Overeenkomsten in bewerking wijzigen is alleen beschikbaar voor de Enterprise-service en ondersteunt het het bijwerken van een document adat het is verzonden, maar voordat een ontvanger er wijzigingen in heeft aangebracht.

Reeds verzonden overeenkomsten wijzigen

Als een overeenkomst ter ondertekening is verzonden en u zich realiseert dat u wijzigingen in de overeenkomst dient aan te brengen nadat deze is verzonden, kunt u de overeenkomst mogelijk wijzigen, in plaats van deze te annuleren en opnieuw te beginnen. De instelling voor wijziging van overeenkomsten kan globaal (op accountniveau) of op groepsbasis worden ingeschakeld.

U kunt overeenkomsten wijzigen om documenten en/of formuliervelden toe te voegen, te verwijderen, te vervangen (verwijderen en dan toevoegen) en opnieuw te ordenen.

De functie voor het wijzigen van overeenkomsten kan alleen worden gebruikt voor documenten die na april 2016 zijn gemaakt en die voldoen aan de criteria voor aanpassing. Als een document kan worden gewijzigd, wordt de koppeling Overeenkomst wijzigen weergegeven op de pagina Beheren wanneer het document is geselecteerd. Een aanpasbare overeenkomst voldoet aan de volgende criteria:

 • De overeenkomst is niet ondertekend, goedgekeurd of gedelegeerd aan een ondertekenaar of een fiatteur door de delegatiegever aan wie de overeenkomst is toegewezen.
 • De overeenkomst bevat geen digitale handtekening of schriftelijke handtekening.
 • De overeenkomst is niet gestart vanuit een aangepaste workflow.

Snelle stappen

 1. Klik op de koppeling Beheren om naar de pagina Beheren te gaan
 2. Selecteer de overeenkomst
  • De beperkte pagina Verzenden wordt geladen
 3. Bewerk de volgorde van het document, voeg een nieuw document toe of verwijder bestaande documenten indien nodig
 4. Als u de formuliervelden moet evalueren/aanpassen, schakelt u de optie Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen in
 5. Klik op Bijwerken wanneer u klaar bent

Stap voor stap

 1. Klik op de koppeling Beheren om naar de pagina Beheren te gaan

 2. Selecteer een aanpasbare overeenkomst in de sectie Verzonden voor ondertekening of Verzonden voor goedkeuring en klik op Overeenkomst wijzigen rechtsboven.

  Afbeelding van de pagina Beheren met een geselecteerde overeenkomst

  De pagina Verzenden wordt in de beperkte bewerkingsmodus weergegeven. Dat betekent dat u geen wijzigingen kunt aanbrengen in de secties Ontvangers of Berichten.

 3. Op de pagina Verzenden kunt u documenten toevoegen, verwijderen, vervangen (verwijderen en vervolgens toevoegen) en opnieuw rangschikken.  

  Weergave van de beperkte pagina Verzenden
 4. Afhankelijk van uw verzendinstellingen, kunt u de optie Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen gebruiken om formuliervelden aan de gewijzigde overeenkomst toe te voegen.

  • Als u geen formuliervelden hoeft toe te voegen of de optie Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen niet ziet, klikt u op Bijwerken om uw wijzigingen op te slaan.
  • Als u formuliervelden moet toevoegen, schakelt u indien nodig de optie Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen in. Vervolgens klikt u op Bijwerken om de ontwerpomgeving te openen. Wanneer u klaar bent in de ontwerpomgeving, klikt u op Bijwerken.

Interactie met ontvangers en gewijzigde overeenkomsten

De ontvangers van een gewijzigde overeenkomst worden op de hoogte gesteld van het feit dat de overeenkomst is gewijzigd voordat ze deze kunnen ondertekenen, goedkeuren of delegeren. 

Afbeelding van het foutbericht dat verschijnt wanneer de afzender de overeenkomst heeft gewijzigd

De ontvanger kan op OK klikken om door te gaan. De processen voor het ondertekenen, goedkeuren of delegeren verlopen zoals gebruikelijk.

 

Als de overeenkomst echter net is gewijzigd terwijl de ontvanger op de Adobe Sign-pagina werkte, ontvangt de ontvanger een kennisgeving en dient hij of zij op OK te klikken om verder te kunnen gaan.

Afbeelding van het foutbericht dat verschijnt wanneer een overeenkomst al is ondertekend

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid