In Photoshop kunt u eenvoudig de gebieden/pixels in een afbeelding selecteren die de focus hebben. 

Ga als volgt te werk:

 1. Open de afbeelding in Photoshop en kies Selecteren > Scherpstellingsgebied. In het dialoogvenster Scherpstellingsgebied dat wordt geopend, kunt u de standaardselectie aanpassen.
 2. Pas de parameter Scherp bereik aan om de selectie breder of smaller te maken. Als u de schuifknop naar 0 verschuift, wordt de hele afbeelding geselecteerd. Als u de schuifregelaar echter helemaal naar rechts verschuift, blijven alleen de delen van de afbeelding geselecteerd die zich in de meest duidelijke focus bevinden.
Photoshop - De selectie van een scherpstellingsgebied met de standaardopties
In actie: de selectie van een scherpstellingsgebied met de standaardopties
 1. Gebruik de besturingselementen van het penseel om handmatig gebieden toe te voegen aan () of te verwijderen uit () de selectie.
Photoshop - Gebieden toevoegen aan selectie
Voeg handmatig gebieden toe aan de selectie.
 1. Als het selectiegebied ruis heeft, kunt u dit aanpassen met de schuifregelaar Geavanceerd > Afbeeldingsruisniveau.  

Opmerking:

U kunt de optie Automatisch ingeschakeld laten voor Scherp bereik en Afbeeldingsruisniveau. Voor deze parameters worden automatisch de juiste waarden geselecteerd. 

 1. U kunt tijdens het wijzigen van het scherpstellingsgebied op elk moment de optie Voorvertoning inschakelen om de oorspronkelijke afbeelding te bekijken.
Photoshop - De optie Voorvertoning in-/uitschakelen
Schakel de optie Voorvertoning in of uit.
 1. Selecteer indien nodig Rand zachter maken als u de randen van de selectie wilt verzachten.
 2. Klik op Rand verfijnen als u de randen van de selectie nauwkeuriger wilt afstemmen. Voor informatie over het opgeven van instellingen in het dialoogvenster Rand verfijnen, raadpleegt u De randen van selecties vloeiend maken.
 1. Wanneer u de selectie naar wens hebt aangepast, kunt u bepalen of de aangepaste selectie een selectie of masker voor de huidige laag moet worden, of een nieuwe laag of een nieuw document moet produceren. U kunt een van de volgende uitvoeropties kiezen:
 • Selectie (standaard)
 • Laagmasker
 • Nieuwe laag
 • Nieuwe laag met laagmasker
 • Nieuw document
 • Nieuw document met laagmasker
 1. Klik op OK.