Een webformulier maken

U kunt een ondertekenbaar webformulier maken en insluiten op uw website (of verzenden als een koppeling), zodat meerdere personen het document gemakkelijk kunnen ondertekenen. Deze optie is vooral handig als u een formulier voor ondertekening op uw eigen website moet plaatsen.

Elke ondertekenaar vult het formulier afzonderlijk in en elke individuele transactie wordt als een afzonderlijke overeenkomst geregistreerd op het tabblad Beheren.

U kunt permanente medeondertekenaars instellen voor een webformulier. Deze personen ondertekenen altijd nadat de persoon die het webformulier heeft bezocht het heeft ingevuld en ondertekend.

 1. Ga naar de startpagina en klik op Webformulier maken 

  Webformulieren maken
 2. Voer op de volgende pagina de Naam webformulier in.

  • U kunt de naam van een webformulier niet bewerken, dus zorg ervoor dat de naam juist is
  • Als u een bestand toevoegt zonder een naam voor het webformulier op te geven, krijgt het webformulier de naam van het bestand
 3. Stel informatie over de ontvanger van het webformulier in:

  • Functie ontvanger webformulier:
   • Ondertekenaar - Ondertekenaars moeten een handtekening plaatsen, in aanvulling op eventuele andere verplichte velden
   • Fiatteur - Fiatteurs kunnen velden invullen, maar zijn niet verplicht een handtekening toe te passen
   • Acceptant - Acceptanten kunnen net als Fiatteurs veldinhoud invullen, maar zijn niet verplicht een handtekening te plaatsen
   • Invuller van formulier - Invullers van formulieren mogen alleen formulieren invullen. Er is geen handtekeningveld op ze toegepast.
  • Verificatie van webformulier:
   • Geen - Wanneer deze optie wordt gekozen, wordt alleen e-mailverificatie toegepast nadat het webformulier is verzonden.
   • Wachtwoord - Wanneer de optie Wachtwoord wordt gekozen, dient de ontvanger een wachtwoord in te voeren voordat hij of zij het document kan weergeven. 
   • Sociale identiteit - Ontvangers moeten zich verifiëren bij een sociale-netwerksite voordat ze het document kunnen weergeven.
   • KBA-verificatie - KBA kan als verificatiemethode worden ingeschakeld als uw account is geconfigureerd voor een onbeperkt aantal KBA-transacties. Houd er rekening mee dat KBA alleen geldig is in de Verenigde Staten.
   • Overheids-id - Vergelijk een door de overheid verstrekte identiteitskaart met een in realtime genomen selfie
  set_recipient_values
 4. Zo kunt u het webformulier de optie voor medeondertekening geven:

  • Voer in de sectie Medeondertekenaars de e-mailadressen in van de partijen die de overeenkomst moeten medeondertekenen of goedkeuren:
   • U kunt uzelf (de maker van het webformulier) toevoegen door te klikken op de koppeling Mij toevoegen rechts in het scherm.
   • Configureer de desbetreffende functie voor elke ondertekenaar. Alle functies die door de beheerder zijn ingeschakeld, zijn beschikbaar.
   • Definieer de juiste verificatiemethode voor elke medeondertekenaar.
   • Alle gedefinieerde medeondertekenaars moeten hun handtekening/goedkeuring plaatsen in de volgorde die u hebt bepaald om de overeenkomst geldig te maken.

  Opmerking:

  Onthoud dat de medeondertekenaars altijd de laatste ondertekenaars zijn. Het proces begint altijd met de persoon die het webformulier bezoekt.

 5. Sleep de bestanden die u wilt gebruiken als de basis voor het webformulier naar de sectie Bestanden of klik op Bestanden toevoegen en navigeer naar het document op een willekeurig netwerkstation of geïntegreerde bestandsopslag.

 6. Configureer de opties

  • Wachtwoordbeveiliging instellen - Schakel dit vakje in als u een wachtwoord wilt gebruiken om de definitieve PDF die door ondertekening van het webformulier wordt gegenereerd te kunnen openen.  U wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren.
  • Taal van ontvanger - Deze instelling bepaalt de taal waarin de aanwijzingen op het scherm en de e-mailkennisgevingen met betrekking tot het webformulier worden weergegeven.
 7. Schakel de optie Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen in en klik vervolgens op Volgende.

  configure_the_webform
 8. De pagina wordt vernieuwd en de geüploade bestanden worden in de ontwerpomgeving weergegeven.

  Sleep de gewenste velden van de rechterzijde van de pagina naar het document.

  Neem ten minste één handtekening voor elke ondertekenaar op, met inbegrip van de eerste ondertekenaar en alle medeondertekenaars.

 9. Zodra alle velden zijn geplaatst, klikt u op de knop Opslaan rechtsonder.

  place_fields
 10. De pagina voor na het maken van een webformulier wordt dan weergegeven. Hier ziet u de URL naar het webformulier en de iframe- of JavaScript-code waarmee u het webformulier kunt insluiten.

  U kunt het webformulier ook testen door het te ondertekenen.

  post_creation_page


URL-parameters gebruiken om webformuliervelden in te vullen

Als u waarden in een webformulierveld wilt opnemen, moet u twee dingen weten:

 • Hoe markeert u een veld als 'beschikbaar' voor URL-parameters?
 • Hoe construeert u de URL-parameters die moeten worden ingevoegd?

 

Hoe markeert u een veld als 'beschikbaar' voor URL-parameters?

Een veld beschikbaar maken voor URL-parameters:

 1. Maak of bewerk een webformulier om toegang te krijgen tot de velden

 2. Voeg het tekstveld toe dat u via een URL wilt invullen

  •  Alleen tekstvelden kunnen waarden accepteren
 3. Open de eigenschappen van het veld door erop te dubbelklikken

 4. Bewerk de veldnaam zodat deze betekenis voor u heeft. De veldnaam is het eerste onderdeel van de parameter die u gaat gebruiken, dus korter is gewoonlijk beter

 5. Schakel het selectievakje Standaardwaarde kan van URL komen in

  • Schakel desgewenst het vak Alleen lezen in als u wilt dat de waarde niet kan worden bewerkt
 6. Klik op OK om de parameters op te slaan

 7. Herhaal dit voor alle velden die een parameter van de URL moeten accepteren

 8. Klik op Opslaan om het webformulier op te slaan

URL

In dit voorbeeld maken we twee velden die moeten worden ingevuld door de URL:

 • Branch_Office: het veld dat de (hierboven weergegeven) tekenreeks accepteert
 • Emp_ID: het veld dat de werknemer-ID accepteert

 

Hoe construeert u de URL-parameters die moeten worden ingevoegd?

Een eenvoudige manier om de URL te definiëren:

 1. Kopieer de URL van het webformulier. De eenvoudigste manier om dit te doen is:

  • Bewerk het webformulier vanuit de pagina Beheren
  • Klik op de koppeling Webformulier-URL kopiëren
  URL

  Webformulier-URL's zijn erg lang. In dit voorbeeld wordt een korte versie gebruikt (uw URL zal er anders uitzien):

  Voorbeeld-URL:

  https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*

 2. Plak de webformulier-URL in een teksteditor (bijvoorbeeld Kladblok)

 3. Uw parameters toevoegen  

  • Het beginpunt van de parameters wordt aangegeven door een hekje (#) toe te voegen aan het einde van de webformulier-URL.
  • Vervolgens voegt u de parameters toe in de indeling {veld_naam}={waarde}

  Voorbeeld-URL met één parameter

  https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621

  • Meerdere waarden worden toegevoegd door een en-teken (&) tussen veldenwaarden op te nemen.

  Voorbeeld-URL met twee parameters

  https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621&Emp_ID=429939

 4. Wanneer alle 'veld=waarde'-paren zijn toegevoegd aan de URL, kopieert u de volledige tekenreeks en plakt u deze in uw browser.

  Het webformulier wordt weergegeven en de velden zijn ingevuld:

  URL

Eigenschappen en beperkingen

 • U gebruikt het hekje (#) slechts eenmaal om het begin van de parameter(s) te bepalen
  • Als u nogmaals een hekje gebruikt in een waarde heeft dit geen negatieve gevolgen voor het resultaat
 • Het gebruik van spaties in de waarden is acceptabel
 • Het gebruik van spaties in de veldnaam is alleen acceptabel wanneer u expliciet %20 invoegt als spatieteken in de URL
  • Dit werkt wel: https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch%20Office=San Jose #621
  • Dit werkt niet: https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch Office=San Jose #621
  • Het wordt over het algemeen aanbevolen om onderstrepingstekens in veldnamen te gebruiken, en geen spaties. Uiteindelijk zult u hiermee tijd besparen
 • Er is geen ruimte toegestaan tussen de veldnaam, het is-gelijk-teken en het begin van de waarde (Veldnaam=Waarde)
 • Er mag geen zijn aan weerszijden van het en-teken (&) als u werkt met meerdere waarden
 • Er is geen limiet (behalve de lengte van de URL) voor het aantal velden die hun waarde kunnen ophalen uit de URL-parameters
 • Tekstvelden met berekeningen kunnen niet worden overschreven. In de veldeigenschappen van deze tekstvelden wordt het selectievakje niet weergegeven.
 • URL-parameters werken niet met geverifieerde webformulieren. Vanwege het gebruik van URL-hekjesfragmenten worden de URL-parameters na verificatie niet teruggegeven aan de client (de server ziet dat gedeelte van de URL nooit). Dit geldt echter alleen als het webformulier is beschermd met een wachtwoord of andere verificatiemethode. 

 

Foutafhandeling

 • URL-parameters die niet exact overeenkomt met de naam van een formulierveld worden genegeerd
 • Elke URL-parameter die probeert om een waarde aan een niet-tekstveld toe te wijzen, of aan een tekstveld waarvoor de optie Standaardwaarde kan van URL komen niet is ingeschakeld, wordt genegeerd


Een webformulier uitschakelen

Als u een webformulier uitschakelt, is het niet langer toegankelijk voor ondertekenaars, maar wel zichtbaar in uw account. U kunt het webformulier op elk gewenst moment opnieuw inschakelen.

Een webformulier uitschakelen:

 1. Klik op het tabblad Beheren

 2. Selecteer het filter Webformulieren

 3. Klik eenmaal op het webformulier dat u wilt uitschakelen

 4. Klik op Uitschakelen

  • Een optievenster wordt geopend
  Uitschakelen
 5. Selecteer de gewenste ervaring voor elke gebruiker die probeert de URL van het webformulier te openen

  • Ondertekenaars omleiden naar een andere webpagina - u kunt de ondertekenaars omleiden naar een andere webpagina, zoals de actuele versie van het webformulier
  • Een aangepast bericht typen voor ondertekenaars - U kunt een bericht opgeven dat in plaats van het webformulier wordt weergegeven
   • U kunt hyperlinks aan het bericht toevoegen door deze tussen vierkante haken te zetten [ ]
   • U kunt labels toevoegen door het symbool | (verticale balk) na de URL te plaatsen

  [https://www.sign.adobe.com/ | Adobe Sign] wordt bijvoorbeeld weergegeven als Adobe Sign.

 6. Klik op Uitschakelen

  • Er wordt een succesbericht weergegeven
  • De status verandert 
  • De omleidingsmethode wordt ingevoegd onder de status
  • De mogelijkheid om het webformulier te bewerken, verdwijnt


Een webformulier inschakelen

Uitgeschakelde webformulieren kunnen op elk gewenst moment weer worden ingeschakeld.

 

Een uitgeschakeld webformulier inschakelen:

 1. Klik op het tabblad Beheren 

 2. Selecteer het filter Webformulieren

 3. Klik eenmaal op het webformulier dat u wilt inschakelen

 4. Klik op de knop Inschakelen 

  Inschakelen
 5. Klik op Inschakelen wanneer de betreffende instructie wordt weergegeven 


Een webformulier verbergen

Als u een webformulier van de pagina Beheren wilt verwijderen, kunt u het verbergen.

Als u een webformulier verbergt, verdwijnt het alleen uit uw weergave. Alle andere gebruikers met toegang tot het formulier (via delen) kunnen het nog steeds zien.

 1. Klik op het tabblad Beheren en blader omlaag naar de sectie Webformulier

 2. Selecteer het filter Webformulieren

 3. Klik eenmaal op het webformulier dat u wilt verbergen

 4. Klik in het rechterdeelvenster op de koppeling Verbergen.

  • Als het webformulier nog is ingeschakeld, verschijnt een bericht op het scherm met de waarschuwing dat het webformulier nog is ingeschakeld en kan worden gesigneerd door ondertekenaars.
  Verbergen

  Let op:

  Als u het webformulier niet uitschakelt voordat u het verbergt, kunnen gebruikers het nog steeds openen en ondertekenen.


Gebruikerstoegang tot webformulieren in- en/of uitschakelen

U kunt webformulieren in- of uitschakelen op account- of groepsniveau door te navigeren naar Account > Accountinstellingen > Algemene instellingen > Webformulieren

enable_web_forms

Een webformulier verwijderen

Als u een webformulier verwijdert, wordt dit volledig uit uw account verwijderd.

Als u een webformulier wilt verwijderen, klikt u op het tabblad Beheer en schuift u omlaag naar de sectie Webformulier. Hier klikt u één keer op een webformulier om het te selecteren (Opmerking: klik niet op de koppeling Code ophalen). Klik vervolgens op de knop Verwijderen in het kleine informatievenster rechtsboven.

Als het webformulier al is uitgeschakeld, wordt u gevraagd de verwijdering te bevestigen door op de knop Verwijderen te klikken.
Als het webformulier nog is ingeschakeld, verschijnt een bericht op het scherm met de waarschuwing dat het webformulier nog is ingeschakeld en kan worden gesigneerd door ondertekenaars.


Configuratieopties

U kunt desgewenst vier opties configureren voor webformulieren:

 • Cc's toestaan in webformulieren:
  • Als deze optie is ingeschakeld, kunnen e-mailadressen voor Cc-ontvangers aan het webformulier worden toegevoegd. Als dat niet het geval is, wordt de optie voor Cc-ontvangers verwijderd uit het ontwerpproces
 • PDF-voorvertoning van webformulieren toestaan:
  • Wanneer deze optie is ingeschakeld, bevat het webformulier een koppeling naar de PDF, zodat de ontvanger het webformulier als PDF kan bekijken
   • Ontvangers kunnen de PDF als een document opslaan op hun lokale computer
 • Een e-mailadres vereisen in het handtekeningenblok van webformulieren:
  • Wanneer deze optie is ingeschakeld, is voor elke ondertekenaar binnen de grenzen van het document een veld E-mailadres vereist.
   • Adobe Sign plaatst automatisch een handtekeningenblok in het document voor elke ontvanger zonder e-mailveld
  • Als deze optie niet ingeschakeld is, wordt de ontvanger gevraagd een e-mailadres op te geven op een tussenliggende pagina
 • Vereisen dat ondertekenaar zijn of haar e-mailadres verifieert:
  • Wanneer deze optie is ingeschakeld, dient de ontvanger zijn of haar handtekening te verifiëren voordat de overeenkomst kan worden voltooid (Ondertekend)
  • Wanneer deze optie is uitgeschakeld, hoeft de ontvanger zijn of haar handtekening niet te verifiëren en wordt de overeenkomst naar de volgende ontvanger verzonden of geldig verklaard.
   • Niet geverifieerde handtekeningen kunnen worden afgewezen

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid