Opmerking:

In Photoshop CS6 maakt de 3D-functionaliteit deel uit van Photoshop Extended. Alle functies van Photoshop Extended maken deel uit van Photoshop CC. Photoshop CC kent geen afzonderlijke Extended-versie.

De aanpassingen Belichting en HDR-kleurtinten zijn vooral bedoeld voor 32 bits HDR-afbeeldingen, maar u kunt ze ook op 16- en 8-bits afbeeldingen toepassen om HDR-achtige effecten te bereiken.

De HDR-belichting aanpassen

Belichting werkt door berekeningen te maken in een lineaire kleurruimte (gamma 1.0) in plaats van de huidige kleurruimte.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op het pictogram voor Belichting  of op een voorinstelling voor Belichting in het deelvenster Aanpassingen.

  • Kies Laag > Nieuwe aanpassingslaag > Belichting.

  Opmerking:

  U kunt ook Afbeelding > Aanpassingen > Belichting kiezen. Onthoud echter dat bij deze methode aanpassingen rechtstreeks worden aangebracht op de afbeeldingslaag en dat informatie over afbeeldingen wordt verwijderd.

 2. Stel in het deelvenster Aanpassingen een van de volgende opties in:

  Belichting

  Hiermee past u het uiteinde met de hooglichten van de toonschaal aan met minimale effecten voor de extreme schaduwen.

  Opmerking:

  Als u met 32-bits afbeeldingen werkt, kunt u ook de schuifregelaar onder aan het afbeeldingsvenster gebruiken.

  Verschuiven

  Hiermee maakt u de schaduwen en middentonen donkerder met minimale effecten voor de hooglichten.

  Gamma

  Hiermee past u het gamma van de afbeelding aan, met een eenvoudige aan/uit-functie. Negatieve waarden worden rond de nul gespiegeld. Dit betekent dat ze negatief blijven, maar dat ze aangepast worden als positieve waarden.

  Met de pipetten past u de luminantiewaarden van afbeeldingen aan. Dit is niet het geval bij de pipetten van Niveaus; deze zijn van invloed op alle kleurkanalen.

  • Met het pipet Zwartpunt instellen stelt u de verschuiving in, waarbij de aangeklikte pixel naar nul verschuift.

  • Met het pipet Witpunt instellen stelt u de belichting in, waarbij het aangeklikte punt wit wordt (1.0 voor HDR-afbeeldingen).

  • Met het pipet Grijs punt instellen stelt u de belichting in, waarbij de aangeklikte waarde middengrijs wordt.

De HDR-kleurtinten aanpassen

Met de opdracht HDR-kleurtinten kunt u het volledige bereik van instellingen voor HDR-contrast en -belichting toepassen op individuele afbeeldingen.

Opmerking:

Voor HDR-kleurtinten moeten alle lagen zijn samengevoegd.

 1. Open een 32-, 16- of 8-bits afbeelding in de RGB- of grijswaardenmodus.

 2. Kies Afbeelding > Aanpassingen > HDR-kleurtinten.

  Zie Opties voor 16- of 8-bits afbeeldingen voor gedetailleerde informatie over elke instelling. (In het dialoogvenster HDR-kleurtinten zijn deze opties van toepassing op afbeeldingen in alle bitdiepten.)