Met voorwaardelijke acties kunt u handelingen samenstellen die bepalen wat er moet gebeuren op basis van een van verschillende voorwaarden. Eerst kiest u een voorwaarde en vervolgens geeft u desgewenst een handeling op die wordt afgespeeld als het document aan de voorwaarde voldoet. Vervolgens geeft u desgewenst een handeling op die wordt afgespeeld wanneer het document niet voldoet aan de voorwaarde.

Een voorwaardelijke-actiestap invoegen in een handeling die u opneemt of bewerkt:

  1. Zorg ervoor dat de handelingen waarnaar u verwijst zich in dezelfde set bevinden.

  2. Kies Voorwaardelijk item invoegen in het menu van het deelvenster Handelingen.

  3. Kies in het dialoogvenster Voorwaardelijke actie een voorwaarde in het menu Als huidig.

  4. Kies handelingen in het menu Dan actie afspelen en het menu Anders actie afspelen en klik op OK.

    U kunt ook Geen kiezen in een van de menu's, maar niet in allebei. U kunt een actie alleen uitvoeren als niet aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan door Geen te kiezen bij Dan actie afspelen en de gewenste actie te kiezen bij Anders actie afspelen.

Opmerking:

Er is een opdracht Voorwaardelijke moduswijziging om voorwaarden op te geven voor de stap Kleurmodus wijzigen in een handeling. Met deze opdracht kunt u een fout voorkomen waarbij een bestand niet in de bronmodus is die door de handeling is opgegeven.

Het tegenovergestelde van de voorwaarde testen

Het kan zijn dat u het tegenovergestelde wilt testen van wat in een voorwaarde staat.

Stel bijvoorbeeld dat u ''Handeling 1'' wilt afspelen als het voorste document niet-vierkant is. U zou de voorwaarde als volgt opgeven: Als huidig document vierkant is, Dan actie afspelen Geen, Anders actie afspelen "Handeling 1".

Als u voor het tegenovergestelde van een bepaalde voorwaarde wilt testen, verwisselt u de handelingen ''Dan'' en ''Anders''.