Import af Adobe PDF-filer

Adobe PDF (Portable Document Format) er et alsidigt filformat, der kan gengive både vektor- og bitmapdata. Du kan overføre illustrationer fra PDF-filer til Illustrator med kommandoerne Åbn, Placer og Sæt ind samt træk og slip-funktionen.

 • Start fra marts-2018-versionen af Illustrator CC (version 22.1), og brug kommandoen Åbn til at importere en PDF-fil til Illustrator. Brug dialogboksen Indstillinger for PDF-import til at angive, om du vil åbne en enkelt side, et udsnit af sider eller alle sider i PDF-filen som sammenkædede eller integrerede sider i Illustrator-dokumentet.
 • Brug kommandoen Placer med sammenkædningsindstillingen valgt for at importere en PDF-fil (eller en side af PDF-filen, hvis det er et flersidet dokument) som et enkelt billede. Du kan ændre det sammenkædede billede vha. transformeringsværktøjer, men du kan ikke vælge og redigere dets individuelle komponenter.
 • Brug kommandoen Placer med indstillingen Sammenkæd fravalgt for at redigere indholdet af en PDF-fil. Illustrator genkender de individuelle komponenter i PDF-illustrationen og giver dig mulighed for at redigere hver komponent som et selvstændigt objekt.
 • Brug kommandoen Sæt ind eller træk og slip-funktionen, hvis du vil importere markerede komponenter fra en PDF-fil, herunder vektorobjekter, bitmapbilleder og tekst.

Bemærk: Hvis du farvestyrer illustrationer i et dokument, er integrerede PDF-billeder en del af dokumentet, og de er derfor farvestyrede, når de sendes til en udskriftsenhed. Derimod er sammenkædede PDF-billeder ikke farvestyrede, selvom farvestyring er slået til for resten af dokumentet.

Import af en Adobe PDF-fil

Lanceret i marts 2018-versionen af Illustrator CC

Når du åbner en Adobe PDF-fil i Illustrator ved hjælp af kommandoen Filer > Åbn, angiver du, hvilke sider der skal importeres. Du kan åbne en enkelt side, et udsnit af sider eller alle sider. Indstillingerne for sideudsnit vises i dialogboksen Indstillinger for PDF-import. Før du importerer dem, kan du få vist et miniaturebillede af en side i denne dialogboks.

Dialogboksen Indstillinger for PDF-import

A. Få vist en side B. Angivelse af et sidetal for at få vist miniaturebilledet C. Import af et udsnit af sider D. Import af alle sider E. Import som en sammenkædet fil 

 1. Vælg Filer > Åbn i Illustrator.

 2. Marker PDF-filen i dialogboksen Åbn, og klik på Åbn.

 3. Åbn dialogboksen Indstillinger for PDF-import, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil åbne bestemte sider, skal du vælge Område og derefter angive sidetallene.
  • Hvis du vil åbne hele dokumentet, skal du vælge Alle.

  Bemærk:

  Der oprettes et nyt dokument, når du importerer en sammenkædet eller flersidet PDF-fil. Når du importerer en integreret, enkeltsidet PDF-fil, kan du enten opdatere den oprindelige PDF-fil ved hjælp af kommandoen Gem eller oprette et nyt dokument ved hjælp af kommandoen Gem som.

 4. Hvis du vil åbne siderne i PDF-filen som links, skal du markere afkrydsningsfeltet Importer PDF-sider som links for at sikre optimal ydeevne.

  Bemærk:

  • Hvis du vælger Alle for at importere hele PDF-dokumentet, markeres dette afkrydsningsfelt som standard, og Illustrator åbne siderne som links.
  • Hvis du angiver et udsnit af sider, som du vil importere, markeres dette afkrydsningsfelt som standard, og Illustrator integrerer siderne i dokumentet.
 5. Klik på OK for at fortsætte.

  Bemærk:

  Når du åbner et flersidet PDF-fil, der overstiger lærredsstørrelsen, viser Illustrator følgende fejlmeddelelse: Den komplette PDF-fil kunne ikke åbnes, fordi den overskrider det tilgængelige tegneområde.

  Du kan klikke på OK for at fortsætte.

Indstillinger for Adobe PDF-placering

Når du placerer en Adobe PDF-fil ved hjælp af kommandoen Filer > Placer, angiver du, hvilken side der skal importeres. Du vælger også, hvordan illustrationen skal beskæres, ved at vælge en indstilling for Beskær til:

Afgrænsningsområde

Placerer PDF-sidens afgrænsningsramme eller det minimumsområde, som omgiver objekterne på siden, inkl. sidemærker.

Illustration

Placerer PDF-filen udelukkende i det område, der er defineret af et rektangel, forfatteren oprettede som en illustration, der kan placeres (f.eks. multimedieklip).

Beskær

Placerer kun PDF'en i det område, der vises eller udskrives af Adobe Acrobat.

Renskær

Angiver det sted, hvor den endelige side vil blive fysisk beskåret i produktionsprocessen, hvis der findes skæremærker.

Satslinje

Indsætter kun det område, der repræsenterer det sted, hvor alt sideindhold skal klippes, hvis der findes et beskæringsområde. Disse oplysninger er nyttige, hvis siden trykkes i et produktionsmiljø. Bemærk, at den udskrevne side kan indeholde sidemærker, der falder uden for beskæringsområdet.

Medie

Indsætter det område, der repræsenterer det originale PDF-dokuments fysiske sidestørrelse (f.eks. et A4-ark), inkl. sidemærker.

Import af monotone, duotone og tritone billeder fra Adobe PDF-filer

Når du importerer illustrationer fra en Adobe PDF-fil, er det muligt at introducere data, som du ikke kan oprette i Illustrator. Det kaldes uoriginal grafik og omfatter monotone, duotone og tritone billeder. Du kan også oprette uoriginal grafik i Illustrator ved at bruge kommandoen Samkopier gennemsigtighed for at bevare staffagefarver.

Bemærk:

Illustrators mulighed for at bevare uoriginal grafik er praktisk i mange situationer. Illustrator bevarer f.eks. oplysninger om staffagefarver i sammenkædede PDF-filer ved output af farveseparationer.

Uoriginal grafik er som standard mærket <Grafik fra andet program> i panelerne Lag og Udseende. Du kan markere, flytte, gemme og udføre grundlæggende transformeringer (f.eks. skalere, rotere eller skråtstille) på grafik fra andre programmer. Men du kan ikke markere og redigere de enkelte komponenter. Derudover skal du rasterisere grafik fra andre programmer, inden den redigeres med blødgøringsværktøjerne.

Hvis du vil konvertere uoriginal grafik til et Illustrator-objekt, skal du vælge Objekt > Rasteriser.

Adobe-logo

Log ind på din konto