Foto's retoucheren en oneffenheden corrigeren in Photoshop op de iPad

Retoucheer uw foto's en corrigeer oneffenheden met de tools Verwijderen, Snel retoucheerpenseel en Kloonstempel in Photoshop op de iPad.

Onderwerpen in dit artikel:

Adobe Photoshop-dieplink

De mobiele app proberen
Probeer de nieuwste functies en verbeteringen in de Photoshop-app op de iPad voor algemene beschikbaarheid uit.

Nu Photoshop beschikbaar is op uw iPad, kunt u krachtige tools selecteren, zoals de tools Verwijderen, Snel retoucheerpenseel en Kloonstempel om ongewenste onderdelen van uw composities te retoucheren en te verwijderen.

Retoucheren met de tool Verwijderen

Geïntroduceerd in Photoshop op de iPad 5.2 (versie van oktober 2023)

Verwijder eenvoudig objecten, personen of afleidingen uit uw afbeelding op de iPad door de tool Verwijderen te selecteren en eroverheen te vegen.

De tool Verwijderen ( )  staat bij de kloontools. Gebruik het veld Grootte om een penseelgrootte te kiezen die iets groter is dan het gebied dat u wilt corrigeren om het hele gebied met één beweging te bedekken.

Net onder het canvas staat de schakelknop Verwijderen na elke lijn. Als u deze optie inschakelt, schakelt de tool over naar de modus met één lijn. Schakel deze optie uit als u meerdere lijnen wilt maken om een selectie mee te maken. Gebruik deze optie voor grote, ingewikkelde of losstaande gebieden die moeilijk met één penseelstreek te selecteren zijn.

Ga als volgt te werk om objecten, gebieden of afleidingen in uw afbeelding te vervangen met de tool Verwijderen in Photoshop op de iPad.

 1. Selecteer de tool Verwijderen op de werkbalk. Als u deze niet kunt vinden, selecteert u de kloontools en houdt u deze ingedrukt om de andere bijbehorende tools weer te geven. Vervolgens selecteert u de tool Verwijderen.

 2. In de optiebalk van de tool Verwijderen gebruikt u het veld Grootte om een penseelgrootte te kiezen die iets groter is dan het gebied dat u wilt corrigeren, zodat u het hele gebied met één beweging kunt bedekken.

 3. (Optioneel) Schakel Monster nemen van alle lagen op de optiebalk in als u monsters wilt nemen uit alle zichtbare lagen.

 4. (Optioneel) Schakel Verwijderen na elke lijn uit om meerdere penseelstreken toe te staan voordat u gaat vullen. Gebruik meerdere lijnen voor grote of ingewikkelde gebieden. Houd Verwijderen na elke lijn ingeschakeld om te vullen zodra u een enkele lijn hebt voltooid.

  Schakel Verwijderen na elke lijn uit om meerdere penseelstreken toe te staan voordat u gaat vullen.

Nieuwe interacties in de tool Verwijderen

Geïntroduceerd in Photoshop op de iPad 5.5 (versie van maart 2024)

In Photoshop op de iPad kunt u de tool Verwijderen nu als penseel of als lasso gebruiken.

In deze versie kunt u ongewenste elementen in uw afbeelding omcirkelen met de tool Verwijderen om deze te verwijderen. U hoeft de cirkel niet eens volledig te sluiten, dit doet Photoshop voor u.

Nu kunt u eenvoudig grote gebieden verwijderen zonder dat u over het hele gebied hoeft te vegen.

Ga als volgt te werk om met de tool Verwijderen een element te omcirkelen dat u uit de afbeelding wilt verwijderen:

 1. Selecteer de tool Verwijderen op de werkbalk. Tik op Kloontools om de tool Verwijderen en andere tools weer te geven.

 2.  Kies de gewenste penseelgrootte in het veld Grootte . Zorg ervoor dat de penseelgrootte iets groter is dan het gebied dat u wilt corrigeren als u het hele gebied met één beweging wilt bedekken.

 3. (Optioneel) Schakel de schuifregelaars Monster nemen van alle lagen en Verwijderen na elke lijn in om een monster te nemen van gegevens uit alle zichtbare lagen en na elke lijn te vullen.

 4. Omcirkel het object dat u wilt verwijderen en klaar is kees. Het overlay-gebied wordt automatisch gevuld.

Als u onbedoelde selecties bij het tekenen van de cirkel wilt corrigeren, kunt u de penseelstreekmodus wijzigen van + in -.

Tool Snel retoucheerpenseel

Met de tool Snel retoucheren tekent u met een monster van uw document en past u de structuur, de belichting, de transparantie en de arceringen van het monstergedeelte toe op het gedeelte van het document dat u wilt retoucheren.

Met deze tool hoeft u geen monsterpunt op te geven en worden automatisch monsters gekozen uit het gebied rondom het gedeelte van het document dat u wilt retoucheren.

Ga als volgt te werk om met het Snel retoucheerpenseel te werken:

 1. Tik op het pictogram van de tool Snel retoucheerpenseel () op de werkbalk.
 2. Met de toolopties die geopend zijn, kunt u de penseelgrootte en -hardheid instellen.
 3. Tik op () aan om meer instellingen te openen.
 4. Schakel in het deelvenster met instellingen voor Snel retoucheerpenseel dat wordt geopend de optie Monster nemen van alle lagen in om alle zichtbare lagen in uw document als bron te gebruiken om retoucheren toe te passen op de geselecteerde laag. Schakel Monster nemen van alle lagen op de optiebalk uit als u alleen monsters wilt nemen uit de actieve laag. U kunt ook de optie Druk voor grootte gebruiken in- of uitschakelen.
 5. Tik op het gebied in uw document dat u wilt retoucheren of tik en sleep om onvolkomenheden in een groter gebied te corrigeren.
Instellingen Snel retoucheerpenseel in Photoshop op de iPad

Tool Kloonstempel

Met de tool Kloonstempel () tekent u een deel van uw document over een ander deel van hetzelfde document. U kunt ook een deel van een laag over een andere laag tekenen.

De tool Kloonstempel is handig voor het dupliceren van objecten of het verwijderen van een fout in uw compositie. 

Met de tool Kloonstempel stelt u een monsterbron in van het gebied waarvan u wilt klonen en past u dit toe op een ander gebied. Standaard wordt uw laatste monstergebied geselecteerd wanneer u de Kloonstempel opent.

Als u wilt werken met de tool Kloonstempel, gaat u als volgt te werk:

 1. Tik tweemaal op het pictogram Snel retoucheerpenseel () op de werkbalk om de verborgen tool Kloonstempel weer te geven.
 2. Tik op  om de tool Kloonstempel te selecteren.
 3. Met de toolopties die worden geopend, kunt u de straal van het penseel, de hardheid, de dekking en de ingestelde bron wijzigen.
 4. Tik op () aan om meer instellingen te openen.
 5. In het deelvenster met instellingen van Kloonstempel dat wordt geopend, kunt u uw Monster selecteren: Huidige laag, Huidige laag en onderliggende lagen en Alle lagen. U kunt de opties van Druk voor grootte gebruiken en Druk voor dekking gebruiken ook in- of uitschakelen.
Instellingen Kloonstempel in Photoshop op de iPad

6. Activeer de primaire aanraaksneltoets voor Bron instellen en tik op een gebied dat u als bron voor het klonen wilt selecteren.

De primaire sneltoets voor aanraken activeren

7. Laat de aanraaksneltoets los nadat u de bron hebt ingesteld en tik op een gebied waarop u de Kloonstempel wilt toepassen. Met deze actie wordt het brongebied over het geselecteerde gebied getekend.

Laat de aanraaksneltoets los

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?