A szavak elválasztásának és a sorok törésének módját az elválasztási beállítások automatikus megadásával, illetve az elválasztási szótár használatával adhatja meg.

Az Illustrator az Adobe InDesignnal azonos tördelési módszerek szerint töri a sorokat és választja el a szavakat. Az ezeknek a funkcióknak a használatával kapcsolatos további tudnivalókat a webes súgó ismerteti.

Automatikus elválasztás alkalmazása

Az elválasztási beállítások a szövegsorok vízszintes elhelyezésére, valamint esztétikai megjelenésére vannak hatással. Meghatározzák, hogy a szavak elválaszthatók lehetnek-e, és ha igen, hogyan.

 1. Az automatikus elválasztás alkalmazásához tegye az alábbiak egyikét:
  • Az automatikus elválasztás be- vagy kikapcsolásához a Bekezdés palettán jelölje be az Elválasztás jelölőnégyzetet, vagy törölje belőle a jelet.

  • Ha az elválasztást adott bekezdésekre szeretné alkalmazni, jelölje ki a kívánt bekezdéseket.

  • Elválasztási szótár definiálásához a Karakter panel alján lévő Nyelv listában válasszon egy nyelvet.

 2. A megfelelő beállítások kijelöléséhez a Bekezdés panel menüjében kattintson az Elválasztás parancsra, és adja meg az alábbi beállításokat:

  Ennél hosszabb szavak: _ betű

  Ez a mező meghatározza az elválasztható szavak minimális hosszát.

  Az első szótag _ betű és Az utolsó szótag _ betű

  Ez a mező meghatározza, hogy legalább hány karakter legyen a kötőjellel elválasztható szavak elején, illetve végén. Ha például a mezőkben a 4 értéket adja meg, az automatika szót a program auto- matika formában választja el az au- tomatika vagy az automati- ka alakok helyett.

  Egymás alatt maximum: _ elválasztás

  Ez a mező meghatározza, hogy legfeljebb hány egymást követő sor végén lehet szóelválasztás. A nulla azt jelenti, hogy korlátlan számú egymást követő sorvégi elválasztás fordulhat elő.

  Elválasztási zóna

  Ez a mező kijelöl egy távolságot a bekezdés jobb szélétől, amelyben nem fordulhat elő elválasztás. A 0 érték engedélyezi az összes elválasztást. Ez a beállítás csak az Adobe egysoros tördelő szolgáltatás használata esetén alkalmazható.

  Nagybetűs szavak elválasztása

  Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, megakadályozhatja a nagybetűs szavak elválasztását.

Megjegyzés:

Az elválasztási beállítások csak antikva karakterekre alkalmazhatók, a kínai, japán és koreai betűkészletekben található kétbájtos karakterekre nincsenek hatással.

Elválasztási szótár használata

Az Illustrator a Proximity típusú nyelvi szótárakkal határozza meg, hogy hol kell elválasztani a szavakat. Ezekkel a szótárakkal másik nyelv adható meg akár már egyetlen karakternyi szöveghez. Kijelölhet egy alapértelmezett szótárat, és a Beállítások párbeszédpanelen ezt testreszabhatja.

 1. Válassza a Szerkesztés > Beállítások > Elválasztás (Windows) vagy az Illustrator > Beállítások > Elválasztás (Mac OS) menüpontot.
 2. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • Egy alapértelmezett elválasztási szótár kiválasztásához jelöljön ki egy Alapértelmezett nyelv beállítást, és kattintson az OK gombra.

  • Szó felvételéhez a kivételek listájára írja be a szót az Új bejegyzés mezőbe, és kattintson a Hozzáadás gombra.

  • Ha egy szót el szeretne távolítani a kivételek listájából, jelöljön ki egy szót a listában, és kattintson a Törlés gombra.

Szóelválasztás megakadályozása

A sorvégi szótörés megakadályozható – például tulajdonnevek vagy olyan szavak esetén, amelyek elválasztva rosszul olvashatók. Lehetőség van több szó vagy csoport együtt tartására – például a vezetéknevek és monogramok csoportja esetén.

 1. Jelölje ki azokat a karaktereket, amelyek szótörését meg kívánja akadályozni.
 2. A Karakter panel menüjében kattintson a Nincs törés parancsra.

  Megjegyzés:

  Ha túl sok szomszédos karakterre alkalmazza a Nincs törés beállítást, előfordulhat, hogy a szöveg egy szó közepén törik. Ha azonban egy sornál nagyobb szövegegységnél érvényesíti a Nincs törés beállítást, akkor egyáltalán nem jelenik meg a szöveg.

Tördelési módszerek

Az oldalon látható szöveg megjelenése a különböző folyamatok összhatásának eredményeként létrejövő tördelés függvénye. Az Adobe alkalmazások a kijelölt szóköz-, betűköz-, karakterjelköz- és elválasztási beállításokból meghatározzák a lehetséges sortöréseket, és kiválasztják közülük a megadott paramétereket leginkább támogató megoldást.

Két tördelési módszer közül választhat: Adobe mindensoros tördelés és Adobe egysoros tördelés Mindkét módszer a lehetséges törések meghatározásán és az adott bekezdés elválasztási és sorkizárási beállításaihoz legjobban illő lehetőség kiválasztásán alapul. A tördelési módszer csak a kijelölt bekezdés(ek)re érvényes, vagyis a különböző bekezdésekhez beállíthat eltérő tördelési módszereket is.

Mindensoros tördelés

A mindensoros tördelés a szöveget sorok meghatározott tartományához tartozó töréspont-hálózatnak tekinti, ezáltal az esztétikailag kifogásolható későbbi törések elkerülése céljából optimalizálni tudja a bekezdés korábbi sorait.

A mindensoros tördelés először azonosíthatja és értékeli a lehetséges törési pontokat, majd a következő elv szerint súlyozó büntetőszámokat rendel hozzájuk:

 • Balra, jobbra vagy középre igazított szövegnél a jobb oldalhoz közelebb eső sorokat tekinti kedvezőbbnek, és ezek kapnak alacsonyabb büntetőszámot.

 • Sorkizárt szövegnél az egyenletes betű- és szóköznek van legnagyobb jelentősége.

 • Az elválasztás lehetőség szerint kerülendő.

Egysoros tördelés

Az egysoros tördelés a szöveg hagyományos, soronként meghatározott tördelését képviseli. Ezt a beállítást akkor érdemes használni, ha manuálisan szeretné meghatározni a sortörések helyét. Az egysoros tördelő funkció a következő elvek szerint határozza meg a töréspont helyét:

 • Lehetőség szerint hosszú sorokra kell törekedni.

 • Sorkizárt szövegnél a szóközök változtatása (tömörítés vagy széthúzás) előnyösebb az elválasztásnál.

 • Nem sorkizárt szövegnél a szóközök változtatásával (tömörítés vagy széthúzás) szemben előnyben részesítendő az elválasztás.

 • A térköz-változtatási lehetőségek közül a tömörítés kedvezőbb hatású a széthúzásnál.

  A tördelési módszer a Bekezdés panel menüjéből választható. Ha valamennyi bekezdésre szeretné alkalmazni a módszert, először jelölje ki az objektumot; ha csak az aktuális bekezdésre, akkor először állítsa a kurzort az adott bekezdésbe.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat