Grafikus stílusok ismertetése

A grafikus stílus újrafelhasználható megjelenési jellemzők készlete. A grafikus stílusok lehetővé teszik, hogy gyorsan módosítsa egy objektum megjelenését, egy lépésben megváltoztathatja például a kitöltés vagy az ecsetvonás színét, beállíthatja az átlátszóságát és hatásokat alkalmazhat. A grafikus stílusokkal alkalmazott minden módosítás teljes mértékben visszavonható.

Grafikus stílusokat alkalmazhat objektumokra, csoportokra és rétegekre. Amikor egy grafikus stílust egy csoportra vagy rétegre alkalmaz, a csoportban vagy a rétegen lévő összes objektum felveszi a grafikus stílus jellemzőit. Tegyük fel például, hogy az egyik grafikus stílus 50%-os opacitást alkalmaz. Ha a grafikus stílust egy rétegre alkalmazza, a rétegen lévő és a később elhelyezett objektumok is 50%-os opacitásúak lesznek. Ha viszont egy objektumot eltávolít a rétegről, az objektum megjelenése visszaáll a korábbi opacitási értékére.

A Megjelenés, illetve a Grafikus stílusok panelt bemutató videoklipet a www.adobe.com/go/lrvid4022_ai weboldalon tekintheti meg.

Megjegyzés:

Ha egy grafikus stílust csoportra vagy rétegre alkalmaz, de a stílus kitöltési színe nem jelenik meg a grafikán, húzza a Kitöltés jellemzőt a Megjelenés panelen a Tartalom bejegyzés fölé.

Grafikus stílusok panel áttekintése

A Grafikus stílusok panellel (Ablak > Grafikus stílusok) létrehozhat, elnevezhet és módosíthat megjelenési jellemzőkészleteket. Dokumentum létrehozásakor a panel felsorolja az alapértelmezett grafikus stílusokat. Ha a dokumentum meg van nyitva és aktív, az aktív dokumentummal mentett grafikus stílusok jelennek meg a panelen.

Ha a stílus nem rendelkezik kitöltéssel és ecsetvonással (például csak hatásokból álló stílus), akkor a bélyegkép fekete körvonalként és fehér kitöltésként jelenik meg az objektum alakjában. Továbbá megjelenik egy kis piros áthúzás, mely a kitöltés és ecsetvonás hiányát jelzi.

Ha szövegstílust hozott létre, a Grafikus stílusok panel menüjének Szöveg használata előnézethez parancsával a bélyegképként jelenítheti meg a betűnél alkalmazott stílust négyzet helyett.

Ha egy stílust részletesebben szeretne megtekinteni vagy egy kijelölt objektumon szeretné a stílus előnézetét megjeleníteni, akkor a Grafikus stílusok panelen kattintson jobb gombbal (Windows), illetve a Ctrl billentyűt nyomva tartva (Macintosh) a stílus bélyegképére és tekintse meg a megjelenő nagy bélyegképet.

A Megjelenés, illetve a Grafikus stílusok panelt bemutató videoklipet a www.adobe.com/go/lrvid4022_ai weboldalon tekintheti meg.

A nagy felugró bélyegkép megjelenítése a stílus bélyegképére történő jobb gombos kattintással
A nagy bélyegkép megjelenítéséhez kattintson jobb gombbal a stílus bélyegképére. A kijelölt stílus csak hatásokból álló stílus.

A grafikus stílusok a panelen történő megjelenítésének módosítása

 1. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

  • A panelmenüből jelöljön ki egy megjelenítési méretet. Bélyegképek megjelenítéséhez jelölje ki a Bélyegkép nézetet. Stílusnevek és kis bélyegképek megjelenítéséhez jelölje ki a Kis sor nézetet. Stílusnevek és nagy bélyegképek megjelenítéséhez jelölje ki a Nagy sor nézetet.

  • A stílus négyzeten vagy az alapobjektum formáján történő megjelenítéséhez jelölje ki a Négyzet használata előnézethez parancsot a panelmenüből.

  • Húzza a grafikus stílust egy másik helyre. Amikor egy fekete vonal jelenik meg a kívánt helyen, engedje fel az egér gombját.

  • Válassza a Rendezés név szerint panelmenü parancsot a grafikus stílusok betűrendbe, illetve (Unicode kódolás szerinti) számsorrendbe sorolásához.

  • A stílus T betűn való megjelenítéséhez jelölje ki a Szöveg használata előnézethez parancsot a panelmenüből. Ez a nézet a szövegstílusok pontosabb vizuális megjelenítését biztosítja.

    

  Szöveghez való grafikus stílus, szövegként megjelenített előnézettel
  Szöveghez való grafikus stílus, szövegként megjelenített előnézettel

Grafikus stílusok létrehozása

Teljesen új grafikus stílust is létrehozhat, ha egy objektumra megjelenési jellemzőket alkalmaz, vagy egy már meglévő grafikus stílust is használhat alapként. A meglévő grafikus stílusokat meg is kettőzheti.

Grafikus stílus létrehozása

 1. Jelöljön ki egy objektumot, és alkalmazzon rá tetszőleges számú megjelenési jellemzőt (például kitöltéseket, ecsetvonásokat, hatásokat és átlátszóság beállításokat).

  A Megjelenés panellel beállíthatja és rendezheti a megjelenési jellemzőket, valamint több kitöltést és ecsetvonást is létrehozhat. Egy grafikus stílus tartalmazhat például három kitöltést is, amelyek opacitása és keverési módja különbözik, és ezek határozzák meg azt, hogyan hatnak egymásra a különböző színek.

 2. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

  • Kattintson az Új grafikus stílus gombra  a Grafikus stílusok panelen.

  • Válassza a panel menüjének Új grafikus stílus parancsát, a Stílus neve mezőben adja meg a stílus nevét, majd kattintson az OK gombra.

  • Húzza a bélyegképet a Megjelenés panelről (vagy az objektumot az illusztrációs ablakból) a Grafikus stílusok panelre.

  • Az Alt billentyű (Windows) vagy az Option billentyű (Mac OS) lenyomva tartása mellett kattintson az Új grafikus stílus gombra, adja meg a grafikus stílus nevét, és kattintson az OK gombra.

  Húzza a bélyegképet a Megjelenés panelről a Grafikus stílusok panelre a jellemzők mentéséhez.
  Húzza a bélyegképet a Megjelenés panelről a Grafikus stílusok panelre a jellemzők mentéséhez.

Grafikus stílus létrehozása kettő vagy több meglévő grafikus stílus alapján

 1. A Ctrl billentyű (Windows) vagy a Command billentyű (Mac OS) lenyomva tartása mellett kattintson az összes egyesíteni kívánt grafikus stílusra azok kijelöléséhez, és a panel menüjéből válassza a Grafikus stílusok egyesítése parancsot.

  Az új grafikus stílus tartalmazza a kijelölt grafikus stílusok összes megjelenési jellemzőjét, és a panelen a grafikus stílusok listájának végére kerül.

Grafikus stílus megkettőzése

 1. A panel menüjéből válassza a Grafikus stílus megkettőzése parancsot, vagy húzza a grafikus stílust az Új grafikus stílus gombra.

  Az új stílus a Grafikus stílusok panelen lévő lista végére kerül.

Grafikus stílus alkalmazása

 1. Jelöljön ki egy objektumot vagy csoportot (vagy jelöljön ki célként egy réteget a Rétegek panelen).

 2. Egy stílust a következő lépések egyike szerint alkalmazhat egy objektumra:

  • Jelöljön ki egy grafikus stílust a Vezérlőpult Stílus menüjéből, a Grafikus stílusok panelen vagy egy grafikus stílusokat tartalmazó könyvtárban.

  • A grafikus stílust húzza az objektumra a dokumentumablakban. (Az objektumot nem kell előzetesen kijelölni.)

 3. Ha egy stílust egy objektum létező stílusattribútumaival szeretne egyesíteni, vagy egy objektumra több stílust szeretne alkalmazni, akkor tegye a következők egyikét:

  • Az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS) billentyűt lenyomva tartva húzza a stílust a Grafikus stílus panelről az objektumra.

  • Jelölje ki az objektumot, majd az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS) billentyűt lenyomva tartva kattintson a stílusra a Grafikus stílusok panelen.

  Megjegyzés:

  Ha egy grafikus stílus alkalmazásakor meg szeretné őrizni a betűk színét, törölje a Karakterszín felülbírálása jelölőnégyzetet a Grafikus stílus panel menüjében.

Grafikus stílusok könyvtárainak használata

A grafikus stílusok könyvtárai előre beállított grafikus stílusok gyűjteményei. Amikor megnyit egy grafikusstílus-könyvtárat, az egy új panelen jelenik meg (nem a Grafikus stílusok panelen). A grafikusstílus-könyvtárban lévő elemeket ugyanúgy kijelölheti, rendezheti és megtekintheti, mint a Grafikus stílusok panel elemeit. A grafikus stílusok könyvtáraiban lévő elemeket azonban nem szerkesztheti, nem törölheti, és új elemeket sem adhat a könyvtárhoz.

Grafikus stílusok könyvtárának megnyitása

 1. Jelöljön ki egy könyvtárat az Ablak > Grafikus stílusok könyvtárai almenüben, vagy a Grafikus stílusok panel menüjének Grafikus stílusok könyvtárának megnyitása almenüjében.

Megjegyzés:

Ha egy könyvtárat automatikusan meg szeretne nyitni az Illustrator elindításakor, kattintson az Állandó menüpontra a panel menüjében.

Grafikus stílusok könyvtárának létrehozása

 1. A kívánt grafikus stílusokat vegye fel a Grafikus stílusok panelre, és törölje a kihagyni kívánt grafikus stílusokat.

  Megjegyzés:

  A dokumentumban nem használt összes stílus kijelöléséhez válassza az Összes nem használt kijelölése menüpontot a Grafikus stílusok panel menüjéből.

 2. Válassza a Grafikus stílusok könyvtárának mentése menüpontot a Grafikus stílusok panel menüjéből.

  A könyvtár tetszőleges helyre menthető. Ha az alapértelmezett helyre menti a könyvtárfájlt, akkor a könyvtár neve a Grafikus stílusok könyvtárai és a Grafikus stílusok könyvtárának megnyitása menü Felhasználó által meghatározott almenüjében is megjelenik.

Grafikus stílusok mozgatása a könyvtárból a Grafikus stílusok panelre

 • A grafikus stílusok könyvtárából húzzon egy vagy több grafikus stílust a Grafikus stílusok panelre.

 • Jelölje ki a hozzáadni kívánt grafikus stílusokat, és a panel menüjéből válassza a Hozzáadás a grafikus stílusokhoz menüpontot.

 • Alkalmazza a grafikus stílust a dokumentumban lévő egyik objektumra. A grafikus stílus automatikusan a Grafikus stílusok panelre kerül.

Grafikus stílusok használata

A Grafikus stílusok panelen átnevezheti és törölheti a grafikus stílusokat, megszakíthatja a kapcsolatot egy grafikus stílussal és lecserélheti a grafikus stílusok jellemzőit.

Grafikus stílus átnevezése

 1. A panel menüjéből válassza a Grafikus stílus beállításai menüpontot, nevezze át a fájlt, végül kattintson az OK gombra.

Grafikus stílus törlése

 1. A panel menüjéből válassza a Grafikus stílus törlése parancsot, és kattintson az Igen gombra, vagy húzza a grafikus stílust az Új stílus gombra.

  A grafikus stílust használó összes objektum, csoport vagy réteg megtartja a megjelenési jellemzőket, viszont ezek a jellemzők már nem kapcsolódnak egy grafikus stílushoz.

 1. Jelölje ki az objektumot, csoportot vagy réteget, amelyre a grafikus stílus alkalmazva van.

 2. Tegye az alábbiak egyikét:

  • A Grafikus stílusok panel menüjéből válassza a Grafikus stílusra mutató hivatkozás megszüntetése menüpontot, vagy kattintson a panelen lévő Grafikus stílusra mutató hivatkozás megszüntetése gombra .

  • Módosítsa a kijelölt elem bármelyik megjelenési jellemzőjét, például a kitöltését, az ecsetvonását, az átlátszóságát vagy a hatásokat.

   Az objektum, csoport vagy réteg megtartja a megjelenési jellemzőket, és immár függetlenül szerkeszthető. Viszont ezek a jellemzők már nem tartoznak egy grafikus stílushoz.

Grafikus stílus jellemzőinek lecserélése

 • Az Alt billentyű (Windows) vagy az Option billentyű (Mac OS) lenyomva tartása mellett húzza a használni kívánt grafikus stílust a lecserélni kívánt grafikus stílusra.

 • Jelölje ki az objektumot vagy csoportot (vagy adja meg célként a réteget a Rétegek panelen), amely rendelkezik a használni kívánt jellemzőkkel. Ezután az Alt billentyű (Windows) vagy az Option billentyű (Mac OS) lenyomva tartása mellett húzza a Megjelenés panel felső részén lévő bélyegképet a Grafikus stílusok panelen lévő lecserélni kívánt grafikus stílusra.

 • Jelölje ki a cserélni kívánt grafikus stílust. Ezután jelölje ki a grafikát (vagy adja meg célként az elemet a Rétegek panelen), amely a használni kívánt jellemzőkkel rendelkezik, és válassza a Grafikus stílus újbóli megadása „Stílus neve” menüpontot a Megjelenés panel menüjéből.

  A lecserélt grafikus stílus megtartja a nevét, de új megjelenési jellemzőkkel rendelkezik. Az Illustrator-dokumentumban a grafikus stílus összes előfordulása az új jellemzőknek megfelelően módosul.

Egy másik dokumentum összes grafikus stílusának importálása

 1. Válassza az Ablak > Grafikus stílusok könyvtárai > Egyéb könyvtár menüpontot, vagy a Grafikus stílusok panel menüjéből válassza a Grafikus stílusok könyvtárának megnyitása > Egyéb könyvtár menüpontot.

 2. Jelölje ki azt a fájlt, amelyből a grafikus stílusokat importálni kívánja, és kattintson a Megnyitás gombra.

  A grafikus stílusok a grafikus stílusok könyvárának paneljén jelennek meg (nem a Grafikus stílusok panelen).

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat