Zwart- en witpunten instellen met de pipettools

Door de pipetten te gebruiken gaan alle aanpassingen verloren die u eerder hebt gemaakt in Niveaus of Curven. Als u van plan bent om de pipetten te gebruiken, kunt u deze het beste als eerste gebruiken en vervolgens de aanpassingen verfijnen met de schuifregelaars in het dialoogvenster Niveaus of de punten in het dialoogvenster Curven.

 1. Pas een aanpassing Curven of Niveaus toe.

 2. Voer in het deelvenster Eigenschappen een of meerdere van de volgende handelingen uit:

  • Dubbelklik op het pipet Zwartpunt instellen om het zwartpunt in te stellen.
  • Dubbelklik op het pipet Witpunt instellen om het witpunt in te stellen.
 3. In de Adobe Kleurkiezer definieert u de gewenste waarden voor de lichtste en donkerste tonen in de afbeelding:

  • Typ 0 voor R, G en B als u de zwartpuntwaarde wilt instellen op puur zwart.
  • Typ 255 voor R, G en B als u de witpuntwaarde wilt instellen op puur wit.
  • Om een grijstint voor het zwart- of witpunt op te geven, typt u identieke waarden (tussen 0 en 255) voor R, G en B. Hoe lager de waarden, hoe donkerder de grijstint. Hoe hoger de waarden, hoe lichter de grijstint.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit om de toongebieden aan te passen aan de zwart- of witpunten die u hebt opgegeven in Stap 2:

  • Klik met het pipet Zwartpunt instellen op een afbeeldingsgebied dat het zwartpunt vertegenwoordigt (het gebied met de laagste toonwaarden).
  • Klik met het pipet Witpunt instellen op een afbeeldingsgebied dat het witpunt vertegenwoordigt (het gebied met de lichtste toonwaarden).

Kleuren corrigeren met de pipetten

Met de pipetten in de aanpassingen Niveaus of Curven kunt u een kleurzweem verwijderen. Een kleurzweem is een ongewenst effect dat ontstaat door een teveel aan kleur (rood, groen, blauw of cyaan, magenta, geel). De gemakkelijkste manier om de kleurbalans van een afbeelding te corrigeren is om eerst een gebied te zoeken dat u neutraal wilt maken en vervolgens de kleurzweem uit dat gebied te verwijderen. Afhankelijk van de afbeelding kunt u een of alledrie de pipetten gebruiken. Het pipet Grijspunt instellen werkt het beste bij afbeeldingen die geen grote aanpassingen vereisen en die gemakkelijk te identificeren neutrale kleuren hebben.

Door de pipetten te gebruiken gaan alle aanpassingen verloren die u eerder hebt gemaakt in Niveaus of Curven. Als u van plan bent om de pipetten te gebruiken, kunt u deze het beste als eerste gebruiken en vervolgens de aanpassingen verfijnen met de schuifregelaars in het dialoogvenster Niveaus of de punten in het dialoogvenster Curven.

Opmerking:

Het pipet dat het grijspunt bepaalt, wordt vooral gebruikt voor kleurcorrectie en is niet beschikbaar wanneer u werkt met grijswaardenafbeeldingen.

 1. Voordat u een aanpassing toepast, identificeert u een gebied in de afbeelding dat u neutraal grijs wilt maken. Bijvoorbeeld, een geplaveide weg.

  Opmerking:

  Kies een kleurenpipet om een neutraal gebied te markeren zodat u er later met een pipet op kunt klikken.

 2. Klik op het pictogram Niveaus of Curven  in het deelvenster Aanpassingen.

 3. Dubbelklik in het deelvenster Eigenschappen op de tool Grijspunt instellen .

 4. Controleer in de Adobe Kleurkiezer of de huidige geselecteerde kleur identieke R-, G- en B-waarden heeft voor een neutrale grijskleur (bijvoorbeeld, 128,128,128). Typ indien nodig de identieke R-, G- en B-waarden. U wordt gevraagd of u de nieuwe doelkleur als een standaardinstelling wilt opslaan.

 5. Klik met het pipet Grijspunt instellen op het neutrale gebied dat u hebt bepaald in Stap 1. Hierdoor worden middentonen hersteld en wordt de kleurzweem verwijderd uit de afbeelding.

 6. (Optioneel) Breng de definitieve aanpassingen van Niveaus of Curven in het deelvenster Eigenschappen aan.