Objektumok méretezése

Egy objektum méretezésével vízszintesen (az x tengely mentén), függőlegesen (az y tengely mentén) vagy mindkét irányban felnagyíthatja, illetve lecsökkentheti annak méretét. Az objektumok méretezése egy hivatkozási ponthoz képest történik. Az, hogy a program mely pontot használja hivatkozási pontként, a kiválasztott méretezési módszertől függ. Az alapértelmezett hivatkozási pontot a legtöbb méretezési módszer esetén megváltoztathatja, és zárolhatja is az objektum arányait.

Megjegyzés:

Az objektumok méretezése után az Illustrator nem őrzi meg a memóriában az objektum eredeti méretét. Ez az oka annak, hogy nem állítható vissza egy objektum eredeti mérete. A Dokumentum adatai panelben viszont látható az objektum felbontása, és ennek alapján eldönthető, milyen arányban kell átméretezni az objektumot ahhoz, hogy megmaradjon az objektum felbontása.

Alapértelmezés szerint a program ez ecsetvonásokat és a hatásokat nem méretezi az objektumokkal együtt. Ecsetvonások és hatások méretezéséhez kattintson a Szerkesztés > Beállítások > Általános (Windows) vagy az Illustrator > Beállítások > Általános (Mac OS) parancsra, és jelölje be az Ecsetvonások és hatások méretezése jelölőnégyzetet. Amennyiben minden esetben külön szeretné eldönteni, hogy méretezi-e az ecsetvonásokat és a hatásokat, az Alakítás panelt vagy a Méretezés parancsot használja az objektumok méretezéséhez.

Objektumok méretezése
Az Ecsetvonások és hatások méretezése beállítás átméretezi az objektumot, az árnyék hatást, és a körvonalat (balra); amikor ez a beállítás kikapcsolt, csak az objektum méreteződik (jobbra).

Objektumok méretezése a Méretezés eszközzel

 1. Jelöljön ki egy vagy több objektumot.
 2. Válassza a Méretezés eszközt .
 3. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • Amennyiben az objektum középpontjához képest kíván méretezni, húzza a mutatót a dokumentumablak bármely területére, amíg az objektum el nem éri a kívánt méretet.

  • Másik referenciaponthoz viszonyított méretezéshez  kattintson oda, ahol a dokumentumablakban a referenciapontot elhelyezni szeretné, távolítsa el a mutatót a referenciaponttól, majd húzza addig, amíg az objektum a kívánt méretű lesz.

  • Amennyiben a méretezés során meg kívánja őrizni az objektum arányait, tartsa nyomva a Shift billentyűt az átlós irányú húzás közben.

   Tipp: A Méretezés eszközt a Shift billentyű lenyomásával együtt használva a húzás 45°-os vízszintes, vagy függőleges irányú szögben lehetséges.

  • Amennyiben az objektumot az egyik tengelye mentén kívánja méretezni, tartsa nyomva a Shift billentyűt a függőleges vagy vízszintes irányú húzás közben.

  Megjegyzés:

  A méretezés pontosabb szabályozásához a hivatkozási ponttól távolabb kezdje a húzást.

Objektumok méretezése a határolókerettel

 1. Jelöljön ki egy vagy több objektumot.
 2. Jelölje ki a Kijelölés vagy a Szabad alakítás eszközt .
 3. Húzza a határolókeret valamelyik fogantyúját, amíg az objektum el nem éri a kívánt méretet.

  Az objektumokat ebben az esetben a határolókeret húzott fogantyújával szemben található fogantyúhoz képest méretezi a program.

 4. A méretezési viselkedés szabályozásához hajtsa végre az alábbiak valamelyikét:
  • Az objektum arányainak megőrzéséhez húzás közben tartsa nyomva a Shift billentyűt.

  • Amennyiben az objektum középpontjához képest kíván méretezni, húzás közben tartsa nyomva az Alt billentyűt (Windows) vagy az Option billentyűt (Mac OS).

Objektumok méretezése egy adott szélességre és magasságra

 1. Jelöljön ki egy vagy több objektumot.
 2. Az Alakítás panelen adjon meg egy új értéket a Szélesség (SZ), a Magasság (M) vagy mindkét mezőben.

  Mielőtt megadna egy értéket, a méretezési viselkedés szabályozása érdekében az alábbi lépések bármelyikét végrehajthatja:

  • Az objektum arányainak megőrzéséhez kattintson a Szélesség és magasság arányának megtartása gombra .

  • A méretezéshez használt hivatkozási pont módosításához kattintson egy fehér négyzetre a hivatkozásipont-határozóban .

  • Amennyiben ecsetvonásos görbéket, és egyéb, a mérettel kapcsolatos hatásokat is méretezni szeretne az objektummal együtt, a panel menüjében jelölje be az Ecsetvonások és hatások méretezése jelölőnégyzetet.

Megjegyzés:

Az arányokat úgy is meg tudja őrizni, hogy megad egy értéket az SZ vagy az M mezőben, majd együttesen lenyomja a Ctrl (Windows) vagy a Command (Mac OS) és az Enter billentyűt.

Objektumok méretezése az eredeti méret adott százalékára

 1. Jelöljön ki egy vagy több objektumot.
 2. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Amennyiben a középponthoz képest kíván méretezni, kattintson az Objektum > Alakítás > Méretezés parancsra, vagy kattintson duplán a Méretezés eszközre .

  • Amennyiben egy másik hivatkozási ponthoz képest kíván méretezni, válassza ki a Méretezés eszközt, majd az Alt (Windows), illetve az Option (Mac OS) billentyűt nyomva tartva kattintson arra a helyre a dokumentumablakban, ahová a hivatkozási pontot el kívánja helyezni.

 3. A Méretezés párbeszédpanelen hajtsa végre az alábbiak egyikét:
  • Amennyiben meg kívánja őrizni az objektum arányait a méretezés során, jelölje be az Egységes opciót, majd adjon meg egy százalékértéket a Méretezés szövegmezőben.

  • Amennyiben a magasságot és a szélességet külön-külön szeretné méretezni, jelölje be a Nem egységes opciót, és adjon meg egy-egy értéket a Vízszintes, illetve a Függőleges szövegmezőkben.

   A méretezési arányokat a program a hivatkozási ponthoz képest állapítja meg, és negatívak, illetve pozitívak is lehetnek.

 4. Amennyiben ecsetvonásos görbéket, és egyéb, a mérettel kapcsolatos hatásokat is méretezni szeretne az objektummal együtt, jelölje be az Ecsetvonások és hatások méretezése jelölőnégyzetet.
 5. Amennyiben az objektumok mintázatos kitöltéssel rendelkeznek, a mintázat méretezéséhez jelölje be a Mintázatok jelölőnégyzetet. Amennyiben csak a mintázatot kívánja méretezni, az objektumokat azonban nem, törölje az Objektumok jelölőnégyzet jelölését.
 6. Kattintson az OK gombra, vagy kattintson a Másolás gombra az objektumok egy másolatának átméretezéséhez.

Több objektum méretezése

 1. Jelölje ki az objektumokat.
 2. Válassza az Objektum > Alakítás > Mindegyik alakítása parancsot.

  Megjegyzés:

  Több objektum méretezésekor nem adható meg a kívánt szélesség. A Illustrator csak százalékos érték szerint képes az objektumokat méretezni.

 3. A párbeszédpanel Méretezés területén adjon meg százalékos vízszintes és függőleges méretezési értékeket.
 4. A hivatkozási pont módosításához kattintson egy fehér négyzetre a hivatkozásipont-határozóban .
 5. Kattintson az OK gombra, vagy kattintson a Másolás gombra az objektumok egy másolatának átméretezéséhez.

Objektumok nyírása

Az objektumok nyírása elferdít vagy dönt egy objektumot annak vízszintes vagy a függőleges tengelye mentén, vagy egy tetszőlegesen megadott tengelytől mért szögben. Az objektumokat a program egy hivatkozási ponthoz képest nyírja. A hivatkozási pont helye a használt nyírási módszertől függ, és a legtöbb nyírási módszer esetében szabadon módosítható. Nyírás közben az objektum egyik méretét zárolhatja, és egyszerre akár több objektum nyírását is végezheti.

Megjegyzés:

A nyírás hasznos vetett árnyékok létrehozásához.

Objektumok nyírása
Nyírás a középponthoz képest (a bal oldalon), és egy, a felhasználó által megadott hivatkozási ponthoz képest (a jobb oldalon)

Objektumok nyírása a Nyírás eszközzel

 1. Jelöljön ki egy vagy több objektumot.
 2. Válassza a Nyírás eszközt .
 3. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Amennyiben az objektum középpontjához képest kívánja elvégezni a nyírást, húzza a mutatót bárhova a dokumentumablakban.

  • Másik referenciaponthoz viszonyított nyíráshoz  kattintson bárhova a dokumentumablakban, ahová a referenciapontot áthelyezni szeretné, távolítsa el a mutatót a referenciaponttól, majd húzza addig, amíg az objektum a kívánt ferdeséget eléri.

  • Amennyiben az objektum függőleges tengelye mentén kíván nyírni, húzza a mutatót felfelé vagy lefelé mozgatva bárhova a dokumentumablakban. Amennyiben meg kívánja tartani az objektum eredeti szélességét, tartsa nyomva a Shift billentyűt.

  • Amennyiben az objektum vízszintes tengelye mentén kíván nyírni, húzza a mutatót balra vagy jobbra a dokumentumablakban. Amennyiben meg kívánja tartani az objektum eredeti magasságát, tartsa nyomva a Shift billentyűt.

Objektumok nyírása a Nyírás paranccsal

 1. Jelöljön ki egy vagy több objektumot.
 2. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Amennyiben a középponthoz képest kíván nyírni, kattintson az Objektum > Alakítás > Nyírás parancsra, vagy kattintson duplán a Nyírás eszközre .

  • Amennyiben egy másik hivatkozási ponthoz képest kíván nyírni, válassza a Nyírás eszközt, majd az Alt (Windows), illetve az Option (Mac OS) billentyűt nyomva tartva kattintson arra a helyre a dokumentumablakban, ahová a hivatkozási pontot el kívánja helyezni.

 3. A Nyírás párbeszédpanelen adjon meg egy nyírási szög értéket. Ennek az értéknek ‑359 és 359 közötti tartományba kell esnie. A nyírási szög az az elferdítés, amit a program az objektumra az óra járásával megegyező irányban alkalmaz, értéke pedig relatív egy, a nyírás tengelyére merőleges vonalhoz képest.
 4. Jelölje ki a tengelyt, amely mentén nyírni kívánja az objektumot.

  Amennyiben egy döntött tengelyt választott, adjon meg egy, a –359 és a 359 közötti tartományba eső, a vízszintes tengelytől számított értéket.

 5. Amennyiben az objektumok mintázatos kitöltéssel rendelkeznek, a mintázat mozgatásához jelölje be a Mintázatok jelölőnégyzetet. Amennyiben csak a mintázatot kívánja mozgatni, az objektumokat azonban nem, törölje az Objektumok jelölőnégyzet jelölését.
 6. Az objektumok másolatának nyírásához kattintson az OK vagy a Másolás gombra.

Objektumok nyírása a Szabad alakítás eszközzel

 1. Jelöljön ki egy vagy több objektumot.
 2. Válassza a Szabad alakítás eszközt .
 3. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Ha az objektumot annak függőleges tengelye mentén szeretné nyírni, húzza a határolókeret bal oldalán és jobb oldalán középen található fogantyúk valamelyikét. Húzás közben tartsa nyomva a Ctrl+Alt (Windows) vagy az Option+Command (Mac OS) billentyűkombinációt. Amennyiben meg kívánja tartani az objektum eredeti szélességét, tartsa nyomva a Shift billentyűt is.

  • Ha az objektumot annak vízszintes tengelye mentén szeretné nyírni, húzza a határolókeret felső oldalán és alsó oldalán középen található fogantyúk valamelyikét. Húzás közben tartsa lenyomva a Ctrl+Alt (Windows) vagy az Option+Command (Mac OS) billentyűkombinációt. Amennyiben meg kívánja tartani az objektum eredeti magasságát, tartsa nyomva a Shift billentyűt is.

Objektumok nyírása az Alakítás panelen

 1. Jelöljön ki egy vagy több objektumot.
 2. Az Alakítás panelen adjon meg egy értéket a Nyírás szövegmezőben.

  A hivatkozási pont módosításához kattintson egy fehér négyzetre a hivatkozásipont-határozóban , mielőtt megadná az értéket.

  Megjegyzés:

  Az Alakítás panelt úgy is megnyithatja, hogy a Vezérlőpulton az X, Y, SZ, vagy M elemre kattint.

Objektumok torzítása

Az objektumokat a Szabad alakítás eszköz, vagy egy cseppfolyósító eszközzel tudja torzítani. A Szabad alakítás eszközt akkor használja, ha tetszés szerint kívánja torzítani az objektumot, a cseppfolyósító eszközök valamelyikét pedig akkor válassza, ha bizonyos előre beállított torzításokat, például örvényeket, távolításokat vagy ráncolásokat kíván alkalmazni.

Objektumok torzítása a Szabad alakítás eszközzel

 1. Jelöljön ki egy vagy több objektumot.
 2. Válassza a Szabad alakítás eszközt .
 3. Kezdje húzni a határolókeret sarkainál található fogantyúk valamelyikét (ne az oldalsó fogantyúkat használja), majd tegye az alábbiak egyikét:
  • Tartsa nyomva a Ctrl (Windows) vagy a Command (Mac OS) billentyűt, amíg a kijelölt elemet a kívánt mértékben nem torzította.

  • Ha perspektívában kíván torzítani, tartsa nyomva a Shift+Alt+Ctrl (Windows) vagy a Shift+Option+Command (Mac OS) billentyűkombinációt.

    

  Torzítás perspektívában
  Torzítás perspektívában

Objektumok torzítása cseppfolyósító eszközökkel

A cseppfolyósító eszközöket nem lehet használni csatolt fájlokon és szöveget, diagramokat vagy szimbólumokat tartalmazó objektumokon.

Ha az Eszközök panel cseppfolyósító eszközeit keresi, itt olvashatja el a leírást: Eszközök panel áttekintése és Újraformáló eszközök galériája

 1. Válasszon ki egy cseppfolyósító eszközt, majd kattintson, vagy húzza a mutatót a torzítani kívánt objektumok felett.
 2. (Választható) Amennyiben a torzítást bizonyos objektumokra kívánja korlátozni, jelölje ki azokat még az eszköz használata előtt.
 3. (Választható) Az eszközmutató méretének megváltoztatásához és egyéb eszközbeállítások megadásához kattintson duplán a cseppfolyósító eszközre, és adja meg az alábbi beállítások közül azokat, amelyekre szüksége van:

  Szélesség és magasság

  Az eszközmutató méretét adja meg.

  Szög

  Az eszközmutató tájolását adja meg.

  Intenzitás

  A torzítás sebességét adja meg. Nagyobb érték megadása esetén a módosításokat gyorsabban hajtja végre a program.

  Nyomásérzékeny toll használata

  Egy tábláról vagy tolltól érkező információkat használ az Intenzitás érték helyett. Amennyiben a számítógéphez nincs nyomásérzékeny tábla csatlakoztatva, ez a beállítás halványan jelenik meg.

  Összetettség (Csipkézés, Kristályosítás és Ráncok eszközöknél)

  Megadja, hogy az adott ecsettel végzett műveletek eredményei milyen közel helyezkedjenek el egymáshoz az objektum körvonalán. Ez az érték szoros kapcsolatban áll a Részlet értékkel.

  Részlet

  Megadja, hogy az objektum körvonalán elhelyezett pontok milyen közel legyenek egymáshoz (magasabb érték megadása esetén a pontok közelebb kerülnek egymáshoz).

  Egyszerűsítés (Hajlítás, Örvény, Összehúzó és Felfújás eszközöknél)

  Megadja, hogy mennyivel kívánja csökkenteni az alakot nem érzékelhetően befolyásoló felesleges pontok számát.

  Örvény sebessége (csak az Örvény eszköz esetében)

  Megadja, hogy a program milyen arányban alkalmazza az örvényt. A megadott értéknek a –180° és a 180° közötti tartományba kell esnie. Negatív értékek megadása esetén az örvény az óramutató járásával megegyező irányba, pozitív értékek megadása esetén pedig az óramutató járásával ellentétes irányba torzítja az objektumot. A program a –180°, illetve a 180° értékekhez közeli értékek megadása esetén gyorsabban alkalmazza az örvény torzítást az objektumra. Lassú örvényléshez 0° körüli értéket adjon meg.

  Vízszintes és Függőleges (csak a Ráncok eszköz esetében)

  Megadja, hogy az átalakítási pontok milyen messze helyezkedjenek el egymástól.

  Az ecset hatással van a szerkesztőpontokra, Az ecset hatással van a belső érintőfogantyúkra vagy Az ecset hatással van a külső érintő fogantyúkra (Csipkézés, Kristályosítás, Ráncok eszközök)

  Lehetővé teszi, hogy az eszközhöz tartozó ecset módosítsa ezeket a tulajdonságokat.

Objektumok torzítása a Bábu hajlítása eszközzel

A Bábu hajlítása eszköz segítségével úgy csavarhatja és torzíthatja grafikái részeit, hogy az átalakítások természetesnek hassanak. Könnyedén beilleszthet, mozgathat és forgathat tűket, melyekkel különböző változatokat hozhat létre grafikáiból az Illustrator Bábu hajlítása eszközével.

puppet_warp_02
Válassza ki a Bábu hajlítása eszközt az Eszközök panelről, és adjon hozzá tűket grafikájához.
puppet_warp_03
Mozgassa vagy forgassa a kijelölt tűt a grafika átalakításához.

Ha szeretné megtudni, hogyan torzíthatja grafikáját a Bábu hajlítása eszközzel, olvassa el a Bábu hajlítása című részt.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat