Élő kontúr használata | CS5 és korábbiak

Megjegyzés:

Ez a cikkely az Adobe Illustrator CS5 és korábbi verziókra vonatkozik. Az Adobe Illustrator CS6 változattól kezdve az Illustrator új Képkontúrozási felhasználói élményt biztosít. A kép kontúrozásakor mostantól számos készlet közül választhat, vagy intuitív, könnyen kezelhető vezérlőszervek használatával érhet el prémium minőségű eredményeket. További részletekért lásd: Képkontúrozás.

Ha egy meglévő grafikára szeretne alapozni egy új rajzot, a grafikát kontúrozhatja. Létrehozhat például egy grafikát egy papírra rajzolt ceruzarajz vagy egy másik grafikai alkalmazásban mentett raszterkép alapján, ha a grafikát importálja az Illustrator alkalmazásba, és kontúrozza.

A grafikák kontúrozásának legegyszerűbb módja az, ha megnyitja vagy behelyezi a fájlt az Illustrator alkalmazásban, és automatikusan kontúrozza a grafikát az Élő kontúr paranccsal. Beállíthatja a részletességi szintet és a kontúr kitöltésének módját. Ha elégedett a kontúrozás eredményével, a kontúrozást átalakíthatja vektorgörbékké vagy Élő festés objektummá.

A bittérkép az Élő kontúr paranccsal történő kontúrozás előtt és után
A bittérkép az Élő kontúr paranccsal történő kontúrozás előtt és után

Grafika kontúrozása

 1. Nyissa meg vagy helyezze be a kontúrozás forrásaként használni kívánt fájlt.

 2. Jelölje ki a forrásképet, majd tegye az alábbiak egyikét:

  • Ha a kép kontúrozását egy kontúrozási készlettel szeretné elvégezni, kattintson a Kontúrkészletek és beállítások gombra a Vezérlőpanelen egy készlet kiválasztásához.

  • Ha a kép kontúrozását az alapértelmezett kontúrozási beállításokkal szeretné elvégezni, kattintson az Élő kontúr eszközre a Vezérlőpulton, vagy válassza az Objektum > Élő kontúr > Létrehozás parancsot.

  • A kontúr beállításainak megadásához a kép kontúrozása előtt kattintson a Kontúrkészletek és beállítások gombra a Vezérlőpanelen, és válassza a Kontúr beállításai lehetőséget. Ezt megteheti az Objektum > Élő kontúr > Kontúr beállításai paranccsal is. Adja meg a megfelelő kontúrozási beállításokat, majd kattintson a Kontúrozás gombra.

 3. (Választható) Módosítsa a kontúrozás eredményét.

 4. (Választható) A kontúrozást alakítsa át görbékké vagy Élő festés objektummá.

Kontúr beállításai

Készlet

Meghatározza a kontúrkészletet.

Mód

Meghatározza a kontúrozás eredményének színmódját.

Határérték

Meghatározza az értéket, amely alapján az eredeti kép fekete-fehér kontúrozása létrejön. A határértéknél világosabb képpontok fehérek lesznek, a határértéknél sötétebbek pedig feketék. (Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a Mód beállítás értéke Fekete-fehér.)

Paletta

Meghatározza a palettát, amellyel létrejön az eredeti kép színes vagy szürkeárnyalatos kontúrozása. (Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a Mód beállítás értéke Szín vagy Szürkeárnyalatos.)

Ha azt szeretné, hogy az Illustrator határozza meg a kontúrozás színeit, válassza az Automatikus beállítást. Ha a kontúrozáshoz egyéni palettát szeretne használni, jelöljön ki egy színmintakönyvtárat. (A színmintakönyvtárat előbb meg kell nyitnia ahhoz, hogy megjelenjen a Paletta menüben.)

Max. szín

Meghatározza a színes vagy szürkeárnyalatos kontúrozáshoz felhasznált színek maximális számát. (Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a Mód beállítás értéke Szín vagy Szürkeárnyalatos, a panel beállítása pedig Automatikus.)

Hozzáadás a színmintákhoz

A kontúrozás eredményében lévő összes szín számára létrehoz egy új színmintát a Színtárak panelen.

Életlenítés

A kontúrozás előtt életleníti az eredeti képet. Ezzel a beállítással csökkentheti az eredményben esetleg jelentkező kisebb sávozottságot és kisimíthatja az egyenetlen széleket.

Újramintázás

Újramintázza az eredeti képet a kontúrozás előtt, és átalakítja a megadott felbontásúra. Ezzel a beállítással felgyorsítható a kontúrozási folyamat, de rosszabb minőségű eredményt adhat.

Megjegyzés: Készlet létrehozásakor az újramintázási felbontás mentése nem történik meg.

Kitöltések

Kitöltött területeket hoz létre a kontúrkészítési eredményben.

Ecsetvonások

Ecsetvonásos görbéket hoz létre a kontúrkészítési eredményben.

Ecsetvonás maximális vastagsága

Meghatározza az eredeti objektum alkotóelemeinek maximális vastagságát, amelyeknél létrejöhet ecsetvonás. A maximális szélességnél nagyobb alkotóelemek körvonalas területek lesznek a kontúrozás eredményeként.

Ecsetvonás minimális hossza

Meghatározza az eredeti objektum alkotóelemeinek minimális hosszát, amelyeknél létrejöhet ecsetvonás. A minimális hossznál kisebb alkotóelemek kimaradnak a kontúrkészítés eredményéből.

Görbeillesztés

Meghatározza a kontúrozott alakzat és az eredeti, képpontokból felépülő alakzat távolságát. Az alacsonyabb értékek pontosabb, a magasabb értékek lazább görbeillesztést eredményeznek.

Legkisebb terület

Meghatározza, hogy melyik az eredeti objektum azon legkisebb eleme, amely még kontúrozva lesz. A 4 érték például azt határozza meg, hogy a 2x2 képpontnál kisebb elemek nem kerülnek be a kontúrkészítés eredményébe.

Sarok szöge

Meghatározza az eredeti képben lévő kanyarulat élességét, amely sarokszerkesztőpontnak tekinthető a kontúrkészítési eredmény görbéjében. A sarokszerkesztőpontok és a simított határú szerkesztőpontok közötti különbséget a Görbék ismertetése című szakasz ismerteti.

Raszter

Meghatározza a kontúrozott objektum bittérkép-összetevőjének megjelenését. Ezt a megjelenítési beállítást a kontúrkészlet nem tárolja el.

Vektor

Meghatározza a kontúrkészítés eredményének megjelenítését. Ezt a megjelenítési beállítást a kontúrkészlet nem tárolja el.

Megjegyzés:

A Kontúr beállításai párbeszédpanelen jelölje be az Előkép jelölőnégyzetet a jelenlegi beállítások eredményének megtekintéséhez. Az alapértelmezett kontúrozási beállítások megadásához szüntesse meg az összes objektum kijelölését a Kontúr beállításai párbeszédpanel megnyitása előtt. A beállítások megadása után kattintson az Alapértelmezetté tesz gombra.

Az Élő kontúr használatáról szóló videóhoz lásd: www.adobe.com/go/vid0043_hu. Oktatóanyag az Élő kontúr legoptimálisabb eredményt adó beállításáról: www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_livetrace_hu.

Kontúrozott objektum megjelenésének módosítása

A kontúrozott objektumok két összetevőből állnak: az eredeti forrásképből és a kontúrkészítés eredményéből (amely a vektoros grafika). Alapértelmezés szerint csak a kontúrozás eredménye látható. Módosíthatja viszont az eredeti kép és a kontúrozási eredmény megjelenését úgy, hogy az leginkább megfeleljen az igényeinek.

 1. Jelölje ki a kontúrozott objektumot.

  Megjegyzés:

  Alapértelmezés szerint minden kontúrozott objektum „Kontúr” névvel jelenik meg a Rétegek panelen.

 2. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

  • A kontúrozási eredmény megjelenítésének módosításához kattintson a Vektoros nézet gombra a Vezérlőpanelen, vagy válassza az Objektum > Élő kontúr lehetőséget, és válasszon egy megjelenítési opciót: Nincs kontúrozási eredmény, Kontúrozási eredmény, Körvonalak vagy Körvonalak kontúrral.

  • A forráskép megjelenítésének módosításához kattintson a Raszter nézet gombra a Vezérlőpanelen, vagy válassza az Objektum > Élő kontúr lehetőséget, és válasszon egy megjelenítési opciót: Nincs kép, Eredeti kép, Módosított kép (ez a lehetőség a képet minden olyan módosítással együtt jeleníti meg, mely a kontúrozás során történt) vagy Átlátszó kép.

   Megjegyzés: A forráskép megtekintéséhez a Vektoros nézetet először át kell váltani a Nincs kontúrozási eredmény vagy a Körvonalak lehetőségre.

Kontúrozás eredményének beállítása objektum

A kontúrozott objektum létrehozása után az eredményt bármikor módosíthatja.

 1. Jelölje ki a kontúrozott objektumot.

 2. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

  • A Vezérlőpulton adja meg az alapvető beállításokat.

  • Kattintson a Kontúr beállításai párbeszédpanel gombra  a Vezérlőpulton az összes kontúrozási beállítás megtekintéséhez. Ezt megteheti az Objektum > Élő kontúr > Kontúr beállításai paranccsal is. Adja meg a beállításokat, és kattintson a Kontúrozás gombra.

  Megjegyzés:

  Kontúrkészletekkel gyorsan módosíthatja a kontúrozás eredményét.

A kontúrozáshoz használt színek módosítása

 1. Hozzon létre egy színmintakönyvtárat, amely tartalmazza a kontúrozásban használni kívánt színeket.

 2. Győződjön meg róla, hogy a színtárkönyvtár nyitva van, majd kattintson a Kontúr beállításai párbeszédpanel gombra a Vezérlőpanelen. Ezt megteheti az Objektum > Élő kontúr > Kontúr beállításai paranccsal is.

 3. A Paletta menüben jelölje ki a színmintakönyvtár nevét, és kattintson a Kontúrozás gombra.

Kontúrkészlet használata

A kontúrkészletek előre definiált kontúrozási beállításokat tartalmaznak a különböző grafikatípusokhoz. Ha például egy olyan kép kontúrozását végzi, amelyet műszaki rajzként szeretne használni, válassza a Műszaki rajz készletet. Minden kontúrozási beállítás felveszi a műszaki rajzokhoz optimális értéket: a szín fekete-fehér lesz, az életlenítés értéke 0, az ecsetvonás vastagságának korlátja 3 képpont és így tovább.

Készlet megadása

 • Válassza az Objektum > Élő kontúr > Kontúr beállításai parancsot. (Vagy válasszon egy kontúrozott objektumot, és kattintson a Kontúr beállításai párbeszédpanel gombra a Vezérlőpanelen.) Adja meg a készlet beállításait, és kattintson a Készlet mentése gombra. Adja meg a készlet nevét, és kattintson az OK gombra.

 • Válassza a Szerkesztés > Kontúrkészletek menüpontot. Kattintson az Új gombra, adja meg a készlet beállításait, és kattintson a Kész gombra.

  Ötlet: Ha a készletet egy meglévő készletre szeretné alapozni, előbb jelölje ki az alapul szolgáló készletet, és ezután kattintson az Új gombra.

Készlet szerkesztése és törlése

 1. Válassza a Szerkesztés > Kontúrkészletek menüpontot.

 2. Jelölje ki a készletet, és kattintson a Szerkesztés gombra vagy a Törlés gombra.

  Megjegyzés:

  Alapértelmezett készleteket nem törölhet (az alapértelmezett készleteket szögletes zárójel jelzi [ ]). Készíthet viszont egy szerkeszthető másolatot egy alapértelmezett készletről. Ehhez jelölje ki a készletet, és kattintson az Új gombra.

Készletek megosztása más felhasználókkal

 1. Válassza a Szerkesztés > Kontúrkészletek menüpontot.

 2. Tegye az alábbiak egyikét:

  • Kattintson az Exportálás parancsra a készlet fájlba történő mentéséhez.

  • Kattintson az Importálás parancsra egy fájlban lévő készletek betöltéséhez.

Kontúrozott objektum átalakítása Élő festés objektummá

Ha elégedett a kontúrozás eredményével, a kontúrozott objektumot átalakíthatja görbékké vagy Élő festés objektummá. Ez a végső lépés lehetővé teszi, hogy a kontúrozott objektummal ugyanúgy dolgozzon, mint bármely más vektoros grafikával. Ha átalakít egy kontúrozott objektumot, már nem lehet módosítani a kontúrozás beállításait.

 1. Jelölje ki a kontúrozott objektumot.

 2. Tegye az alábbiak egyikét:

  • A kontúr görbékké való átalakításához kattintson a Kibővítés eszközre a Vezérlőpulton, vagy válassza az Objektum > Élő kontúr > Kibővítés parancsra. Ezt a módszert alkalmazza, ha a kontúrozott grafika összetevőit különálló objektumokként szeretné kezelni. Az eredményként létrejövő görbék egy csoportba kerülnek.

  • Ha a kontúrozás görbékké alakítása során meg kívánja tartani a megjelenítési beállításokat, válassza az Objektum > Élő kontúr > Kibővítés megtekintés közben menüpontot. Ha például a kontúrozási eredmény megjelenítési beállítása Körvonalak, a kibővített görbék csak körvonalak lesznek (nem kitöltött elemek vagy ecsetvonások). Továbbá a program megőrzi a kontúrozás aktuális megjelenítési beállításait, és a rögzített felvételeket a kibővített görbék csoportjába helyezi. Ezt a módszert alkalmazza, ha a kontúrozott képet meg szeretné őrizni a kibővített görbék segédvonalként.

  • Ha a kontúrozott objektumot Élő festés objektummá szeretné átalakítani, kattintson az Élő festés eszközre a Vezérlőpulton, és válassza az Objektum > Élő kontúr > Konvertálás élő festésre parancsot. Ezt a módszert használja, ha kitöltéseket és ecsetvonásokat szeretne alkalmazni a kontúrozott objektumra az Élő festékesvödör eszközzel.

Megjegyzés:

Ha a kontúrozást és a kontúrozott objektum konvertálását egy lépésben szeretné elvégezni, válassza az Objektum > Élő kontúr > Létrehozás és kibővítés parancsot vagy az Objektum > Élő kontúr > Létrehozás és konvertálás élő festésre parancsot.

Megtekinthet egy, a kontúrozást bemutató videoklipet a www.adobe.com/go/vid0043_hu weblapon.

Kontúrozott objektum feloldása

Ha el szeretné vetni a kontúrozást, de meg szeretné tartani az eredetileg elhelyezett képet, feloldhatja a kontúrozott objektumot.

 1. Jelölje ki a kontúrozott objektumot.

 2. Válassza az Objektum > Élő kontúr > Feloldás parancsot.

Kézi kontúrozás sablonrétegekkel

A sablonrétegek olyan lezárt, nem nyomtatható rétegek, amelyeket a képek kézi kontúrozásához használhat. A sablonrétegek 50%-kal halványabbak, így tisztán láthatók a réteg elé rajzolt görbék. Sablonréteget létrehozhat meglévő rétegekből, illetve egy kép elhelyezésekor is.

 1. Tegye az alábbiak egyikét:

  • Ha egy képet kontúrozáshoz sablonrétegként szeretne elhelyezni, válassza a Fájl > Beillesztés parancsot, jelölje ki a kontúrozni kívánt EPS, PDF vagy raszterképfájlt, jelölje be a Sablon jelölőnégyzetet, majd kattintson az Elhelyezés gombra. A panelen egy új sablonréteg jelenik meg az aktuális réteg alatt.

  • Egy meglévő kép kontúrozásához ellenőrizze, hogy a kép a saját rétegén van-e, kattintson a rétegre a Rétegek panelen, jelölje be a Sablon beállítást, és kattintson az OK gombra, vagy jelölje ki a réteget, és a panel menüjéből válassza a Sablon menüpontot.

  A szem ikon  helyére a sablon ikon kerül, és a réteg le lesz zárva.

 2. Kontúrozza a fájlt a Toll eszközzel vagy a Ceruza eszközzel.

 3. Sablonréteg elrejtéséhez válassza a Nézet > Sablon elrejtése parancsot. Az újbóli megjelenítéséhez válassza a Nézet > Sablon megjelenítése parancsot.

 4. Ha egy sablont hagyományos réteggé szeretné átalakítani, kattintson duplán a sablonrétegre a Rétegek panelen, törölje a Sablon jelölőnégyzetet, és kattintson az OK gombra.

Adobe logó

Bejelentkezés a fiókba