Wat verandert er?

Via scripts gegenereerde gebruikersinterface in Photoshop is in de volgende opzichten verbeterd: ondersteuning voor HiDPI/Retina-schermen en overeenkomst met de algemene gebruikersinterface van de toepassing. De via scripts gegenereerde gebruikersinterface is nu bovendien gebaseerd op een nieuw framework in plaats van op Flex.

Lijst met betrokken dialoogvensters

Hier volgt een lijst met dialoogvensters in de toepassing waarop deze wijziging effect heeft:

Dialoogvenster Menu
Contactblad II Bestand > Automatisch > Contactblad II
Voorwaardelijke moduswijziging Bestand > Automatisch > Voorwaardelijke moduswijziging
Afbeelding passend Bestand > Automatisch > Afbeelding passend
Lenscorrectie Bestand > Automatisch > Lenscorrectie
Samenvoegen tot HDR Pro Bestand > Automatisch > Samenvoegen tot HDR Pro
Photomerge Bestand > Automatisch > Photomerge
Kleur-opzoektabellen exporteren Bestand > Exporteren > Kleur-opzoektabellen
Laagsamenstellingen naar bestanden Bestand > Exporteren > Laagsamenstellingen naar bestanden
Laagsamenstellingen naar PDF Bestand > Exporteren > Laagsamenstellingen naar PDF
Tekengebieden naar PDF Bestand > Exporteren > Tekengebieden naar PDF
Lagen naar bestanden exporteren
Bestand > Exporteren > Lagen naar bestanden
Afbeeldingsprocessor Bestand > Scripts > Afbeeldingsprocessor
Scripts Event Manager Bestand > Scripts > Scripts Event Manager
Lagen laden Bestand > Scripts > Bestanden laden naar stapel
Afbeeldingsstatistieken Bestand > Scripts > Statistieken
Metingsschaalmarkering Afbeelding > Analyse > Schaalmarkering plaatsen
Vlam Filter > Rendering > Vlam
Fotolijst Filter > Rendering > Fotolijst
Structuur Filter > Rendering > Structuur
Uploaden naar Sketchfab 3D > 3D-laag delen op Sketchfab
Voorinstellingen exporteren/importeren Bewerken > Voorinstellingen > Voorinstellingen exporteren/importeren
Vulling van steen

Bewerken > Vullen

Selecteer "Patroon" in de vervolgkeuzelijst met inhoud

Selecteer "Script"

Selecteer de optie in de vervolgkeuzelijst Scripts

Kruisweefsel
Langs pad plaatsen
Willekeurige vulling
Symmetrievulling

Lay-out gebruikersinterface

Er zijn geen wijzigingen in de scripting-API's voor het maken van gebruikersinterfaces. De manier waarop de groepwidget werkt, is echter wel gewijzigd.

In Flex werkte de groepwidget als een lay-outmechanisme om widgets te groeperen en was zelf volledig onzichtbaar. Nu is ''groep'' zelf een widget met een eigen achtergrond die andere widgets niet kan overlappen.

Als we bijvoorbeeld twee groepen met widgets zo over elkaar leggen dat de widgets van de ene groep de widgets in de andere groep niet overlappen, dan zijn alle widgets in Flex zichtbaar.

Lay-out Photoshop-gebruikersinterface

In hetzelfde scenario in het nieuwe framework verbergt de bovenste groep echter de onderste groep.

Photoshop-groepwidget - nieuw framework
Groepwidget - nieuw framework

Opmerking:

Sommige gebruikers kunnen tot de ontdekking komen dat hun bestaande scripts om deze reden een onjuiste gebruikersinterface hebben in het nieuwe framework. Deze scripts moeten allemaal worden aangepast door de overlap van de groepwidgets te verwijderen. Nieuwe scripts die zijn gemaakt in het nieuwe framework of die worden gewijzigd om te kunnen worden uitgevoerd in dit framework, functioneren ook prima in Flex.

HiDPI-ondersteuning

Met deze verandering ondersteunt de script-gebaseerde gebruikersinterface nu ook HiDPI-schermen. De scripts hoeven echter niet te worden aangepast om ze op HiDPI-schermen te laten werken. U hoeft alleen maar de 2x afbeeldingselementen naast het 1x afbeeldingselement te plaatsen met dezelfde bestandsnaam als het 1x afbeeldingselement, gevolgd door het achtervoegsel @2X.

Als bijvoorbeeld de bestandsnaam voor het 1x afbeeldingselement imageFile.png is, dan moet het 2x afbeeldingselement de naam imageFile@2X.png hebben en zich op dezelfde locatie bevinden.

Opmerking:

Als het 2x afbeeldingselement niet wordt gevonden, wordt het 1x afbeeldingselement gebruikt.

Bekende problemen

  • De Flash Player widget wordt niet meer ondersteund. SWF-, Flash- en Flex-bestanden kunnen niet meer via de script-gebaseerde gebruikersinterface worden afgespeeld.
  • Treeview widget wordt niet ondersteund.
  • Het tekenen van illustraties wordt niet ondersteund op widgets voor selectievakjes en keuzerondjes.
  • De achtergrondkleur van knoppen kan niet worden gewijzigd.
  • Lettertypestijlen worden niet ondersteund voor tekst.