Megjegyzés:

Az ebben a cikkben szereplő információk az Illustrator CC 2015.x és a korábbi verziókhoz kapcsolódnak. A CC 2017 kiadástól kezdődően az Illustrator kiszámíthatóbb és pontosabb funkcióval rendelkezik a grafika képpontrácshoz történő igazításához. A részletekért lásd: Képpontok szintjén tökéletes grafika rajzolása.

A képponthoz igazítás objektumszintű tulajdonság, amellyel az objektum függőleges és vízszintes irányú görbéi hozzáigazíthatók a képpontrácshoz. Ezt a tulajdonságát az objektum megőrzi módosítás után is. Az objektum minden függőleges és vízszintes görbéje igazodni fog a képpontrácshoz, míg ez a tulajdonság be van állítva.

Képpontra igazított görbék az Illustratorban
Egy illusztráció, amelyben képpontrácshoz igazított és nem igazított objektumok szerepelnek

A. Az objektum nem igazodik a képpontrácshoz B. Az objektum igazodik a képpontrácshoz 

Az internetes munkafolyamatokhoz való, képpontra igazított görbék rajzolásáról szóló videót lásd: www.adobe.com/go/lrvid5201_ai_hu.

Új objektumok képpontrácshoz igazítása

Az „Új objektumok képpontrácshoz igazítása” beállítás az Új dokumentum párbeszédpanel Speciális szakaszában kapcsolható be.

Ez a beállítás az Átalakítás panelmenüből (úszó menü) is elérhető.

Az „Új objektumok képpontrácshoz igazítása” beállítás az Átalakítás panelmenüben
Az „Új objektumok képpontrácshoz igazítása” beállítás az Átalakítás panelmenüben

A beállítás bekapcsolásával minden megrajzolt új objektum alapértelmezés szerint képpontrácshoz igazított lesz. Internetes dokumentumprofil szerint létrehozott új dokumentumoknál ez a beállítás alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Ez a tűéles, képponthoz igazított vonalú megjelenés csak 72 ppi felbontású raszteres kimenet esetén marad meg. Más felbontásoknál nagy valószínűséggel élsimítást fognak eredményezni ezek a vonalak.

A képponthoz igazított beállítású, de függőleges és vízszintes vonalszakaszokat nem tartalmazó objektumok, nem módosulnak, és nem igazodnak a képpontokhoz. Például egy elforgatott téglalapnak nincsenek függőleges és vízszintes egyenes szegmensei, tehát az akkor sem módosul úgy, hogy kövesse a képpontrácsot, ha a képponthoz igazítás tulajdonság hozzá van rendelve.

Megjegyzés:

A dokumentumszintű tulajdonság és az egyes objektumok képponthoz igazított beállítása mentéskor belekerül az AI fájlba.

További tudnivalók a szimbólumok képpontrácshoz igazításához: Szimbólumok képpontrácshoz igazítása.

Meglévő objektumok képpontrácshoz igazítása

A Képpontrácshoz igazítás bekapcsolásával az objektum minden áthelyezés után a képpontrácshoz fog igazodni. Ha például egy képpontrácshoz igazított objektumot áthelyez vagy átalakít, akkor az objektum az új koordinátái szerint ismét igazodni fog a képpontrácshoz.

Meglévő objektum képpontrácshoz igazításához jelölje ki az objektumot, majd kapcsolja be a Képpontrácshoz igazítás jelölőnégyzetet az Átalakítás panel alján.

Képpontrácshoz igazítás bekapcsolása az Átalakítás panelen
Képpontrácshoz igazítás bekapcsolása az Átalakítás panelen

A beállítás bekapcsolásával az objektum görbéjének függőleges és vízszintes szegmensei kis mértékben elmozdulnak. Ennek eredményeként az ilyen szegmensek megjelenése mindig tűéles vonalú, függetlenül a vonalvastagságtól és az elhelyezkedéstől. Az ilyen beállítású objektumok körvonalai mindig egész számértékű vonalvastagságúak.

Ha nem igazított objektumot hoz be olyan dokumentumba, amelyre az „Új objektumok pixelrácshoz igazítása” beállítás érvényes, akkor a hozott objektum nem fog igazodni a képpontokhoz. Az ilyen objektumok akkor fognak képponthoz igazodni, ha az Átalakítás panel Képpontrácshoz igazítás beállítását bekapcsolja. A raszterképek, raszterhatások és szövegek nem illeszthetők a képpontrácshoz, mert az ilyen objektumoknak valójában nincs görbéjük.

Képpontrácshoz nem igazított objektumok kijelölése

Kattintson a Kijelölés > Objektum

Szimbólumok képpontrácshoz igazítása

Képponthoz igazított szimbólum létrehozásához válassza a Szimbólumbeállítások párbeszédpanel Képpontrácshoz igazítás beállítását. Eredeti méretükben a képpontrácshoz igazított szimbólumok a rajztábla bármely pontján, mindig igazodni fognak a képpontrácshoz.

Megjegyzés:

A méretezett szimbólumok – függetlenül képpontra igazított beállításuktól – nem feltétlenül képeznek éles görbéket.

A képpontrácshoz igazításról további tudnivalókért lásd: Képpontra igazított görbék rajzolása internetes munkákhoz.

Megjegyzés:

Ha a Vezérlőpult Visszaállítás gombja aktív, akkor ez annak a jele, hogy a szimbólum át lett alakítva, és nem az eredeti méretében szerepel.

A képpontrács megjelenítése

A képpontrács megjelenítéséhez legalább 600%-ra kell növelni a nagyítást Pixeles előkép módban.

A képpontrács megjelenítésének bekapcsolásához kattintson a Beállítások > Segédvonalak és rács menüelemre. Válassza a Képpontrács megjelenítése (600%-os nagyítási szint felett) beállítást, ha nem volna eleve kiválasztva.

Kijelölt szeletek mentése

Csak a kijelölt szeletek mentéséhez válassza a Fájl > Kijelölt szeletek mentése menüelemet.

Élsimítás beállítása

Szöveg élsimítása

Az Illustrator Karakter paneljén a következő élsimítási beállítások találhatók:

  • Nincs

  • Éles

  • Határozott

  • Erős

Szöveg élsimítása
A Karakter panel beállításai szöveg élsimításához

Minden egyes szövegkeret élsimítása külön beállítható. A szövegnek ezek az élsimítási beállításai a dokumentum elmentésekor belekerülnek a fájlba. Ezeket a beállításokat a PDF, AIT és az EPS fájlok is megtartják. A szöveg élsimítási beállításait lehet PSD fájlba exportálni, illetve onnan importálni.

BMP, PNG, Targa, JPEG és TIFF fájlok exportálásakor a következő élsimítási beállítások választhatók a legördülőlistából: Nincs, Grafikára optimalizált, Szövegre optimalizált.

  • Grafikára optimalizált beállítás mellett minden formátum esetén a korábbi verziókkal megegyező raszterezés történik. A szöveg élsimítási beállításai viszont ebben az esetben figyelmen kívül maradnak a grafika raszterezésekor.

  • Az előállított raszteres kép szövegre optimalizált beállításai a szövegkeretek élsimítására újonnan bevezetett beállítások szerint fognak megjelenni.

Ez a beállítás a Mentés webre párbeszédpanelből is elérhető.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat