Színtartományon kívül eső szín nyomtatható színné alakítása

Az RGB és HSB színmodell néhány színe, például a neon színek nem nyomtathatók, mivel nincs megfelelőjük a CMYK színmodellben. Ha egy színtartományon kívül eső színt jelöl ki, egy figyelmeztető háromszög  jelenik meg a Szín panelen vagy a Színválasztóban.

 1. A háromszögre kattintva kijelölheti a választott színhez legközelebb álló CMYK-színt (amely a háromszög mellett egy kis mezőben jelenik meg).

Nem webes szín webes színre cserélése

A webes színek közé az a 216 szín tartozik, amelyeket platformtól függetlenül minden böngésző használ. Ha egy nem webes színt jelöl ki, egy figyelmeztető kocka  jelenik meg a Szín panelen, a Színválasztóban, illetve a Színek szerkesztése/Grafika újraszínezése párbeszédpanelen.

 1. A kockára kattintva kijelölheti a választott színhez legközelebb álló webes színt (amely a kocka mellett egy kis mezőben jelenik meg).

Színek keverése

A Keverés parancs három vagy több kitöltött objektum esetében az objektumok függőleges és vízszintes tájolása vagy a halmozási sorrendjük alapján köztes színek sorozatát állítja elő. A keverés nincs hatással körvonalakra vagy nem festett objektumokra.

 1. Jelöljön ki három vagy több kitöltött objektumot.

 2. Tegye az alábbiak egyikét:

  • Ha a köztes objektumokat a legelöl és leghátul található kitöltött objektumok színei közötti fokozatos keverés színeivel szeretné kitölteni, válassza a Szerkesztés > Színek szerkesztése > Keverés elölről hátra parancsot.

  • Ha a köztes objektumokat a bal oldalon és a jobb oldalon található kitöltött objektumok színei közötti fokozatos keverés színeivel szeretné kitölteni, válassza a Szerkesztés > Színek szerkesztése > Keverés vízszintesen parancsot.

  • Ha a köztes objektumokat a legfelső és a legalsó található kitöltött objektumok színei közötti fokozatos keverés színeivel szeretné kitölteni, válassza a Szerkesztés > Színek szerkesztése > Keverés függőlegesen parancsot.

Szín lecserélése az inverzére vagy a kiegészítő színére

 1. Jelölje ki a módosítani kívánt színt.

 2. A Szín panelen válasszon egy beállítást a panel menüjéből:

  Negatív

  A szín minden komponensét annak negatívjára váltja a színskálán. Ha például egy RGB szín R értéke 100, a Negatív parancs az R értéket 155-re változtatja (255 - 100 = 155).

  Kiegészítő

  A szín minden komponensét a kijelölt szín legmagasabb és legalacsonyabb RGB-értéke alapján módosítja. Az Illustrator szoftver összeadja az aktuális szín legmagasabb és legalacsonyabb RGB-értékét, majd ebből a számból kivonja minden komponens értékét, és így hozza létre az új RGB-értékeket. Tegyük fel, hogy kijelölt egy színt, amelynek RGB-értéke a vörös szín esetében 102, a zöld szín esetében 153 és a kék szín esetében 51. Az Illustrator összeadja a legmagasabb (153) és a legalacsonyabb (51) értéket, és kap egy új számot (204). A szín minden RGB értékét ezután kivonja az új számból a kiegészítő RGB értékek megállapításához: 204 - 102 (az aktuális vörös érték) = 102 az új vörös érték, 204 - 153 (az aktuális zöld érték) = 51 az új zöld érték és 204 - 51 (az aktuális kék érték) = 153 az új kék érték.

Szín színárnyalatának módosítása

 1. A Színtárak panelen jelöljön ki egy globális négyszínes színt vagy direkt színt, vagy jelöljön ki egy objektumot, amelyre globális négyszínes színt vagy direkt színt alkalmazott.

 2. A Szín panelen húzza a T alakú csúszkát, vagy adjon meg egy értéket a szövegmezőben a szín intenzitásának módosításához. A 0% és 100% közötti árnyalattartomány használható, és minél alacsonyabb a szám, annál világosabb az árnyalat.

  Megjegyzés:

  Ha a T alakú csúszka nem jelenik meg, ellenőrizze, hogy kijelölt-e egy globális négyszínes színt vagy direkt színt. Ha a T alakú csúszka továbbra sem jelenik meg, a Szín panel menüjéből válassza a Beállítások megjelenítése parancsot.

 3. A színárnyalat színmintaként való mentéséhez húzza a színt a Színtárak panelre, vagy a panel menüjéből válassza az Új színminta menüpontot. A mentett színárnyalat neve megegyezik a bázisszín nevével, de az árnyalat százalékos értéke is a névbe kerül. Ha például volt egy „Égszínkék” nevű szín, és azt 50 százalékos árnyalattal menti, akkor a színminta neve „Égszínkék 50%” lesz.

Több szín megfordítása

 1. Jelölje ki azon objektumokat, amelyek színeit meg kívánja fordítani.

 2. Válassza a Szerkesztés > Színek szerkesztése > Színek megfordítása parancsot.

  Megjegyzés:

  A színeket a Szín panelről egyenként is megfordíthatja.

Egy vagy több szín színegyensúlyának módosítása

 1. Jelölje ki azon objektumokat, amelyek színeit módosítani szeretné.

 2. Válassza a Szerkesztés > Színek szerkesztése > Színegyensúly módosítása parancsot.

 3. Adja meg a kitöltés és az ecsetvonás beállításait.

 4. Állítsa be a színértékeket, és kattintson az OK gombra:

  • Ha a kijelölés tartalmaz globális négyszínes színeket vagy direkt színeket, a színárnyalat csúszkával beállíthatja a színek intenzitását. A nem globális négyszínes színeket ez nem érinti.

  • Ha CMYK színmódban dolgozik, és nem globális négyszínes színeket jelölte ki, a csúszkákkal beállíthatja a ciánkék, a bíbor, a sárga és a fekete százalékos értékét.

  • Ha RGB színmódban dolgozik, és nem globális négyszínes színeket jelölt ki, a csúszkákkal beállíthatja a vörös, a zöld és a kék százalékos értékét.

  • Ha a kijelölt színeket szürkeárnyalatossá szeretné konvertálni, a Színmód listából válassza a Szürkeárnyalatos lehetőséget, és jelölje be az Átalakítás beállítást. Ezután a csúszkával állítsa be a fekete százalékos értékét.

  • Ha a kijelölés tartalmaz globális négyszínes- vagy direkt színeket, és ezeket nem globális négyszínes színekké szeretné átalakítani, a Színmód listából válassza a CMYK vagy az RGB lehetőséget (a dokumentum színmódjától függően), és jelölje be az Átalakítás beállítást. Ezután a csúszkákkal állítsa be a színeket.

Dokumentum színmódjának módosítása

 1. Válassza a Fájl > Dokumentum színmódja > CMYK vagy RGB menüpontot.

Direkt színek megjelenítése és kimenetre küldése Lab-értékekkel

Egyes előre definiált direkt színeket (például a TOYO, a PANTONE, a DIC és a HKS könyvtárból származó színeket) Lab-értékekkel definiáltak. Az Illustrator korábbi verzióival való kompatibilitás érdekében az e könyvtárakból származó színek CMYK-definíciókat is tartalmaznak. A Színtárak panellel beállíthatja, hogy az Illustrator milyen értékeket (Lab vagy CMYK) használjon ezen direkt színek megjelenítésére, exportálására és nyomtatására.

Ha a Lab-értékeket a megfelelő eszközprofilokkal együtt használja, azok a legpontosabb kimeneti értékeket adják minden eszköz esetében. Ha a színkezelés kulcsfontosságú a projektjében, az Adobe javasolja, hogy a direkt színek megjelenítése, exportálása és nyomtatása során a Lab értékeket használja.

Megjegyzés:

A képernyőn való megjelenítés pontosságának növelése érdekében az Illustrator automatikusan használja az Lab értékeket, ha a Felülnyomási előkép beállítás bekapcsolt. A szoftver a nyomtatáshoz is Lab értékeket használ, ha a Nyomtatás párbeszédpanel Speciális területén a Felülnyomások beállításnál a Szimulálás értéket adta meg.

 1. A Színtárak panel menüjéből válassza a Direkt színek parancsot.

 2. Tegye az alábbiak egyikét:

  • Jelölje be A katalógus gyártója által megadott Lab értékek használata jelölőnégyzetet a színek lehető legpontosabb megjelenítéséhez és kimenetre küldéséhez.

  • Jelölje be A gyártó négyszínes katalógusából származó CMYK értékek használata jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a direkt színek megfeleljenek az Illustrator korábbi verziói által használt színeknek.

Színes átalakítása szürkeárnyalatossá és fordítva

Színek konvertálása szürkeárnyalatosra

 1. Jelölje ki azon objektumokat, amelyek színeit konvertálni szeretné.

 2. Válassza a Szerkesztés > Színek szerkesztése > Konvertálás szürkeárnyalatosra parancsot.

  Megjegyzés:

  A Szerkesztés > Színek szerkesztése > Színegyensúly módosítása paranccsal konvertálhatja az objektumokat szürkeárnyalatosra, és a szürke felhasznált árnyalatait is beállíthatja.

Szürkeárnyalatos képek átalakítása RGB vagy CMYK módba

 1. Jelölje ki a szürkeárnyalatos képet.

 2. Válassza a Szerkesztés > Színek szerkesztése > Konvertálás CMYK-ra vagy Konvertálás RGB-re parancsot (a dokumentum színmódjától függően).

Szürkeárnyalatos vagy 1 bites képek kiszínezése

 1. Jelölje ki a bittérképobjektumot.

 2. Ellenőrizze, hogy az Eszközök panelen vagy a Szín panelen bekapcsolt állapotú-e a Kitöltés gomb.

 3. A Szín panelen színezheti a képet feketével, fehérrel, négyszínes színnel vagy direkt színnel.

  Megjegyzés:

  Ha a szürkeárnyalatos kép alfa csatornát tartalmaz, a képet nem színezheti négyszínes színekkel. Ehelyett válasszon egy direkt színt.

Több szín telítettségének beállítása

 1. Jelölje ki azon objektumokat, amelyek színeit módosítani szeretné.

 2. Válassza a Szerkesztés > Színek szerkesztése > Telítettség parancsot.

 3. Adjon meg egy értéket -100% és 100% között. Ez az a százalékos érték, amellyel a szín vagy a direkt szín árnyalata csökken vagy nő.

Egymást árfedő színek keverése

Az egymást átfedő színek keverésére használhat keverési módokat, a Kemény keverés hatást vagy a Lágy keverés hatást.

Keverési módok

Számos beállítást biztosít az egymást átfedő színekhez, és a direkt színeket, mintázatokat, színátmeneteket, szöveget tartalmazó grafikák és más bonyolult grafikák esetében mindig ezt érdemes használni a Kemény keverés vagy a Lágy keverés hatás helyett.

Kemény keverés hatás

A színek kombinálásakor a színek minden komponensénél a legmagasabb értékűt választja. Ha például az első szín összetétele 20% cián, 66% bíbor, 40% sárga és 0% fekete, a második szín összetétele 40% cián, 20% bíbor, 30% sárga és 10% fekete, akkor az eredményként létrejövő kemény szín összetétele 40% cián, 66% bíbor, 40% sárga és 10% fekete.

Lágy keverés hatás

Láthatóvá teszi a háttérben lévő színeket az egymást átfedő grafikákban, majd a képet összetevőire bontja. Megadhatja a láthatóság százalékos mértékét az egymást átfedő színeknél.

Keverési módokat alkalmazhat különálló objektumokra, azonban csoportokra és rétegekre a Kemény keverés vagy a Lágy keverés hatást kell alkalmaznia. A keverési módok hatással vannak az objektum kitöltésére és körvonalára is, míg a Kemény keverés vagy a Lágy keverés hatás eltávolítja az objektum körvonalát.

Megjegyzés:

A legtöbb olyan esetben, amikor a Kemény keverés vagy a Lágy keverés hatást alkalmazza egy négyszínes színeket és direkt színeket is tartalmazó objektumra, a színek CMYK színekké alakulnak át. Egy nem globális négyszínes RGB alapszín és egy RGB direkt szín keverésekor minden direkt szín nem globális négyszínes RGB alapszínné alakul át.

Színek keverése a Kemény keverés hatással

 1. Adja meg a célcsoportot vagy célréteget.

 2. Válassza a Hatás > Görbekezelő > Kemény keverés parancsot..

Színek keverése a Lágy keverés hatással

 1. Adja meg a célcsoportot vagy célréteget.

 2. Válassza a Hatás > Görbekezelő > Lágy keverés parancsot.

 3. Adjon meg egy értéket 1% és 100% között a Keverési arány szövegmezőben az egymást átfedő objektumok láthatósági arányának meghatározásához, és kattintson az OK gombra.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat