Werken met het deelvenster Info

In het deelvenster Info vindt u informatie over de kleurwaarden onder de aanwijzer en, afhankelijk van de tool die u gebruikt, andere nuttige gegevens. In het deelvenster Info vindt u informatie over het gebruik van de geselecteerde tool, wordt de status van het document weergegeven en kunnen de 8-, 16- en 32-bits waarden worden weergegeven.

Het deelvenster Info bevat de volgende informatie:

 • Afhankelijk van de optie die u opgeeft, geeft het deelvenster Info waarden weer in 8-bits, 16-bits of 32-bits waarden.

 • Bij weergave van CMYK-waarden staat in het deelvenster Info een uitroepteken naast de CMYK-waarden als de kleur onder de aanwijzer of het kleurenpipet buiten de afdrukbare CMYK-kleuromvang ligt.

 • Wanneer u met het selectiekader werkt, ziet u in het deelvenster Info tijdens het slepen de x- en y-coördinaten van de aanwijzerpositie en de breedte (B) en hoogte (H) van het kader.

 • Wanneer u de tool Uitsnijden of Zoomen gebruikt, verschijnen in het deelvenster Info de breedte (B) en hoogte (H) van het selectiekader terwijl u sleept. Het deelvenster toont ook de rotatiehoek van het uitsnijdkader.

 • Wanneer u de tools Lijn, Pen of Verloop gebruikt of wanneer u een selectie verplaatst, ziet u tijdens het slepen in het deelvenster Info de x- en y-coördinaten van de startpositie, de wijziging in X (DX), de wijziging in Y (DY), de hoek (A) en de lengte (D).

 • Wanneer u een opdracht voor tweedimensionale transformatie gebruikt, toont het deelvenster Info de procentuele wijziging in breedte (B) en hoogte (H), de rotatiehoek (A) en de hoek voor horizontaal (H) of verticaal (V) schuintrekken.

 • Wanneer u een dialoogvenster voor kleurcorrectie gebruikt (bijvoorbeeld Curven), ziet u in het deelvenster Info voor-en-na kleurwaarden voor de pixels onder de aanwijzer en onder kleurvoorbeelden.

 • Als de optie Knopinfo tonen is ingeschakeld, vindt u tips voor het gebruik van de geselecteerde tool in de toolset.

 • Afhankelijk van de geselecteerde opties vindt u in het deelvenster Info statusinformatie zoals documentgrootte, documentprofiel, documentafmetingen, werkschijfgroottes, efficiëntie, timing en de huidige tool.

Het deelvenster Info gebruiken

Het deelvenster Info geeft bestandsinformatie over een afbeelding en biedt ook informatie over de kleurwaarden wanneer u de toolaanwijzer op een afbeelding plaatst. Zorg ervoor dat het deelvenster Info zichtbaar is in uw werkruimte als u informatie wilt zien tijdens het slepen in de afbeelding.

 1. (Optioneel) Ga op een van de volgende manieren te werk als u het deelvenster Info wilt weergeven:
  • Klik op het tabblad van het deelvenster Info als het is gekoppeld aan andere deelvensters.

  • Kies Venster > Info. Bestandsinformatie van de afbeelding wordt weergegeven onder aan het deelvenster Info. U kunt de weergegeven informatie wijzigen door op het driehoekje rechtsboven in het deelvenster te klikken en Deelvensteropties in het deelvenstermenu te kiezen.

 2. Stel de gewenste opties in voor de informatie die u in het deelvenster Info wilt zien door een van de volgende handelingen uit te voeren:
  • Kies Deelvensteropties in het deelvenster Info en geef opties op in het dialoogvenster Opties deelvenster Info.

  • Klik op een pipetpictogram en kies weergaveopties in het pop-upmenu. U kunt in het pop-upmenu ook opgeven of het deelvenster Info 8-bits, 16-bits of 32-bits waarden moet weergeven.

  • Klik op het pictogram voor de cursorcoördinaten  en kies een maateenheid.

 3. Selecteer een tool.
 4. Verplaats de aanwijzer in de afbeelding of sleep in de afbeelding om de tool te gebruiken. De volgende informatie kan verschijnen, afhankelijk van de tool die u gebruikt:

  De numerieke waarden van de kleur onder de aanwijzer.

  De x- en y-coördinaten van de aanwijzer worden weergegeven.

  De breedte (B) en hoogte (H) van een selectiekader of vorm tijdens het slepen of de breedte en hoogte van een actieve selectie.

De opties voor het deelvenster Info wijzigen

 1. Klik op de driehoek rechtsboven in de hoek om het menu van het deelvenster Info te openen en kies Deelvensteropties.
 2. In het dialoogvenster Opties deelvenster Info kiest u een van de volgende weergaveopties voor Eerste kleurinfo:

  Echte kleur

  Als u de waarden in de huidige kleurmodus van de afbeelding wilt weergeven.

  Kleur proefdruk

  Als u de waarden voor de kleurruimte-uitvoer van de afbeelding wilt weergeven.

  [Kleurmodus]

  Als u de kleurwaarden in die kleurmodus wilt weergeven.

  Totale inkt

  Als u het totale percentage van alle CMYK-inkten op de huidige locatie van de aanwijzer wilt weergeven. Deze waarde is gebaseerd op de waarden van het dialoogvenster CMYK-instelling.

  Dekking

  Als u de dekking van de huidige laag wilt weergeven. Deze optie is niet van toepassing op de achtergrond.

  Opmerking:

  U kunt ook de weergaveopties instellen door op het pictogram van het pipet te klikken in het deelvenster Info. Naast de opties Eerste kleurinfo kunt u ook 8-bits, 16-bits of 32-bits waarden weergeven.

 3. Kies bij Tweede kleurinfo een van de weergaveopties die in stap 2 zijn behandeld. Voor Tweede kleurinfo kunt u ook op het pictogram van het pipet klikken in het deelvenster Info en weergaveopties kiezen in het pop-upmenu.
  Klik op het pipetpictogram en kies een weergavemodus
  Op een pipet klikken en een weergavemodus in het pop-upmenu kiezen

 4. Kies bij Liniaaleenheden een maateenheid.
 5. Bij Statusinformatie maakt u een keuze uit de volgende opties om bestandsinformatie weer te geven in het deelvenster Info:

  Documentgrootten

  Informatie over de hoeveelheid gegevens in een afbeelding. Het linkergetal is de afdrukgrootte van de afbeelding (ongeveer de grootte van het opgeslagen Adobe Photoshop-bestand waarin alle lagen zijn samengevoegd). Het rechtergetal verwijst bij benadering naar de bestandsgrootte inclusief lagen en kanalen.

  Documentprofiel

  De naam van het kleurenprofiel dat wordt gebruikt voor de afbeelding.

  Documentafmetingen

  De afmetingen van de afbeelding.

  Werkschijfgrootten

  Informatie over de hoeveelheid RAM en de werkschijf die wordt gebruikt om de afbeelding te verwerken. Het linkergetal is de hoeveelheid geheugen die momenteel door de toepassing wordt gebruikt om alle geopende afbeeldingen weer te geven. Het rechtergetal is de totale hoeveelheid RAM die beschikbaar is voor het verwerken van afbeeldingen.

  Efficiëntie

  Het percentage aan tijd dat is besteed aan het uitvoeren van een bewerking in plaats van het lezen van of schrijven naar de werkschijf. Als de waarde lager dan 100% is, gebruikt Photoshop de werkschijf en gaat de bewerking dus langzamer.

  Timing

  De tijd die nodig was om de laatste bewerking te voltooien.

  Huidige tool

  De naam van de actieve tool.

  Metingsschaal

  Kies deze optie om de schaal van het document weer te geven.

 6. (Optioneel) Selecteer Knopinfo tonen om een tip te zien over het gebruik ven een geselecteerde tool onder in het deelvenster Info.
 7. Klik op OK.

  Opmerking:

  Als u de maateenheden wilt wijzigen, klikt u op het dradenkruis in het deelvenster Info en kiest u een optie in het menu.

Bestandsinformatie weergeven in het documentvenster

De statusbalk staat onder aan elk documentvenster en geeft nuttige informatie, zoals de huidige vergrotingsfactor en bestandsgrootte van de actieve afbeelding, en korte instructies voor het gebruik van de actieve tool.

Opmerking:

U kunt ook aan het bestand toegevoegde informatie over copyright en auteurschap bekijken. Deze informatie bestaat uit standaardbestandsgegevens en Digimarc-watermerken. Geopende afbeeldingen worden in Photoshop met behulp van de plug-in Digimarc Detect Watermark automatisch gecontroleerd op watermerken. Als er een watermerk wordt gevonden, wordt op de titelbalk van het afbeeldingsvenster een copyrightteken weergegeven en worden de copyrightvelden van het dialoogvenster Bestandsinfo bijgewerkt.

 1. Klik op het driehoekje onder in het documentvenster.
  Weergave-opties voor bestandsinformatie
  De opties voor het weergeven van bestandsinformatie als Version Cue is ingeschakeld

 2. Kies een weergaveoptie in het pop-upmenu:

  Opmerking:

  Als Version Cue is ingeschakeld, kunt u een optie kiezen in het submenu Weergeven.

  Version Cue

  Geeft de Version Cue-werkgroepstatus van uw document weer, zoals open, niet beheerd, niet opgeslagen, enz. Deze optie is alleen beschikbaar als Version Cue is ingeschakeld.

  Documentgrootten

  Informatie over de hoeveelheid gegevens in een afbeelding.

  Documentprofiel

  De naam van het kleurenprofiel dat wordt gebruikt voor de afbeelding.

  Documentafmetingen

  De afmetingen van de afbeelding.

  Metingsschaal

  De schaal van het document.

  Werkschijfgrootten

  Informatie over de hoeveelheid RAM en de werkschijf die wordt gebruikt om de afbeelding te verwerken.

  Efficiëntie

  Het percentage aan tijd dat werkelijk is besteed aan het uitvoeren van een bewerking in plaats van het lezen van of schrijven naar de werkschijf.

  Timing

  De tijd die nodig was om de laatste uitvoering te voltooien.

  Huidige tool

  De naam van de actieve tool.

  32-bits belichting

  Optie voor aanpassen van de voorvertoning voor afbeeldingen met een hoog dynamisch bereik (HDR-afbeeldingen) en 32 bits per kanaal op uw computermonitor weer te geven. De regelaar is alleen beschikbaar als het documentvenster een HDR-afbeelding bevat.

Opmerking:

Klik op de bestandsinformatie in de statusbalk om de documenthoogte en -breedte, de kanalen en de resolutie weer te geven. Houd Control (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en klik om de breedte en hoogte van blokken weer te geven.