Formuliervelden valideren

Veldvalidaties

U kunt de formuliervelden in overeenkomsten zodanig instellen dat alleen een specifieke gegevensnotatie kan worden ingevoerd.

Standaard kan een formulierveld een willekeurige combinatie van letters, cijfers of speciale tekens bevatten: ' ~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;’:”,./<>?£

Gebruik validatie als alleen gegevens in een specifieke notatie mogen worden ingevoerd in het veld. Als de validatie niet slaagt, wordt op het formulier een rode waarschuwingsballon weergegeven en kan het formulier niet elektronisch worden ondertekend totdat het veld is gevalideerd.

In de ontwerpomgeving voor slepen en neerzetten stelt u de validatie voor een veld in door te dubbelklikken op het veld en een optie te kiezen in de lijst Validatie.

De beschikbare validaties zijn:

Tekenreeks – hier kunt u selecteren welke gegevens (tekentypes) kunnen worden ingevoerd en kunt u de maximale lengte van de invoer instellen.

Tekenset: Willekeurig – hetzelfde als geen validatie; alle invoer wordt geaccepteerd: letters, nummers of speciale tekens.

Letters – er mogen alleen letters worden ingevoerd. Voor alle cijfers of speciale tekens wordt een foutbericht weergegeven.

Cijfers – er mogen alleen cijfers worden ingevoerd. Voor alle letters of speciale tekens wordt een foutbericht weergegeven.

Letters en cijfers – er mogen alleen cijfers en letters worden ingevoerd (handig voor adresvelden). Voor elk speciaal teken wordt een foutbericht weergegeven.

Max. lengte – hiermee wordt het maximum aantal tekens ingesteld dat in het veld kan worden ingevoerd.

Bijvoorbeeld:

Er mogen alleen letters en cijfers worden ingevoerd, zodat de ondertekenaar een waarschuwing krijgt als deze een speciaal teken invoert.

Nummer – er mogen alleen nummers worden ingevoerd. Voor alle letters of speciale tekens wordt een foutbericht weergegeven:

Waardebereik – het waardebereik is een optionele instelling. Als het bereik niet is opgegeven, kan een willekeurige numerieke waarde worden ingevoerd. U kunt een waardebereik instellen als u het nummer dat kan worden ingevoerd, wilt beperken tot een door u gekozen bereik.

Bijvoorbeeld:

Wanneer een nummer buiten het bereik wordt ingevoerd, verschijnt een waarschuwingsbericht.

Datum – er kan alleen een datum in dit veld worden ingevoerd, met gebruik van cijfers en backslashes. Standaard is de datum ingesteld op de Amerikaanse datumnotatie mm-dd-jj. U kunt de gewenste notatie voor de datumwaarde ook selecteren door de vervolgkeuzelijst naast Datumnotatie uit te vouwen.

Opmerking:

De datumvalidatie controleert alleen de opmaak en het bereik van de ingevoerde cijfers.

Het mm-bereik is beperkt tot 01-12
Het dd-bereik is beperkt tot 01-31
Het jj-bereik is beperkt tot 00-99
Het jjjj-bereik is beperkt tot 0000-9999

In theorie is het mogelijk om een datumwaarde in te voeren die niet bestaat, zoals 06/31/13

Aangezien juni slechts 30 dagen heeft, is het technisch een ongeldige datumwaarde. Het zou echter wel geaccepteerd worden door de datumvalidatie (dd/mm/jj), aangezien deze waardebereiken controleert in plaats van geldige kalenderdatums.

Bijvoorbeeld:

Het waarschuwingsbericht wordt weergegeven aangezien de datum niet de juiste notatie heeft.

Tijd – een tijdwaarde kan alleen worden ingevoerd met behulp van getallen en de dubbele punt (:). Er is slechts één beschikbare tijdnotatie en dat is ##:##


Bij het invullen van dit veld verschijnt er een tekstballon waarin de notatie voor het invoeren van de tijdwaarde wordt weergegeven.

Opmerking:

Er zijn geen teksttekens toegestaan, zodat u AM/PM niet kunt opgeven in een veld met een tijdvalidatie.

Bijvoorbeeld:

Het waarschuwingsbericht wordt weergegeven omdat de tijd niet de juiste notatie heeft.

Engelse postcode - er mag alleen een voor het Verenigd Koninkrijk opgemaakte postcode worden ingevoerd.
Bij het invullen van dit veld verschijnt een tekstballon waarin de notatie voor het invoeren van de waarde voor de Engelse postcode wordt weergegeven.

Amerikaanse postcode - er mag alleen een uit vijf cijfers bestaande numerieke postcode worden ingevoerd.
Bij het invullen van dit veld verschijnt een tekstballon waarin de notatie voor het invoeren van de waarde voor de Amerikaanse postcode wordt weergegeven.

Amerikaanse postcode 4 – alleen een uit vijf cijfers bestaande numerieke postcode en een uit vier cijfers bestaande extra code mogen worden ingevoerd.

Bij het invullen van dit veld verschijnt een tekstballon waarin de notatie voor het invoeren van de waarde voor de Amerikaanse postcode 4 wordt weergegeven.

Opmerking:

De uit vier cijfers bestaande bezorgingscode is vereist bij gebruik van deze validatie.

Bijvoorbeeld:

Het waarschuwingsbericht wordt weergegeven omdat de postcode niet de juiste notatie heeft.

Telefoon – deze validatie staat alleen de invoer van een telefoonnummer toe.

Land VS – voor de VS-instelling moet een nummer van tien cijfers worden ingevoerd. Er kunnen ook haakje, streepjes of spaties worden gebruikt om het nummer beter leesbaar te maken.

Zo worden de volgende notaties allemaal geaccepteerd:
1234567890
123 456-7890
123-456-7890
(123)4567890
(123) 456 7890
(123)456-7890
(123) 456-7890

Bij het invullen van dit veld verschijnt een tekstballon met een voorbeeld van de notatie voor het invoeren van de waarde voor het Amerikaanse telefoonnummer.

Land VK - voor de VK-instelling moet een code van 11 cijfers worden ingevoerd. Het eerste cijfer moet een nul zijn. Er kunnen ook haakje of spaties worden gebruikt om het nummer beter leesbaar te maken.

Zo worden de volgende notaties allemaal geaccepteerd:
01234567891
01234 567891
01234 567 891
(01234)567891
(01234) 567891
(01234) 567 891

Bij het invullen van dit veld verschijnt een tekstballon met een voorbeeld van de notatie voor het invoeren van de waarde voor het Engelse telefoonnummer.

Bijvoorbeeld:

Het waarschuwingsbericht wordt weergegeven, omdat het telefoonnummer niet de juiste notatie heeft.

Burgerservicenummer – er mag alleen een uit negen cijfers bestaand nummer worden ingevoerd. Er worden slechts twee notaties geaccepteerd:

123456789
123-45-6789

Bij het invullen van dit veld verschijnt een tekstballon met een voorbeeld van de notatie van de waarde voor het burgerservicenummer.

Bijvoorbeeld:

Het waarschuwingsbericht wordt weergegeven omdat het burgerservicenummer niet de juiste notatie heeft.

E-mailadres - elk willekeurig e-mailadres mag worden ingevoerd. Dit hoeft niet het e-mailadres te zijn dat aan de transactie is gekoppeld.

Bij het invullen van dit veld verschijnt een tekstballon met een voorbeeld van de notatie van de waarde voor het e-mailadres.

Opmerking:

Een tekstveld met een veldvalidatie E-mailadres is niet hetzelfde als het veldtype E-mail. Bij e-mailadresvalidatie mag elk willekeurig e-mailadres worden ingevoerd, terwijl het veldtype E-mail een veld met het kenmerk Alleen-lezen maakt waarin automatisch het e-mailadres van de ondertekenaar wordt ingevuld.

Bijvoorbeeld:

Het waarschuwingsbericht wordt weergegeven omdat het e-mailadres niet de juiste notatie heeft.

Valuta - hier mag een numerieke valutawaarde worden ingevoerd, met of zonder de lokale valutasymbolen ($, £) of een decimale punt. U kunt er ook voor kiezen een waardebereik in te stellen.

Land – als in dit veld gegevens in een onjuiste notatie worden opgegeven, verschijnt de tekstballon met een voorbeeld van de notatie waarin de valutawaarde moet worden ingevoerd.

VS - staat optioneel gebruik van het dollarsymbool toe ($)

VK - staat optioneel gebruik van het pondsymbool toe (£)

Waardebereik - u kunt desgewenst een bereik instellen voor de valutawaarde.

Als de onjuiste waarde wordt ingevoerd, verschijnt een tekstballon met het geaccepteerde bereik dat voor dat veld is ingesteld.

Bijvoorbeeld:

Het waarschuwingsbericht wordt weergegeven omdat de valuta niet de juiste notatie heeft.

Procent - deze validatie staat alleen cijfers en een optioneel %-symbool toe. U kunt er ook voor kiezen een waardebereik in te stellen.

Als er een onjuiste waarde wordt ingevoerd, verschijnt een tekstballon met de geaccepteerde indeling voor een percentuele waarde.

Waardebereik – u kunt een bereik voor de Procent-waarde instellen.
Als er een onjuiste waarde wordt ingevoerd, verschijnt een tekstballon met het geaccepteerde bereik dat voor dat veld is ingesteld.

Bijvoorbeeld:

Aangezien in dit type gevalideerd veld alleen cijfers zijn toegestaan, wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven voor de ondertekenaar.

Aangepast - reguliere uitdrukking - staat een aangepaste validatiecontrole en een foutmelding toe.

Reguliere uitdrukking - hiermee wordt de controle gedefinieerd die de informatie die door de ondertekenaar is ingevoerd al dan niet toestaat.

Foutbericht - het aangepaste foutbericht dat wordt weergegeven in de rode waarschuwingsballon wanneer de validatie mislukt.

Opmerking:

Dit is een geavanceerd concept dat afhankelijk van de situatie voor vele verschillende doeleinden kan worden gebruikt. Op deze pagina vindt u een definitie.

  • Adobe Acrobat Sign biedt geen ondersteuning voor de metatekens '?i' en '?-i' voor hoofdletterongevoeligheid

Bijvoorbeeld:

Alleen geldige creditcardnummers van bekende providers zijn toegestaan, zodat de validatie mislukt voor 1234-1234-1234-1234-1234.

Aangepast - formule - wordt gebruikt om een berekening uit te voeren en deze te controleren ten opzichte van de verwachte invoer of het verwachte antwoord op de berekening.

Formule - hier kan een aangepaste formule worden ingevoerd of u kunt de berekeningsfunctie gebruiken.

Foutbericht - het aangepaste foutbericht dat wordt weergegeven in de rode waarschuwingsballon wanneer de validatie mislukt.

Bijvoorbeeld:

De formule resulteert in een validatie die in dit veld geen 0 als waarde toestaat.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account