Import af illustrationer fra Photoshop

Du kan overføre illustrationer fra Photoshop-filer (PSD) til Illustrator med kommandoerne Åbn, Placer og Sæt ind samt træk og slip-funktionen.

Illustrator understøtter de fleste Photoshop-data, herunder lagsammensætninger, lag, redigerbar tekst og kurver. Det betyder, at du kan overføre filer mellem Photoshop og Illustrator uden at miste muligheden for at redigere illustrationen. Af hensyn til nem overførsel af filer mellem de to programmer importeres justeringslag (men de er utilgængelige), der har synlighed deaktiveret, til Illustrator og gendannes ved eksport tilbage til Photoshop.

Staffagefarver (op til 31 staffagekanaler pr. fil) importeres som et enkelt N-kanal-rasterbillede, som placeres over procesfarvebilledet. Staffagefarverne føjes til farveprøvepanelet som brugerdefinerede farver med samme navn som i Photoshop. Importerede staffagefarver separeres korrekt.

PSD-duotonefiler importeres som flade rasterbilleder med et farverum med 256 indekserede farver og et N-kanal-farverum, der indeholder alle duotonetrykfarverne. Eftersom Illustrator bruger en N-kanal, vises blandingstilstandenes samspil indstillet i Photoshop muligvis anderledes i Illustrator. Trykfarver fra gamle farvebiblioteker er indstillet til grå.

Hvis Illustrator er nødt til at konvertere Photoshop-data, vises en advarselsmeddelelse. Når du importerer en 16‑bit Photoshop-fil, advarer Illustrator dig f.eks. om, at billedet importeres som et 8‑bit, fladt sammensat dokument.

Indstillinger for Photoshop-import

Når du åbner eller placerer en Photoshop-fil, der indeholder flere lag, kan du angive følgende indstillinger:

Lagsammensætning

Hvis Photoshop-filen indeholder lagsammensætninger, angives hvilken version af billedet, der skal importeres. Vælg Vis visning for at få vist et eksempel på den valgte lagsammensætning. I tekstboksen Kommentarer vises kommentarer fra Photoshop-filen.

Ved opdatering af lænke

Angiver, hvordan indstillinger for lagsynlighed håndteres ved opdatering af en sammenkædet Photoshop-fil, der indeholder lagsammensætninger.

Bevar tilsidesættelser af lagsynlighed

Opdaterer det sammenkædede billede på baggrund af tilstanden af lagsynlighed i lagsammensætningen, da du oprindeligt placerede filen.

Brug lagsynligheden i Photoshop

Opdaterer det sammenkædede billede på baggrund af den aktuelle tilstand af lagsynlighed i Photoshop-filen.

Konverter Photoshop-lag til objekter, og gør tekst redigerbar, hvor det er muligt

Bevarer så meget lagstruktur og redigerbarhed af tekst som muligt, uden at det går ud over udseendet. Men hvis filen indeholder funktioner, som ikke understøttes i Illustrator, bevares illustrationens udseende ved at flette og lægge raster i lagene. F.eks.:

 • Lagsæt, der bruger blandingstilstanden Opløs, og alle lag i udsnitsmasker, flettes til et enkelt lag.

 • Justeringslag og lag, der bruger udskæringsindstillingen, flettes med de underliggende lag, ligesom lag, der indeholder gennemsigtige pixel og bruger blandingstilstandene Farveudtværing, Farvebrænding, Forskel, Lineær brænding, Lineær gør lysere, Livligt lys, Lineært lys eller Punktlys.

 • Lag, som bruger lageffekter, kan flettes, men hvordan laget flettes, afhænger af dets blandingstilstand, forekomsten af gennemsigtige pixel og dets blandingsindstillinger.

 • Skjulte lag, der kræver fletning, kasseres.

Bemærk: Indstillingen Konverter Photoshop-lag til objekter, og gør tekst redigerbar, hvor det er muligt er ikke tilgængelig, når du sammenkæder med en Photoshop-fil.

Udjævn Photoshop-lag til et enkelt billede, og bevar tekstudseende

Importerer filen som et enkelt bitmapbillede. Den konverterede fil bevarer ingen enkelte objekter, undtagen dokumentets fritlægningskurve (hvis en sådan findes). Opacitet bevares som en del af hovedbilledet, men kan ikke redigeres.

Importer skjulte lag

Importerer alle lag fra Photoshop-filen, også skjulte lag. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når der sammenkædes til en Photoshop-fil.

Importer udsnit

Bevarer alle udsnit, der er med i Photoshop-filen. Denne indstilling er kun tilgængelig, når der åbnes eller integreres en fil, der indeholder udsnit.

Flytning af en del af et billede fra Photoshop til Illustrator

 1. Marker i Photoshop de pixel, du vil flytte. Yderligere oplysninger finder du i Photoshop Hjælp.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Kopier markeringen i Photoshop, og indsæt den i Illustrator. Hvis en lagmaske er aktiv, når du vælger kommandoen Kopier, kopierer Photoshop masken og ikke hovedlaget.

  • Vælg flytteværktøjet i Photoshop, og træk markeringen til Illustrator. Illustrator udfylder gennemsigtige pixel med hvid.

Flytning af kurver fra Photoshop til Illustrator

 1. Brug værktøjet til markering af kurvekomponenter eller værktøjet Direkte markering i Photoshop til at markere de kurver, der skal flyttes.

  Du kan markere en kurve eller et kurvesegment, der vises i panelet Kurver, herunder formvektormasker, arbejdskurver og gemte kurver. Yderligere oplysninger om at markere kurver finder du i Photoshop Hjælp.

 2. Kopier og indsæt eller træk kurven til Illustrator.

 3. Vælg i dialogboksen Indstillinger for Sæt ind, om kurven skal indsættes som en sammensat form eller en sammensat kurve. Det er hurtigere at indsætte som en sammensat kurve, men nogen redigerbarhed kan gå tabt.

  Bemærk:

  Hvis du vil importere alle kurver (men ingen pixel) fra et Photoshop-dokument, skal du vælge Filer > Eksporter > Kurver til Illustrator (i Photoshop). Åbn derefter filen i Illustrator.

Adobe-logo

Log ind på din konto