Hatások gyorstájékoztatója

Hatás

Művelet

Hatás > 3D

A nyitott vagy zárt görbéket vagy bittérképeket átalakítja háromdimenziós objektummá, amelyeket elforgathat, megvilágíthat és árnyékolhat.

Lásd még 3D objektumok létrehozása

Hatás > Művészi

Festői megjelenést kölcsönöz a hagyományos elemeknek.

Lásd még Művészi hatások

Hatás > Homályosság

Javítja a képeket és finomítja az átmeneteket a kép határozott vonalainak és árnyalt területeinek élei mentén található képpontok átlagolásával.

Lásd még Életlenítési hatások

Hatás > Ecsetvonások

Festői, szépművészeti megjelenést kölcsönöz a képnek különböző ecset- és tintavonáshatásokkal.

Lásd még Ecsetvonások hatásai

Hatás > Átalakítás formává

Átformál egy vektoros vagy bittérképobjektumot.

Lásd még Objektumok átalakítása hatásokkal

Hatás > Vágójelek

Vágási jeleket alkalmaz a kijelölt objektumra.

Lásd még Vágójelek meghatározása körülvágáshoz és igazításhoz

Hatás > Torzítás és alakítás

(a menü felső részén)

Átformálja a vektoros objektumokat, vagy alkalmazza a hatásokat egy, a Megjelenés panellel egy bittérképobjektumhoz adott kitöltésre vagy ecsetvonásra.

Lásd még Objektumok átalakítása hatásokkal

Hatás > Torzítás

(a menü alsó részén)

Geometriailag torzít és átalakít egy képet.

Lásd még Torzítási hatások (a menü alsó részén)

Hatás > Görbe

Eltolja az objektum görbéjét az eredeti helyéhez képest, a szöveget összetett görbékké alakítja át, amelyeket ezután más grafikus objektumokhoz hasonlóan szerkeszthet és módosíthat, valamint a kijelölt objektum ecsetvonását kitöltött objektummá alakítja, amelynek szélessége megegyezik az eredeti ecsetvonás szélességével. Ezeket a parancsokat alkalmazhatja a Megjelenés panellel egy bittérkép objektumhoz adott kitöltésre és ecsetvonásra is.

Lásd még Megkettőzött objektumok eltolása, Szöveg átalakítása körvonallá, Ecsetvonások átalakítása összetett görbékké

Hatás > Görbekezelő

A csoportokat, rétegeket vagy alrétegeket egyetlen szerkeszthető objektummá alakítja át.

Lásd még Görbekezelő hatások alkalmazása

Hatás > Képpontosítás

Határozottan definiál egy kijelölést a hasonló színértékű képpontok halmozásával.

Lásd még Képpontosítási hatások

Hatás > Raszterezés

Egy vektoros objektumot bittérképobjektummá alakít át.

Lásd még Vektoros objektum raszterezése

Hatás > Élesítés

A homályos képeket kiélesíti a szomszédos képpontok kontrasztjának növelésével.

Lásd még Élesítési hatások

Hatás > Vázlat

Mintázatot adhat a képekhez (gyakran 3D-hatás eléréséhez). Hatások alkalmazásával szépművészeti vagy kézzel rajzolt megjelenés is kölcsönözhető a képnek.

Lásd még Vázlathatások

Hatás > Stilizálás

(a menü felső részén)

Nyílfejet, vetett árnyékot, kerek sarkokat, lágy peremet, ragyogást és firkaszerű megjelenést adhat az objektumokhoz.

Lásd még: Vetett árnyék létrehozása, Belső vagy külső ragyogás alkalmazása, Nyílhegyek elhelyezése, Objektumok peremének lágyítása, Vázlat létrehozása a Firka hatással, Objektumok sarkainak lekerekítése

Hatás > Stilizálás

(a menü alsó részén)

A Neon perem parancs festett vagy impresszionista hatást kelt a kijelölt területen azáltal, hogy a képpontokat áthelyezi, valamint megkeresi és megnöveli a kontrasztot a képen.

Lásd még Stilizálási hatások (a menü alsó részén)

Hatás > SVG szűrők

XML alapú grafikus tulajdonságokat, például vetett árnyékot ad a grafikához.

Lásd még SVG-hatások alkalmazása

Hatás > Textúra

A képen az anyag megjelenésének mélységet kölcsönöz, és organikus hatást eredményez.

Lásd még Textúrahatások

Hatás > Videó

Optimalizálja a videóból rögzített képeket és a televíziós felhasználásra készült grafikákat.

Lásd még Videohatások

Hatás > Hajlítás

Torzítja vagy deformálja az objektumokat, például görbéket, szövegeket, rácsokat, keveréseket és raszterképeket.

Lásd még Objektumok átalakítása hatásokkal

Művészi hatások

Művészi hatások raszter alapúak, és a dokumentum raszterhatás-beállításait használják, amikor a hatást egy vektoros objektumra alkalmazza.

Színes ceruza

Segítségével színes ceruzával rajzolható kép egyszínű háttérre. A hangsúlyos éleket durva árnyékolással adja vissza a szűrő, a finomabb területeken pedig láthatóvá válik az egyszínű háttér.

Kivágás

A képnek olyan hatást kölcsönöz, mintha azt kivágott, színes papírdarabokból állították volna össze. A nagy kontrasztú képek körvonalszerűen jelennek meg, a színes képek pedig több réteg színes papírból épülnek fel.

Száraz ecset

A kép éleit száraz ecsettechnikával festi le (amely az olajfestmény és az akvarell között helyezkedik el). A hatás a színtartomány csökkentésével leegyszerűsíti a képet.

Film szemcsézettsége

Egyenletes mintát alkalmaz a kép mély és középtónusaira. A kép világosabb területeit finomabb, telítettebb mintázattal látja el. Ez a hatás a keveréskor keletkező sávok megszüntetésére, valamint a különféle forrásokból származó elemek vizuális egységesítésére használható.

Freskó

A képet durva, rövid, kerek ecsetvonásokkal festi le, mintha sietve festették volna.

Neonfény

Különféle ragyogásokkal látja el a képen látható objektumokat. A hatás alkalmazásával a színezett képek lágyabb megjelenést kapnak. A ragyogások színének kijelöléséhez kattintson a Ragyogás színe négyzetre, és jelöljön ki egy színt a színválasztón.

Mázolás

Többféle ecsetméret (1–50) és ecsettípus között választhat, amelyekkel festői hatást kölcsönözhet a képnek. A rendelkezésre álló ecsettípusok: Egyszerű; Fényes, durva; Világos-sötét; Éles szélekkel; Homályos szélekkel és Szikra.

Kenőkés

A kép részletességét csökkentve vékonyan festett vászon hatását kelti, amelyen kivehető az alapul szolgáló textúra.

Műanyag borítás

A képet fényes műanyagréteggel vonja be, amely kiemeli a felület részleteit.

Kontúrfestés

Lecsökkenti a színek számát a képen a megadott keményítési értékeknek megfelelően, valamint megkeresi a kép éleit, és fekete vonalat húz azokon. A kép nagyobb területein egyszerű árnyékok jelennek meg, a teljes kép pedig finom, sötét részletességet kap.

Pasztellkréta

A kép megjelenését úgy módosítja, mintha színes pasztellkrétával rajzolta volna egy textúrázott háttérre. A világosabb színű területeken a kréta vastagon fog, kevés textúrát láttatva, a sötétebb területeken pedig a kréta nyoma el van vékonyítva, aminek következtében láthatóvá válik a textúra.

Maszatoló

A képet rövid, átlós irányú vonásokkal lágyítja, amivel elmaszatolja a kép sötétebb területeit. A világosabb területek fényesebbé válnak és vesztenek részletgazdagságukból.

Szivacs

Erősen textúrázott, kontrasztos színű területekkel rendelkező képet hoz létre, amelyet mintha szivaccsal rajzoltak volna.

Alapozás

A képet textúrázott háttérre festi, majd a végleges képet erre viszi fel.

Akvarell

A képet akvarell stílusban festi meg közepes, vízzel és színes festékkel töltött ecsettel, így leegyszerűsítve a részleteket. A hatás telítettebbé teszi a színt azoknál az éleknél, ahol jelentős tónusváltások következnek be.

Életlenítési hatások

A Hatás menü Homályosság almenüjében lévő parancsok raszter alapúak, és a dokumentum raszterhatás-beállításait használják, ha a hatást egy vektoros objektumra alkalmazza.

Gauss életlenítés

A kijelölt terület gyors, megadható mértékű életlenítésére használható. Ez a hatás eltávolítja a nagy sűrűségű részleteket, és elmosódott megjelenést eredményez.

Sugaras életlenítés

Puha életlenítést hoz létre, amely ahhoz hasonlít, mint amikor a fényképezőgépet elforgatja vagy közelíti/távolítja. A Pörgetés lehetőséget választva koncentrikus körvonalak mentén életlenítheti a képet, és megadhatja a forgatás mértékét. A Nagyítás módszerrel sugárirányú vonalak mentén életlenítheti a képet – mintha nagyítaná vagy kicsinyítené –, és 1-től 100-ig terjedő mértéket adhat meg. Az életlenítés minősége a Vázlat (gyors, de szemcsés eredmény), a Jó és a Legjobb értékre állítható (utóbbiakkal finomabb eredmény érhető el), a beállítások hatása azonban csak nagyobb kijelölt terület esetén különbözik szembetűnően. Az életlenítés kiindulási pontját az Életlenítés középpontja területen látható mintázat húzásával határozhatja meg.

Intelligens életlenítés

A szűrővel pontosan életleníthető a kép. Megadható a sugár, a határérték és az életlenítés minősége. A Sugár érték határozza meg annak a területnek a nagyságát, amelyen belül a program az eltérő képpontokat keresi. A Határérték beállítás határozza meg, hogy mekkora mértékben kell eltérniük a képpontoknak ahhoz, hogy a szűrő vonatkozzon rájuk. Ezenfelül beállíthat üzemmódot a teljes kijelölésre (Normál) vagy a színátmenetek szegélyeire (Kizárólag szegély és Szegély átfedése). A jelentős kontrasztú területeken a Kizárólag szegély beállítás hatására fekete-fehér szegélyek, a Szegély átfedése beállítás hatására pedig fehér szegélyek jelennek meg.

Ecsetvonások hatásai

Az Ecsetvonások hatásai raszter alapúak, és a dokumentum raszterhatás-beállításait használják, amikor a hatást egy vektoros objektumra alkalmazza.

Hangsúlyos szegélyek

Kiemeli a képek szegélyeit. Ha a szegélyfényességet magas értékre állítja, a hangsúlyos részek fehér krétára hasonlítanak. Ha az értéket alacsonyra állítja, a hangsúlyos részek fekete tintára hasonlítanak.

Döntött ecsetvonások

A képet döntött ecsetvonásokkal festi újra. A kép világosabb területeit adott irányban végzett ecsetvonásokkal, míg a sötétebb területeket ellenkező irányú ecsetvonásokkal festi.

Árnyékolás

Az eredeti kép részleteinek és jellemzőinek megőrzése mellett textúrát ad a képhez, valamint durvábbá teszi a kép színes területeinek éleit ceruzával rajzolt árnyékolásra emlékeztető módon. Az Erősség beállítás az árnyékolási átfutások számát (1-3-ig) határozza meg.

Sötét tónusok

A kép sötétebb területeit a feketéhez közelebbi árnyalatra festi át rövid ecsetvonásokkal, míg a világosabb területeken hosszú, fehér ecsetvonásokat használ.

Tollkontúr

A kép eredeti részleteit finom, keskeny vonalakkal rajzolja újra, tollal és tintával készült rajzra emlékeztető eredményt adva.

Fröcskölt

Festékszóró hatását adja vissza. A beállítások értékének növelése egyszerűbbé teszi az eredményt.

Elkent tónusok

A képet a legjellemzőbb színeivel festi újra döntött, fújt vonások alkalmazásával.

Filctoll

A képet japán stílusban festi meg, mintha fekete tintás nedves ecsettel festették volna rizspapírra. Puha, elmosódott széleket és gazdag, fekete árnyalatokat eredményez.

Torzítási hatások (a menü alsó részén)

A Torzítás parancsai nagy memóriaigényűek lehetnek. Raszter alapúak, és a dokumentum raszterhatás-beállításait használják, amikor a hatást egy vektoros objektumra alkalmazza.

Szórt fény

A képet úgy jeleníti meg, mintha az lágy, fényszóró szűrőn keresztül látszana. A hatás átlátszó fehér zajt ad hozzá a képhez úgy, hogy a fényesség fokozatosan csökken a terület közepétől kifelé haladva.

Üveg

A képet úgy alakítja át, mintha azt különböző üvegtípusokon keresztül tekintené meg. Használhat előre beállított üveghatásokat, vagy létrehozhat saját üvegfelületet egy Photoshop fájllal. Módosíthatja a méretezés, torzítás és simaság beállításait, valamint a textúrabeállításokat.

Vízfelszín

Egymástól véletlenszerű távolságban fodrozódásokat helyez el, amelynek hatására a vízfelszín alatt lévőnek látszik.

Képpontosítási hatások

A Képpontosítás hatásai raszter alapúak, és a dokumentum raszterhatás-beállításait használják, amikor a hatást egy vektoros objektumra alkalmazza.

Színes raszterrács

Megnövelt méretű raszterrács használatának hatását kelti a kép egyes csatornáin. A hatás minden egyes csatornán téglalapokra osztja a képet, és mindegyik téglalapot körre cseréli. A kör mérete arányos a téglalapok fényerejével.

A hatás alkalmazásához adja meg a raszterrács rácspontjához tartozó maximális átmérő képpontban kifejezett értékét (4 és 127 között), és adja meg egy vagy több csatorna rácsszögének értékét (a rácspont vízszinteshez viszonyított szögét). Szürkeárnyalatos képek esetében az 1. csatornát használja, RGB képek esetében a vörös, zöld és kék csatornáknak megfelelő 1., 2. és 3. csatornát, a CMYK képek esetében pedig mind a négy csatornát, amelyek a ciánkék, a bíbor, a sárga és a fekete csatornának felelnek meg.

Kristályosítás

A színeket sokszög alakzatokba halmozza.

Borzolás

A képet fekete-fehér vagy teljesen telített színű területek véletlenszerű mintázatává alakítja. A hatás használatához válasszon pontmintázatot a Borzolás párbeszédpanel Típus legördülő menüjéből.

Pointillista

A kép színét véletlenszerűen elhelyezett szemcsékre bontja, hasonlóan egy pointillista festményhez, és a háttérszínt vászonterületként használja a szemcsék között.

Élesítési hatások

A Hatás menü Élesítés almenüjében található Életlen maszk parancs élesíti az elmosódott képeket a szomszédos képpontok közötti kontraszt növelésével. Ez a hatás raszter alapú, és a dokumentum raszterhatás-beállításait használja, amikor a hatást egy vektoros objektumra alkalmazza.

Életlen maszk

Megkeresi azokat a képterületeket, ahol jelentős színváltozás észlelhető, és élesebbé teszi azokat. Az Életlen maszk hatással módosíthatja a szegélyrészletek kontrasztját, illetve világosabb és sötétebb vonalat hozhat létre a szegély mindkét oldalán. A hatással kiemelheti a szegélyeket, és élesebb képet kaphat.

Vázlathatások

A Vázlathatások közül több is fekete és fehér színt használ a kép újrarajzolásához. A hatások raszter alapúak, és a dokumentum raszterhatás-beállításait használják, amikor a hatást egy vektoros objektumra alkalmazza.

Dombormű

Úgy alakítja át a képet, hogy az enyhén faragottnak tűnjön, illetve a magasabb felszínű területeken meg legyen világítva. A kép sötét területeit feketére színezi, a világosakat pedig fehérre.

Kréta és szén

A képen lévő kiemeléseket és középtónusokat tömör, középtónusú, szürke háttérrel rajzolja újra durva krétarajz látszatát keltve. Az árnyékos területeket átlós faszénvonalakkal helyettesíti. A faszén fekete, a kréta pedig fehér színű.

Faszén

Újrarajzolja a képet, hogy egy kemény, maszatos hatást keltsen. A fő szegélyeket vastagon rajzolja, a középtónusokat pedig átlós vonásokkal. A faszén fekete színű, a papír pedig fehér.

Króm

A képet fényes króm felülettel látja el. A kiemelt területek a magasabb, az árnyalt területek pedig az alacsonyabb pontok lesznek a tükröző felületen.

Zsírkréta

Sűrű sötét és egyszerű fehér zsírkréták textúráját adja vissza a képen. A Zsírkréta hatás fekete színt használ a sötét, és fehéret a világos területekhez.

Tollrajz

Az eredeti kép részleteit finom, egyenes tollvonásokkal érzékelteti. A hatás lecseréli az eredeti kép színeit feketére a tinta és fehérre a papír esetében. Ez a parancs különösen hatásos lapolvasóról beolvasott képek esetén.

Raszterrácsminta

A raszterrács hatását keltő szűrő megőrzi a tónusok folytonos tartományát.

Jegyzetpapír

Olyan képet hoz létre, amely kézzel készített papírra emlékeztet. A hatás leegyszerűsíti a képet, és a Textúra almenüben található Szemcse parancs hatását domborított megjelenítéssel kombinálja. A kép sötét színei lyukakként jelennek meg a legfelső papírrétegen, amelyeket fehér szín vesz körül.

Fénymásolat

A kép fénymásolásának hatását kelti. A nagy, sötét területeknek csak a széle lesz másolva, a középtónusok pedig teljesen fekete vagy teljesen fehér színűek lesznek.

Gipsz

A képet úgy jeleníti meg, mint ha az gipszből lenne kiöntve, és az eredményt feketére vagy fehérre színezi. A sötét területek besüllyednek, a világosak pedig kiemelkednek.

Szövet

A filmemulzióra jellemző összehúzódásokkal és torzulásokkal olyan képet készít, amelynek árnyalt részei halmokban, kiemelt részei pedig enyhén szemcsésen jelennek meg.

Bélyegző

Leegyszerűsíti a képet, hogy az úgy nézzen ki, mint ha egy gumiból vagy fából készült bélyegző lenyomata lenne. Ez a parancs legjobban a fekete-fehér képekhez használható.

Tépett szegélyek

A képet úgy jeleníti meg, mint ha az tépett papírfecnikből állna, majd fekete és fehér színnel színezi azt. Ez a parancs szövegből vagy nagy kontrasztú objektumokból álló képeknél hasznos.

Merített papír

Foltosan festi át a képet, ezzel azt a hatást keltve, mintha azt száldús, nedves papírra festették volna, ami miatt a színek elmosódottan és összekeveredve látszanak.

Stilizálási hatások (a menü alsó részén)

A Neon perem hatás raszter alapú, és a dokumentum raszterhatás-beállításait használja, amikor a hatást egy vektoros objektumra alkalmazza.

Neon perem

Megkeresi a színek peremét, és neonszerű ragyogást jelenít meg azokon.

Textúrahatások

A Textúrahatások raszter alapúak, és a dokumentum raszterhatás-beállításait használják, amikor a hatást egy vektoros objektumra alkalmazza.

Repedezettség

Megemelt gipsz felületre festi a képet, miközben finom repedéshálót hoz létre, amely a kép kontúrjait követi. A hatás alkalmazásával domborított megjelenés érhető el a széles színtartományú vagy szürkeárnyalatos képeken.

Szemcse

A képhez textúrát ad különböző szemcsék (például átlagos, puha, permet, halmozott, kontrasztos, felnagyított, rovátkázott, vízszintes, függőleges vagy pötty típusú szemcsék) generálásával. A textúrázási beállításokról további információt a Textúrázott és üvegfelületek beállítása című fejezetben talál.

Mozaiklapok

A képet úgy rajzolja újra, mintha kicsi darabokból, vagyis mozaikokból állna, a mozaikdarabok közé pedig hézagot helyez el. (Ezzel szemben a Képpontosítás > Mozaik parancs a képet különböző színű képpontokat tartalmazó blokkokra bontja.)

Foltminta

A képet olyan négyzetekre bontja fel, amelyek színe a kép adott területének legjellemzőbb színével egyezik. A hatás véletlenszerűen csökkenti vagy növeli a foltok mélységét a kiemelt és az árnyalt területek érzékeltetéséhez.

Festett üveg

A képet egyszínű egymás melletti cellákat használva festi újra, amelyek az előtér színével vannak kiemelve.

Textúrázó

A képre a felhasználó által kijelölt vagy létrehozott textúrát alkalmazza.

Videohatások

A Videohatások raszter alapúak, és a dokumentum raszterhatás-beállításait használják, amikor a hatást egy vektoros objektumra alkalmazza.

Összefűzés

A videón rögzített mozgóképeket simábbá teszi azáltal, hogy eltávolítja a páros vagy páratlan sorszámú összefűzendő sort a képről. A kivett sorok másolással vagy közbeszúrással helyettesíthetők.

NTSC színek

A kép színtartományát a televízión történő megjelenítésre alkalmas színekre korlátozza, ezzel megakadályozva, hogy a túltelített színek átterjedjenek a képernyő pásztázási vonalain.

A textúrák és az üvegfelületek használata

Az Illustrator alkalmazásban kiválasztható némelyik hatáshoz textúrázási beállítások adhatók meg, ilyen például az Üveg, a Pasztellkréta, a Szemcse és a Freskó hatás. A textúrázási beállítások olyan megjelenést kölcsönöznek az objektumnak, mintha különböző textúrájú anyagokra, például vászonra vagy téglára lennének festve, vagy üvegen keresztül látszanának.

  1. A hatás párbeszédpanelen válasszon egy textúratípust a Textúra legördülő menüből (ha elérhető), vagy válassza a Textúra betöltése parancsot (csak a Pasztellkréta és az Üveg parancs esetében érhető el), és adjon meg egy fájlt.

  2. Ha lehetséges, adja meg a többi beállítást is:

    • A Méretezés csúszka húzásával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a hatást a bittérkép felületén.

    • A Dombormű csúszka húzásával beállíthatja a textúra felületének mélységét.

    • A Fényirány legördülő menüből válassza ki a fény beesésének irányát.

    • A Megfordítás beállítás felcseréli a felületen a világos és sötét színeket.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat