Az Illustrator számos eszközt kínál a grafikák létrehozására és módosítására. Ezekben a galériákban gyorsan szemügyre vehetők az egyes eszközök.

Az Illustrator a következő kijelölési eszközöket biztosítja:

1_Selection Tool
2_Direct Selection Tool
3_Group Selection Tool
4_Magic Wand toolA Kijelölés eszköz (V) teljes objektumokat jelöl ki. Lásd: Objektumok kijelölése a Kijelölés eszközzel.A Közvetlen kijelölés eszköz (A) pontokat vagy görbeszegmenseket jelöl ki objektumokon belül. Lásd: Görbék, szegmensek és szerkesztőpontok kijelölése.A Csoportos kijelölés eszköz csoportokon belül jelöl ki objektumokat és csoportokat. Lásd: Objektumok és csoportok kijelölése a Csoportos kijelölés eszközzel.A Varázspálca eszköz (Y) hasonló jellemzőkkel rendelkező objektumokat jelöl ki. Lásd: Objektumok kijelölése a Varázspálca eszközzel.A Lasszó eszköz (Q) pontokat vagy görbeszegmenseket jelöl ki objektumokon belül. Lásd: Objektumok kijelölése a Lasszó eszközzel.A Rajztábla eszköz külön rajztáblákat hoz létre a nyomtatáshoz és az exportáláshoz. Lásd: Rajztábla létrehozása.

Az Illustrator a következő rajzolóeszközöket biztosítja:A Toll eszköz (P) egyenes és görbe vonalakat rajzol objektumok létrehozásához. Lásd: Rajzolás a Toll eszközzel.A Szerkesztőpont hozzáadása eszköz (+) szerkesztőpontokat ad hozzá görbékhez. Lásd: Szerkesztőpontok hozzáadása és törlése.A Szerkesztőpont törlése eszköz (-) szerkesztőpontokat töröl görbékről. Lásd: Szerkesztőpontok hozzáadása és törlése.A Szerkesztőpont konvertálása eszköz (Shift + C) az egyengetett sarokpontokat alakítja sarokpontokká (és vissza). Lásd: Konvertálás a simított pontok és sarokpontok között.A Vonalszegmens eszköz (\) különálló vonalszegmenseket rajzol. Lásd: Egyenes vonalak rajzolása a Vonalszegmens eszközzel.Az Ív eszköz különálló konkáv és konvex görbeszegmenseket rajzol. Lásd: Ívek rajzolása.A Spirál eszköz az óramutató járásával megegyező, illetve ellentétes irányú spirálokat rajzol. Lásd: Spirálok rajzolása.A Téglalaprács eszköz téglalaprácsokat rajzol. Lásd: Derékszögű rácsok rajzolása.A Poláris rács eszköz kördiagramrácsokat rajzol. Lásd: Körkörös (poláris) rács rajzolása.A Téglalap eszköz (M) négyzeteket és téglalapokat rajzol. Lásd: Téglalapok és négyzetek rajzolása.A Lekerekített téglalap eszköz lekerekített sarkú négyzeteket és téglalapokat rajzol. Lásd: Téglalapok és négyzetek rajzolása.Az Ellipszis eszköz (L) köröket és oválisokat rajzol. Lásd: Ellipszisek rajzolása.A Sokszög eszköz szabályos többoldalú alakzatokat rajzol. Lásd: Sokszögek rajzolása.A Csillag eszköz csillagokat rajzol. Lásd: Csillagok rajzolása.A Fényfolt eszköz lencsefény- és napfényszerű hatásokat hoz létre. Lásd: Fényfoltok rajzolása.A Ceruza eszköz (N) szabadkézi vonalakat rajzol és szerkeszt. Lásd: Rajzolás a Ceruza eszközzel.A Finomítás eszköz kisimítja a Bezier görbéket. Lásd: Kiegyengetett görbék.A Görberadír eszköz görbevonalakat és szerkesztőpontokat töröl az objektumokból. Lásd: Rajzelem törlése.A perspektívarács segítségével perspektív grafika hozható létre és jeleníthető meg. Lásd: A perspektívaráccsal kapcsolatban.A Perspektíva kijelölése használatával objektumok, szövegek és szimbólumok hozhatók perspektívába, az objektumok áthelyezhetők a perspektívában, és az objektumok aktuális síkjukra merőlegesen mozdíthatók el. Lásd: A perspektívaráccsal kapcsolatban.

.

Az Illustrator a következő szöveg eszközöket biztosítja:A Szöveg eszköz (T) különálló szövegeket és szövegtárolókat hoz létre, és lehetőséget biztosít szöveg beírására és szerkesztésére. Lásd: Szöveg beírása egy területre.A Szövegterület eszköz a zárt görbevonalakat szövegtárolóvá alakítja, és lehetőséget biztosít szöveg beírására és szerkesztésére. Lásd: Szöveg beírása egy területre.A Szöveg a görbén eszköz a görbevonalakat szöveggörbékké alakítja, és lehetőséget biztosít szöveg beírására és szerkesztésére. Lásd: Görbére írt szöveg létrehozása.A Függőleges szöveg eszköz (T) különálló függőleges szövegeket és függőleges szövegtárolókat hoz létre, és lehetőséget biztosít szöveg beírására és szerkesztésére. Lásd: Szöveg beírása egy területre.A Függőleges szövegterület eszköz a lezárt görbéket függőleges szövegtárolóvá alakítja át, és lehetőséget biztosít szöveg beírására és szerkesztésére. Lásd: Szöveg beírása egy területre.A Függőleges szöveg a görbén eszköz a görbevonalakat függőleges szöveggörbékké alakítja, és lehetőséget biztosít szöveg beírására és szerkesztésére. Lásd: Görbére írt szöveg létrehozása.

Az Illustrator a következő festőeszközöket biztosítja:Az Ecset eszköz (B) szabadkézi és kalligrafikus vonalakat készít; valamint a görbére illeszkedő grafikát, mintát és sörteecset-vonást. Lásd: Görbék rajzolása és ecsetvonások alkalmazása egy időben.A Háló eszköz (U) rácsvonalakat és rácsvonal-burkológörbéket rajzol. Lásd: Háló objektumok létrehozása.A Színátmenet eszköz (G) az objektumok színátmeneteinek kezdő- és végpontjait illetve szögét módosítja, vagy színátmenetet alkalmaz objektumokra. Lásd: Színátmenet alkalmazása egy objektumra.A Pipetta eszköz (I) mintát vesz az objektumok szín-, szöveg- és megjelenési jellemzőiből (hatásokból is), valamint alkalmazza azokat. Lásd: Megjelenési jellemzők másolása a Pipetta eszközzel.Az Élő festékesvödör eszköz (K) élő festési csoportok lapjait és szegélyeit festi meg az aktuális festési jellemzőkkel. Lásd: Festés az Élő festékesvödör eszközzel.Az Élő festési kijelölés (Shift-L) eszköz Élő festési csoportok lapjainak és szegélyeinek kijelölését teszi lehetővé. Lásd: Elemek kijelölése Élő festési csoportokban.A Mérce eszközzel megmérheti két pont távolságát. Lásd: Objektumok közötti távolság mérése.A Pacaecset eszköz (Shift+B) használatával rajzolt görbék automatikusan kalligrafikus ecsettel rajzolt görbékké bővülnek és egyesülnek, amelyek ugyanolyan színűek, és az egymásra helyezett ablakok sorrendjében egymás mellett találhatók. Lásd: Görbék rajzolása és egyesítése a Paca ecset eszközzel.

Az Illustrator alkalmazás az alábbi eszközöket biztosítja az objektumok átformálásához:


Az Elforgatás eszköz (R) elforgatja az objektumot egy rögzített pont körül. Lásd: Objektumok forgatása.


A Tükrözés eszköz (O) egy rögzített tengelyre tükrözi az objektumot. Lásd: Objektumok tükrözése.


A Méretezés eszköz (S) átméretezi az objektumot egy rögzített ponthoz viszonyítva. Lásd: Objektumok méretezése.


A Nyírás eszköz megdönti az objektumot egy rögzített pont körül. Lásd: Objektumok nyírása a Nyíráseszközzel.


Az Újraformáló eszköz módosítja a kijelölt szerkesztőpontokat, miközben megtartja a görbevonal teljes részletességét. Lásd: Görbe részeinek megnyújtása az alak torzulása nélkül.


A Szabad átalakítás eszköz (E) átméretezi,elforgatja,vagy megdönti a kiválasztott objektumot.


A Keverés eszköz (W) több objektum színének és formájának keverékéből hozza létre objektumok sorozatát. Lásd: Keverések létrehozása.


A Szélességi eszköz (Shift+W) használatával állítható elő változó szélességű ecsetvonás. Lásd: A Szélességi eszköz használata.


A Hajlítás eszköz (Shift+R) a kurzor mozgatásának megfelelően formázza az objektumokat (hasonlóan például az agyag formázásához). Lásd: Objektumok torzítása cseppfolyósító eszközökkel.


Az Örvény eszköz az objektumban örvény alakú torzításokat hoz létre. Lásd: Objektumok torzítása cseppfolyósító eszközökkel.


Az Összehúzó eszköz a vezérlőpontok a kurzor felé történő mozgatásával csökkenti az objektum méretét. Lásd: Objektumok torzítása cseppfolyósító eszközökkel.


A Felfújás eszköz a vezérlőpontok a kurzortól való távolításával növeli az objektum méretét. Lásd: Objektumok torzítása cseppfolyósító eszközökkel.


A Csipkézés eszköz véletlenszerű görberészeket add hozzá az objektum körvonalához. Lásd: Objektumok torzítása cseppfolyósító eszközökkel.


A Kristályosítás eszköz véletlenszerű hegyes görberészeket add hozzá az objektum körvonalához. Lásd: Objektumok torzítása cseppfolyósító eszközökkel.


A Ráncolás eszköz ráncszerű görberészeket add hozzá az objektum körvonalához. Lásd: Objektumok torzítása cseppfolyósító eszközökkel.


Az Alakzatformáló eszköz egyszerű alakzatok egyesítése által hoz lére egyéni, összetett alakzatokat. Lásd: Új alakzatok formálása az Alakzatformáló eszközzel.

  A Bábu hajlítása eszköz segítségével tűket illeszthet be, mozgathat és forgathat, melyekkel különböző pozíciókba alakíthatja át grafikáit. Lásd: Bábu hajlítása eszköz.      

Szeletelés és vágás eszközök galériája

Az Illustrator alkalmazás a következő eszközöket biztosítja objektumok szeleteléséhez és vágásához:A Szelet eszköz a rajzelemet különálló webes képekre osztja.Szeletek létrehozásaA Szeletkijelölés eszköz (Shift+K) webes szeleteket jelöl ki. Lásd: Szeletek kiválasztásaA Radír eszköz (Shift-E) törli az objektumok azon területét, amely felett húzza azt. Lásd: Objektumok törlése a Radír eszközzelAz Olló eszköz (C) a megadott pontokon elvágja a görbéket. Lásd: Görbe felosztásaA Kés eszköz objektumokat és görbéket vág el. Lásd: Objektumok vágása a Kés eszközzel

A Szimbólumeszközökkel szimbólumpéldányok hozhatók létre és módosíthatók. Szimbólumkészlet a Szimbólumszóró eszközzel hozható létre. A többi szimbólumeszközt használhatja a készlet elemeinek mélység-, szín-, helyzet-, méret-, elforgatás-, áttetszőség- és stílusjellemzőinek módosítására.A Szimbólumszóró eszköz (Shift+S) több szimbólumpéldányt készletként helyez el a rajztáblán. Lásd: Szimbólumkészletek létrehozása.A Szimbólumeltoló eszköz áthelyezi a szimbólumpéldányokat és módosítja a halmozási sorrendet. Lásd: A készletben lévő szimbólumpéldányok halmozási sorrendjének módosítása.A Szimbólumaprító eszköz egymáshoz képest közelíti vagy távolítja a szimbólumpéldányokat. Lásd: Szimbólumpéldányok összegyűjtése és szétszórása.A Szimbólumméretező eszköz átméretezi a szimbólumpéldányokat. Lásd: Szimbólumpéldányok átméretezése.A Szimbólumpörgető eszköz elforgatja a szimbólumpéldányokat. Lásd: Szimbólumpéldányok elforgatása.A Szimbólumfestő eszköz kiszínezi a szimbólumpéldányokat. Lásd: Szimbólumpéldányok bepiszkítása.A Szimbólum-rácsrabontó eszköz opacitást alkalmaz a szimbólumpéldányokra. Lásd: Szimbólumpéldányok átlátszóságának beállítása.A Szimbólumstílus-beállító eszköz szimbólumpéldányokra alkalmazza a kijelölt stílust. Lásd: Grafikus stílus alkalmazása szimbólumpéldányokra.

Az Illustrator alkalmazás kilenc diagrameszközt biztosít, ezek mindegyike más-más típusú diagramokat hoz létre. A választott diagramtípus a kommunikálni kívánt információtól függ. Lásd: Diagram létrehozása.Az Oszlopdiagram eszköz (J) olyan diagramokat hoz létre, amelyek az értékeket függőleges oszlopokon hasonlítják össze.A Halmozott oszlopdiagram eszköz az oszlopdiagramhoz hasonló diagramokat hoz létre, de az oszlopok egymás tetejére halmozódnak, nem egymás mellett helyezkednek el. Ez a diagramtípus hasznos lehet az egyes részek az egészhez való viszonyának megjelenítéséhez.A Sávdiagram eszköz az oszlopdiagramhoz hasonló diagramokat hoz létre, de a sávok helyzete vízszintes, nem függőleges.A Halmozott sávdiagram eszköz a halmozott oszlopdiagramhoz hasonló diagramokat hoz létre, de a sávok helyzete vízszintes, nem függőleges.A Vonaldiagram eszköz olyan diagramokat hoz létre, amely pontokat használ az értékek megjelenítésére, és az egyes készletek pontjait különböző vonalakkal köti össze. Ezt a diagramtípust gyakran használják egy vizsgált elem egy adott időszak alatt mutatott trendjeinek bemutatására.A Területdiagram eszköz a vonaldiagramhoz hasonló diagramokat hoz létre, de az összegeket és az értékek változását emeli ki.A Szórásdiagram eszköz olyan diagramokat hoz létre, amelyek az adatpontokat koordinátapárokként értelmezve a pontokat az x és y tengely mentén jelenítik meg. A Szórásdiagram hasznos eszköz az adatokban található minták és trendek azonosítására. Azt is megmutatják, hogy az egyes változók hatnak-e egymásra.A Kördiagram eszköz kör alakú diagramokat hoz létre, amelynek a nyílásszögei az összehasonlított értékek relatív százalékos értékeit fejezik ki.A Radardiagram eszköz olyan diagramokat hoz létre, amelyek az értékeket megadott időpontok között vagy meghatározott kategóriák között hasonlítják össze, és kör alakú ábrán jelenítik meg. Ezt a diagramfajtát hálódiagramnak is hívják.

Az Illustrator alkalmazás a rajztáblán való mozgáshoz és a rajztábla megjelenésének vezérléséhez a következő eszközöket biztosítja:A Kéz eszköz (H) az Illustrator rajztáblájának az illusztrációs ablakban való mozgatására szolgál.A Mozaikszerű elrendezés nyomtatása eszköz módosítja az oldalrácsot, amely meghatározza, hogy a rajzelem hol jelenik meg a nyomtatott oldalon.A Nagyító eszköz növeli, illetve csökkenti a dokumentumablak nagyítási szintjét az illusztrációs ablakban.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat