Animate CC'deki çeşitli Süre bileşenleri ile ilgili bilgi edinmek için bu makaleden yararlanın.

Zaman Çizelgesi

Adobe Animate CC'de Zaman Çizelgesi, bir belgenin katmanlar ve karelerdeki içeriğinin zaman içindeki durumunu düzenler ve kontrol eder. Tıpkı bir film gibi Animate belgeleri de süre uzunluklarını karelere böler. Katmanlar, birbiri üzerine yığılmış birden çok film şeridine benzer ve her biri Sahne Alanı'nda görünen farklı bir görüntüyü içerir. Zaman Çizelgesi'nin başlıca bileşenleri katmanlar, kareler ve oynatma kafasıdır.

  • Bir belgedeki katmanlar, Zaman Çizelgesi'nin sol tarafındaki bir sütunda listelenir.
  • Her katmandaki kareler, katman adının sağında bulunan bir satırda görünür.
  • Zaman Çizelgesi'nin üst tarafındaki Zaman Çizelgesi üstbilgisi, kare numaralarını belirtir.
  • Oynatma kafası, Sahne Alanı'nda görüntülenen geçerli kareyi belirtir. Bir belge oynatılırken oynatma kafası, Zaman Çizelgesi boyunca soldan sağa hareket eder.

Varsayılan olarak, sona ulaştığında oynatma kafası döngüye alınır. Zaman Çizelgesi'nin alt tarafındaki Zaman Çizelgesi durum göstergesi, seçili kare numarasını, geçerli kare hızını ve geçerli kareye gelene kadar geçen süreyi belirtir.

Zaman Çizelgesi ile ilgili daha fazla bilgi için Animate'te Zaman Çizelgesi'ni kullanma makalesine ve Zaman Çizelgesi ile ilgili eğitime bakın.

Kareler

Kareler, animasyonun merkezinde bulunur ve her bir süre ve hareket segmentini belirler. Filminizdeki toplam kare sayısı, bu karelerin oynatılma hızı ile birlikte filminizin toplam uzunluğunu belirler.

Kareler ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için Kareler ile ilgili makaleye ve kare kare animasyon oluşturma makalesine bakın.

Kare Yayılma Alanı

Bir anahtar kare ve onu izleyen normal karelerin yayılma alanı, anahtar kare sırası olarak bilinir. Zaman çizelgesi, herhangi bir sayıda anahtar kare sırası içerebilir. Bir sıradaki anahtar kare, sahne alanında görünür olan grafiksel içeriği barındırıyorsa onu izleyen normal kareler gri renkte görünür. Bir sıradaki anahtar kare, herhangi bir grafiksel içerik barındırmıyorsa onu izleyen normal kareler beyaz renkte görünür.

Anahtar Kareler

Filmler gibi, Adobe Animate CC belgeleri de zaman aralıklarını karelere böler. Zaman Çizelgesinde, belgenizin içeriğini düzenlemek ve kontrol etmek için bu karelerle çalışırsınız. Kareleri Zaman Çizelgesi'ne, karelerdeki nesnelerin tamamlanan içeriğinizde görünmesini istediğiniz sırada yerleştirin.

Adobe Animate CC'de anahtar kare, Zaman Çizelgesi'nde yeni bir sembol örneğinin göründüğü karedir. Anahtar kare aynı zamanda, belgenizin bazı yönlerini denetlemek için ActionScript kodu içeren bir kare de olabilir.

Daha sonra eklemeyi düşündüğünüz semboller için yer tutucu olarak veya o kareyi açıkça boş bırakmak için Zaman Çizelgesi'ne bir boş anahtar kare de ekleyebilirsiniz. Zaman Çizelgesi'ndeki bir siyah nokta, tek bir anahtar kareyi belirtir. Tek bir anahtar kareden sonra gelen açık gri kareler, aynı içerikleri hiçbir değişiklik olmadan içerir.

Bu kareler, yayılma alanının son karesinde boş bir dikdörtgen ve dikey bir siyah çizgi barındırır. Siyah oklu ve mavi arka planlı anahtar karenin başındaki siyah nokta, bir klasik arayı belirtir.

Anahtar kareleri, özellik anahtar kareleri ile karıştırmayın; özellik anahtar karesine yönelik Zaman Çizelgesi simgesi, düz elmas şeklindeyken standart bir anahtar kare simgesi, boş veya dolu bir daire şeklindedir.

Çoklu kare düzenleme

Birden çok kareyi düzenleyin.

FPS

Kare/saniye

Kare hızı (Adobe Animate CC'de animasyonun oynatılma hızı), saniye başına düşen kare sayısıyla (FPS) ölçülür. Çok düşük bir kare hızı, animasyonun durup devam ediyormuş gibi görünmesine neden olur; çok yüksek bir kare hızı, animasyonun ayrıntılarını bulanıklaştırır. 24 kare/saniyelik kare hızı, yeni Animate belgelerinde varsayılan ayardır ve genellikle web'de en iyi sonuçları verir. (Bir sinema filmi için standart kare hızı da 24 kare/saniyedir.)

Animasyonun karmaşıklığı ve animasyonu oynatan bilgisayarın hızı, oynatmanın düzgünlüğünü etkiler. En uygun kare hızlarını belirlemek için animasyonlarınızı, farklı işleme özelliklerine sahip çeşitli bilgisayarlarda test edin. Animate belgesinin tamamı için sadece tek bir kare hızı belirttiğinizden, animasyonu oluşturmaya başlamadan önce istenen hızı ayarladığınızdan emin olun. Kare hızı temel olarak, oynatma kafasının Zaman Çizelgesi boyunca hareket edeceği hızı belirler.

Saniye başına düşen kare sayısı ile ilgili daha fazla bilgi için animasyon temelleri ile ilgili makaleyi okuyun.

Hareket Hızı

Hareket hızı, Adobe Animate CC'nin bir aradaki özellik anahtar kareleri arasındaki özellik değerlerini hesaplama biçimini değiştirmek üzere kullanılan bir tekniktir. Hareket hızı ayarı olmazsa Animate, arası doldurulan nesneleri animasyonun her karesinde aynı hızda hareket ettirir. Hareket hızı ile hareketlerin daha doğal görünmesini sağlamak ve karmaşık animasyonlar oluşturmak için arası doldurulan nesnelerin hızını ayarlayabilirsiniz. Hareket hızı, bir aranın özellik değerlerine uygulanan matematiksel bir eğridir.

Aranın nihai efekti, arada bulunan özellik değerleri aralığının, arası doldurulan nesnelerin yavaş başlayarak hızlanmasını ya da hızlı başlayarak yavaşlamasını sağlayan hareket hızı eğrisiyle birleştirilmesinin veya bu efektlerin kombinasyonunun sonucudur.

Örneğin, Sahne Alanı boyunca bir araba resmine animasyon uyguladığınızda araba duruş pozisyonundan yavaşça hareket etmeye başlayıp hız ivme kazandıkça kademeli olarak hızlanmaya başlarsa hareket daha gerçekçi görünür. Özellik denetçisinde uygulanan hareket hızları, bir araya dahil edilen özelliklerin tümünü etkiler. Hareket Düzenleyici'de uygulanan hareket hızları, bir aranın tek bir özelliğini, bir özellik grubunu veya tüm özelliklerini etkileyebilir.

Hareket Hızı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Araları şekillendirme ve Ara hareketleri düzenleme.

Döngü Kaplaması

Önceki ve sonraki kareleri karşılaştırmak ve geçerli karedeki nesneleri ayarlamak için Döngü kaplamasını kullanın. Döngü kaplaması devre dışı bırakıldığında (varsayılan ayar) animasyon sırasındaki bir kare, Sahne Alanı'nda bir seferde görünür.

Görüntülenen kare, Zaman Çizelgesi'nde oynatma kafasının konumuna karşılık gelir. Döngü kaplaması etkinleştirildiğinde oynatma kafasının altındaki kare dolgu renginde görünür; buna karşılık çevreleyen kareler, sanki her bir kare yarı saydam pelür kağıdına çizilmiş ve kağıtlar birbirinin üstüne yığılmış gibi soluk görünür.

Soluk kareler düzenlenemez; yalnızca görsel bir referans olarak görüntülenir.

Döngü kaplaması hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kare kare animasyon oluşturma ve Zaman Çizelgesi.

Katmanlar

Katmanlar, Adobe Animate CC belgenizde resimleri organize etmenize yardımcı olur. Diğer bir katmandaki nesneleri etkilemeden, bir katmanda nesne çizebilir veya düzenleyebilirsiniz. Sahne Alanı'nın katman üzerinde hiçbir şey olmayan alanlarında, bu boşluktan alt katmanları görebilirsiniz. Çizmek, boyamak veya bir katmanı ya da bir klasörü değiştirmek için katmanı, etkinleştirmek üzere Zaman Çizelgesi'nde seçin. Zaman Çizelgesi'nde katman veya klasör adının yanındaki kalem simgesi, katman veya klasörün etkin olduğunu belirtir.

Birden çok katman seçilebilir olsa da aynı anda sadece bir katman etkin olabilir. Bir Animate belgesi oluşturduğunuzda belge, yalnızca bir katman içerir. Belgenizdeki resim, animasyon ve diğer öğeleri organize etmek için daha fazla katman ekleyin. Ayrıca, katmanları gizleyebilir, kilitleyebilir veya yeniden düzenleyebilirsiniz. 

Oluşturabileceğiniz katmanların sayısı, sadece bilgisayarınızın belleğiyle sınırlıdır ve katmanlar, yayınlanan SWF dosyanızın boyutunu artırmaz. Yalnızca katmanlara yerleştirdiğiniz nesneler projenin dosya boyutunu etkiler. Karmaşık efektler oluşturmanıza yardımcı olması için çizim ve düzenlemeyi kolaylaştırmak ve katmanları maskelemek amacıyla özel kılavuz katmanlarını kullanın.

Katmanlar hakkında daha fazla bilgi için Zaman çizelgesi katmanları oluşturma makalesine gidin.

Maske katmanı

Maske katmanları, altlarındaki seçili katman bölümlerini gizlemek için maske olarak kullanılan nesneleri içerir. Maske katmanının yalnızca maskeyle kaplı olmayan bölümü görünebilir.

Maske katmanlarını kullanmayı öğrenmek için bkz. Animate CC'de maske katmanları kullanma.

Kılavuz katmanı

Adobe Animate CC'de çizim yaparken nesneleri hizalamak için kılavuz katmanları oluşturun ve diğer katmanlardaki nesneleri kılavuz katmanlarında oluşturduğunuz nesnelere hizalayın.  Herhangi bir katman, bir kılavuz katmanı olabilir. Kılavuz katmanları, katman adının solunda bir kılavuz simgesi görüntüler. Kılavuz katmanları dışa aktarılmaz ve yayınlanan bir SWF dosyasında görünmez.

Ara hareket katmanını veya ters kinematik poz katmanını bir kılavuz katmanına sürükleyemeseniz de normal bir katmanı bir kılavuz katmanına sürükleyebilirsiniz. Böylece, kılavuz katmanı hareket kılavuzu katmanına dönüştürülür ve normal katman yeni hareket kılavuzu katmanına bağlanır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi