Det er ikke nødvendigt at oprette illustrationer helt forfra i Adobe Illustrator. Du kan importere både vektortegninger og bitmapbilleder fra filer oprettet i andre programmer. Illustrator genkender alle almindelige grafikfilformater. Med tæt integration mellem Adobe-produkter og understøttelse af en lang række filformater er det nemt at flytte illustrationer fra ét program til et andet ved at importere, eksportere eller kopiere og indsætte.

Om sammenkædede og integrerede illustrationer

Når du placerer et grafikobjekt, ser du en skærmopløsningsversion af filen i layoutet, så du kan se og placere det, men den faktiske grafikfil kan enten være sammenkædet eller integreret.

 • Sammenkædede illustrationer er forbundet med, men forbliver uafhængige af, dokumentet, hvilket giver et mindre dokument. Du kan ændre sammenkædede illustrationer med transformeringsværktøjer og effekter, men du kan ikke markere og redigere de enkelte komponenter i illustrationerne. Du kan bruge den sammenkædede grafik mange gange uden at øge dokumentets størrelse væsentligt. Du kan også opdatere alle kæderne på en gang. Når du eksporterer eller udskriver, hentes den oprindelige grafik, og der oprettes et endeligt output ud fra originalerne i fuld opløsning.

 • Integrerede illustrationer kopieres til dokumentet i fuld opløsning, hvilket medfører et større dokument. Du kan altid opdatere dokumentet. Så længe illustrationerne er integreret, er dokumentet uafhængigt af andre filer.

Brug panelet Kæder til at bestemme, om en illustration er sammenkædet eller integreret eller til at ændre dens status fra den ene til den anden.

Hvis den integrerede illustration indeholder flere komponenter, kan du redigere dem særskilt. Hvis illustrationen f.eks. indeholder vektordata, konverterer Illustrator den til kurver, som du derefter kan redigere med værktøjerne og kommandoerne i Illustrator. Illustrator bevarer også objekthierarkiet (f.eks. grupper og lag) i illustrationer integreret fra bestemte filformater.

Placer (importér) illustrationsfiler

Kommandoen Placer er den primære importmetode, fordi den giver det højeste niveau af understøttelse til filformater, placeringsindstillinger og farver. Når du har placeret en fil, skal du bruge panelet Kæder til at identificere, vælge, overvåge og opdatere den.

 1. Åbn det Illustrator-dokument, som du vil placere illustrationen i.

 2. Vælg Filer > Placer, og vælg den tekstfil, du vil placere.

 3. Vælg Sammenkæd for at oprette en kæde til filen, eller fravælg Sammenkæd for at integrere illustrationen i Illustrator-dokumentet.

 4. Klik på Placer.

 5. Benyt om nødvendigt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du placerer en PDF-fil med flere sider, kan du vælge, hvilken side der skal placeres, og hvordan illustrationen skal beskæres.

  • Hvis du integrerer en Adobe® Photoshop®-fil, kan du vælge, hvordan lag skal konverteres. Hvis filen indeholder lagsammensætninger, kan du også vælge, hvilken version af billedet der skal importeres.

Import af tekst til en kurve/form

Introduceret i Illustrator CC 2017-versionen

Anbring teksten fra en understøttet fil inde i et objekt, som f.eks. en form. Du kan placere tekst fra filer i formaterne .txt eller .rtf eller filer fra tekstbehandlingsprogrammer. Du kan for eksempel indsætte tekst fra en .rtf-fil i en polygonal form.

 1. Opret en kurve/form med et af tegneværktøjerne, f.eks. Rektangelværktøjet, Shaper-værktøjet eller Penneværktøjet. Du skal indsætte tekstfilen i denne form.

 2. Vælg Filer > Placer , og vælg den fil, du vil placere.

 3. Klik på Placer.

 4. Når tekstfilen indlæses i Indstil sigte, skal du klikke på formens kurve.

  Teksten er indsat inde i formen. Du kan nu anvende de ønskede formater og effekter på den.

  Indsæt teksten fra en tekstfil i en polygonal kurve/beholder.

Du bruger panelet Kæder til at se og håndtere alle sammenkædede eller integrerede illustrationer. Panelet viser et lille miniaturebillede af illustrationen og bruger ikoner til at angive illustrationens status.

Panelet Kæder
Panelet Kæder

A. Gennemsigtighedskombinationer B. Manglende illustration C. Integreret illustration D. Ændret illustration E. Sammenkædet illustration 

En sammenkædet fil kan vises i panelet Kæder på følgende måder:

Ajourført

En ajourført fil vises kun med filens navn og (i Adobe® InDesign®) sideplacering i dokumentet.

Ændret

En ændret fil er en fil, hvor filens version på disken er nyere end versionen i dokumentet. Det kan f.eks. forekomme, når en person ændrer et Photoshop-grafikobjekt, som du allerede har placeret i Illustrator.

Mangler

En manglende fil er en fil, hvor grafikken ikke længere findes på det sted, den blev importeret fra, selvom den muligvis findes et andet sted. Dette kan forekomme, hvis den originale fil flyttes til en anden mappe eller server, efter at den er blevet importeret til et dokument. Du kan ikke vide, om en manglende fil er ajourført, før du finder originalen. Hvis du udskriver eller eksporterer et dokument, når dette ikon vises, udskrives eller eksporteres filen muligvis ikke med fuld opløsning.

Integreret

Når en sammenkædet fils indhold integreres, blokeres der for styring af den pågældende kæde.

 • Vælg Vindue > Kæder for at åbne panelet. Alle sammenkædede og integrerede filer er identificeret med navn.

 • Du kan vælge og få vist sammenkædet grafik ved at markere en kæde og derefter klikke på knappen Gå til kæde  eller vælge Gå til kæde i panelmenuen Kæder. Visningen er centreret omkring den markerede grafik.

 • Hvis du vil ændre størrelsen på miniaturer, skal du vælge Panelindstillinger i menuen i panelet Kæder og vælge en indstilling til visning af miniaturer.

 • Hvis du vil sortere kæder i en anden rækkefølge, skal du vælge den ønskede sorteringskommando i panelmenuen.

 • Hvis du vil skjule miniaturer, skal du vælge Panelindstillinger i menuen i panelet Kæder og derefter vælge Ingen.

 • Hvis du vil have vist oplysninger om DCS-gennemsigtighed, skal du vælge Panelindstillinger i menuen i panelet Kæder og vælge Vis DCS-gennemsigtighedskombinationer.

Hvis en sammenkædet eller integreret fil indeholder metadata, kan du få vist metadataene ved hjælp af panelet Kæder. Du kan ikke redigere eller erstatte metadata, der er knyttet til en sammenkædet fil. Du kan dog gemme en kopi af metadataene i en skabelon og anvende den på andre filer.

 1. Marker en fil på panelet Kæder, og vælg Sammenkæd filoplysninger i panelmenuen.

 2. Hvis du vil gemme metadataene som en skabelon, skal du vælge Gem metadataskabelon i pop op-menuen øverst i dialogboksen med metadataene.

Se filoplysninger om sammenkædede eller integrerede illustrationer

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Dobbeltklik på sammenkædningen på panelet Kæder. Du kan også markere sammenkædningen og vælge Sammenkædningsoplysninger i panelmenuen.

   Bemærk: Der er forskel på "Sammenkædningsoplysninger" og "Filoplysninger om sammenkædningen" på panelet Kæder. "Filoplysninger" henviser til metadata.

  • Marker den sammenkædede illustration i illustrationsvinduet. Klik på filnavnet på kontrolpanelet, og vælg Sammenkædningsoplysninger.

Bemærk:

For at finde sammenkædede eller integrerede illustrationer i dokumentvinduet skal du markere en sammenkædning og klikke på knappen Gå til sammenkædning. Du kan også vælge Gå til sammenkædning i panelmenuen.

 • For at opdatere bestemte sammenkædninger skal du markere en eller flere ændrede sammenkædninger  på panelet Kæder og derefter klikke på knappen Opdater sammenkædning  eller vælge Opdater sammenkædning i menuen på panelet Kæder.

 • For at opdatere bestemte sammenkædninger skal du markere den sammenkædede illustration i illustrationsvinduet. Klik på filnavnet på kontrolpanelet, og vælg derefter Opdater sammenkædning.

Bemærk:

Som standard bliver du bedt om at opdatere en kæde, hvis kildefilen ændres. For at angive at du vil opdatere sammenkædninger automatisk eller manuelt skal du vælge Rediger > Indstillinger > Filhåndtering og Udklipsholder (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Arkivhåndtering og Udklipsholder (Mac OS) og angive indstillingen for Opdater sammenkædninger.

Du kan gendanne eller erstatte en manglende sammenkædning - en der viser ikonet for manglende sammenkædning på panelet Kæder – eller en sammenkædet fil med en anden kildefil.

 1. Marker den sammenkædede illustration på siden, eller marker et navn på en sammenkædning på panelet Kæder.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på knappen Sammenkæd igen på panelet Kæder, eller vælg Sammenkæd igen i panelmenuen.

  • Klik på navnet på den sammenkædede fil på kontrolpanelet, og vælg derefter Sammenkæd igen. (For at få adgang til denne indstilling skal du markere billedet i illustrationen).

 3. Gør et af følgende i dialogboksen, der vises:

  • Find og marker en erstatningsfil.

  • Skriv det første eller de første bogstaver i navnet på den ønskede erstatningsfil for at finde filen.

 4. Klik på Placer.

Bemærk:

Hvis alle manglende sammenkædninger i et dokument er placeret i samme mappe, kan du straks gendanne dem alle. Marker alle de manglende sammenkædninger på panelet Kæder, og gendan derefter en af dem. Dialogboksen Placer forbliver åben, så du kan markere hver enkelt igen.

Angivelse af placeringsindstillinger for sammenkædede illustrationer

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Marker den sammenkædede illustration i illustrationsvinduet. Klik på filnavnet, og vælg Placeringsindstillinger i kontrolpanelet.

  • Marker kæden i panelet Kæder, og vælg Placeringsindstillinger i panelmenuen.

 2. Vælg en indstilling for Bevar.

  Hvis du vælger en anden indstilling end Transformerer eller Grænser, kan du vælge et punkt på ikonet Justering, hvorfra du vil justere illustrationen i forhold til afgrænsningsrammen. Hvis du vil forhindre, at illustrationen overlapper afgrænsningsrammen, skal du vælge Klip til afgrænsningsramme.

Integration af en sammenkædet fil

I stedet for at oprette en sammenkædning til en fil, du har placeret i et dokument, kan du integrere (eller gemme) filen i dokumentet. Når du integrerer en fil, bryder du sammenkædningen med den oprindelige fil. Uden sammenkædningen advarer panelet Kæder dig ikke, når den oprindelige fil er ændret, og du ikke kan opdatere filen automatisk.

Husk, at integration af en fil i stedet for sammenkædning med originalen øger dokuments filstørrelse.

 1. Marker en fil på panelet Kæder, og vælg Integrer billede i panelmenuen.

 2. Marker den sammenkædede illustration i illustrationsvinduet. Klik på knappen Integrer på kontrolpanelet.

Filen forbliver i panelet Kæder og markeres med ikonet for integreret kæde .

 1. Marker en eller flere integrerede filer i panelet Kæder.

 2. Klik på knappen Sammenkæd igen , eller vælg Sammenkæd igen i panelmenuen Kæder, find og marker den originale fil, og klik derefter på Placer.

Redigering af oprindelig illustration

Med kommandoen Rediger original kan du åbne det meste grafik i det program, du oprettede det i, så du kan redigere det efter behov. Når du har gemt den oprindelige fil, opdateres det dokument, hvori du sammenkædede den, med den nye version.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Marker sammenkædningen på panelet Kæder, og klik på knappen Rediger original . Du kan også vælge Rediger original i panelmenuen.

  • Marker den sammenkædede illustration på siden, og vælg Rediger > Rediger original.

  • Marker den sammenkædede illustration på siden, og klik på knappen Rediger original på kontrolpanelet.

 2. Gem filen, når du har lavet ændringer i det oprindelige program.