Sortávolság beállítása

A szövegsorok közötti függőleges távolságot sortávolságnak nevezik. A program az adott sor alapvonala és a fölötte lévő sor alapvonala közötti távolságot tekinti a sortávolságnak. Az alapvonal az a láthatatlan vonal, amelyen a betűk elhelyezkednek.

Az automatikus sortávolság alapértelmezett beállítása a szövegméret 120%-ára állítja a sortávolságot (10 pontos szöveg esetén például 12 pontosra). Ha aktív az automatikus sortávolság, zárójelek között jeleníti meg az aktuális sortávolság értékét a Karakter panel Sortávolság legördülőlistájában. Ez az alapértelmezett automatikus sortávolság módosítható a Bekezdés panel Sorkizárás beállításával, ahol megadhat egy százalékos értéket 0 és 500 között.

A sortávolság alapértelmezés szerint egy karakterekhez rendelt attribútum, így egyazon bekezdésen belül több sortávolságérték is alkalmazható. Egy adott szövegsor legnagyobb sortávolságértéke egyben a sor sortávolságát is meghatározza.

Megjegyzés:

Vízszintes folyásirányú ázsiai szöveggel dolgozva megadhatja, hogy a program hogyan mérje a sortávolságot, alapvonaltól alapvonalig, vagy egyik szövegsor tetejétől a másik szövegsor tetejéig.

 1. Jelölje ki a módosítani kívánt karaktereket vagy szövegobjektumokat. Ha nem jelöl ki szöveget, a sortávolság csak az új szövegekre érvényesül.
 2. A Karakter panelen állítsa be a Sortávolság értékét  ( függőleges szövegeknél).

Az alapvonal eltolása

Alapvonal-eltolással a környező szöveg alapvonalához képest felfelé vagy lefelé mozdíthatja a kijelölt karaktereket. Az alapvonal eltolása főleg hányadok kézi beállítása vagy szimbólumos betűtípus pozíciójának módosítása során hasznos.

 1. Jelölje ki a módosítani kívánt karaktereket vagy szövegobjektumokat. Ha nem jelöl ki szöveget, az eltolás csak az új szövegekre érvényesül.
 2. A Karakter panelen állítsa be az alapvonal-eltolás értékét. A pozitív értékek hatására a karakter alapvonala a sor többi részének alapvonala fölé kerül, míg a negatív értékek az alá helyezik a karakter alapvonalát.
  Különböző alapvonal-eltolási értékű szöveg
  Különböző alapvonal-eltolási értékű szöveg

Alávágás és betűköz változtatása

Az alávágás bizonyos betűpárok közötti távolság csökkentése vagy növelése. A betűköz a kijelölt szövegben vagy egy egész szövegblokkban lévő karakterek közötti távolság (amely növelhető és csökkenthető).

Megjegyzés:

Az alávágás- és betűközértékek a japán nyelvű szövegekre is hatással vannak, de ezek a beállítások elsősorban a latin betűs szövegekben használatosak.

A szövegre automatikusan alkalmazhat alávágást, beépítettet vagy optikait. A beépített alávágás (más néven automatikus alávágás) alávágási betűpárokra alapul, amelyek a legtöbb betűtípusban megtalálhatók. Az alávágási betűpárok információkat tartalmaznak bizonyos karakterpárok betűközéről. Néhány ilyen betűpár: LA, P., To, Try, Ta, Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya és Yo. A beépített alávágás alapértelmezés szerint be van állítva, tehát meghatározott betűpárokra a program automatikusan alkalmaz alávágást beírásuk vagy importálásuk esetén.

Egyes betűtípusok terjedelmes információkat tartalmaznak az alávágási betűpárokról. Ha azonban egy betűtípus alig vagy egyáltalán nem tárol információt a beépített alávágáshoz, vagy ugyanabban a sorban egy vagy több szóban több betűcsaládból származó vagy eltérő méretű karaktereket használ, célszerű optikai alávágást alkalmazni. Optikai alávágáskor a program az egymással szomszédos karakterek betűközét alakjuk alapján határozza meg.

Alávágási és betűköz-beállítások
Alávágási és betűköz-beállítások

A. Eredeti szöveg B. Szöveg optikai alávágással C. Szöveg a „W” és az „a” betű között kézi alávágással D. Szöveg betűköz-módosítással (betűsűrítéssel) E. Alávágás és betűsűrítés együttes alkalmazása 

Alkalmazhat kézi alávágást is, ami jó megoldás két betű közötti távolság kiigazítására. A betűköz beállítása és a kézi alávágás hatása összeadódik; először beállíthatja az egyes betűpárok távolságát az alávágással, majd az egész szövegblokkban ritkíthatja vagy sűrítheti a betűközt anélkül, hogy az ezekhez a betűpárokhoz beállított relatív alávágás módosulna.

Amikor két betű között elhelyezi a kurzort, a Karakter panelen megjelenik az alávágás értéke. A beépített és az optikai alávágás értékei (vagy a definiált alávágási betűpárok) zárójelek között jelennek meg. Hasonlóképpen, egyes szavak vagy szövegrészek kijelölésekor a Karakter panelen megjelenik a betűköz-beállítás értéke.

A betűköz és az alávágás mértékegysége 1/1000 kvirt, amely az aktuális betűmérethez viszonyítva értelmezendő. Egy hatpontos betűtípusban 1 kvirt egyenlő 6 ponttal, egy tízpontos betűtípusban 1 kvirt egyenlő 10 ponttal. Az alávágás és a betűköz mértéke szigorúan az aktuális betűmérettel arányos.

Megjegyzés:

Az alávágás- és betűközértékek a japán nyelvű szövegekre is hatással vannak, de ezek a beállítások elsősorban a latin betűs szövegekben használatosak.

Az alávágás igazítása

 1. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • Ha az adott betűtípus beépített alávágási információit szeretné alkalmazni a kijelölt karakterekre, a Karakter panel alávágási beállításában válassza az Automatikus vagy Méretek elemet.

  • Ha a kijelölt karakterekre alakjuk alapján automatikusan szeretne alávágást alkalmazni, a Karakter panel alávágási beállításában válassza az Optikai elemet.

  • Az alávágás kézi beállításához helyezze a kurzort a két karakter közé, és a Karakter panel alávágási beállításában írja be a kívánt értéket. (Megjegyzendő, hogy szövegrész kijelölése esetén az alávágási beállítás nem adható meg kézzel, ilyenkor a betűközök definiálhatók.)

   Tipp: A két karakter közötti alávágás csökkentéséhez vagy növeléséhez nyomja le az Alt+Balra nyíl vagy Alt+Jobbra nyíl (Windows) vagy az Option+Balra nyíl vagy Option+Jobbra nyíl (Macintosh) billentyűkombinációt.

  • Ha a kijelölt karakterek közötti alávágást ki szeretné kapcsolni, a Karakter panel alávágási beállításában adja meg a 0 (nulla) értéket.

   Más: A szöveggel végzett munka lerövidítésére használható időtakarékos megoldások megismeréséhez keressen a súgóban a „billentyűparancsok” kifejezésre.

A betűköz igazítása

 1. Jelölje ki a beállítani kívánt karaktereket vagy szövegrészt.
 2. A Karakter panelen adjon meg egy értéket a betűköz-beállítási listában.

Töredékes karakterszélesség be- vagy kikapcsolása

Alapértelmezés szerint a program töredékes szélességet használ a karakterek között. Ez azt jelenti, hogy a karakterek közti távolság változó, és néha csak a teljes képpont tört részével mérhető.

Legtöbbször a töredékes karakterszélesség használata biztosítja a megjelenés és olvashatóság szempontjából optimális térközt. A kis méretben használt (20 pont alatti), töredékes karakterszélességű betűtípusok online megjelenítésénél előfordulhat, hogy a szöveg összefolyik vagy túl sok térközt tartalmaz, és ezért nehezen olvasható.

Ha a kisméretű szövege összefolyásának megakadályozása céljából (csak) egész képpontnyi lépésekben szeretné változtatni a térközt, kapcsolja ki a töredékes szélesség beállítást. A töredékes karakterszélesség-beállítás a szövegréteg összes karakterére vonatkozik – ez a beállítás karakterekre nem adható meg.

 1. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • Ha az egész dokumentumra be szeretné állítani a szöveg teljes képpontnyi térköznövekményét, a Karakter panelen válassza a Rendszer elrendezése lehetőséget.

  • A töredékes karakterszélességek újraengedélyezéséhez válassza a Karakter panel menüben a Töredékes szélességek lehetőséget.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat