Uitnemen om inhoud van andere lagen zichtbaar te maken

Uitnemen

Met de opties voor uitnemen kunt u opgeven welke lagen worden ‘geperforeerd’ om de inhoud van andere lagen zichtbaar te maken. U kunt bijvoorbeeld met een tekstlaag een kleuraanpassingslaag uitnemen om een gedeelte van de afbeelding met de oorspronkelijke kleuren te laten zien.

Wanneer u een uitneemeffect wilt maken, bepaalt u met welke laag u de vorm van de uitname wilt maken, welke lagen moeten worden uitgenomen en welke laag u zichtbaar wilt maken. Als u een andere laag dan de achtergrond zichtbaar wilt maken, kunt u de lagen die u wilt gebruiken onderbrengen in een groep of uitknipmasker.

Photoshop - Uitnemen
Logo "Farm" met ondiep uitneemeffect tot op de achtergrondlaag

 1. Voer in het deelvenster Lagen een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de achtergrond zichtbaar wilt maken, plaatst u de laag die de uitname zal maken boven de lagen die worden 'geperforeerd' en zorgt u ervoor dat de onderste laag in de afbeelding een achtergrondlaag is. Kies Laag > Nieuw > Achtergrond uit laag om een gewone laag om te zetten in een achtergrondlaag.)

  • Als u een laag boven de achtergrond wilt weergeven, plaatst u de lagen die worden geperforeerd in een groep. De bovenste laag in de groep perforeert de gegroepeerde lagen tot aan de volgende laag onder de groep.

  • Als u de basislaag van een uitknipmasker zichtbaar wilt maken, plaatst u de lagen die u wilt gebruiken in een uitknipmasker. (Zie Lagen met uitknipmaskers tonen.) Controleer of de optie Uitkniplagen overvloeien als groep is geselecteerd voor de basislaag. (Zie Overvloeieffecten groeperen.)

 2. Selecteer de bovenste laag (de laag waarvoor de uitname wordt gemaakt).
 3. Als u overvloeiopties wilt weergeven, dubbelklikt u op de laag (op een willekeurige positie buiten de laagnaam of de miniatuur), kiest u Laag > Laagstijl > Opties voor overvloeien of kiest u Overvloeiopties in het menu van het deelvenster Lagen.
  Opmerking:

  Als u de opties voor overvloeien voor een tekstlaag wilt weergeven, kiest u Laag > Laagstijl > Opties voor overvloeien of kiest u Opties voor overvloeien via de knop Laagstijl toevoegen onder in het deelvenster Lagen.

 4. Kies een optie in het pop-upmenu Uitnemen.
  • Selecteer Ondiep om slechts uit te nemen tot het eerst mogelijke stoppunt, zoals de eerste laag na de laaggroep of de basislaag van het uitknipmasker.

  • Selecteer Diep om tot de achtergrond uit te nemen. Als er geen achtergrond is, neemt u met Diep alles uit tot transparantie wordt bereikt.

  Opmerking:

  Als u geen laaggroep of uitknipmasker gebruikt, maakt u met Diep of Ondiep een uitname die de achtergrondlaag onthult (of transparantie als de onderste laag geen achtergrondlaag is).

 5. Voer een van de volgende handelingen uit om een uitname-effect te maken:
  • Verlaag de vuldekking.

  • Gebruik de opties in het menu Overvloeimodus om de overvloeimodus te wijzigen, zodat de onderliggende pixels zichtbaar worden.

 6. Klik op OK.

Verwante informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account