásához.

Meghatározhat lebegő karaktereket is a függő japán központozáshoz, valamint olyan karaktereket is, amelyek nem oszthatók fel, ha kifutnak egy sorból.

Megadhatja, hogy a szöveg benyomható vagy kinyomható legyen-e annak érdekében, hogy a kinsoku karakterek ne kerülhessenek rossz helyre.

Bekezdés kinsoku-beállításainak kijelölése

 1. A Bekezdés panelen válasszon egy lehetőséget a Kinsoku készlet legördülőlistából:

  Nincs

  A kinszoku sori használatának kikapcsolása.

  Puha vagy kemény

  Megakadályozza, hogy a kijelölt karakterek sorkezdő vagy sorzáró pozícióba kerüljenek:

Kinsoku-készlet létrehozása

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Válassza a Szöveg > Kinsoku Shori beállítások menüpontot.

  • A Bekezdés panelen válasszon egy Kinsoku beállítást a Kinsoku készlet legördülőlistából:

 2. A Kinsoku Shori beállítások párbeszédpanelen kattintson az Új készlet gombra.
 3. Adja meg a kinsoku készlet nevét, adja meg a meglévő készletet, amely az új készlet alapjául szolgál, és kattintson az OK gombra.
 4. Egy karaktert a következőképpen tud hozzáadni a mezőhöz:
  • Írjon be egy karaktert a beviteli mezőbe, és kattintson a Hozzáadás gombra.

  • Határozza meg a kódrendszert (Shift JIS, JIS, Kuten vagy Unicode), írja be a kódot, és kattintson a Hozzáadás gombra.

 5. Ha törölni kíván egy karaktert a mezőből, jelölje ki a karaktert, majd kattintson a Törlés gombra. Egy másik lehetséges módszer, ha lenyomja a Backspace billentyűt (Windows) vagy a Delete billentyűt (Mac OS).
 6. Annak ellenőrzéséhez, hogy a karakterkód helyesen lett-e megadva, jelölje ki a Shift JIS, JIS, Kuten vagy Unicode kódolást, és jelenítse meg a kódrendszert.
 7. Kattintson a Mentés vagy az OK gombra a beállítások mentéséhez. Ha nem szeretné menteni a módosításokat, kattintson a Mégse gombra.

Kinsoku készletek használata

 1. A Kinsoku Shori beállítások párbeszédpanelen hajtsa végre az alábbiak egyikét:
  • Kinsoku készlet exportálásához kattintson az Exportálás parancsra. Jelölje ki a fájl helyét, írja be a fájlnevet, és kattintson a Mentés gombra.

   Az Illustrator KSK formátumban menti a fájlt.

  • Kinsoku készlet importálásához kattintson az Importálás gombra. Jelölje ki a KSK fájlt, majd kattintson a Megnyitás gombra.

  • Kinsoku készlet törléséhez jelölje ki a legördülő menüben a törölni kívánt kinsoku készletet. Ezután kattintson a Készlet törlése gombra.

   Megjegyzés: Az előre definiált kinsoku beállítások nem törölhetők.

Kinsoku sortörési beállítás megadása

A kinsoku shori vagy a mojikumi beállítást kell kijelölni a következő sortörési beállítások használatához.

 1. A Bekezdés panel menüjéből válassza a Kinsoku Shori szöveg menüpontot, és válasszon a következő módszerek közül:

  Első benyomása

  A karaktereket átviszi az előző sorba, hogy a tiltott karakterek ne álljanak sor elején vagy végén.

  Első kinyomása

  A karaktereket átviszi a következő sorba, hogy a tiltott karakterek ne álljanak sor elején vagy végén.

  Csak kinyomás

  A karaktereket mindig a következő sorba viszi át, hogy a tiltott karakterek ne álljanak sor elején vagy végén. A benyomást nem kísérli meg.

  A kijelölt módszert egy pipa jelzi.

Bunri-Kinshi ki- és bekapcsolása

A Bunri-Kinshi beállítás kiválasztása esetén a Kinsoku Shori beállítások párbeszédpanel Bunri-Kinshi szakaszában megadott karakterek nem lesznek megosztva.

 1. A Bekezdés panel menüjéből válassza a Bunri-Kinshi menüpontot.

  Megjegyzés:

  Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a kinsoku shori beállítás be van kapcsolva.

A buraszagári beállítás megadása

A Buraszagári megengedi, hogy az egy- vagy kétbájtos pontok, valamint az egy- vagy kétbájtos vesszők kívül essenek a bekezdést határoló kereten.

 1. A Bekezdés panelen válassza a panel menüjéből a Buraszagári lehetőséget.
 2. Válasszon beállítást az almenüből:

  Nincs

  Kikapcsolja a lebegő írásjeleket.

  Normál

  Bekapcsolja a lebegő írásjeleket, de nem húzza ki a töredezett sorokat a határoló keret széléig.

  Kényszerítés

  A lebegő írásjellel, de még a határolókereten belül végződő sorokat kiterjeszti, és ezáltal az írásjeleket a határolókereten kívülre kényszeríti.

  Megjegyzés: Ha a Kinsoku Shori Nincs értékre van állítva, a Buraszagári beállítás nem használható.

Kurikaeshi Moji Shori használata

A Bekezdés panelen lévő Kurikaeshi Moji Shori beállítással határozhatja meg a japán szövegben lévő ismétlődő karakterek kezelését. Alapértelmezés szerint egy karakter ismétlése jel kerül a második karakter helyére, amikor két azonos karakter egymás mellett áll a szövegtörzsben. Ha ez a beállítás ki van jelölve, mindkét karakter úgy jelenik meg, mint ha egy sortörés választaná el őket.

GyoumatsuYakumonoZenkaku (balra) és YakumonoZenkaku (jobbra)
Szöveg a Kurikaeshi Moji Shori beállítás nélkül (balra) és a Kurikaeshi Moji Shori beállítással (jobbra)

 1. Valamelyik szövegeszközzel jelölje ki azt a bekezdést, amelyre az ismétlődő karakterek feldolgozási módját alkalmazni szeretné. Ha nem létezik további szöveg, akkor a beállítás az új szövegekre vonatkozik.
 2. A Bekezdés panel menüjében jelölje ki a Kurikaeshi Moji Shori beállításra.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat