Kommandoen Placer er den primære metode til import af eksterne filer i et Illustrator-dokument. Funktionen Placer giver maksimal understøttelse af filformater, placeringsindstillinger og farver. Når du har placeret en fil, skal du bruge panelet Kæder til at identificere, vælge, overvåge og opdatere den.

Du kan placere én eller flere filer i en enkelt handling. Brug denne funktion til at markere flere billeder og derefter placere billederne ét for ét i et Illustrator-dokument.

Indsættelse af flere filer samtidig

 1. Åbn en Illustrator-fil, som du vil placere eksterne filer i, og klik derefter på Filer > Placer.

 2. Vælg flere filer i dialogboksen Placer ved hjælp af tasterne Ctrl (Cmd) eller Skift (Alternativ).

  Vælg en eller flere filer fra de tilgængelige aktiver, og vælg derefter at vise importindstillinger (hvis det er nødvendigt)
  Vælg en eller flere filer fra de tilgængelige aktiver, og vælg derefter at vise importindstillinger (hvis det er nødvendigt)

  A. Marker en eller flere filer B. Afkrydsningsfeltet Vis importindstillinger 
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Placer. I Illustrator-dokumentet omdannes markøren til ikonet for indlæst grafik.
  • Marker afkrydsningsfeltet Vis importindstillinger, og klik derefter på Placer. Dialogboksen Importindstillinger vises for elementer, der har importindstillinger i Illustrator. Når du er færdig med at vælge indstillingerne for de enkelte elementer, omdannes markøren til ikonet for indlæst grafik.

  Bemærk:

  De indstillinger, du angiver i dialogboksen Importindstillinger, bestemmer skærmversionen af aktivet, der vises ud for markøren for indlæst grafik.

  Markøren skifter for at angive, at der er indlæst mere end ét grafisk element.
  Markøren skifter for at angive, at der er indlæst mere end ét grafisk element.

  A. Markør for indlæst grafik B. Placeringen af det aktuelt viste aktiv på listen over indlæst grafik C. Samlede antal aktiver, der er indlæst D. Miniaturevisning af det aktuelle aktiv 
 4. Brug Venstre pil eller Højre pil til at gennemse listen over indlæste elementer. Der vises et miniaturebillede af det aktuelle element, når du trykker på Venstre pil eller Højre pil.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at placere et billede:

  • Peg på markøren for indlæst grafik på en placering, og klik på den nøjagtige placering i Illustrator-filen. Det aktuelle element placeres med sine oprindelige dimensioner.
  • Peg på markøren for indlæst grafik på en placering, og træk markøren for den indlæste grafik. Det aktuelle element placeres i en rektangulær afgrænsningsramme. Dimensionerne af rektanglet er proportionale med størrelsen på det oprindelige element.
 6. Sådan viser og ændrer du hurtigt et elements importindstillinger:

  • Tryk på Venstre pil eller Højre pil for at få vist en skærmversion af de indlæste elementer.
  • Når du ser en skærmversion af det element, hvis importindstillinger du vil ændre, skal du trykke på Skift og klikke med musen.
  • Foretag de nødvendige ændringer af indstillingerne, og klik på OK.
 7. Hvis du vil slette et aktiv, der er indlæst og klar til at blive placeret, skal du bruge piletasterne til at navigere til aktivet og trykke på Esc.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online