De functie Automatische velddetectie in de ontwerpomgeving is standaard ingeschakeld voor individuele accounts en voor team-, bedrijfs- en ondernemingsaccounts.

Beschrijving van de functie

Tijdens het uploaden van een nieuw formulier naar de ontwerpomgeving evalueert Adobe Sign automatisch het document en plaatst het kandidaatvelden op plaatsen waar oriëntatiepunten op de pagina aangeven dat er mogelijk velden vereist zijn.

De kandidaatvelden kunnen door de gebruiker worden geaccepteerd of verwijderd of worden omgezet in een ander veldtype.


Het gebruik van de functie

Velddetectie wordt automatisch uitgevoerd wanneer een document wordt verzonden naar de ontwerpomgeving, bijvoorbeeld tijdens het maken van een sjabloon of widget of tijdens een individueel verzendproces.

○ Als kandidaatvelden zijn geïdentificeerd, wordt een pictogram in de linkerbovenhoek van het ontwerpvenster weergegeven, met een tekstballon waarin de gebruiker wordt gevraagd om op het pictogram te klikken om de voorgestelde velden te plaatsen.

○ Als er geen kandidaatvelden worden gedetecteerd, wordt het pictogram niet weergegeven.

○ Elke pagina wordt afzonderlijk geëvalueerd en elke pagina heeft zijn eigen pictogram voor het plaatsen van velden op de desbetreffende pagina.

Opmerking:

Velddetectie wordt niet uitgevoerd als er al velden van een willekeurig type zijn toegepast op het geüploade document (tekstlabels of AcroForm-velden).

1 Candidate fields Identified

 

Klik op het kandidaatveldpictogram om alle voorgestelde velden op de pagina te plaatsen.

De gebruiker kan op de X in de tekstballon klikken om de ballon te verwijderen zonder de velden te plaatsen.

2 Placed Candidate fields

 

Als de velden zijn geplaatst, verandert de tekst in de ballon in de aanwijzing om de velden te controleren.

Adobe Sign kan niet weten wat de naam van een veld moet zijn en daarom krijgen alle velden een algemene naam (bijvoorbeeld: Aangepast veld 1). 

Bovendien is Adobe Sign niet in staat om te bepalen aan welke deelnemer het veld moet worden toegewezen. Standaard worden alle velden toegewezen aan "Deelnemer 1".

3 Field Properties Menu

 

Het wordt gebruikers aangeraden eerst de eventuele extra velden te verwijderen die niet goed zijn geplaatst.

4 Delete useless fields

Opmerking:

U kunt meerdere velden selecteren door de Shift -toets ingedrukt te houden en de muis te gebruiken om op het formulier te klikken en een vak te tekenen. Alle velden die het beschreven gebied aanraken, worden geselecteerd.

Vervolgens kunt u de groep velden verplaatsen of verwijderen.

 

Verplaats daarna de velden die verkeerd zijn geplaatst of voeg velden toe die niet goed zijn geplaatst.

5 Align fields

 

Als het formulier alleen nog maar de vereiste velden bevat, controleert u elk veld door erop te dubbelklikken om het te openen.

Geef elk veld een betekenisvolle naam, zodat u de rapporten gemakkelijker kunt lezen en de gegevenstoewijzing eenvoudiger wordt.

Als u de naam van een veld wilt wijzigen, klikt u op het pictogram Bewerken naast de veldnaam en typt u de volledige naam van het veld.

6 Change field names

 

Als het formulier alleen de eerste ontvanger vereist, typt u alle inhoud en vervolgens is de standaardfunctie Deelnemer 1 precies wat u nodig hebt.

Als de afzender echter van tevoren enkele velden moet invullen of als er meerdere ontvangers zijn, dient u het veld Toegewezen aan te controleren en, indien nodig, aan te passen.

 

U dient ook het Veldtype op veldniveau te evalueren.

Standaard zijn alle geplaatste kandidaatvelden tekstvelden. Ze kunnen echter eenvoudig worden omgezet in de meeste andere gebruikelijke, eenregelige veldtypen:

○ Handtekeningen

○ Info onderteken.

○ Gegevensvelden

 

7 field types

Opmerking:

Automatisch geplaatste velden ondersteunen alle normale veldopties, zoals regels voor veldvalidatie, voorwaardelijke instructies, de gereedschappen voor lettertypeweergave, enzovoort.

 

Wanneer alle velden zijn geverifieerd, doorloopt u de andere pagina's van het document en plaatst en controleert u de velden.

Wanneer alle velden op hun plaats staan, klikt u op Opslaan of Verzenden om het ontwerpproces te voltooien.

Als u een sjabloon maakt, zijn de velden volledig bewerkbaar op de pagina Beheren.

Als u de ontwerpomgeving sluit voordat u het document opslaat of verzendt, kunt u het terugvinden in de sectie Concept op de pagina Beheren, maar alle veldplaatsing is dan weg.


De functie in- en uitschakelen

De functie Automatische velddetectie kan alleen door de Ondersteuning van Adobe Sign worden ingeschakeld of uitgeschakeld op account- en/of groepsniveau.

Instellingen op groepsniveau zijn toegestaan en overschrijven de waarden op accountniveau. 


Handige weetjes

In overeenkomsten met meer dan 25 pagina's wordt automatische velddetectie niet getriggerd.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid